Systèmes de courriers électroniques à grande échelle sur le cloud = hệ thống thư tín điện tử kích thước lớn trên đám mây điện toán luận văn ths truyền dữ liệu và mạng máy tính

Tính toán lại hệ thống cung cấp điện cảng hoàng diệu từ đó đề xuất phương pháp cải tạo,nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện

Tính toán lại hệ thống cung cấp điện cảng hoàng diệu từ đó đề xuất phương pháp cải tạo,nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện
... số 6b trực ban hoàng diệu 6-b 6-4 khu văn hải nhà ăn quan phòng ca xn cổng hoàng diệu 7-2 trạm biến số3 7-a 7-3 khu v?c ngoi c?ng đội kho đế c.cụ 7-c đèn pha số 8-2 hội trừơng cảng kho 12 8-b ... Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện trạm biến áp số H 30 3-2 300A MBA2 630 KVA 6/0.4 Trạm trạm điện số 1.5.3 Mng h ỏp c tớnh t cỏi 0.4 kV phớa th cp ca cỏc mỏy bin ỏp ca Cng H thng ny cung cp in trc ... pgc Kho Hố 7-4 Đi trạm IV Đi trạm IV ATS 800A Khu vực cổng Văn phòng Hoàng Diệu Trực ban Hoàng Diệu + Trm s 4: S ci to h thng cung cp in cho trm c biu din trờn hỡnh 3.3 Cụng sut t hin ti ca thit...
 • 73
 • 273
 • 1

Luận văn: Tính toán lại hệ thống cung cấp điện Cảng Hoàng Diệu. Từ đó đề xuất phương pháp cải tạo, nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện pptx

Luận văn: Tính toán lại hệ thống cung cấp điện Cảng Hoàng Diệu. Từ đó đề xuất phương pháp cải tạo, nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện pptx
... Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện trạm biến áp số H 30 3-2 300A MBA2 630 KVA 6/0.4 Trạm trạm điện số 1.5.3 Mng h ỏp c tớnh t cỏi 0.4 kV phớa th cp ca cỏc mỏy bin ỏp ca Cng H thng ny cung cp in trc ... 20A 50A H 32 Hỡnh 1.8 :s nguyờn lý cung cp in cho trm bin ỏp s GHI CHú H 32: Hộp điện trạm (Sau tủ hạ thế) H 31: Hộp điện sau bàn n-ớc t-ờng trạm H 30: Hộp điện văn phòng kho 11 Cột Cổng Tổ n-ớc ... MBA Đo l-ờng 51-3 600A MBA Đo l-ờng 43-1 600A Hình 1.4: Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện cho trạm biến áp số HV1 Trạm trạm điện số 3-1 600A Tụ Bù 300A HP Bến 600A LX-1200A MBA2 6/0.4KV 630 KVA Trạm...
 • 75
 • 298
 • 1

Làm gì để khai thác phát huy hiệu quả của hệ thông thư viện trường đại học Việt Nam

Làm gì để khai thác và phát huy hiệu quả của hệ thông thư viện trường đại học Việt Nam
... - Thư viện trường đại học nước thật trung tâm văn hóa, trung tâm nghiên cứu khoa học trường thực trạng hệ thống thư viện đại học Việt am Trong năm gần đây, số trường đại học có số ... quan quản lý nhà nước, đầu tư có hiệu từ trường đặc biệt chủ động, cố gắng từ người tâm huy t với nghề thư viện, công tác thông tin - thư viện trường đại học phát huy tính hiệu vai trò Thư viện ... việc khai thác phát huy vai trò thư viện yêu cầu quan trọng cấp thiết - Cần có sách kịp thời, tạo điều kiện cho nhà trường cán quản lý có sở đầu tư phát triển hệ thống thư viện trường đại học...
 • 5
 • 98
 • 0

đề tài: kiến nghị thừa nhận án lệ trong hệ thống pháp luật việt nam

đề tài: kiến nghị thừa nhận án lệ trong hệ thống pháp luật việt nam
... Kiến nghị thừa nhận án lệ hệ thống pháp luật Việt nam 2.3.2 Vận dụng mô hình án lệ Pháp vào hệ thống pháp luật Việt nam 26 2.4 Kiến nghị ban hành án lệ đối hệ thống pháp luật Việt Nam 2.4. 1Kiến ... Tiên Kiến nghị thừa nhận án lệ hệ thống pháp luật Việt nam Tiến trình khẳng định vai trò án lệ hệ thống pháp luật Pháp Đức cho thấy, truyền thống pháp luật phát triển dựa sở án lệ nguồn luật hệ thống ... Kiến nghị thừa nhận án lệ hệ thống pháp luật Việt nam việc bổ sung, cải cách hoàn thiện hệ thống pháp luật mà cách đơn cử hệ thống pháp luật Cộng hoà Pháp Nhìn chung hệ thống pháp luật Việt Nam...
 • 41
 • 436
 • 1

Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) ở vài khu công nghiệp đô thị trên biển tại việt nam luận văn ths hóa kỹ thuật

Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) ở vài khu công nghiệp và đô thị trên biển tại việt nam luận văn ths hóa kỹ thuật
... 30 2.2.1 -1 Vài net giói thiéu ve thành phó Ho Chf Minh 31 2.2.1.2 Cac vi trf là'y màu 33 2.2.2.1 Vài net giói thiéu ve thành phò Ha nói 34 2.2.2.2 Cac vi trf lay mau 36 2.2.3.1 Vài net giói ... chat he thòns Vi vày viéc nghién ei'ru va phàn tfch cac chat hùu co de bay hai khòng khf sé dóng góp mot phàn vào còng tàc bdo ve mòi truòng ó Viét Nam Càc bop chat hCai ca de bay hai (VOCs) mot ... mot vài chat nhu clorofom cao hon dàng ké naphtalen lai thàp han nhiéu [8] A Triclorometan (CHClj Triclorometan bay co thè goi elorofoim xàm nhàp \'ào ca thè sé nbanh chóng di vào màu va vàn...
 • 97
 • 445
 • 3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại huyện giao thủy, tỉnh nam định luận văn ths 60 85 02 pdf

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại huyện giao thủy, tỉnh nam định  luận văn ths 60 85 02 pdf
... trên, đã chọn đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Nghiên cứu nhằm tìm hiểu biện pháp cộng đồng địa phương ... Luận văn thạc sỹ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƢ̣ NHIÊN - Nguyễn Thu Hà NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ... đổi khí hậu dựa vào cộng đồng 1.3.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng giới Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng là một trình hướng tới cộng đồng, dựa vào ưu tiên, nhu cầu,...
 • 127
 • 283
 • 0

Truyền thông tại TP hồ chí minh với vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên luận văn ths truyền thông đại chúng 60 32 01 pdf

Truyền thông tại TP hồ chí minh với vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên  luận văn ths truyền thông đại chúng 60 32 01 pdf
... tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản cho tuổi vị thành niên thành phố Hồ Chí Minh hiên Nhưng với suy nghĩ bậc cha me nặng nhiều phong kiến, nên vấn đề truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản ... trợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 28 2.3 Hiệu tác động tờ báo với truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên 2.3.1 Hành vi sức khỏe Triết lý truyền thông - giáo dục sức khỏe đề cập đến tài ... khỏe sinh sản vị thành niên Chƣơng 3: Một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò truyền thông báo chí vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên 16 Chƣơng 1: Ý LUẬN CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG...
 • 82
 • 294
 • 0

Vấn đề đổi mới giáo dục đại học trên báo in giai đoạn 2013 2014 luận văn ths truyền thông đại chúng 60 32 01 01 pdf

Vấn đề đổi mới giáo dục đại học trên báo in giai đoạn 2013  2014  luận văn ths truyền thông đại chúng 60 32 01 01 pdf
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  ĐOÀN XUÂN KỲ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRÊN BÁO IN GIAI ĐOẠN 2013 - 2014 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Báo ... đổ i mới giáo dục đại học báo in giai đoạn 2013 - 2014 với sở dữ liê ̣u là khảo sát, nghiên cứ u ấ n phẩ m báo in hằ ng ngày Thời điể m khảo sát từ 11/ 2013 12 / 2014 bắt đầu ... đề đổi GD ĐT báo Giáo dục & Thời đại báo Khuyến học Đoàn Mạnh Hùng Khóa luận tốt nghiệp K45, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn “Tuyên truyền đổi giáo dục báo Giáo dục & Thời đại tác giả Nguyễn...
 • 129
 • 67
 • 0

Vấn đề sử dụng audio trên trang web (khảo sát trang web radiovietnam vn vovgiaothong vn từ tháng 4 2013 đến tháng 10 2014) luận văn ths truyền thông đại chúng 60 32 01 01 pdf

Vấn đề sử dụng audio trên trang web (khảo sát trang web radiovietnam vn và vovgiaothong vn từ tháng 4 2013 đến tháng 10 2014)  luận văn ths truyền thông đại chúng 60 32 01 01 pdf
... Vấn đề sử dụng audio trang web (Khảo sát trang Radiovietnam. vn Vovgiaothong .vn từ tháng 4/ 2013 đến tháng 10/ 20 14) cho luận văn Thạc sĩ Báo chí Lịch sử nghiên cứu đề tài Thực chất, vấn đề sử ... trăm dạng audio trang Radiovietnam. vn từ tháng tới tháng 10 năm 20 14 (trang 69) Bảng 2.7: Biểu đồ tỉ lệ phần trăm dạng audio trang Vovgiaothong .vn từ tháng năm 2013 tới tháng 10 năm 20 14 (trang 69) ... tin trang Radiovietnam. vn từ tháng đến tháng 10 năm 20 14 (trang 65) Bảng 2.3: Biểu đồ tỷ lệ tin có audio trang Vovgiaothong .vn từ tháng đến tháng 12 năm 2013 (trang 66) Bảng 2 .4: Tỷ lệ tin có audio...
 • 135
 • 196
 • 0

Giải quyết vấn đề phúc lợi xã hội ở nhật bản trong giai đoạn phát triển thần kỳ bài học kinh nghiệm cho việt nam luận văn ths kinh doanh quản lý 60 31 01 01 pdf

Giải quyết vấn đề phúc lợi xã hội ở nhật bản trong giai đoạn phát triển thần kỳ và bài học kinh nghiệm cho việt nam  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 31 01 01 pdf
... chế giải vấn đề phúc lợi hội Luận văn, tiếp cận vấn đề giải phúc lợi hội Nhật Bản giai đoạn phát triển thần kỳ (1953 -1973) học kinh nghiệm cho Việt Nam góc độ kinh tế trị Cụ thể vấn đề giải ... vậy, Việt Nam cần học tập giải phúc lợi hội cho phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế ? Đó do, chọn đề tài Giải vấn đề đề phúc lợi hội Nhật Bản giai đoạn phát triển thần kỳ học kinh ... kinh nghiệm giải phúc lợi hội Nhật Bản , tác giả đưa khả vận dụng vấn đề giải phúc lợi hội Nhật Bản cho Việt Nam Bởi tất kinh nghiệm giải phúc lợi hội Nhật Bản không để áp dụng Việt Nam...
 • 100
 • 173
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điệnđề cương hệ thống cung cấp điệnhệ thống siêu thị điện thoại viễn thông a2 đề tài hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tai công ty tnhh mtv cao su chư sêđề tài hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tai công ty tnhh mtv cao su chư sêđề tài phương pháp quản trị và đánh giá hệ thống thông tin cobitđề tài kế toán luận vănđề tài kiểm toán luận vănđề thi hệ thống cung cấp điệnđồ án công nghệ ii đề tài mô phỏng tháp chưng cất và hệ thống thu hồi nhiệt của phân xưởng cdu nhà máy lọc dầu nghi sơnchuyên đề hệ thống báo cáo tài chính theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán công quốc tếbáo cáo thực tập nhận thức tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh bắc an giang luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpứng dụng phần mềm automation studio 5 0 để mô phỏng thiết kế quá trình điều khiển hệ thống thuỷ lực trên máy khoan ecm660 – iiiđồ án các giải pháp tiết kiệm điện năng luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpcho he thong dieu khien xe tu hanh theo yeu cau khi an nut khoi dong xe tu dong chay tu a> b den b dung cho 10 phut sau do tro ve a ve den a cho 7 phut sau do lai tien tro ve b viet doan chuong trinh dieu khien xe tu hanh lap lai 20thiết kế đồ án nền móng , móng băng, móng cọccông nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồngMô hình toán kinh tếLịch sử và các loại lãi suất trên thị trường tiền tệbài tập nghiệp vụ ngoại thươngcấu trúc tế bào và chức năng bào quanứng dụng công nghệ sinh học trong sử lý môi trường nông nghiệptiểu luận thiết bị nhà máy lọc dầuSinh tố dâu chanh vàngTỔNG QUAN về NGÀNH dượcThế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.So sánh quy định của BLDS 2015 với Luật nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhNghiên cứu xác định nồng độ hoạt chất một số thuốc giảm đau (ibuprofen, diclofenac, naproxen, bezafibrate) trong mẫu nước bằng phương pháp điện di mao quảnNghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hoạt chất nhóm glycoside tim bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với kỹ thuật thống kê đa biếnứng dụng số phức để tính diện tich tam giácGIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ KINH TẾ DẦU THỰC VẬTTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)Tiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)Công nghệ chế biến miến đậu xanh