CHUYÊN ĐỀ MỆNH ĐỀ TIẾNG ANH

Chuyên đề tiếng anh Mệnh đề quan hệ

Chuyên đề tiếng anh Mệnh đề quan hệ
... -Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ ta bỏ đại từ quan hệ dùng that thay cho whom which mệnh đề quan hệ xác định -Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ ta có bỏ đại từ quan hệ có dùng that thay ... THAT I met him II, CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ: Có ba loại mệnh đề quan hệ 1 .Mệnh đề quan hệ xác định( restrictive relative clause) -MĐQH xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, bỏ MĐ nghĩa ... on the table? IV GIỚI TỪ ĐI VỚI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ -Chỉ có hai đại từ quan hệ WHOM WHICH thường có giới từ kèm giới từ đứng trước đại từ quan hệ cuối mệnh đề quan hệ Eg: The man about whom you are...
 • 8
 • 239
 • 2

Chuyên đề Tiếng Anh

Chuyên đề Tiếng Anh
... ) • • • • Trong câu trắc nghiệm cấu trúc phải song song với Ex: Trong1 câu từ phải chọn danh từ câu danh từ , tính từ câu tính từ , cụm từ câu cụm từ……… Ex : My students are interested in ……… ... • • Nguyễn Thị Lan 2.Trần Thị Nương Cil Thị Mỹ Dun Nguyễn Anh Trí Nguyễn Đình Ba Đội • • • • • K’ Nhung Hồ Vũ Thiện Vũ Thị Dun Vũ Thanh Đào Nguyễn Thị Huyền • CÂU HỎI KHÁN GIẢ • Em đoán xem tên ... phải chọn câu C • - Ở câu trước chỗ trống từ " the woman " danh từ người , ta phải chọn câù C • - Ở câu từ sau chỗ trống " smoke " , danh từ không đếm , câu phải chọn câu A • - Ở câu từ cần chọn...
 • 46
 • 1,084
 • 4

Chuyen de Tieng Anh cuc hay

Chuyen de Tieng Anh cuc hay
... expect the unexpected (no matter / despite / though / but) he was good at physics in lower grades, he was terrible at it in grade 12 (When / While / Except that / Despite) , the results ... didn’t give up trying despite The finder of treasure is entitled to part of its value Whoever Mark’s friend is a millionaire He hates spending money despite ... (In spite / Despite / Because of / all) he has a physical handicap, he has become a successful businessman (In spite of / Despite / Though / all are correct) The cafe was crowded, we found...
 • 6
 • 1,132
 • 34

chuyên đe tiếng anh 9

chuyên đe tiếng anh 9
... nói chung công tác giảng dạy tiếng Anh trường Từ việc làm thực tiễn giúp học sinh phát huy tốt kỹ đọc hiểu tiếng Anh để bước nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh học sinh lớp bậc THCS - ... jeans in the 197 0s because they became A cheaper B stronger C more fashionable D better Finally jeans became high fashion clothing in the _ A 196 0s B 197 0s C 198 0s D 199 0s The sale ... đọc hiểu khóa tiếng Anh lớp trường THCS Chú trọng vào việc nghiên cứu vận dụng bước dạy thủ thuật tiết dạy đọc hiểu tiếng Anh B NỘI DUNG : I Cơ sở lý luận : Theo quan điểm số chuyên gia Người...
 • 30
 • 1,277
 • 16

chuyen de tieng anh THCS

chuyen de tieng anh THCS
... thực - Đối với môn Tiếng Anh để giúp học sinh hứng thú, đòi hỏi giáo viên phải tạo cho học sinh lòng đam mê học không khí thoải mái, vui chơi học Giáo viên cần tìm tranh ảnh có liên quan đến ... tales Pre-reading - Giáo viên dùng tranh để giới thiệu từ - Newwords: Cruel (a) Upset (a) Fairy (n) Magical (a) Rag (n) Immediately (adv) - Giáo viên dùng tranh giới thiệu câu truyện “ The lost ... Guessing game -Trên phần trình bày bước giảng dạy phương pháp thủ thuật để thực tiết dạy đọc Tiếng Anh cho học sinh Sau tiến trình dạy cụ thể: ENGLISH : Unit4 :Our past Period: 23 : Lesson : Read...
 • 3
 • 2,689
 • 73

Chuyên đề tiếng Anh ôn thi đại học

Chuyên đề tiếng Anh ôn thi đại học
... chung c a h c trò Vi t Trang Chuyên Luy n thi T t nghi p THPT Luy n thi i h c, Cao ng 2009 I didn't see Mary this morning, and John didn't either I didn't see Mary this morning, and neither did ... that we can’t it We bought such a modern car that we couldn’t dream Chú ý: n u danh t không m c không dùng “a/an” This is such difficult homework that we can’t finish it He invested such much money ... khi…… Trang Chuyên Luy n thi T t nghi p THPT Luy n thi i h c, Cao 4.8 It’s the first time + clause (present perfect): ây l n = …… before Ví d : It’s the first time I’ve ever visited this town =...
 • 10
 • 1,425
 • 7

CHUYEN DE TIENG ANH-TX Quang Tri- Unit 11 B 4

CHUYEN DE TIENG ANH-TX Quang Tri- Unit 11 B 4
... “Prevention is better than cure” “Phòng b nh chữa b nh” - Write the answers in your notebook - Learn by heart the new words - Do exercise B4 on page 73 in workbook - Prepare well for the coming 45 ’ test ... sneeze a sốt nhẹ b phương thuốc c Căn b nh d.Triệu chứng e Sổ mũi f Ho g Hắt II.WHILE-READING :B4 (P .112< /b> ) 1.Open –Prediction : Symptoms of the common cold ? coughing Read Unit < /b> 11:< /b> Keep fit, stay ... Lesson 5: B4 II.WHILE-READING :B4 (P .112< /b> ) 1.Open –Prediction : a runny nose Symptoms of sneezing the common cold a slight fever coughing Comprehension questions : a Why we call the common cold? b. What...
 • 28
 • 401
 • 0

Chuyen de tieng anh lop 4(let''''s go 1B)

Chuyen de tieng anh lop 4(let''''s go 1B)
... nh ạc chi ếm gh ế ng ồi h ội tho ại) Học sinh nghe nhạc, hát theo xung quanh dãy ghế Khi nhạc dừng lại, học sinh phải nhanh chóng chiếm lấy ghế, ngồi xuống.Như có học sinh chậm chân ghế ngồi(số ... want? I want cake d) e) f) III Pairwork: Game 1: Picking up numbers Chọn số mà em thích, sau xem tranh để trả lời câu hỏi Em nhận điểm 10 cho câu trả lời đúng.Nếu em chọn số may mắn, có quyền chọn ... phải hỏi xem bạn muốn ăn trả lời Game 3: Quick eyes – quickl hands Quan sát ghi nhớ tất thứ có tranh vòng 10 giây Sau nhớ lại viết tất thứ vòng phút 10 10 26 22 40 39 37 36 35 34 33 32 31 30 29...
 • 35
 • 790
 • 1

20 chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp và đại học

20 chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp và đại học
... ràng Mệnh đề thêm chi tiết : cha cô bác sỹ • Mệnh đề tónh từ không giơiù hạn ngăn cách với mệnh đề dấu phẩy Đại từ “that” không dùng mệnh đề • Khi dùng mệnh đề không giới hạn : a Khi danh từ có ... hạn đònh lại danh từ làm rỏ nghóa cho danh từ trước nó, không rỏ ý + Mệnh đề tónh từ không giơiù hạn : mệnh đề không hạn đònh lại, không làm rỏ nghóa cho danh từ trước nómà thêm chi tiết màthôi ... Câu mệnh đề có giới hạn mệnh đề “ which is on the table” làm rõ nghóa từ” the pen” viết bàn viết khác, bỏ không hiểu viết + Câu mệnh đề không giớ hạn, mệnh đề tónh từ “who is a doctor” không rõ...
 • 104
 • 1,211
 • 8

Xem thêm