Dẫn chương hội thi viết chữ đẹp

Hướng dẫn hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện

Hướng dẫn hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện
... SflP HE coi thi "A" TT Nrii Sflp - gio: Hqp hQi ddng coi thi (lan 2) - gid 15: + Khai mac hqi thi + Sinh ho4t thi sinh - gid 35: Mo CA.tfri "Vi6t chfr dgP" - gid 45:Phht dC thi phdng thi - gid ... HE coi thi "A" Nui -Hep HE coi thi (hic 14 gid) 'a $i{]tr Thi VIET CHIJ EEP" CAP HUYEN t * Tgio 30: Hqp HD coi thi (ldn 2) * 2N412A44., gicr 15: + Khai mpc HE thi - HE coi + Sinh ho4t thi sinh ... Quy6t dinh thdnh lflp HE coi thi vA chAm thi t,g-1614t2041 - tlcrn Lflp danh s6ch c6c phdng thi (25 thi sinh/phdng) - TO chuy€n mdn llhong GDET - Phdt hdnh thd dW thi vA c6c trulng - Td ohuyOn...
 • 6
 • 386
 • 0

KẾ HOẠCH HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP

KẾ HOẠCH HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP
... - Hội thi tổ chức vào ngày Thứ bảy, ngày 12 2010, tất học sinh dự thi thực hai thi “bài Viết theo mẫu chữ hành Viết chữ sáng tạo” giấy in sẵn nhà trường Căn vào kết chấm BTC công ... dung dư ̣ thi : * Bài 1: 30 phút - Đối với lớp 1: + dòng chữ + dòng từ ứng dụng (Viết chữ viết thường, cỡ nhỡ) - Đối với lớp 2, 3: tập chép đoạn văn (thơ) ngắn khoảng 40 chữ (lớp 2), 60 chữ (lớp ... sạch, chữ đẹp) Bước 2: Nhà trường tiến hành thành lập Hội đồng đề, coi chấm thi tiến hành cho em thi, định khen tặng thưởng theo quy định Cách thực hiện: + Thành lập Hội đồng coi, chấm thi theo...
 • 3
 • 515
 • 3

ĐÁNH GIÁ HỘI THI "VIẾT CHỮ ĐẸP"

ĐÁNH GIÁ HỘI THI
... bát, viết viết sáng tạo chữ viết không độ cao, trình bày chưa cân đối, thẩm mĩ - Bài viết sáng tạo em viết hoa tự không quy định Kết hội thi: Đánh giá chung: a Hội thi tổ chức long trọng ... Qua hội thi giúp cho giáo viên học sinh học hỏi, trao đổi có thêm kinh nghiệm giảng dạy, học tập, cách rèn chữ, giữ b Đặc biệt qua hội thi này, nhà trường khẳng định bồi dưỡng tự bồi dưỡng giáo ... sinh - Hội thi “Viết chữ Đẹp” nhà trường phát động từ đầu năm học, hình thức giáo viên chủ nhiệm trực tiếp bồi dưỡng thường xuyên vào học khóa Đây hội để em học sinh trau dồi kĩ viết chữ đẹp,...
 • 3
 • 1,379
 • 5

Hướng dẫn chấm điểm thi "Viết chữ đẹp năm học 2010-2011" chuẩn

Hướng dẫn chấm điểm thi
... theo thang điểm 10, không chấm điểm 0) Ban tổ chức kì thi Phòng GD&ĐT Than Uyên Trường Tiểu học số xã Phúc Than KÌ THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2009- 2010 Đáp án – HD chấm thi viết giáo ... học 2010 – 2011; thi chấm theo thang điểm 10; không chấm điểm 0; thi viết thực hành bảng GV chấm theo HD (Phần trình bày 4.1: 0,5 điểm; 4.2: điểm; 4.3: 0,5 điểm) Ban tổ chức kì thi ... từ 2.3 Chữ viết ngắn, dễ đọc 3.1 Viết nét, nét viết chuẩn xác; (mỗi nội dung 0,5 điểm) 3.2 Con chữ đều, thẳng hàng, nét chữ tròn, đẹp ( Mỗi ý 0,25 điểm) 1đ 1đ 1đ điểm 1đ 1đ 1đ điểm 1đ 1đ điểm 4.1...
 • 3
 • 2,067
 • 32

Bài soạn Hội thi viết chữ đẹp tiểu học.

Bài soạn Hội thi viết chữ đẹp tiểu học.
... xã, thành phố hỗ trợ thêm kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thi đạt hiệu cao Trên Kế hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2010-2011, đề nghị Phòng giáo dục Đào tạo huyện, ... tỉnh Kinh phí tổ chức Hội thi, trao thởng học sinh đạt giải đợc trích từ nguồn kinh phí phát hành luyện viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2010 -2011 Công ty cổ phần sách thi t bị giáo dục Hải ... 3 Hình thức tổ chức Hội thi Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch tổ chức Hội thi ( thành lập Ban tổ chức, Ban coi thi, tổ chức thi, chấm theo quy định), báo...
 • 2
 • 524
 • 0

Gián án Hội thi viết chữ đẹp tiểu học.

Gián án Hội thi viết chữ đẹp tiểu học.
... xã, thành phố hỗ trợ thêm kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thi đạt hiệu cao Trên Kế hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2010-2011, đề nghị Phòng giáo dục Đào tạo huyện, ... tỉnh Kinh phí tổ chức Hội thi, trao thởng học sinh đạt giải đợc trích từ nguồn kinh phí phát hành luyện viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2010 -2011 Công ty cổ phần sách thi t bị giáo dục Hải ... 3 Hình thức tổ chức Hội thi Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch tổ chức Hội thi ( thành lập Ban tổ chức, Ban coi thi, tổ chức thi, chấm theo quy định), báo...
 • 2
 • 380
 • 0

QD thanh lap BCĐ-HĐ giám khảo hội thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2009-2010

QD thanh lap BCĐ-HĐ giám khảo hội thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2009-2010
... DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG BCĐ-BGK HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG (Ban hành kèm theo đònh số: 04/QĐ-HT, ngày 12/11/2009 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu– Huyện Kbang) Số TT ... P.Hiệu trưởng P.Hiệu trưởng GVT’H GVT’H GVT’H GVT’H GVT’H GVT’H GVT’H Nhiệm vụ giao BCĐ ; BGK hội thi Trưởng ban tổ chức Phó ban-Phụ trách CM Phó ban-Phụ trách CSVC Thư ký Thành viên-Phụ trách...
 • 2
 • 511
 • 0

Hướng dẫn thi Viết Chữ đẹp cấp huyện 2010

Hướng dẫn thi Viết Chữ đẹp cấp huyện 2010
... - Chữ viết đúng, đẹp, có sáng tạo 2.2 Thi viết bảng: Thời gian viết 10 phút/1 giáo viên (20 điểm) Bải viết khoảng 50 chữ Yêu cầu viết đúng, đẹp, có sáng tạo, hợp lý Thí sinh lựa chọn kiểu chữ, ... Hội thi dự thi Viết chữ đẹp giáo viên học sinh chọn lọc từ Hội thi cấp trường - Vở chữ đẹp học sinh, soạn giáo viên tiểu học - Một số tranh vẽ, đồ dùng dạy học sưu tầm có liên quan đến môn Tập viết ... 20 Giáo viên thi viết ( Trên giấy ) Học sinh thi viết số 30 – 11 00 Sáng Học sinh thi viết số 30 – 10 00 29/12 Khai mạc Hội thi Chấm thi viết giáo viên Chiều 13 30 – 16 30 Chấm viết giáo viên...
 • 6
 • 1,200
 • 4

Hướng dẫn thi viết chữ đẹp cấp huyện 2010 - 2011

Hướng dẫn thi viết chữ đẹp cấp huyện 2010 - 2011
... Hội thi Vở - Chữ đẹp cấp trường; đánh giá kết thực Hội thi đề xuất ý kiến đạo công tác nâng cao chất lượng dạy học viết chữ rèn chữ - giữ vở; + Một đề thi đáp án cho Hội thi Vở - Chữ đẹp cấp ... - Ngày 17/12 /2010: Buổi sáng: * 8g00: Khai mạc hội thi * 8g20 - 11g30: Học sinh tham gia giao lưu tập thể Buổi chiều: * 13 g30 - 13 g50: Học sinh thi viết * 14g10 - 14g50: Học sinh thi viết - ... hội thi cấp huyện sau: - Giải cá nhân: khối lớp giải Nhất, giải Nhì, giải Ba 05 giải Khuyến khích - Giải tập thể: “Lớp – chữ đẹp giải/ khối lớp - Giải tập thể: “Đơn vị có nếp Vở sach – Chữ đẹp :...
 • 4
 • 777
 • 2

Tài liệu Hướng dẫn thiết kế đề thi viết chữ đẹp

Tài liệu Hướng dẫn thiết kế đề thi viết chữ đẹp
... giấy thi Viết chữ đẹp nhà trường Tiểu học máy làm công cụ thi t kế (lưu ý máy tình trạng nối mạng) http://tieuhoc.info Mọi thắc mắc xin liên hệ Email: tieuhocinfo@gmail.com Bước 3: Tiến hành thi t ... PowerPoint vừa thi t kế đồng thời mở trang mẫu giấy thi có sẵn (tải từ bước 2) Tiến hành copy Text box nội dung mà bạn thi t kế PowerPoint dán vào trang mẫu giấy thi Giảm Font size (cỡ chữ) xuống ... kiểu HP001 hàng (đã có bạn nạp 11 font tải bước hướng dẫn vào máy) Xem minh họa Sline Hình minh họa dòng chữ nội dung có Font size (cỡ chữ) 30 font chữ kiểu HP001 hàng Em quy ế t tâm Viế t c hữ...
 • 9
 • 589
 • 5

Bài soạn Hướng dẫn thiết kế đề thi viết chữ đẹp

Bài soạn Hướng dẫn thiết kế đề thi viết chữ đẹp
... bước hướng dẫn vào máy) Xem minh họa Sline Hình minh họa dòng chữ nội dung có Font size (cỡ chữ) 30 font chữ kiểu HP001 hàng Em tâm Viết chữ đẹp Lưu ý: Thực tế cỡ chữ để đưa vào mẫu giấy thi ... cỡ 16.5 để dễ thi t kế thầy cô để cỡ chữ lớn cho dễ quan sát Sau chuyển sang mẫu giấy thi giảm cỡ chữ xuống Bước 4: Đưa nội dung vào mẫu giấy thi Mở Sline PowerPoint vừa thi t kế đồng thời mở ... giấy thi Viết chữ đẹp nhà trường Tiểu học máy làm công cụ thi t kế (lưu ý máy tình trạng nối mạng) http://tieuhoc.info Mọi thắc mắc xin liên hệ Email: tieuhocinfo@gmail.com Bước 3: Tiến hành thi t...
 • 9
 • 352
 • 2

Hướng dẫn thiết kế đề thi viết chữ đẹp

Hướng dẫn thiết kế đề thi viết chữ đẹp
... giấy thi Viết chữ đẹp nhà trường Tiểu học máy làm công cụ thi t kế (lưu ý máy tình trạng nối mạng) http://tieuhoc.info Mọi thắc mắc xin liên hệ Email: tieuhocinfo@gmail.com Bước 3: Tiến hành thi t ... PowerPoint vừa thi t kế đồng thời mở trang mẫu giấy thi có sẵn (tải từ bước 2) Tiến hành copy Text box nội dung mà bạn thi t kế PowerPoint dán vào trang mẫu giấy thi Giảm Font size (cỡ chữ) xuống ... kiểu HP001 hàng (đã có bạn nạp 11 font tải bước hướng dẫn vào máy) Xem minh họa Sline Hình minh họa dòng chữ nội dung có Font size (cỡ chữ) 30 font chữ kiểu HP001 hàng Em q uy ế t tâm Viế t c hữ...
 • 9
 • 119
 • 0

Đề thi viết chữ đẹp cấp trường

Đề thi viết chữ đẹp cấp trường
... thị trấn Đề thi viết chữ đẹp cấp trờng Năm học 2007 - 2008 Lớp Bài số 2: ( 10 điểm ) Thời gian 25 phút Câu 1: Viết hoa chữ sau theo kiểu chữ viết nghiêng nét thanh, đậm: b , d , s , a Mỗi chữ dòng ... tiểu học thị trấn Đề thi viết chữ đẹp cấp trờng Năm học 2007 - 2008 Lớp Bài số 1: ( 10 điểm ) Thời gian 25 phút Câu 1: Viết hoa chữ sau theo kiểu chữ đứng nét đều: h ; q; s Mỗi chữ dòng ( điểm ... thị trấn Đề thi viết chữ đẹp cấp trờng Năm học 2007 - 2008 Lớp Bài số 2: ( 10 điểm ) Thời gian 25 phút Câu 1: Viết hoa chữ sau theo kiểu chữ viết nghiêng nét thanh, đậm: h ; q; s Mỗi chữ dòng...
 • 8
 • 8,906
 • 47

Xem thêm

Từ khóa: bài phát biểu khai mạc hội thi viết chữ đẹpbài phát biểu trong hội thi viết chữ đẹphướng dẫn chấm thi viết chữ đẹpđề thi viết chữ đẹp lớp 2đề thi viết chữ đẹp tiếng việt lớp 2đề thi viết chữ đẹp bài mẹđề thi viết chữ đẹp cấp tỉnh lớp 2đề thi viết chữ đẹp của học sinh lớp 2đề bài thi viết chữ đẹp lớp 2đề thi viết chữ đẹp lớp 2 cấp huyệnmau bai thi viet chu dep huyen thanh oaide thi viet chu dep lop 5mau giay thi viet chu dep tieu hocmau luyen thi viet chu dep lop 4mau giay thi viet chu dep truong au co lop 4chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học