Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt quyen 2 + Bài tập 세종한국어2 (익힘책)

Tu hoc tieng Han Quoc-Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt quyen 1 + Bài tập- 세종한국어1 (익힘책)

Tu hoc tieng Han Quoc-Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt quyen 1 + Bài tập- 세종한국어1 (익힘책)
... gian 10 7 제 과 약속 Hứa hẹn 11 7 제 10 과 주말 활동 Hoạt động cuối tuần 12 7 Ôn tập 13 7 ■ 종합 연습 문제 ■ 문화 한국과 베트남의 기후 Khí hậu Hàn Quốc Việt Nam 13 9 제 11 과 한국어 공부 Học tiếng Hàn 14 1 제 12 과 계획 Kế hoạch 15 1 ■ 문화 ... 가요 공부해요 저는 오늘 47 [세종한국어 1] v 어휘 Từ vựng 번호 한국어 일하다 공부하다 운동하다 자다 전화하다 이야기하다 먹다* 읽다* 쓰다* 10 듣다* 11 만나다* 12 앉다* 13 보다* 14 오다* 15 마시다* 16 가르치다* 17 배우다* 18 학교 19 회사 20 집 21 공원 22 식당 23 시장 24 병원* 25 ... biểu thường dùng 1) Lời chào 2) Câu lệnh dùng lớp học [세종한국어 1] 한국어와 한글 Tiếng Hàn chữ Hangeul 1) Tiếng Hàn - Tiếng Hàn ngôn ngữ chung người Hàn Quốc - Số người sử dụng tiếng Hàn bao gồm người...
 • 173
 • 1,270
 • 21

giao trinh TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

giao trinh TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
... văn Văn (tiếng Anh: text; tiếng Pháp: texte) sản phẩm hoàn chỉnh hành vi tạo lời (hay hành vi phát ngôn), mang nội dung giao tiếp cụ thể, gắn liền với đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp ... đến thành phần tạo câu với chức năng, mối quan hệ qua lại phân bố chúng tổ chức nội câu Dựa vào vai trò tạo câu, thành phần câu chia thành ba loại lớn: thành phần nòng cốt, thành phần phụ thành ... nòng cốt, thành phần phụ thành phần biệt lập 1- Thành phần nòng cốt câu Thành phần nòng cốt loại thành phần bản, cốt lõi câu mà dựa vào câu tồn Thành phần nòng cốt bao gồm hai loại nhỏ: chủ ngữ...
 • 72
 • 4,256
 • 24

giáo trình tiếng việt kinh tế

giáo trình tiếng việt kinh tế
... phần kinh tế Cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh tồn hình thức sở hữu Hiện Việt Nam có thành phần kinh tế sau: kinh tế nước (kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể, kinh ... 1986, kinh tế Việt Nam kinh tế bao cấp Kinh tế bao cấp kinh tế bao gồm thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể cá thể, mà giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc doanh Trong thời kì này, không tồn kinh tế ... lưu kinh tế hợp tác quốc tế Thành phần kinh tế kinh tế thị trường kinh tế tư nhân, định kinh tế thực cá nhân người tiêu dùng công ty Nền kinh tế vận động theo quy luật cung-cầu Trong năm đầu trình...
 • 90
 • 225
 • 0

GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT KINH TẾ pptx

GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT KINH TẾ pptx
... phần kinh tế phản ánh tồn hình thức sở hữu Hiện Việt Nam có thành phần kinh tế sau: kinh tế nước (kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể, kinh tế hỗn hợp) kinh tế có vốn ... 2.1.1 Nền kinh tế bao cấp: 1975 – 1986 Tên gọi khác: kinh tế kế hoạch hoá tập trung Trước năm 1986, kinh tế Việt Nam kinh tế bao cấp Kinh tế bao cấp kinh tế bao gồm thành phần kinh tế quốc doanh, ... nước Việt Nam chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, mở cửa cho doanh nghiệp, mở rộng giao lưu kinh tế hợp tác quốc tế Thành phần kinh tế kinh tế thị trường kinh tế tư nhân, định kinh...
 • 95
 • 236
 • 1

Giáo trình tiếng việt thực hành dành cho hệ trung học

Giáo trình tiếng việt thực hành dành cho hệ trung học
... TẮT TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP 159 Bài TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH I KHÁI QUÁT VỀ TIẾNG VIỆT Khái niệm tiếng Việt Tiếng Việt hay Việt ngữ ngôn ngữ người Việt (người Kinh) ngôn ngữ thức Việt ... ngữ cho học sinh, nhiều năm qua, môn học Tiếng Việt thực hành Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đưa vào giảng dạy cho hệ Trung học Với thời lượ ng 60 tiết cho chuyên ngành với số kiến thức tiếng Việt ... dạy tiếng Pháp cho người Việt, việc dạy tiếng Việt cho viên chức hành Pháp đặt Do chữ quốc ngữ gần với chữ Pháp nên người Pháp chọn chữ quốc ngữ làm phương tiện dạy học tiếng Việt Điều làm cho...
 • 161
 • 468
 • 3

GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH Dành cho học sinh hệ Trung học

GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH Dành cho học sinh hệ Trung học
... ngữ cho học sinh, nhiều năm qua, môn học Tiếng Việt thực hành Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đưa vào giảng dạy cho hệ Trung học Với thời lượ ng 60 tiết cho chuyên ngành với số kiến thức tiếng Việt ... TẮT TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP 159 Bài TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH I KHÁI QUÁT VỀ TIẾNG VIỆT Khái niệm tiếng Việt Tiếng Việt hay Việt ngữ ngôn ngữ người Việt (người Kinh) ngôn ngữ thức Việt ... văn giao tiếp hành Giáo trình sử dụng cho học sinh hệ trung cấp nhiều khóa học từ 2005 đến Trong trình giảng dạy, nhóm tác giả nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu đồng nghiệp học sinh nội dung,...
 • 161
 • 616
 • 1

Khảo sát ngữ pháp hội thoại tiếng Việt cho người nước ngoài qua các sách giáo trình tiếng Việt hiện hành ở trình độ A,B[115228][115228]

Khảo sát ngữ pháp hội thoại tiếng Việt cho người nước ngoài qua các sách giáo trình tiếng Việt hiện hành ở trình độ A,B[115228][115228]
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - HOÀNG THỊ HÀ KHẢO SÁT NGỮ PHÁP HỘI THOẠI TIẾNG VIỆT CHO NGƢỜI NƢỚC NGOÀI QUA CÁC SÁCH GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT HIỆN HÀNH TRÌNH ĐỘ A, B LUẬN ... GÓP Ý TRONG VIỆC SOẠN THẢO CÁC BÀI HỘI THOẠI CHO CÁC GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT TRÌNH ĐỘ A, B 70 3.1 Một vài bàn luận hội thoại giáo trình tiếng Việt trình độ A, B 70 3.2 ... tiến hành khảo sát, miêu tả kiểu hội thoại số giáo trình dạy tiếng Việt cho ngƣời nƣớc trình độ A, B Dƣới danh sách giáo trình sƣ̉ du ̣ng để nghiên cƣ́u: Tiếng Việt (trình độ A, I) – Đoàn Thiện...
 • 196
 • 442
 • 1

Giáo trình tiếng việt thực hành (dành cho học sinh hệ trung học) phần 1

Giáo trình tiếng việt thực hành (dành cho học sinh hệ trung học) phần 1
... .15 2 MỘT SỐ CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP 15 9 Bài TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH I KHÁI QUÁT VỀ TIẾNG VIỆT Khái niệm tiếng Việt Tiếng Việt hay Việt ngữ ngôn ngữ người Việt ... ngữ cho học sinh, nhiều năm qua, môn học Tiếng Việt thực hành Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đưa vào giảng dạy cho hệ Trung học Với thời lượ ng 60 tiết cho chuyên ngành với số kiến thức tiếng Việt ... riêng Tiếng Việt ngôn ngữ dân tộc Việt ngôn ngữ quốc gia nước Việt Nam Nguồn gốc quan hệ họ hàng tiếng Việt Thành tựu nghiên cứu khoa học nhiều năm gần cho tiếng Việt (cùng với dân tộc Việt) ...
 • 56
 • 208
 • 0

Giáo trình tiếng việt thực hành (dành cho học sinh hệ trung học) phần 2

Giáo trình tiếng việt thực hành (dành cho học sinh hệ trung học) phần 2
... cách thành phần câu với thành phần phụ (thành phần tình huống, thành phần chuyển tiếp thành phần than, gọi ) Ví dụ: Trước đưa ký công văn, người đưa ký công văn phải soát lại sửa chữa đánh máy cho ... thể 15 Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn vừa tổ chức cho sinh viên học sinh xâm nhập thực tế 16 Căn Nghị định 06 /20 10/NĐ-CP quy định người công chức Chính phủ ngày 25 /1 /20 10 17 Chiểu theo ... ghép có nhiều thành phần đồng chức mà thành phần trình bày riêng thành dòng dùng dấu chấm phẩy đặt sau mệnh đề Ví dụ 1: Sự phát triển đại học năm qua có nét bật: - Nhu cầu học đại học nhân dân...
 • 105
 • 611
 • 0

Giáo trình tiếng việt (giáo trình đào tạo giáo viên mầm non) trình (tập 2) phần 2

Giáo trình tiếng việt (giáo trình đào tạo giáo viên mầm non) trình (tập 2) phần 2
... hàng loạt trình bày lộn xộn dẫn chứng - Dân chứng trùng lặp nhau, giá trị thuyết phục thấp - v.v 3.3 Kết luận Phần kết luận phần gói vấn đề, khép vấn đê lại Phần kết tổng kết luận điểm trình bày ... thay đôi thành phần cú pháp mà không lam thay đổi nội dung thông báo sở câu Đa *-án dung 122 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN http://www.lrc-tnu.edu.vn nhấn mạnh vào thành phần đảo nhằm ... dồn m ặt nước vỗ long bong Tượng có kết hợp nhiều âm tô tạo nên â'n tượng âm thanh, tiếng giội lại thực CÂU HỎI Đặc điểm tu từ từ tiếng Việt? Đặc điểm tu từ m ặt ngữ nghĩa? a Thế phương thức so...
 • 67
 • 371
 • 0

Giáo trình tiếng việt (giáo trình đào tạo giáo viên mầm non) trình (tập 2) phần 1

Giáo trình tiếng việt (giáo trình đào tạo giáo viên mầm non) trình (tập 2) phần 1
... KHOA TIẾNG VIỆT ■ GIÁO TRÌNH Đ À O TẠO GIÁO VIÊN MÂM NON Táp (Tái lần thứ ba) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN http://www.lrc-tnu.edu.vn Mã số: 01. 01 154/869 ... pháp tiếng V iệ t 11 8 IV Đặc điểm tu từ ngữ âm tiếng Việt 12 5 Chương IV: Tu tứ học lời nói 13 2 I Tu từ học lòi nói 13 2 II Cấu trúc logic cấu trúc biểu cảm văn 13 2 III Cấu tạo ... ngữ”, sô' 3, 19 74 Đỗ Hữu Châu, Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà nội, 19 81 Trương Chính, Dạy học từ Hán — Việt trường p h ổ thông, Tiếng Việt (sô' phụ tạp chí “Ngôn ngữ”), 19 89 Nguyễn...
 • 99
 • 193
 • 0

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 1

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 1
... hành đo - Băng giấy d i 10 cm - v i HS đọc l i - v i HS đọc: Băng giấy d i đêximét - HS ghi: 10 cm = dm - 10 cm = dm - dm = 10 cm - Lớp thực hành thước cá nhân kiểm tra lẫn - Băng giấy d i 20 cm ... hs đọc - Trả l i ý - giảng gi i, m i, quay, khuyên - ôn tồn (SGK) - Nhẫn n i, kiên trì - Nhẫn n i, kiên trì (SGK) - Hoạt động lớp - M i em đọc câu n i tiếp đến hết b i: M i ngày m i/ th i sắt ... Thảo luận nhóm - Giáo viên giao nhóm công việc - M i nhóm thực h i n - Giáo viên nhận xét Củng cố – Dặn dò (3’) Học sinh thực - Trò ch i sắm vai: “Thực giờ” - Chuẩn bò  Rút kinh nghiệm: ...
 • 36
 • 799
 • 4

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 2

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 2
... số học sinh làm l i 2, 4 Tìm từ : - Hoạt động học sinh - Chỉ đồ dùng học sinh - Chỉ tính nết học sinh - Thầy nhận xét B i Gi i thiệu: (1’) - Trong tiết hôm em : - Củng cố i u học từ câu - Học ... bảng: 2dm, 3dm, 40cm - HS đọc số đo: đêximet, đeximet, 40 xăngtimet - G i HS viết số đo theo l i đọc GV - HS viết: 5dm, 7dm, 1dm - H i: 40cm dm? - 40 xăngtimet đeximet B i Gi i thiệu: (1’) - GV gi i ... : - Mít có nghĩa chẳng biết - Mít có đặc i m tốt? - Ham học h i - Ai dạy Mít làm thơ ? - Thi sĩ Hoa Giấy - Trước hết, Hoa Giấy dạy Mít i u ? - Vần thơ - từ (hoặc tiếng) vần v i nhau? - Giống...
 • 34
 • 520
 • 4

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 3

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 3
... cụm - Biết đọc phân biệt l i nhân vật v i l i dẫn chuyện.Biết nhấn giọng từ ngữ g i tả, g i cảm Th i độ: Ngư i bạn đáng tin cậy ngư i sẵn lòng giúp ngư i, cứu ngư i II Chuẩn bò - GV: Tranh- Bảng ... B i 2: - HS đọc đề - Để tìm số gà Mai Lan nu i ta làm nào? - Làm tính cộng - Mai nu i: 22 - 22 + 18 = 40 (con gà) - Lan nu i: 18 gà - HS làm – sửa - Cả bạn nu i: gà? Củng cố – Dặn dò (3 ) ... TOÁN Tiết 12: 26 + ; 36 + 24 I Mục tiêu Kiến thức: Giúp HS - Biết thực phép cộng có tổng số tròn chục dạng 26 + 36 + - Củng cố cách gi i toán có l i văn Kỹ năng: Rèn làm tính đúng, nhanh Thái...
 • 34
 • 508
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn tự học tiếng việt lớp 2tự học tiếng trung quốc qua bài hátsách tự học tiếng việt cho người nước ngoàibài giảng điện tử môn tiếng việt lớp 2hướng dẫn con học tiếng việt lớp 2tài liệu học tiếng việt lớp 2cách học tiếng việt lớp 2đĩa học tiếng việt lớp 2học tiếng việt lớp 2học tiếng việt lớp 2 onlinephương pháp dạy học tiếng việt lớp 2cách dạy con học tiếng việt lớp 2phương pháp học tiếng việt lớp 2học tiếng việt lớp 2 trực tuyếnhướng dẫn học tiếng việt lớp 2PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả