40 đề Vật lý không giải

NHỮNG CÁCH GIẢI HAY TRONG ĐỀ VẬT (Lê Văn Long - Trường THPT Lê Lợi) ppt

NHỮNG CÁCH GIẢI HAY TRONG ĐỀ VẬT LÝ (Lê Văn Long - Trường THPT Lê Lợi) ppt
... Nhìn chung cách giải na ná Tùy sở trường em mà chọn cho cách giải phù hợp  Cách 5: Ta có i1 = 2mm (lý luận trên) ⇒ λ1 = GV: Văn Long – DĐ: 0915714848 – Trường THPT Lợi Câu (mã đề 958): Đặt ... (cm) Thay đổi A1 biên độ A đạt giá trị cực tiểu π π A ϕ = − rad B ϕ = π rad C ϕ = − rad D ϕ = rad  Có thể có cách giải sau: GV: Văn Long – DĐ: 0915714848 – Trường THPT Lợi  r A π Cách ...  * Nhận xét: Cách giải ngắn dễ hiểu 2 A1  ÷ 2 = A2  16 ÷ 2 GV: Văn Long – DĐ: 0915714848 – Trường THPT Lợi Câu 35 (mã đề 958): Hai điểm M, N nằm hướng truyền sóng cách phần ba bước...
 • 7
 • 157
 • 1

Đề thi trắc nghiệm môn Vật (Không phân ban) docx

Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý (Không phân ban) docx
... - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Không Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 142 Họ, tên thí sinh: ... Đề số 11 Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban) Câu 1: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A (hay xm) Li độ vật động vật lò xo A A A A ... - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 142 Đề số 15 Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban) Câu 1: Một sóng học truyền dọc theo trục Ox có phương trình...
 • 25
 • 236
 • 1

Đề thi vá đáp án môn vật 12, giải nhanh toán vật trên máy tính casio pot

Đề thi vá đáp án môn vật lý 12, giải nhanh toán vật lý trên máy tính casio pot
... đã được cài đặt sẵn trong máy tinh! (Xem thêm bảng HẰNG SỐ VẬT LÍ đây)   CÁC HẰNG SỐ VẬTT LÝ : Với máy tính cầm tay, ngoài các tiện ích như tính toán thuận lợi, thực hiện các phép tính nhanh,  đơn giản và chính xác thì  ...  Z d  d i -Vấn đề tính Cos  nhờ máy tính với: Z  Z  ; tính Cos  d với : Z d  Z d  d  I Nhờ MÁY TÍNH CẦM TAY :CASIO fx–570ES ; 570ES Plus !!! b.Chọn cài dặt máy tính: Chọn chế độ Chỉ định ... ( xem các mã lệnh trên nắp của máy tính cầm tay ) .   +Lưu ý : Khi tính toán dùng máy tính cầm tay, tùy theo yêu cầu đề bài có thể nhập trực tiếp các hằng số từ đề bài đã cho , hoặc nếu muốn kết quả chính xác hơn thì nên nhập các hằng...
 • 34
 • 650
 • 8

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 20 pptx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 20 pptx
... Vậy : ảnh cuối ảnh ảo, chiều với vật, cao vật, nằm trỷớc cách thấu kính phân kì 10cm Vẽ hình Để ảnh cuối ảnh ảo lớn gấp lần vật : d2 < |k| = Hệ thức (1) cho ta k= -20. 10 10 = = (d - 20) 40 - 20d ... f1 )(O1O - f - d'1 ) f1f f1f -20. 10 k= ;(1) k= = = ộ (d - f1 )(O1O - f ) - d 1f1 (20 - 20) (30 + 10) - 20. 20 df ự (d - f1 )ờO1O - f - 1 ỳ d - f1 ỳỷ k = (-1)2 Luyện thi mạng ... lớn có dòng điện chạy liên tục lâu tụ điện có nóng lên Câu 20. 2 Từ công thức T = 2p l suy : g áp dụng (1) vào ta có : gT l= 4p (1) Luyện thi mạng ww.khoabang.com.vn...
 • 4
 • 173
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 19 pptx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 19 pptx
... Phát biểu : Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm biến thi n điều hòa, tần số với dòng điện sớm pha dòng điện p/2 - Biểu diễn giản đồ véctơ - Định luật : từ (2) chia hai vế cho 2, ta có : U = ILw ... Cw Cw I= - Phát biểu : Hiệu điện hai đầu đoạn mạch LC biến thi n tần số nh dòng điện nh ng lệch pha ậ 1 p/2 so với c ờng độ dòng điện tùy theo Lw > hay Lw < Cw Cw Câu 19. 2 Lập phỷơng trình ... : d1 - d2 = (2k + 1) = 1,07cm Tại M2 : d1 - d2 = [2(k + 11) + 1] Suy : l = 3,67cm 11l = 3,67 - 1,07 = 2,6cm 2,6 l= ằ 0,24cm 11 v = lf = 0,24 125 = 30cm/s Tại điểm M3 ph ơng trình dao động :...
 • 5
 • 169
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 18 potx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 18 potx
... Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn + có tụ điện C : j = p/2 : i sớm pha p/2 so với u + có cuộn cảm L : j = - p/2 : i trễ pha p/2 so với ... : T2 = T1 g1 g2 (2b) Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn Vì trọng lực lực hấp dẫn vật Trái đất, nên ta có : g1 (R + h ) = g2 (R + h1 ) Thay vào (2) : ... Gọi DTt DTh lần lỷợt độ biến thi n chu kì gây biến thi n nhiệt độ độ cao Ta phải có : DT = DTt + DTh = ị DTh = -DTt ; Dh = - a Dt, R -2Dh 21000 Dt = == -16,9 C -5 aR 185 10 6410 , Vậy nhiệt độ...
 • 6
 • 158
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 17 pptx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 17 pptx
... th : cos j = R 300 = 0,6 = Z 500 j ằ 53o (hay 0,93 rad) Từ giản đồ vectơ, ta thấy i nhanh pha u góc j Vì biểu thức hiệu điện u: u = U 2sinwt = 120 2sin314t (V) Vậy biểu thức cỷờng độ dòng điện: ... uc Hiệu điện hiệu dụng hai đầu bóng đèn: UR = IR = 0,24 300 = 72 V Hiệu điện pha với cỷờng độ dòng điện, nên ta có biểu thức hiệu điện tức thời: Luyện thi mạng ... hiệu dạng hai đầu t : Uc = IZc = 0,24 400 = 96 V hiệu điện uc trễ pha p/ so với uR, ta c : ổ pử uc = U c sin ỗ314 t + 0,93 - ữ = ữ ỗ ữ ỗ ố 2ứ = 135,4 sin (314t - 0,64) (vôn) Câu 17. 3 Ta có sơ đồ...
 • 4
 • 167
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 16 pot

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 16 pot
... 100p.100 Câu 16. 3 Thấu kính thấu kính hội tụ cho ảnh thật vật thật Gọi d1 d1 khoảng cách từ thấu kính đến vật ảnh lúc đầu ; d2 d2 khoảng cách từ thấu kính đến vật ảnh lúc sau Vì ảnh vật ảnh thật, ... Z ) c = ax Muốn UL cực đại y phải cực tiểu Từ (3) ta thấy : y = ymin = - R + Z2 - Z2 R2 D' C L = = a R + Z2 R + Z2 C C Thay vào (2) : ULmax = Khi x = - Suy L = U R + Z2 C R 120 30 + 100 = = 417,6V ... ảnh vật ảnh thật, lớn lúc đầu nên điều có nghĩa vật đỷợc dịch chuyển lại gần thấu kính (lại gần tiêu điểm) ảnh di chuyển xa thêm thấu kính Luyện thi mạng ...
 • 4
 • 128
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 15 ppt

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 15 ppt
... tỏa điện trở, ta có : I2R2t =Cm.DT I2 = C mDT ; Thay số : C = 4,18J/g.độ = 4,18.103 J/g.độ R 2t m = 6kg ; DT = 3o ; R2 = 32W ; t = 10 phút = 600s ta đỷợc : I ằ 1,98A b Tìm L : Xét toàn mạch AC ... Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn Hiệu điện hiệu dụng tụ : U c = I max Z c = I max = I max Lw ằ 189V Cw Câu 15. 3 áp dụng công thức N = Noe-lt Theo đề ... Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn l=k l= l l ; k = nên l = 2 v = 2l ; suy vận tốc v = 2fl = 100m/s f a Tìm I : nhiệt lỷợng cung cấp...
 • 3
 • 183
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 13 potx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 13 potx
... - 424 = 213mF Cỷờng độ hiệu dụng mạch thứ cấp : I2 = U2 10 = = 1A R + r + Tổng trở nam châm điện l : ZN = r + Z = L + 225 ằ 15,13W Hiệu điện cực đại hai cực nam châm điện l : Luyện thi mạng ... cm @ 0,8485cm = = = 14 - 0,8 13, 2 33 d'1 - f1 Vật phải đặt cách vật kính 0,8485cm.G Ơ = d D , f1 f Độ bội giác ảnh : , với d= O1O2 - (f1 + f2) = 16 - (0,8 + 2) = 13, 2cm, Đ cm ; ta có G Ơ = 206 ... - f d1 có giá trị nhỷ câu : d1 = 14cm Khoảng cách vật kính thị kính lúc : O1O2 = d1 + d2 = 14 + 15 113 cm @ 16,143cm = 7 Điều có nghĩa phải dịch chuyển thị kính xa vật kính thêm đoạn l = O1O2...
 • 4
 • 167
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 12 doc

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 12 doc
... -20cm Ta lại có d = -12cm Do đ : d = d' f -12. (-20) 12. 20 = = = 30cm d'-f -12 + 20 Vậy điểm sáng S đặt cách thấu kính 30cm Gọi chiết suất chất lỏng n Tiêu cự thấu kính chất lỏng : ổ1 1ử ữ = (n'-1)ỗ ... 2sin(wt+j) Xác định I, j nhờ giản đồ véctơ p I2 = I 12 + I - 2I1I2cos = 2; suy ra: I = 2A đ Trong tam giác OII2 : | OI| = đ ; | OI | = Luyện thi mạng ... I2 sinwt, Thay số : i2 = 2sin100pt (A) Dòng điện mạch i = i1 + i2 = I 2sin(wt + j) X ác định I j nhờ giản đồ vectơ Theo (1)I1 = 2A = I2 nên I = 2 A ; góc j = p Biểu thức dòng mạch : i = 4sin(100pt...
 • 4
 • 171
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 11 ppt

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 11 ppt
... Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn Câu 11. 2 1.TìmU1 Từ công thức: P = UI suy ra: U2 đầu cuộn thứ cấp máy hạ : U2 = 12.10 P = 120V = ... đạo vật với mặt nón giới hạn thị trỷờng Tại A, vật bắt đầu khỏi thị trỷờng Khoảng cách AH = 0,2m Theo hình ta c : MH = AH 20 = 250 cm ; = tgj 0,08 : OH = MH - |d| = 250 - 37,5 = 212,5cm Khi vật ... cấp máy hạ : U1 = U2 n1 n2 U1 = 120.10 = 1200V Cỷờng độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp máy hạ th : I = I2 I n2 100 = 10A = = 10 10 n1 Tính U2 : Độ giảm hiệu điện dây có điện trở l : U = I1.R...
 • 3
 • 153
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 10 ppt

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 10 ppt
... www.khoabang.com.vn Ta lại c : d(d' - a) = (2) d'(d - a) (1) (2) cho ta 100 10 d2 = = 81 8,1 (d - a) d > d - a > nên ta có d 10 = d-a d = 10a = 19cm Thay vào (2), ta đ ợc d = 19cm ... 0,9 AB d-a 19 - 1,9 AB = 0,9 A2B2 = 0,9 .10 = mm Vậy a) Tiêu cự thấu kính f = 9cm b) Chiều cao vật AB : AB = 9mm c) Khoảng cách từ vật AB đến thấu kính : d = 19cm ; đến ảnh d + d = 38cm ... = AB AB ẵ k1 ẵ A B2 10 ẵ ẵ = = A' B' 8,1 ẵk2 ẵ Mặt khác ta c : |k1| = d' - a d'1 d' d' = ; |k | = = d d1 d-a d2 ẵ k1 ẵ dd' 10 ẵ ẵ = = (d - a) (d' - a) 8,1 ẵk2 ẵ (1) Luyện thi mạng ...
 • 5
 • 199
 • 0

Xem thêm