To khai dang ky thay doi

Tờ khai đăng việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh
... tên quan đăng việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Giấy khai sinh (2) Ghi theo địa đăng thường trú gạch cụm từ “tạm trú”; nơi đăng thường ... địa đăng tạm trú (3) Nếu ghi theo số CMND, gạch cụm từ Giấy tờ hợp lệ thay thế”; ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay ghi rõ tên giấy tờ gạch cụm từ “CMND” (4) Ghi rõ loại việc thực (ví dụ: thay ... Ý kiến người thay đổi họ, tên (nếu người từ đủ tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi) (ký, ghi rõ họ...
 • 2
 • 1,824
 • 5

Tờ khai đăng việc thay đổi, cải chính hộ tịch

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch
... đã đăng ký khai sinh trước đây, để giải quyết yêu cầu thay đổi, cải hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch ... chính hộ tịch có liên quan yếu tố nước (2) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc phải ghi rõ ... hộ tịch lưu tại Sở Tư pháp TT-Huế; hoặc - Các trường hợp đã đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp; hoặc việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định...
 • 2
 • 729
 • 1

Đăng thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)

Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)
... Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 /11 /2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ + Quy định Điểm 2.3 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18 /07/2007 ...
 • 2
 • 309
 • 0

Tài liệu Đăng thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) doc

Tài liệu Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) doc
... Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 /11 /2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ + Quy định Điểm 2.3 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18 /07/2007 ...
 • 2
 • 277
 • 0

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH pptx

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH pptx
... Đã đăng khai sinh tại: ………………………………………ngày…… tháng…… năm Theo Giấy khai sinh số: Quyển số Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch /xác định lại dân tộc /xác định ... …………………………………… …………………… …………………………………… Chú thích: (1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch /xác định lại dân tộc /xác định lại giới tính – yêu cầu loại việc phải ghi rõ ... luật cam đoan Đề nghị……………………………………………… đăng …………ngày…… tháng……năm……… Người khai Ý kiến người thay đổi họ, tên (nếu người từ đủ tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người từ đủ 15 tuổi đến...
 • 3
 • 324
 • 0

TỜ KHAI ĐĂNG VIỆC THAY ĐỔI LẠI GIỚI TÍNH, DÂN TỘC

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI LẠI GIỚI TÍNH, DÂN TỘC
... Chú thích: (1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/ xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc phải ghi rõ ...
 • 2
 • 89
 • 0

Tài liệu Đăng thay đổi Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, cá nhân Việt Nam docx

Tài liệu Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, cá nhân Việt Nam docx
... cầu tổ chức, nhân cần tiếp tục bổ sung tài liệu cần thiết Giải theo luật định (nếu thiếu) thủ tục - Cục HKVN văn chấp thuận đăng thay đổi Giáy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, ... chức, nhân Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng thay đổi nội dung Giấy phép, nội dung đăng thay đổi liên quan đến: * Sửa đổi Điều lệ hoạt động, Điều lệ vận chuyển; * Thay đổi Giấy ... chứng nhận đăng kinh doanh; * Thay đổi mô hình tổ chức; * Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành viên máy điều hành - Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi Giấy phép (nếu...
 • 4
 • 179
 • 0

Tài liệu Đăng thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển pdf

Tài liệu Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển pdf
... nhận đăng tàu biển không thời hạn; thủ tục - Trường hợp không giải thông báo văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn nêu rõ lý chuyển tổ chức đăng kiểm tàu biển; Giấy chứng nhận dung tích tàu biển; ... thu đăng thức tàu có dung tích đăng 500 GT 3.000 đồng/GT-lần (mức thu tối Phí đăng thiểu không 300.000 đồng); từ Quyết định số 501 đến 1.600 GT 2.500 đồng/GT- 84/2005/QĐ-BTC tàu biển ... chuyển tổ chức đăng kiểm tàu biển; Giấy chứng nhận dung tích tàu biển; Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản phôtô kèm gốc để đối chiếu) Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không...
 • 4
 • 177
 • 0

Tài liệu BIỂU MẪU: "TỜ KHAI ĐĂNG NHÃN HIỆU CHUYỂN ĐỔI" ppt

Tài liệu BIỂU MẪU:
... điện chuyển khoản):  KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán nhận đơn) CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN Tài liệu tối thiểu: Tờ khai, gồm .trang x .bản Mẫu nhãn hiệu, gồm mẫu Chứng từ phí, lệ phí Tài liệu ... trang gốc ( gốc nộp sau gốc nộp theo đơn số: ) Các tài liệu khác, cụ thể là:  DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU CHUYỂN ĐỔI (Ghi nhóm theo Bảng phân loại quốc tế hàng ... Chứng từ phí, lệ phí Tài liệu khác: Bản ĐKQTNH bị huỷ bỏ hiệu lực Việt Nam Quyết định, thông báo buỷ bỏ hiệu lực ĐKQTNH Việt Nam Cán nhận đơn (ký ghi rõ họ tên) Giấy uỷ quyền tiếng dịch tiếng Việt,...
 • 2
 • 266
 • 0

Tài liệu Đăng thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx

Tài liệu Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx
... Đăng thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần /thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách ... hai thành viên trở lên, chủ sở hữu người ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành ... Đăng thay đổi thành viên hợp danh /Đăng thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần (Đối với thay đổi thành viên hợp danh, ghi:...
 • 10
 • 194
 • 0

Tài liệu Đăng thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppt

Tài liệu Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppt
... Đăng thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần /thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách ... hai thành viên trở lên, chủ sở hữu người ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành ... Đăng thay đổi thành viên hợp danh /Đăng thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần (Đối với thay đổi thành viên hợp danh, ghi:...
 • 10
 • 175
 • 0

Tài liệu Đăng thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppt

Tài liệu Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppt
... chức danh, địa thường trú người đại diện theo pháp luật công ty người thay làm đại diện theo pháp luật công ty Thành phần hồ sơ Họ, tên chữ Chủ tịch công ty Trường hợp Chủ tịch công ty bỏ ... mà nhận thức, làm chủ thân từ chối tên vào thông báo công ty phải có họ, tên chữ chủ sở hữu công ty tham dự biểu trí việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty Kèm theo thông báo ... thông báo phải có định văn chủ sở hữu công ty việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Quyết định chủ sở hữu công ty phải ghi rõ nội dung sửa đổi Điều lệ công ty Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu...
 • 5
 • 216
 • 0

Tài liệu Đăng thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx

Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx
... Đăng thay đổi thành viên hợp danh /Đăng thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần (Đối với thay đổi thành viên hợp danh, ghi: ... Đăng thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần /thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách ... công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, chủ sở hữu người ủy quyền công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp thành viên công ty trách...
 • 10
 • 204
 • 0

Xem thêm