15 tình huống sư phạm xảy ra đối với giáo viên trên lớp

Các tình huống phạm xảy ra đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

Các tình huống sư phạm xảy ra đối với giáo viên chủ nhiệm lớp
... lý nào? Tình 15: Khi bước vào lớp, lớp đứng lên chào cô giáo, có em ngồi Trước tượng bạn xử lý CÁC CÁCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Xử lý tình phạm giáo viên lớp Cách xử lý tình 1: a/ Giáo viên phê ... chức vị chủ chốt địa phương đến đề nghị bạn với tư cách giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đồng kỷ luật chiếu cố “cho qua” Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử với vị phụ huynh đó? Giáo viên chủ nhiệm ... nào? Tình 21: Một học sinh lớp hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh đến trình bày với giáo viên chủ nhiệm xin cho nghỉ học Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử sao? Tình 22: Là giáo viên chủ nhiệm, ...
 • 33
 • 889
 • 10

Tình huống phạm xảy ra thường ngày trong nhà trường có đáp án gợi ý

Tình huống sư phạm xảy ra thường ngày trong nhà trường có đáp án gợi ý
... xuống Bạn phải xử lý ? Tình 33 Một GV trẻ trường tình cờ nghe HS trước nói chuyện ý chê bai giảng vừa nông cạn, vừa hấp dẫn Trong tình GV nên xử lý ? Tình 34 GV say sưa giảng em HS phóng máy ... Bạn phải xử lý ? GỢI Ý ĐÁP ÁN Tình 1: Nên nhẹ nhàng hiệu cho HS vào lớp cách gật nhẹ tiếp tục giảng bình thường Như vậy, giảng tiếp tục, không bị gián đoạn HS để bàn tán hay phân tán ý Hết tiết ... bạn phải xử lý để không làm uy tín đồng nghiệp ? Tình 43 Khi GV phát kiểm tra, lớp xem xin GV cho kiểm tra lại điểm qua thấp Trong trường hợp đó, bạn xử lý ? Tình 44 Trong học Địa lý, HS thắc...
 • 13
 • 256
 • 0

15 tình huống phạm thường gặp khi bạn trở thành giáo viên

15 tình huống sư phạm thường gặp khi bạn trở thành giáo viên
... 13: Khi bạn nhận lớp chủ nhiệm , có học sinh lớp đề nghị bạn hát bạn khi u hát Mặc dù bạn có nói với học sinh kể chuyện em học sinh đề nghị bạn hát cho Bạn xử lý tình ? Hướng giải quyết: Nếu gặp ... mắt tròn xoe nhìn cô giáo, miệng mím chặt tay chân không cử động Trước tình này, bạn giáo viên bạn làm bạn lại làm ? Hướng giải quyết: Cần nhắc lại câu hỏi cho học sinh động viên em trả lời câu ... sinh hay làm trật tự học điều làm ảnh hưởng đến giáo viên môn bạn lớp Bạn cán lớp bạn cần phải làm để giải tình trạng ? Hướng giải quyết: Trước tiên bạn cần phải tìm hiểu rõ xem học sinh lại hay...
 • 12
 • 1,323
 • 0

74 TÌNH HUỐNG PHẠM THƯỜNG gặp DÀNH CHO SINH VIÊN mới RA TRƯỜNG

74 TÌNH HUỐNG sư PHẠM THƯỜNG gặp DÀNH CHO SINH VIÊN mới RA TRƯỜNG
... TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG Tỏ ý không nhận ra, ngày hôm sau gặp riêng học sinh để trao đổi nhắc nhở * Tình 8: Học sinh gặp giáơ viên đường không chào -> làm nào? Coi xảy ra, ... nào? PHẠM VĂN TUẤN SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN LẠI TRANG TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG Đặt số câu hỏi gợi ý cho học sinh tìm cách giải * Tình 38: Giờ kiểm tra diễn phút phát học sinh ... đình PHẠM VĂN TUẤN SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN LẠI TRANG 13 TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG * Tình 69: Là giáo viên chủ nhiệm lớp, hôm có anh công an đến trường gặp thông báo học sinh...
 • 15
 • 286
 • 0

15 tình huống phạm thường gặp khi bạn trở thành giáo viên và cách giải quyết

15 tình huống sư phạm thường gặp khi bạn trở thành giáo viên và cách giải quyết
... 13: Khi bạn nhận lớp chủ nhiệm , có học sinh lớp đề nghị bạn hát bạn khi u hát Mặc dù bạn có nói với học sinh kể chuyện em học sinh đề nghị bạn hát cho Bạn xử lý tình ? Hướng giải quyết: Nếu gặp ... mắt tròn xoe nhìn cô giáo, miệng mím chặt tay chân không cử động Trước tình này, bạn giáo viên bạn làm bạn lại làm ? Hướng giải quyết: Cần nhắc lại câu hỏi cho học sinh động viên em trả lời câu ... Với địa vị người giáo viên chủ nhiệm học sinh đó, trường hợp bạn xử lý tình ? Hướng giải quyết: Việc bạn phải làm can thiệp vào không cho bố học sinh tiếp tục đánh học sinh nữa, bạn đồng thời dùng...
 • 7
 • 983
 • 8

Những phẩm chất và năng lực phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận phạm đối với bản thân

Những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. trên cơ sở đó rút ra kết luận sư phạm đối với bản thân
... sinh 1.2 Năng lực người thầy giáo (năng lực phạm) nhóm lực phạm: - Nhóm lực dạy học - Nhóm lực giáo dục - Nhóm lực tổ chức hoạt động phạm 1.2.1 Nhóm lực dạy học Năng lực hiểu học sinh ... trẻ: phẩm chất cao quý người thầy giáo, phẩm chất đặc trưng nhân cách người thầy giáo - Người thầy giáo tình thường người , trẻ sáng tạo nghề phạm Tài sản vô giá người thầy giáo tình người, ... án Vậy để lực người thầy phải óc tưởng tượng phạm, tính lạc quan phạm, niềm tin vào sức mạnh giáo dục, niềm tin vào người óc quan sát tinh tế b) Năng lực giao tiếp phạm: -...
 • 24
 • 7,172
 • 28

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận phạm cần thiết đối với bản thân

tìm hiểu những phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giáo viên. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết đối với bản thân
... động phạm người thầy giáo rút điều lao động phạm ý nghĩa lớn lao đời sống xã hội loài người, phát triển quốc gia Vì vậy, kết luận phạm việc tìm hiểu phẩm chất lực phạm cần người ... thầy trò Những phẩm chất ý chí sức mạnh để làm cho phẩm chất lực người thầy giáo thành thực tác động sâu sắc tới học sinh Động lực người thầy giáo (năng lực phạm) Hoạt động người thầy giáo biểu ... tâm lý học phạm với số phẩm chất tâm lý cần thiết “tinh ý”, phạm (quan sát), óc tưởng tượng, khả phân tích tổng hợp b.) Tri thức tầm hiểu biết người thầy giáo Đây lực lực phạm, lực trụ...
 • 17
 • 4,878
 • 12

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG PHẠM (CĐSP) MỚI ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN CĐSP.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (CĐSP) MỚI ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN CĐSP.
... viên CĐSP; phù hợp với Ch-ơng trình THCS mới; phù hợp với Sách giáo khoa THCS mới; phù hợp với Ph-ơng pháp dạy học THCS mới; phù hợp với Ph-ơng pháp Kiểm tra - Đánh giá THCS mới; đáp ứng đ-ợc ... hoạt động cộng đồng"; Tổ chức hoạt động ngoại khóa" GV tổ chức hoạt động ngoại khóa theo vùng địa lý 52 3.3.1 Trong hoạt động đào tạo Nghiệp vụ s- phạm theo Ch-ơng trình CĐSP mới, Giảng viên ... hóa hoạt động học; Giảng dạy dựa Dự án; Giảng dạy dựa nhu cầu ng-ời học; Tip cận xây dựng môi tr-ờng học tập; Theo cách tiếp cận Giáo viên trung tâm; Ph-ơng pháp thuyết trình; Giảng viên thực...
 • 143
 • 273
 • 0

NHỮNG TÌNH HUỐNG PHẠM THƯỜNG XẢY RA TRONG LỚP HỌC

NHỮNG TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM THƯỜNG XẢY RA TRONG LỚP HỌC
... hồn học sinh cứu chúng khỏi sai lầm vô nghiêm trọng Khi học sinh đề nghị đổi thầy giáo TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM Bạn giáo viên chủ nhiệm lớp 12A – lớp ngoan học giỏi Nhưng học kỳ I, lần sinh hoạt lớp, ... đánh học sinh TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM Do va chạm xích mích, số niên trường đến chờ lúc tan học đến đánh học sinh lớp bạn chủ nhiệm Vô tình biết thông tin này, bạn ứng xử nào? Coi chuyện xích mích phạm ... có thễ giữ tình cảm tôn trọng bạn Khi cô giáo ghi nhầm đầu TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM Lớp 4A có phong trào thi đua chữ đẹp học sinh nhiệt tình hưởng ứng Sau kiểm tra cũ, cô giáo ghi đầu tiết học lên bảng...
 • 26
 • 34,773
 • 315

64 tình huống phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên

64 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên
... lẫn giáo viên học sinh Tuy nhiên, tình xảy gặp nhà trường Khi gặp phải tình này, nhiều giáo viên coi dễ tính chọn cách xử lý phương án Nhưng làm bạn học sinh có ý khinh nhờn, coi thường giáo viên ... bảo tính thống nhất, toàn vẹn trình giáo dục Tuy nhiên, mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh nhiều lại vấn đề nhạy cảm, đặt giáo viên vào tình khó xử mà giáo viên tìm cách xử lý đắn ... đến đề nghị bạn với cách giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đồng kỷ luật chiếu cố “cho qua” Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử với vị phụ huynh đó? Giáo viên chủ nhiệm đế nghị với phụ huynh lên...
 • 62
 • 171,081
 • 1,889

81 tình huống phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên

81 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên
... phương đến đề nghị bạn với cách giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đồng kỷ luật chiếu cố “cho qua” Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử với vị phụ huynh đó? Đầu tiên bạn nên ôn tồn giải thích cho vị ... cho điểm vào làm đó, cho em học sinh nợ hôm sau kiểm tra lại, đồng thời không quên nhắc nhở em cố gắng học tập II CAÙC TÌNH HOÁNG KHAÙC Tình phạm xảy giáo viên lớp Tình 1: Bước vào lớp, bạn ... đồng thời gặp phản ánh với giáo viên chủ nhiệm để lưu ý tiếp tục uốn nắn Tình 14: Trong giảng bài, thầy giáo thấy có học sinh gục đầu xuống bàn không ghi Nếu giáo viên đó, bạn xử lý nào? Cách xử...
 • 22
 • 9,215
 • 18

Các giải pháp tăng cường quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà nội

Các giải pháp tăng cường quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà nội
... phân cấp quản vốn nghiệp tính chất đầu t XD Sở, Ban, Ngành thành phố Nội cấp thành phố, UBND Thành phố quan quản thẩm quyền cao Do thành phố Nội nhiều dự án sử dụng vốn đầu t ... tác quản vốn nghiệp tính chất đầu t xây dựng ChơngII: Thực trạng công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu t xây dựng Sở, Ban, Ngành thành phố nội Chơng III: Một số biện pháp nhằm tăng ... theo nội dung chi tiêu, tiêu chuẩn, định mức chơng thực trạng công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu t xây dựng sở, ban, ngành thành phố nội 2.1 Những quy định, pháp quản vốn nghiệp...
 • 63
 • 267
 • 0

Thực trạng công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà nội

Thực trạng công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà nội
... Khái quát chung công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu t xây dựng ChơngII: Thực trạng công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu t xây dựng Sở, Ban, Ngành thành phố nội Chơng III: Một ... phân cấp quản vốn nghiệp tính chất đầu t XD Sở, Ban, Ngành thành phố Nội cấp thành phố, UBND Thành phố quan quản thẩm quyền cao Do thành phố Nội nhiều dự án sử dụng vốn đầu t ... quản vốn nghiệp tính chất đầu t xây dựng sở, ban, ngành thành phố nội 2.1 Những quy định, pháp quản vốn nghiệp tính chất đầu t xây dựng 2.1.1 Quản việc lập kế hoạch vốn 2.1.1.1...
 • 63
 • 396
 • 0

Các giải pháp quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà nội

Các giải pháp quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà nội
... XD Sở, Ban, Ngành thành phố Nội Ở cấp thành phố, UBND Thành phố quan quản thẩm quyền cao Do thành phố Nội nhiều dự án sử dụng vốn đầu XDCB vốn nghiệp tính chất đầu XD với ... tác quản vốn nghiệp tính chất xây dựng Sở, Ban, Ngành thành phố Nội .32 2.2.1 Phân công, phân cấp quản vốn nghiệp tính chất đầu XD Sở, Ban, Ngành thành phố Nội 33 ... tính chất đầu xây dựng, quản xây dựng văn liên quan khác Cũng tỉnh, thành phố nước, việc quản NSNN nói chung quản vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng nói riêng thành phố Nội...
 • 70
 • 392
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỳ 23 tình huống sư phạm xảy ra đối với giáo viên trên lớpcác tình huống sư phạm xảy ra đối với giáo viên chủ nhiệm lớpkỳ 24 tình huống sư phạm xảy ra đối với giáo viên chủ nhiệm lớp15 tình huống sư phạmđức huy sử dụng bài tập tình huống sư phạm để rèn luyện cho sinh viên kĩ năng dạy học sinh học luận án tiến sĩ 1999tinh huong su pham thuong xay ra o truong mam nonnhung tinh huong su pham thuong xay ra trong lop hoc 27 tr64 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên64 câu hỏi ứng sử của 64 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên giáo viên thcstình huống sư phạm trong việc xây dưng kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệmnhững tình huống sư phạm đối với học sinh cá biệtcó sự phân công công việc cụ thể rõ ràng do đó ban lãnh đạo luôn nắm vững tiến độ sản xuất kinh doanh cũng như những tình huống bất ngờ xảy ra để kịp thời chỉ đạo xử lýgiờ thực hành đảm bảo đủ thời gian quy định để củng cố ghi nhớ khắc sâu kiến thức đã học ngoài ra giáo viên đưa ra các tình huống có thể xảy ra khi đang sử dụng máy và cách khắc phụcsự phụ thuộc lẫn nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu các tình huống thực tế xảy radạy trẻ khi tình huống bất trắc xảy raAF ablation bc.NTrHướng dẫn 35-HD BTCTW chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệmHướng dẫn 1499 HD-TLĐ về Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và XD quy chế đối thoại tại doanh nghiệpBAIBAOCAO HB1 English Congenital heart disease ASEAN CongressKế hoạch 74 KH-UBND thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Ninh Bình năm 2016Kế hoạch 227 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà GiangChỉ thị 12 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hànhChỉ thị 12 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng YênChỉ thị 14 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 do tỉnh Nghệ An ban hànhChỉ thị 22 CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh HòaKế hoạch 2123 KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hànhBieu gia chi phi tranh duoc sinh khoi nam 2016QĐ 57 Quydinh HD hocvathicaithiendiemKế hoạch 101 KH-UBND năm 2016 triển khai Nghị quyết 21 NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng SơnTT 16 2017 TT BCT dien mat troi full sealKế hoạch 5688 KH-UBND năm 2016 triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016 -2020Thông tư 14 2013 TT-BCTBáo cáo 183 BC-UBND năm 2016 sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải PhòngChỉ thị 19 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 do tỉnh Hải Dương ban hànhKế hoạch 144 KH-UBND năm 2016 thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế