600 từ VỰNG cần THIẾT TRONG TOEIC

600 từ vựng cần thiết ôn thi TOEIC có phiên âm và dịch nghĩa. Audio: https://drive.google.com/folderview?id=0B9ftf95M9dmXYlJnb2tGUjVZUVU&usp=sharing

600 từ vựng cần thiết ôn thi TOEIC có phiên âm và dịch nghĩa. Audio: https://drive.google.com/folderview?id=0B9ftf95M9dmXYlJnb2tGUjVZUVU&usp=sharing
... GIỚI THI U Các bạn thân mến! Chắc hẳn với dân luyện thi Toeic 600 essential words for the Toeic coi sách gối đầu mà bạn ôn thi Toeic nên Nội dung sách chia thành 50 với 50 chủ đề từ vựng khác, ... 12 từ vựng hữu ích hay gặp kỳ thi Toeic Tuy nhiên, nhiều bạn cảm thấy nản lòng học thi t kế công phu tỉ mỉ Nguyên nhân chủ yếu sách viết tiếng Anh, nên nghĩa tiếng Việt cho từ Hơn nữa, từ ... phần thi u gốc gồm: ❶ Nghĩa tiếng Việt từ file nghe riêng cho từ giọng ngữ, giúp bạn làm quen với từ cách dễ (Sách kèm theo miễn phí cd file nghe từ - 50 bài) ❸ Phiên âm từ chuẩn theo từ điển...
 • 108
 • 3,279
 • 20

600 từ VỰNG cần THIẾT LUYỆN THI TOEIC

600 từ VỰNG cần THIẾT LUYỆN THI TOEIC
... 600 từ vựng luyện thi TOEIC bỏ qua 600 từ vựng luyện thi TOEIC bỏ qua TOEIC 600 WORDS L1 Contracts /'kɔntrækt/ N hợp đồng, giao kèo, khế ... necessary (cần thi t) Be in charge of v, to be in control or command of (có tráchnhiệm, nghĩa vụ) 600 từ vựng luyện thi TOEIC bỏ qua Capacity n, the ability to contain or hold; the maximum that something ... gerund fulfillment n (sự hoàn thành) Integral a, necessary for completion (cần thi t, ko thể thi u) 19 600 từ vựng luyện thi TOEIC bỏ qua Inventory n, goods in stock; an itemized record of these goods...
 • 50
 • 222
 • 0

Các từ vựng cần thiết cho thi TOEIC có dịch nghĩa và ví dụ

Các từ vựng cần thiết cho thi TOEIC có dịch nghĩa và ví dụ
... sang cho (N)s Ex: Some students like spoet, others don't (= the others students) không She no longer teaches at this school = She doesn't teach at this school any longer/ any more → Trong câu 'not' (-) thì ... (O)) + (S) /  (v) 4/ THAT: người, vật -Trong mệnh đề xác định (có a, the, this, SHTT - Luôn sau đại từ: everything, something, anything, all, little, much, none, so sánh nhất 5/ WHOSE: sở hữu ... 79 A lot of dùng câu (+) 80 little/ few hầu như không mang nghĩa (-) 81 a little/ a few 82 The other: (ít) lại mang nghĩa xác định The → xác định  (số ít) Ex: There are chairs, one is...
 • 23
 • 920
 • 6

MỘT số từ VỰNG cần THIẾT CHO PHẦN LISTENING TOEIC

MỘT số từ VỰNG cần THIẾT CHO PHẦN LISTENING TOEIC
... tốt phần chuyện phối hợp tốt phần lại chuyện khác, người luyện nghe phần trước sau nhớ áp dụng phương pháp T636 T636 nhớ áp dụng linh hoạt, áp dụng máy móc lại phản tác dụng  Mọi người tra từ ... Opening speech: phát biểu khai trương Đặt biệt lưu ý cặp coffee copies Extension: số nội ( hay gặp part 4, họ nói gọi số nội bộ) Paycheck: tiền lương Won an award: thắng giải thưởng ( cụm hay gặp ... ( cụm hay gặp part 3) The customer service counter = cashier counter: quầy tính tiền Highlight: từ có nghĩa làm thay đổi màu tóc, cô gái nói muốn highlight đầu tóc nghĩa change color of her hair...
 • 2
 • 571
 • 16

600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic

600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic
... s c khoẻ (khi m) 27 L49 Hospitals tổ ch c từ thi n, tổ ch c c u tế 27 L50 Pharmacy ('fɑ:məsi) dược khoa 28 TOEIC 600 WORDS L1 Contracts /'kɔntrækt/ N hợp đồng, giao ... Priority n something of importance, something that should be done before other things (ưu tiên) Prioritize v prior adj Progress n a movement forward, v to move forward on something, especially ... bill (sự bày tỏ, trình bày, phát bi u) Usual /'ju: u l/ adj., ordinary, expected (thường, thông thường, thường lệ, thường dùng, dùng quen) L50 Pharmacy ('fɑ:məsi) dược khoa Consult /kən'sʌlt/ v.,...
 • 28
 • 518
 • 14

400 tu vung can thiet de thi toefl

400 tu vung can thiet de thi toefl
... miệt Despondent (a) nả n lò ng, ngã lò ng; thoá i chi; thất vọ ng, chá n nả n ́ Detain (v) ngăn cả n Detection (n)sự khá m phá , sự phá t hiện, (rađiô) sự tá ch só ng Deviant ... chữ cổ ) Decline (n) sự suy sụ p, sự tà n tạ ;(v) nghiêng đi,cú i minh, xế tà (mặt trời ); suy sụ p ̀ Decrepit (a) già yếu, hom hem, lụ khụ , hư ná t, đổ ná t Degrade (v) giá ... hoá ̣ Deify (v) phong thần, tôn là m thần; tôn sù ng, sù ng bá i Delinquence (n) tội, tội lỗi; sự phạ m tội, sự phạ m phá p Denominator (n) (toá n họ c) mẫu số; mẫu thức Denote...
 • 12
 • 566
 • 14

Từ vựng cần thiết để phân tích đề bài essay

Từ vựng cần thiết để phân tích đề bài essay
... đề X đúng, sai Những giải thích cho từ mang tính dẫn, bạn cần đặt vào văn cảnh chung đề luận để hiểu chuẩn xác yêu cầu đề luận đưa Hãy đọc kỹ đề đừng vội vàng rút kết luận đề cần dựa vào từ Để ... không cần tranh luận dài dòng vào tiểu tiết Summarise/Outline Yêu cầu viết tổng kết thông tin có đề tài gồm luận điểm chính, không nên đưa chi tiết Đề dạng thường cần viết ngắn gọn, súc tích To ... hợp vấn đề đưa Bài viết cần cân đối, công Define Yêu cầu viết giải thích ý nghĩa rõ ràng khái niệm Cấu trúc viết bao gồm phần định nghĩa phần mở rộng Describe Đòi hỏi viết mô tả mặt vấn đề đưa...
 • 4
 • 342
 • 1

Tài liệu Từ vựng cần thiết để phân tích tốt đề bài essay docx

Tài liệu Từ vựng cần thiết để phân tích tốt đề bài essay docx
... đề X đúng, sai Những giải thích cho từ mang tính dẫn, bạn cần đặt vào văn cảnh chung đề luận để hiểu chuẩn xác yêu cầu đề luận đưa Hãy đọc kỹ đề đừng vội vàng rút kết luận đề cần dựa vào từ Để ... không cần tranh luận dài dòng vào tiểu tiết Summarise/Outline Yêu cầu viết tổng kết thông tin có đề tài gồm luận điểm chính, không nên đưa chi tiết Đề dạng thường cần viết ngắn gọn, súc tích To ... vội vàng rút kết luận đề cần dựa vào từ Để tham khảo thêm kiến thức bổ ích giúp bạn hoàn thành tốt essay, truy cập cổng đào tạo trực tuyến www.vietnamlearning.vn Bạn có hội học tiếng anh trực tuyến...
 • 2
 • 495
 • 8

DUY CẦN THIẾT TRONG KINH DOANH

TƯ DUY CẦN THIẾT TRONG KINH DOANH
... bạn có kết cụ thể tâm trí trước đầu cho hoạt động xây dựng mạng lưới hay đào tạo Có kinh doanh tức biết cần Đó cần thiết để kết nối với hoạt động kinh doanh mối kết nối tạo lợi nhuận Bạn ... lai?” Có kinh doanh tức mở rộng cánh cửa để đa dạng hoá nguồn thu nhập lẫn hoạt động kinh doanh Vấn đề bạn “bỏ tất trứng vào rổ” – phần việc có kinh doanh tốt Có kinh doanh tức biết cảm ... động kinh doanh Chiến lược thân liên quan tới phía trước, nhìn vào nơi làm để tới Vậy tự đặt câu hỏi: “Nhiệm vụ có thích hợp với mục tiêu ng lai công ty với mục tiêu thân ng lai?” Có kinh...
 • 3
 • 355
 • 2

Tài liệu 400 từ vựng cần biết trong cuộc thi TOEFL pdf

Tài liệu 400 từ vựng cần biết trong cuộc thi TOEFL pdf
... nhận ,từ chối ngăn không cho lấy Depict (v) vẽ, mô tả, miêu tả Deplete (v) rút hết ra, làm suy yếu, (y học) làm tan máu; làm tiêu dịch Derive (v) nhận từ, lấy từ, xuất phát từ, chuyển hoá từ, bắt ... Curriculum (n) chương trình giảng dạy Cynically (phó từ) bất cần đạo lý, bất nhẫn D De facto (a)&(phó từ) thực tế (không thức); (nói phủ) hình thành từ đảo cách mạng , không dân bầu Decipher (n) giải ... Incompetent (a) thi u khả năng, (pháp lý) không đủ thẩm quyền;(n) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người bất tài, (pháp lý) người đủ thẩm quyền Indisputable (a) cãi, bàn cãi, tranh luận Industrious (a) cần cù, siêng...
 • 9
 • 3,903
 • 466

Từ vựng cần thiết để phân tích đề bài essay pptx

Từ vựng cần thiết để phân tích đề bài essay pptx
... đề X đúng, sai Những giải thích cho từ mang tính dẫn, bạn cần đặt vào văn cảnh chung đề luận để hiểu chuẩn xác yêu cầu đề luận đưa Hãy đọc kỹ đề đừng vội vàng rút kết luận đề cần dựa vào từ Để ... chia ý, khái niệm vấn đề để nghiên cứu nhân tố bao gồm vấn đề Bài luận dạng cần tính khoa học xếp ý lôgic Compare Đòi hỏi viết đưa luận điểm điểm khác biệt, điểm giống Bài viết phải mang tính ... không cần tranh luận dài dòng vào tiểu tiết Summarise/Outline Yêu cầu viết tổng kết thông tin có đề tài gồm luận điểm chính, không nên đưa chi tiết Đề dạng thường cần viết ngắn gọn, súc tích...
 • 6
 • 333
 • 0

Từ vựng cần thiết để phân tích đề bài essay pot

Từ vựng cần thiết để phân tích đề bài essay pot
... đề X đúng, sai Những giải thích cho từ mang tính dẫn, bạn cần đặt vào văn cảnh chung đề luận để hiểu chuẩn xác yêu cầu đề luận đưa Hãy đọc kỹ đề đừng vội vàng rút kết luận đề cần dựa vào từ Để ... không cần tranh luận dài dòng vào tiểu tiết Summarise/Outline Yêu cầu viết tổng kết thông tin có đề tài gồm luận điểm chính, không nên đưa chi tiết Đề dạng thường cần viết ngắn gọn, súc tích To ... Evaluate/Assess ước lượng, định giá Yêu cầu viết định giải thích vấn đề có ý nghĩa, có tầm quan trọng giá trị Sự đánh giá cần dựa việc phân tích ví dụ, dẫn chứng Explain Yêu cầu viết đưa giải thích chi...
 • 3
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: u2665 600 từ vựng cần thiết trong kỳ thi toeic600 từ vựng cần thiết trong kỳ thi toeic600 từ vựng cần thiết để thi toeic600 từ vựng cần thiết cho đề thi toeic600 từ vựng cần thiết cho bài thi toeicsách từ vựng cần thiết thi toeic600 từ vựng thông dụng trong đề thi toeic3420 từ vựng cần học trong lúc luyện thi toeictừ vựng cần thiết để thi toeicnhững từ vựng cần thiết để thi toeicsách những từ vựng cần thiết luyện thi toeictừ vựng cần thiết thi toefl400 từ vựng cần biết trong cuộc thi toefl400 từ vựng cần thiết để thi toefltừ vựng thông dụng trong toeicthực tập kỹ thuật nhà máy DAP hải phòngCông phá vật lí trong thi thpt quốc giaBài tập hình học afin và ơclitbể xử lý nước thải UASB - EGSBBài luận CTXH với người nghèophát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiáo dục giới tính cho học sinh THCSNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)Giảm stress cho NV CTXH6 TTr PA su dung von chu so huu 2016Giáo trình hình học họa hình dương thọGiáo trình hình học họa hình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc dương thọĐại hội cổ đông | MBBank Thong tin ung vienĐề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Đại hội cổ đông | MBBankTuyen dung cua Cong ty TNHH Tri tue VietBao cao thuong nien 201315. Quyết định 5104 Ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện đề tài cấp cơ sởCong van Bao cao hieu qua thiet bi bang A 2016 0Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU