quản lý nhà nước về kinh tế (tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung)

tai liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung

tai liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung
... k hoch t chc thi tuyn hoc xột tuyn (nu cú); 13 Thụng bỏo cụng khai: k hoch t chc tuyn dng; tiờu chun v iu kin d tuyn; mụn thi, hỡnh thc v ni dung thi; ni quy k thi; thi gian, a im thi v phớ d ... d tuyn v tham d k thi; Thnh lp Ban coi thi, Ban chm thi, Ban phỏch; T chc thu phớ d tuyn v chi tiờu theo quy nh; T chc thi tuyn hoc xột tuyn theo ỳng quy ch; Ch o v t chc chm thi theo ỳng quy ... nht, bn nhn xột i vi cụng chc d thi thi gian nm gn nht ca cp qun lý trc tip 5.3 H s d thi nõng ngch chuyờn viờn chớnh hoc tng ng ca cụng chc sau kt thỳc k thi c Hi ng thi nõng ngch giao tr v cho...
 • 26
 • 1,040
 • 3

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung năm 2015

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung năm 2015
... công chức Điều 56 Nội dung đánh giá công chức Điều 57 Trách nhiệm đánh giá công chức Điều 58 Phân loại đánh giá công chức Mục Thôi việc, nghỉ hưu công chức (gồm điều) Điều 59 Thôi việc công chức ... chức Điều 51 Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Điều 52 Luân chuyển công chức Điều 53 Biệt phái công chức Điều 54 Từ chức miễn nhiệm công chức Mục Đánh giá công chức (gồm điều) Điều ... nhân viên Căn vào vị trí công tác, công chức phân loại sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Điều 34 Luật Cán công chức) Việc phân loại...
 • 50
 • 1,192
 • 10

Tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung

Tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung
... hi n nhi m v , công ch c không c tùy ti n r i b công s , không c t ý ng ng thi hành công v chưa c s ng ý c a ngư i có th m quy n Công ch c thi hành công v ph i eo th công ch c Th công ch c c qui ... cán b , công ch c th c thi công v , th c thi công v , cán b , công ch c ph i t i ch p hành N u quan ni m công v m t ngh , o c công v m t d ng o c ngh nghi p Giá tr c t lõi c a công v mà công ch ... II CÔNG V VÀ NGUYÊN T C CƠ B N TH C THI CÔNG V Quan ni m chung v công v Công v c hi u theo nhi u nghĩa khác nhau, theo nghĩa r ng, công v công vi c ngư i c a nhà nư c m nh n; theo nghĩa h p, công...
 • 175
 • 3,907
 • 15

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung.doc

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung.doc
... bộ, công chức, viên chức nhà nước; - Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật quan nhà nước, tổ chức trò - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vò vũ trang nhân dân công dân; tổ chức ... hội khác; - Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức nhà nước cán cấp xã theo phân cấp Chính phủ; - Tổ chức đạo công tác thi hành án đòa phương ... ban hành luật Nguyên tắc công khai, minh bạch Công khai việc quan, tổ chức, đơn vò thông tin thức văn bản, hoạt động nội dung đònh Tất thông tin hành nhà nước phải công khai cho người dân trừ...
 • 136
 • 487
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG HAY NHẤT

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG HAY NHẤT
... vào vị trí công tác, công chức phân loại sau: 27 - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý II CÔNG VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG ... công vụ quản lý cán bộ, công chức III NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức vấn đề chế độ công vụ, quy định Luật cán bộ, công chức Nghĩa vụ quyền cán bộ, công ... yếu tố: Phụ thuộc vào kiến thức, kỹ thái độ công việc thân cán bộ, công chức, viên chức Phụ thuộc vào công tác tổ chức, môi trường tổ chức Đó phân công công việc, tính chất công việc, môi trường...
 • 50
 • 14,009
 • 200

Ôn thi công chức thuế: Quản nhà nước về kinh tế tài chính

Ôn thi công chức thuế: Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính
... II:QL tài công, DV công & công sản       Nội dung trình bày: Quản tài công Quản NSNN Quản chi tiêu công theo kết đầu Quản dịch vụ công: NC tài liệu Quản công sản: NC tài liệu ... theo mục tiêu mà Nhà nước đề 46 I.Tổng quan TC công Quản TC công     3 .Quản tài công 3.1.Khái niệm quản TC công Quản TC công hoạt động chủ thể quản TC công thông qua việcc sử ... pháp chế XHCN quản NN KT 35 Phân định kết hợp QLNN KT với QLSXKD      Về chủ thể quản Về phạm vy quản Về mục tiêu quản Về pương pháp quản Về công cụ quản 36 Quản NN DN Các...
 • 62
 • 670
 • 6

CHUYÊN ĐỀ QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TÀI CHÍNH (Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc nhà nước)

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TÀI CHÍNH (Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc nhà nước)
... thuyết phục -Công vụ phận trực tiếp tạo sử dụng công cụ nói 1.4 Đổi quản nhà nước kinh tế nước ta a- đổi quản kinh tế quốc dân chuyển đổi chủ thể quản phải đổi quản (quản phát triển) ... cầu quản nhà nước tài tiền tệ a- Sự cần thi t quản nhà nước tài tiền tệ Trong kinh tế thị trường nói chung kinh tế thị trường có quản Nhà nước theo định hướng XHCN nước ta nói riêng, tài ... lượng đội ngũ công chức Bốn là, hoàn thi n việc tổ chức máy quản nhà nước kinh tế, tập trung vào việc xử mối quan hệ sau đây: II- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2.1 Sự cần thi t, nhiệm...
 • 44
 • 4,126
 • 48

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản hành chánh nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản lý hành chánh nhà nước
... lược) (2) Chức quản : - Được thể chỗ công cụ, phương tiện để tổ chức có hiệu công việc (trong quan q HCNN công cụ tổ chức hoạt động quản lý, thí dụ : Thông tư, thi, QĐ, điều lệ, thông báo ... cầu chung kỷ thuật soạn thảo văn cần đảm bảo yêu cầu sau : - Nắm vững đường lối, CS đảng XD ban hành văn - VB ban hành phải phù hợp với chức năng, nh vụ, q hạn phạm vi hoạt động quan (VB ban hành ... thể thức, văn phong - Người soạn thảo VB cần nắm vững ng vụ kỹ thuật soạn thảo VB dựa kiến thức hiểu biết QLHC PL (2) Những yêu cầu nội dung a- VB phải có tính mục đích rõ ràng + Trước soạn...
 • 12
 • 1,315
 • 0

ôn thi công chức môn kiến thức chung Câu: Quy định Quản Nhà Nước

ôn thi công chức môn kiến thức chung Câu: Quy định Quản Lý Nhà Nước
... chấp nhận để tạo khả thực thi cao, có tình cần phải ng cứu đẻ làm thí điểm, nhân rộng sau có kết khả quan - Công bố hiệu lực quy t định : hiệu lực quy t định có từ công bố QĐ, cần phải tính thời ... soạn thảo, cần thẩm định, lắng nghe ý kiến tham gia kết hợp với ự tìm hiểu, hiểu biết QĐ thẩm quy n , có p lý thực tế; không trùng lắp, chồng chéo biết rõ h lực QĐ QĐ quản đòi hỏi phải XH ... QĐ q HCNN phải ban hành hình thức thủ tục p luật qui định + Mỗi quan, nhân theo PL quy định tham gia vào g đoạn nào, tham gia vào g đoạn - Yêu cầu hợp : QĐ q HCNN Các yêu cầu pháp...
 • 10
 • 915
 • 1

Ôn Thi công chức môn kiến thức chung Nền hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản nhà nước

Ôn Thi công chức môn kiến thức chung Nền hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
... NN lĩnh vực này; + Nền hành công thực công quyền có hiệu lực nhà nước p quyền quản p luật với đề cao đạo đức, phát huy giá trị tinh thần dân tộc, nhân loại ; + Nền hành công gắn bó chặt chẽ ... thị quyền nông thôn, tập thể người đứng đầu quan hành chính; hoạt động có kỉ luật, kỉ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quản nhà nước - CCHC đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có ... đổi nới cao lực, hiệu lực, hiệu không hoàn thành nh vụ + Những tồn yếu máy HCNN làm giảm nghiêm trọng hiệu lực, hiệu QL HCNN, cần phải đổi cải cách để hoàn thi n đáp ứng yêu cầu quản thời kỳ...
 • 12
 • 423
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước
... bộ, công chức, viên chức nhà nước; Bảo đảm việc thi hành HP PL quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác ... LLVTND; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước; Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê NN; công tác tra kiểm tra nhà nước, chống ... khiếu nại, tố cáo công dân ; Thống quản lý công tác đối ngoại; đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo thẩm quyền; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tổ chức công dân Việt Nam nước ngoài; Thực...
 • 11
 • 2,050
 • 2

Tài liệu ôn thi viên chức phần kiến thức chung ngành Y tế năm 2014

Tài liệu ôn thi viên chức phần kiến thức chung ngành Y tế năm 2014
... tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế) Hết TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2014 PHẦN I PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC I Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ... số liệu bảo hiểm y tế Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định pháp luật bảo hiểm y tế Điều 36 Quyền người tham gia bảo hiểm y tế Được cấp thẻ bảo hiểm y tế ... QUAN ĐẾN NGÀNH Y TẾ -1 QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ng y 18/08/ 2008 Bộ trưởng Bộ Y tế) Điều Quy tắc ứng...
 • 19
 • 2,516
 • 8

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước
... CB,CC hành bao gồm người thực thi công vụ máy hành công quyền + Nguồn tài NN để đảm bảo thực thi công vụ máy thực mục tiêu, n vụ NN Các yếu tố có mối quan hệ gắn bó hữu với Để hoàn thi n hành ... lệnh chờ NĐ, TT HD thi hành ; Ban hành qui định đảm bảo tham gia có hiệu n dân vào q trình XD P luật; Các VB QPPL phải công báo, công khai rên phương tiện thong tin để công dân tổ chức tìm hiểu thực ... tổ chức trực thuộc để ham mưu thực thi p luật; tách tổ chức hành với tổ chức nghiệp công để hoạt động theo chế riêng, phù hợp có hiẹu quả; - Cải cách tỏ chức máy c quyền ĐP : Xac định rõ chức...
 • 10
 • 1,577
 • 3

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Cải cách hành chính (CCHC) đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần vào thành tựu chung của đất nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Cải cách hành chính (CCHC) đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần vào thành tựu chung của đất nước
... công khai, : công khai thẩm quyền trách nhiệm quan hành chính; quy định, quy trình giải công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí thời gian giải công việc; công khai ngân sách, tài chính; công ... toán; công khai tài sản cán bộ, công chức tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo quy định pháp luật 10- Nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên công tác cải cách hành Tăng cường công ... nhận thức ý thức chấp hành kỉ luật, kỉ cương tổ chức đảng đảng viên hệ thống trị cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành Xây dựng chương trình hành động thi t thực, cụ thể cải cách hành...
 • 14
 • 1,011
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi công chức thuế kiến thức chungtài liệu quản lý nhà nước về kinh tế tài chínhquản lý nhà nước về kinh tế tài chínhquan ly nha nuoc ve kinh te tai chinhchuyên đề quản lý nhà nước về kinh tế tài chínhsách quản lý nhà nước về kinh tế tài chínhtài liệu về quản lý nhà nước về kinh tế tài chínhtài liệu ôn thi viên chức phần kiến thức chung ngành y tế năm 2014tài liệu môn quản lý nhà nước về kinh tếquản lý nhà nước về kinh tế và tài chínhđề tài pháp luật trong quản lý nhà nước về kinh tếtài liệu quản lý nhà nước về kinh tếtải giáo trình quản lý nhà nước về kinh tếdownload tài liệu quản lý nhà nước về kinh tếthực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của vụ kết câu hạ tầng và đô thị tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây