Chuyên đề văn hóa đông nam á

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Vấn đề văn hóa Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Vấn đề văn hóa Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập
... hóa Đông Nam Á, Nxb Đại học Quốc gia, 1998 16 Viện Đông Nam Á, Việt Nam- Đông Nam Á: Quan hệ lịch sử văn hóa, Nxb CTQG, H., 1995 17 Viện Đông Nam Á, Tìm hiểu lịch sử văn hóa hải đảo Đông Nam Á, ... tế, xã hội, văn hóa ) 3.2 Tính lịch sử hội nhập trình hội nhập Đông Nam Á lịch sử 3.2.1 Hội nhập tính lịch sử - Văn minh La Mã vào chinh 10 phục châu Âu - Trung Quốc văn minh thời Đừờng hội nhập ... - Lịch sử trình phát triển hội nhập khu vực Đông Nam Á - Những đường Hội nhập - Mục tiêu kỹ năng: - Phương pháp diễn dịch qui nạp , khái quát - Cách nhìn lịch sử với dòng phát triển,...
 • 11
 • 157
 • 0

Một số vấn đề về lịch sử - Văn hóa Đông Nam Á (Bài giảng Chuyên đề Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung

Một số vấn đề về lịch sử - Văn hóa Đông Nam Á (Bài giảng Chuyên đề Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung
... 1990 Trần Khánh, Vai trò người Hoa kinh tế nước Đông Nam Á, Nxb Đà Nẵng, 1992 Hoàng Kim, "Một số vấn đề nghiên cứu người Hoa Đông Nam Á" - Về lòch sử Đông Nam Á đại Viện Đông Nam Á, Hà Nội, 1983 ... Ngô Văn Doanh, Tìm hiểu lòch sử văn hóa Đông Nam Á hải đảo, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 1994 Châu Thò Hải, "Vài nét di dân người Hoa xuống Đông Nam Á tổ chức cộng đồng xã hội họ" -Về lòch sử Đông ... trình tự phát triển mặt xã hội - kinh tế sắc tộc - văn hóa nhóm sắc tộc người Hoa Đông Nam Á Sự phân hóa mặt xã hội vốn từ đầu nhóm người Hoa sống nước bổ sung thêm dò biệt môi trường sống họ...
 • 92
 • 269
 • 5

Một số vấn đề về lịch sử - Văn hóa Đông Nam Á Tập 1 (Bài giảng Chuyên đề

Một số vấn đề về lịch sử - Văn hóa Đông Nam Á Tập 1 (Bài giảng Chuyên đề
... Miến Điện, số người Hoa năm 18 61 10.00, 18 91 - 43.000 đến năm 19 11 124.000 Trong ba thập niên cuối kỷ XIX, nhân tố có ảnh hưởng định đến tình cảnh nhóm sắc tộc người Hoa Đơng Nam Á ách thống trị ... ĐƠNG NAM Á (cho đến nửa đầu kỷ XX) Lịch sử hình thành cộng đồng người Hoa Đơng Nam Á MỤC ĐÍCH CỦA CHUN ĐỀ ZUY Trong kinh tế nước Đơng Nam Á (tất thành viên Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á - ASEAN)( ... nghị (19 50 – 19 59) 91 III.Giai đoạn dân chủ có lãnh đạo" (19 59 – 19 65) 96 Tài liệu tham khảo 10 6 Lịch sử hình thành cộng đồng người Hoa Đơng Nam Á BÀI I ZUY LỊCH SỬ...
 • 108
 • 259
 • 4

Vấn đề bảo tồn và phát huy văn hoá Đông Nam Bộ trên các chương trình truyền hình

Vấn đề bảo tồn và phát huy văn hoá Đông Nam Bộ trên các chương trình truyền hình
... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN …………*…………… ĐINH DUY HẢO VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA ĐÔNG NAM BỘ TRÊN CÁC CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH (Khảo sát chƣơng trình Đài Phát Truyền hình Đồng Nai từ 2002 ... quan trọng việc bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa Tỉnh nhà giai đọan mới, mạnh dạn chọn đề tài: Vấn đề bảo tồn phát huy văn hóa Đông Nam chương trình truyền hình để viết luận văn tốt nghiệp ... trị đề tài d/ Bảo tồn phát huy di sản văn hóa: Coi trọng bảo tồn phát huy di sản văn hóa đồng thời phát huy hiệu giáo dục công trình Coi trọng việc nghiên cứu, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền...
 • 140
 • 382
 • 0

ASEAN VÀ VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á.

ASEAN VÀ VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á.
... hóa - xã hội ASEAN NỘI DUNG I KHÁI QUÁT VỀ ASEAN VÀ VĂN HÓA ĐÔNG NAM Á Khái quát Asean Hiệp hội Quốc gia Đông Nam (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) thành lập ngày 8-8-1967 sau Bộ trưởng ... vực dân cư giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Một nét đặc trưng khái quát văn hóa ĐNA khả tiếp nhận, thâu hóa yếu tố văn hóa từ bên vào để làm giàu thêm, phong phú thêm sắc văn hóa ĐNA Bao trùm tất đời ... đồng văn hóa - xã hội Asean Hợp tác văn hóa ASEAN đầy sắc, đa dạng thống mục tiêu mà Chính phủ nhân dân nước ASEAN tiến hành Ngay từ thành lập, ASEAN trọng tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, ...
 • 16
 • 1,029
 • 5

văn hoá Đông Nam Á

văn hoá Đông Nam Á
... Nhóm SVTH: 10 Trang Văn hoá Đông Nam Á Văn hoá Việt Nam nét đặc trưng khác biệt văn hoá so với nước khu vực Đông Nam Á 2.1 Lịch sử hình thành văn hoá Việt Nam Văn hóa Việt Nam văn hóa quốc gia đa ... Văn hoá Đông Nam Á NỘI DUNG Khái quát văn hoá Đông Nam Á 1.1 Đông Nam Á - khu vực địa lý, văn hoá, lịch sử thống Về mặt địa lý, Đông Nam Á khu vực nhiệt đới, gió mùa, ... Nam Á Với bề dày truyền thống văn hoá phát triển kinh tế văn hoá nước Đông Nam Á điều lỷ giải 1.3 Văn hoá Đông Nam Á văn hoá thống đa dạng Tính thống đa dạng biểu nhiều mặt, nhiều khía cạnh văn...
 • 19
 • 1,553
 • 6

Tìm hiểu bản sắc văn hoá đông nam á cổ trung đại

Tìm hiểu bản sắc văn hoá đông nam á cổ  trung đại
... quốc gia Đông Nam cổ- trung đại Chơng Thành tựu chủ yếu văn hoá Đông Nam cổ- trung đại Chơng Bản sắc văn hoá Đông Nam cổ- trung đại b nội dung Chơng Tổng quan quốc gia Đông Nam cổ trung đại 1.1 Thời ... mang tính sắc văn hoá Đông Nam cổ - trung đại Tuy nhiên khái quát tổng quan thời kỳ hình thành phát triển quốc gia Đông Nam á, để hiểu biết đầy đủ sâu sắc nét sắc riêng văn hoá Đông Nam Từ phạm ... Văn hoá, 1992 Các th tịch cổ Việt Nam viết Đông Nam á, Ban Nghiên cứu Đông Nam á, 1977, Tìm hiểu lịch sử văn hoá Cămpuchia, tập, Nxb Khoa học xã hội,1983), Viện Đông Nam với Việt Nam - Đông Nam...
 • 111
 • 1,030
 • 7

Quá trình du nhập và ảnh hưởng của islam giáo trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá đông nam á từ thế kỷ xiii đến thế kỷ xvii

Quá trình du nhập và ảnh hưởng của islam giáo trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá đông nam á từ thế kỷ xiii đến thế kỷ xvii
... cho du nhập Islam vào khu vực Đông Nam Á Chương Quá trình du nhập Islam vào khu vực Đông Nam Á Chương Ảnh hưởng Islam đời sống kinh tế, trị, văn hóa Đông Nam Á (thế kỉ XIII - XVII) B NỘI DUNG ... dựng Đông Nam Á thành khu vực ổn định, động phát triển Với lý trên, định chọn đề tài: Quá trình du nhập ảnh hưởng Islam giáo đời sống kinh tế, trị, văn hóa Đông Nam Á (từ kỷ XIII đến kỷ XVII) ” ... đề cho du nhập Islam vào khu vực Đông Nam Á - Phác họa lại cách có hệ thống tranh Islam khu vực Đông Nam Á từ bắt đầu du nhập kỉ XVII, từ rút đặc điểm trình du nhập Islam vào Đông Nam Á - Phân...
 • 138
 • 2,797
 • 19

Những thành tựu chủ yếu của văn hoá ấn độ, văn hoá trung quốc cổ đại và ảnh hưởng của nó đối với văn hoá đông nam á

Những thành tựu chủ yếu của văn hoá ấn độ, văn hoá trung quốc cổ đại và ảnh hưởng của nó đối với văn hoá đông nam á
... khoá luận đợc cấu tạo làm chơng: Chơng Khái quát thành tựu chủ yếu văn hoá ấn Độ cổ đại Chơng 2: Khái quát thành tựu chủ yếu văn hoá Trung Quốc cổ đại Chơng ảnh hởng văn hoá ấn Độ Trung Quốc cổ ... văn hoá - Văn minh ấn Độ cổ đại 1.1.1 Vài nét khái quát lịch sử ấn Độ cổ đại 1.1.2 Nguồn gốc văn hoá - văn minh ấn Độ cổ đại 1.2 Một số thành tựu chủ yếu văn hoá ấn Độ cổ đại 1.2.1 Chữ viết văn ... gốc văn minh ấn Độ, văn minh Trung Quốc cổ đại văn hoá khu vực Đông Nam - Trong Đại cơng lịch sử văn hoá Trung Quốc, NXB Văn hoá Thông tin đánh giá nêu lên mối quan hệ giao lu văn hoá Trung Quốc...
 • 74
 • 1,353
 • 5

Chuyên đề văn hóa marketing quốc tế TS vũ thế dũng

Chuyên đề văn hóa marketing quốc tế  TS vũ thế dũng
... VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM Sáu giai đoạn văn hóa Việt Nam hình thành nên lớp văn hóa Văn hóa tiền sử • Văn hóa Văn Lang-Âu Lạc • Văn hóa thời chống Bắc thuộc • Văn hóa Đại Việt • Văn hóa Đại Nam • Văn ... hướng tổng thể văn hóa Lịch sử học Văn hóa học Văn hóa hành vi tiêu dùng Văn hóa tổ chức Văn hóa hành vi tiêu dùng Điểm bậc Văn hóa giáo dục bồi dưỡng người Văn hóa văn minh người Văn hóa thích nghi ... hướng đến văn hóa xã hội Văn hóa cá nhân văn hóa quốc gia khác biệt văn hóa xã hội Quan tâm đến văn hóa nhóm Quan tâm đến văn hóa cá nhân hành vi cá nhân xã hội KHÁI NIỆM VỀ TIỂU VĂN HÓA (subculture)...
 • 37
 • 310
 • 0

Chuyên đề văn hóa và đạo đức trong kinh doanh pdf

Chuyên đề văn hóa và đạo đức trong kinh doanh pdf
... tảng, đạo đức nghề GVHD: Đặng Thị Hân Ly Trang 14 Môn: Chuyên đề văn hóa đạo đức kinh doanh Lớp: DE10KTB10 nghiệp, quy trình tuân thủ đạo đức, tham gia nhân viên ban quản lý; ưu tiên vấn đề đạo đức ... Chuyên đề văn hóa đạo đức kinh doanh Lớp: DE10KTB10 phạm pháp, phù hợp với chuẩn mực đạo đức văn hóa xã hội Quan hệ cấp – cấp không đòi hỏi nhân viên tham gia vào hoạt động phạm pháp hay vô đạo ... Hân Ly Trang 10 Môn: Chuyên đề văn hóa đạo đức kinh doanh Lớp: DE10KTB10 hóa, dịch vụ, đánh giá chất lượng, tái tạo phát triển nguồn tài cho doanh nghiệp Những vấn đề đạo đức điển hình liên quan...
 • 15
 • 520
 • 5

Bài dạy thể nghiệm chuyên đề các nước đông nam á sử 9

Bài dạy thể nghiệm chuyên đề các nước đông nam á sử 9
... (4/ 199 9) Câu hỏi Sự phát triển nước ASEAN diễn ? Tháng 7/ 199 7 Tháng 7/ 199 7 Tháng 7/ 199 5 Tháng 8/ 196 7 Tháng 8/ 196 7 LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC Tháng 4/ 199 9 Tháng 1/ 198 4 Tháng 8/ 196 7 Tháng 8/ 196 7 Tháng 8/ 196 7 ... vào tháng 9/ 195 4 Đông Nam Á CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Số TT Tên nước Thời gian gia nhập ASEAN IN-ĐÔ-NÊ-XI-A MA-LAI-XI-A Cua-la Lăm-pơ PHI-LIP-PIN Ma-ni-la 8. 196 7 XIN-GA-PO Xin-ga-po 8. 196 7 THÁI LAN ... phương pháp hòa bình  Hợp tác phát triển Quan hệ nước Đông Dương ASEAN từ 197 5 đến đầu 199 0 ? - Từ 197 5  197 8 quan hệ cải thiện - Từ 197 9 quan hệ căng thẳng (đối đầu) - Từ đầu 199 0 chuyển...
 • 23
 • 570
 • 3

Bài báo cáo chuyên đề văn hóa đạo đức trong kinh doanh

Bài báo cáo chuyên đề văn hóa đạo đức trong kinh doanh
... nhiều doanh nghiệp cho rằng, làm luật có đạo đức kinh doanh Thực trạng văn hóa đạo đức kinh doanh nước ta 5.1 Thực trạng Đạo đức kinh doanh vấn đề Việt Nam Các vấn đề đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh ... xây dựng văn hoá đạo đức kinh doanh nghĩa tạo cho doanh nghiệp có hội phát triển bền vững môi trường kinh doanh khắc nghiệt Trang Chuyên đề văn hóa đạo đức kinh doanh II Nội dung Văn hóa gì? Khái ... quan niệm, đạo đức kinh doanh, 55/60 số người hỏi cho Đạo đức Trang Chuyên đề văn hóa đạo đức kinh doanh kinh doanh tuân thủ pháp luật”, có 5/60 người hỏi cho Đạo đức kinh doanh bảo vệ quyền lợi...
 • 31
 • 759
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm về văn hoá đông nam ávăn hóa đông nam ávăn hóa đông nam á cổ trung đạivăn hóa đông nam á tiếng việtsách văn hóa đông nam ánền văn hóa đông nam ávăn hóa đông nam á nguyễn tấn đắcvăn hóa đông nam á mai ngọc chừvăn hóa đông nam á mai ngọc chừ 1999văn hóa đông nam á thống nhất trong đa dạngvăn hóa đông nam á thời tiền sửsách lịch sử văn hóa đông nam ávăn minh văn hóa đông nam ávăn hóa đông nam á thời phong kiếnvăn hoá đông nam á thống nhất trong đa dạngQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-4Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-UD17.10.05 thanh cong bo thong tin ban 100.000 cp tu 10.10 08.11.17 hosegdt le tan loi cong bo thong tin ban 39.600 cp tu 03.10 01.11.17 hose17.09.27 huan cong bo thong tin ban 10.000 cp hose reGiai trinh bao cao KQKD Quy i - 2009bctc q1 2016 nop hose dung3 Bao cao KT - UnqualifiedGiai trinh chenh lech bao cao kiem toan 20079. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT10 tt bo sung nganh nghe kinh doanhQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-6Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-2-UDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-5Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-813. Danh muc Phu luc TT 12Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-1-CNQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-1-KHQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-1-UDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-3-KH