HỆ THỐNG THU PHÁT VÔ TUYẾN

Các xu thế phát triển mới của hệ thống thu phát tuyến trong các hệ thống thông tin di động

Các xu thế phát triển mới của hệ thống thu phát vô tuyến trong các hệ thống thông tin di động
... Xu t phát từ vấn đề trên, em lựa chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp là: Các xu phát triển hệ thống thu phát tuyến hệ thống thơng tin di động Đề tài vào tìm hiểu q trình số hóa hệ thống thu phát ... hóa đầu thu phát tuyến CHƢƠNG 1: Q TRÌNH SỐ HĨA ĐẦU THU PHÁT VƠ TUYẾN Cơng nghệ số phát triển nhanh chóng thúc đẩy q trình số hóa nhiều lĩnh vực kỹ thu t Đối với hệ thống thu phát tuyến, ... Tổng quan hệ thống thu phát tuyến Các hệ thống thơng tin tuyến phát triển nhanh chóng thập niên gần dẫn đến thay đổi nhiều mặt hoạt động xã hội đại Giá thành thấp nhiều máy th bao vơ tuyến...
 • 74
 • 171
 • 1

mô phỏng hệ thống thu phát tuyến số

mô phỏng hệ thống thu phát vô tuyến số
... Rayleigh (mô lý thuyết) 30 Đề tài: hệ thống thu phát tuyến số - Nhóm 9-KSTN-ĐTVT-K53 LỜI MỞ ĐẦU Hiện hệ thống thu phát thông tin tuyến sử dụng rộng rãi thực tế Các hệ thống ... tài: hệ thống thu phát tuyến số - Nhóm 9-KSTN-ĐTVT-K53 Hình vẽ Matlab: Hình 13: Hàm phân bố Rayleigh 16 Đề tài: hệ thống thu phát tuyến số - Nhóm 9-KSTN-ĐTVT-K53 Phần II: MÔ PHỎNG ... 1: LÝ THUYẾT Giới thiệu hệ thống thu phát tuyến Có nhiều loại hệ thống thu phát tuyến với loại kiến trúc máy thu kiến trúc máy phát khác Sau vài loại kiến trúc máy thu kiến trúc máy phát...
 • 32
 • 1,947
 • 7

Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị thu phát tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS
... có tiêu chuẩn kỹ thu t thiết bị thu phát tuyến VHF trạm ven biển thu c hệ thống GMDSS  Việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thu t cho thiết bị thu phát tuyến VHF trạm ven biển thu c hệ thống GMDSS ... THUYẾT MINH ĐỀ TÀI Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thu t thiết bị thu phát tuyến VHF trạm ven biển thu c hệ thống GMDSS Tên đề tài Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thu t thiết bị thu phát tuyến VHF trạm ... thảo tiêu chuẩn kỹ thu t cho điện thoại tuyến VHF loại lưu động dùng tàu cứu nạn  Tiêu chuẩn kỹ thu t cho thiết bị thu phát tuyến VHF trạm ven biển thu c hệ thống GMDSS chưa xây dựng 2.2...
 • 30
 • 284
 • 0

Quá trình phát triển lên 3g và hệ thống truy nhập tuyến UTMS

Quá trình phát triển lên 3g và hệ thống truy nhập vô tuyến UTMS
... Sinh viên QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÊN 3G VÀ HỆ THỐNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN UMTS Chương TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Sự đời phát triển hệ thống thông tin di động Để hiểu công nghệ 3G, xét qua ... pháp công nghệ hệ thứ ba tốt W-CDMA, lộ trình phát triển từ hệ thống hệ hai GSM nên theo giai đoạn sau: GSM-GPRS-EDGE-WCDMA 48 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÊN 3G VÀ HỆ THỐNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN UMTS KẾT ... xây dựng phát hành cho chuẩn 4G thời gian tới 18 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÊN 3G VÀ HỆ THỐNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN UMTS 1.3 Sự phát triển phương pháp đa truy nhập Một mạng thông tin di động hệ thống nhiều...
 • 51
 • 125
 • 0

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TUYẾN

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN
... • • • Mỗi điện thoại AMPS có 32-bit serial number số 10-digit telephone number lưu PROM Khi điện thoại bật, quét 21 kênh điều khiển cài sẵn để tìm kênh có công suất tốt Khi gọi, điện thoại phát ... Phân loại • • Cordless phones: điện thoại không dây Mobile phones: điện thoại di động, gọi cell phones 9/14/12 Công nghệ • loại bản: – Analog voice – Digital voice – Digital ... tính thiết bị thu/phát kết nối với anten Trong hệ thống nhỏ BS nối với MTSO (Mobile Telephone Switching Office) MSC (Mobile Switching Center) Trong hệ thống lớn, BS nối với vài MTSO MTSO nối với...
 • 10
 • 718
 • 4

Quản lý hệ thống thư viện trực tuyến

Quản lý hệ thống thư viện trực tuyến
... người quản trị hệ thống Nhưng nhiều thủ tục lưu trữ hệ thống có khả chạy từ sở liệu Nếu thủ tục lưu trữ hệ thống thực sở liệu khác với sở liệu thỡ nú làm việc hệ thống bảng sở liệu từ bảng hệ thống ... quan hệ cỏc liờn kết Thao tỏc liờn kết xỏc nhận tiờu chuẩn mụ hỡnh quan hệ hệ quản trị sở liệu Trong cấu trúc sở liệu quản trị hệ thống (thư ng biết đến mạng hệ thống có cấp bậc) mối quan hệ liệu ... dạng date Chức hệ thống Chức hệ thống cho phép bạn truy cập thông tin từ bảng hệ thống Microsoft SQL Server mà khụng truy cập bảng hệ thống trực tiếp Nhóm gồm năm cặp chức hệ thống cho Database...
 • 77
 • 191
 • 0

Mạch RF thu phat vo tuyen

Mạch RF thu phat vo tuyen
... mã khác tƣơng ứng với thu LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA CÁC MÃ TƢƠNG ỨNG VỚI TỪNG BỘ THU? ?? Theo ý kiến em: Khi xe đăng kí mua thẻ tag mua thu mã nhận thu đƣợc lƣu server Đến xe thu phí server gửi mã ... input: DIN Chân đƣợc nối với đầu mạch thu RF + Chân 15 16 nối với điện trở để tạo dao động giống mạch phát + Chân 17 chân báo nối với đèn led Nếu mã phát trùng với mã thu nhận giá trị khác 2.2 Khối ... thực thi còi báo 2.3 RF module (thu) Mua RF module phát Các vấn đề - Phải chế tạo 256 thu tƣơng ứng với 256 mã khác Code để truyền từ máy tính đến VDK để thực việc điều khiển mạch phát Em chƣa code...
 • 3
 • 769
 • 14

Mô phỏng đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn tuyến số MIMO

Mô phỏng đánh giá chất lượng hệ thống truyền dẫn vô tuyến số MIMO
... sk (11) III KếT QUả MÔ PHỏNG V ĐáNH GIá PHẩM CHấT Hệ THốNG MIMO TRÊN KÊNH PHA-ĐINH RAYLEIGH Để đánh giá hiệu hệ thống truyền dẫn tuyến số MIMO, ta tiến hành phơng pháp Monte-Carlo ... phẩm chất 85 NGUYễN PHúC NgọC MÔ PHỏNG ĐáNH GIá CHấT LƯợNG Hệ THốNG, TR 82-86 BER nhỏ 10 xét vị trí phẩm chất BER= 10 Hệ thống MIMO( 4 ì 3) có độ lợi hệ thống hệ thống MIMO( 4 ì 4) 1.5dB Nh vậy, ta ... hình cho thấy hệ thống SIMO(4 ì 1) có độ lợi so với hệ thống MIMO( 4 ì 2) khoảng dB vị trí phẩm chất BER = 103 , so với hệ thống MIMO( 4 ì 3) khoảng dB Nhng hệ thống MIMO( 4 ì 4) phẩm chất 85 NGUYễN...
 • 5
 • 439
 • 5

PHÂN TÍCH NHIỄU PHÓNG điện QUANG TRÊN hệ THỐNG THU PHÁT TRÊN máy BAY COMPOSITE

PHÂN TÍCH NHIỄU PHÓNG điện QUANG TRÊN hệ THỐNG THU PHÁT TRÊN máy BAY COMPOSITE
... corona discharge at an airfoil terminal B Corona Differences Between Composite and Metal Airplane The electrostatic distribution on a composite airplane is asymmetric Similar to the metal material ... pulses in the frequency domain III SIMULATION MODEL The composite airplane here is a certain type of unmanned airplane made of carbon fiber composite material The relative permittivity is εr = 439.81 ... of electric potential at the surface of a composite 824 Fig IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, VOL 50, NO 4, NOVEMBER 2008 Model of the composite airplane airplane, the air molecules...
 • 6
 • 185
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT BỊ THU PHÁT TUYẾN ĐIỆN ppt

BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN ppt
... trang:2 BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN PHẦN І : TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ THU PHÁT I Tổng quan máy phát tuyến điện Khái niệm: Máy phát tuyến điện thiết bị tuyến điện tạo ... tải trang:19 BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN a, Bộ cảm biến pha (phase sensor ) sơ đồ khối cảm biến pha: trang:20 BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN nguyên tắc để ... BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN LỜI MỞ ĐẦU Ngày với phát triển mạnh mẽ thông tin tuyến thiết bị tuyến điện( VTĐ) đóng vai trò quan trọng việc truyền tải tin tức xa Thiết...
 • 26
 • 1,429
 • 3

Kiến trúc máy thu phát tuyến ứng dụng công nghệ SDR

Kiến trúc máy thu phát vô tuyến ứng dụng công nghệ SDR
... CHƯƠNG II: KIẾN TRÚC MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SDR 2.1 Các cấu trúc máy phát Về có giống lựa chọn thích hợp cho cấu trúc máy phát lựa chọn thích hợp cho cấu trúc máy thu Các ưu ... CÁC KIẾN TRÚC MÁY THU PHÁT THÔNG THƯỜNG 4.1.Sự khác SDR với thiết bị tuyến cũ Để xét cấu trúc SDR trước hết ta xét cấu trúc thiết bị tuyến cũ so sánh với hệ thống tuyến cũ Như máy thu ... cấu trúc thiết bị tuyến b.Một vài cấu trúc SDR 12 12 Thiết bị tuyến có cấu trúc mềm SDR có mô hình cấu trúc khác nhau,tùy thu c vào lĩnh vưc ứng dụng, song có hai mô hình cấu trúc SDR là:SDR...
 • 42
 • 1,277
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: các hệ thống thu phát vô tuyến đơn giảnmô phỏng hệ thống thu phát vô tuyến sốnghiên cứu xử lý thời gian thực chất lượng phát hiệnphân biệt nhận dạng của các hệ thống định vị vô tuyếnhệ thống thu pháthệ thống thiết bị vô tuyến điệnhệ thống thu phát ofdmbáo cáo hệ thống thu pháthệ thống thu phát sóngcấu hình hệ thống truyền dẫn vô tuyến sốkỹ thuật thu phát vô tuyến điệnhệ thống dẫn đường vô tuyếnkhoảng cách thu phát vô tuyến điệnhệ thống thu phát tín hiệuhệ thống dẫn đường vô tuyến hàng khôngthiết bị thu phát vô tuyếnBài 20. Châu ÂuTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caChương II. Bài 4. Trau chuốt hình vẽThầy trương trọng hoàng đẩy mạnh hoạt động GDSK và NCSK trong BV 125272108 đoàn thị thùy trangBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhCha ơi!Giáo án tổng hợpGiáo án tổng hợpĐề kiểm tra môn Lịch sử lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017-2018 (có ma trận)_Sưu tầm - Copyđề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 năm học 2017-2018violimpic toán 4- vòng 4- năm học 2017-2018ON TAP TIENG ANH LOP 4Các dạng bài tập toán 6Bài tập về dấu hiệu chia hếtKT 45 p . tiet 18. chuan KTKNUNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?kiểm tra giữa kỳ 1 lop3 hay và chuẩnTh c tr ng k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t X y d ng v Th ng M i Qu c tTh c tr ng c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng Chi nh nh C ng ty ng d ng KHKT v chuy n giao c ng ngh m iTh c tr ng k to n nghi p v b n h ng c ng ty V t Li u i n D ng C C Kh