CHUYÊN ĐỀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ TIẾNG ANH

DANH TỪ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ TRONG TIẾNG ANH

DANH TỪ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ TRONG TIẾNG ANH
... more.) DANH ĐỘNG TỪ  Danh động từ thể bị động (xem Thể bị động)   I don’t like being left alone in the dark She is afraid of being bitten by the dog DANH ĐỘNG TỪ  Phân biệt danh động từ phân từ ... Warn ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ  Tính từ + động từ nguyên thể Anxious Boring Dangerous Difficult Easy Good Hard Usual Pleased Prepared Ready Strange ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ  Động từ nguyên thể thể bị động ... DANH ĐỘNG TỪ    Dạng: V + ing Chức năng: giống danh từ (làm chủ ngữ, tân ngữ cho động từ, tân ngữ cho giới từ) Khi DĐT làm chủ ngữ, với động từ dạng số DANH ĐỘNG TỪ  Một số cấu...
 • 18
 • 524
 • 3

chuyên đề tích hợp liên môn tiếng anh địa gdcd tốc độ gia tăng dân số thế giới nguyên nhân hậu quả và biện pháp khắc phục

chuyên đề tích hợp liên môn tiếng anh địa gdcd tốc độ gia tăng dân số thế giới nguyên nhân hậu quả và biện pháp khắc phục
... trạng dân số Thế Giới - Nhận thức nguyên nhân, hậu giải pháp vấn đề gia tăng dân số - Vai trò học sinh góp phần làm giảm gia tang dân số, nhận thức vấn đề tuyên truyền rộng rãi cộng đồng sinh sống ... truyền rộng rãi cộng đồng sinh sống xung quanh III Bài thu hoạch: Em viết tự luận khoảng 150 từ nói nguyên nhân, hậu giải pháp cho vấn đề gia tang dân số giới Kiểm tra đánh giá kết học tập: Đánh ... Minh Phú - Địa chỉ: xã Minh Phú – huyện Sóc Sơn – Hà Nội Điện thoại: 0422177819 Email: c3minhphu@hanoiedu.vn - Thông tin giáo viên Họ tên: Đỗ Thị Thu Hằng Ngày sinh: 16/8/1979 Môn: Tiếng Anh Điện...
 • 14
 • 2,278
 • 65

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ БЫТЬ TRONG CẤU TRÚC CÂU TIẾNG NGA" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thấy động từ быть dạng nguyên thể chủ yếu sử dụng thành phần vị ngữ phức hợp câu Dưới xem xét mô hình cấu trúc câu tiếng Nga có diện động từ быть phương thức biểu chúng Động từ nguyên thể быть ... связка ) + быть + имя ] Kết hợp động từ nguyên thể быть với trạng từ vị ngữ thể trạng thái tình cảm người, thể lực, cần thiết thời gian thực hành động danh từ tạo nên mô hình cấu trúc loại câu vô ... земля) Kết luận Быть động từ đặc biệt tiếng Nga có phạm vi sử dụng rộng Khi giữ vai trò thành phần câu (chủ ngữ vị ngữ) động từ nguyên thể быть động từ độc lập với đầy đủ ý nghĩa từ vựng Việc xem...
 • 7
 • 255
 • 0

a contrastive analysis between the verb fall in english and the verb ngã in vietnamese = phân tích đối chiếu động từ fall trong tiếng anhđộng từ ngã trong tiếng việt

a contrastive analysis between the verb fall in english and the verb ngã in vietnamese = phân tích đối chiếu động từ fall trong tiếng anh và động từ ngã trong tiếng việt
... commence chapter two A Contrastive Analysis between the Verb Fall in English and the Verb Ngã in Vietnamese 20 CHAPTER 2: A STUDY ON THE VERB FALL IN ENGLISH AND THE VERB „NGÃ‟ IN VIETNAMESE ... difficulty), „rainfall‟ (the total amount of rain falling in an area in a particular time), „snowfall‟ (an occasion when snow falls; the amount of snow that falls in a particular place in a period ... THE VERB FALL IN ENGLISH AND THE VERB „NGÃ‟ IN VIETNAMESE 2.1 A Contrastive Analysis between the verb Fall in English and the 13 Verb Ngã in Vietnamese in terms of Microlinguistics 2.1.1 An...
 • 58
 • 432
 • 3

Bài soạn de thi tu tai mon tieng anh

Bài soạn de thi tu tai mon tieng anh
... D Anything to with computers 26 We should … every chance we have to speak English A make use of B make a use of C make uses of D make the use of 27 At this moment, the team … the game among themselves ... have to study hard to keep pace in your classmates A B C D Read the following passage and choose the best answer for each question The problem of the use of our natural resources may be divided into ... the use of our natural resources may be divided into … A two parts B three parts C four parts D five parts 47 The relations between trees, soil and water … A Water is a great destroyer of soil...
 • 4
 • 223
 • 0

Tài liệu de thi tu tai mon tieng anh

Tài liệu de thi tu tai mon tieng anh
... D Anything to with computers 26 We should … every chance we have to speak English A make use of B make a use of C make uses of D make the use of 27 At this moment, the team … the game among themselves ... have to study hard to keep pace in your classmates A B C D Read the following passage and choose the best answer for each question The problem of the use of our natural resources may be divided into ... the use of our natural resources may be divided into … A two parts B three parts C four parts D five parts 47 The relations between trees, soil and water … A Water is a great destroyer of soil...
 • 4
 • 144
 • 0

Gián án de thi tu tai mon tieng anh 2

Gián án de thi tu tai mon tieng anh 2
... 8.d b 10 c 11 b 12 a 13 d 16 Farming 19 weak 22 famous 25 active 17 illness 20 solution 23 growth 18 childhood 21 education 24 interesting IV 26 b 27 a 28 a 29 d 30 b 31 c 32 a 33 b V 36 c 37 ... 25 Advertising 14 d 15 b 10 17 widened 20 Unluckily 23 exploration 18 explanation 21 noise 24 agricultural IV 26 for 28 is 30 has 32 derived 34 to / into 27 and 29 from 31 being 33 ago 35 of V ... 12 I II III d b c a c d b 10 b 11 d 12 d 13 b 14 c 15 b 16 approval 19 comfortably 22 technology 25 practical 17 complex 20 seasonal 23 definition 18 regional 21 inviting 24 Organization IV 26 ...
 • 13
 • 212
 • 0

Tài liệu CÁC NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ GET TRONG TIẾNG ANH ppt

Tài liệu CÁC NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ GET TRONG TIẾNG ANH ppt
... so amazing to get to meet David Beckham! Phrasal verb – Động ngữ: Get on Nghĩa 1: có mối quan hệ tốt Ví dụ: We're getting on much better now that we don't live together He doesn't get on with his ... train doors as they were closing I always get the two youngest sisters' names confused Nghĩa 12: dùng 'get' thay cho 'be' để tạo thành dạng bị động động từ Ví dụ: I got shouted at by some idiot ... dụ: I suppose I could get on with my work while I'm waiting I'll leave you to get on then, shall I? Nghĩa 4: to be getting on = to be getting old (đang già đi) Ví dụ: He's getting on (a bit) -...
 • 6
 • 465
 • 8

Chuyên đề bài tập Word Formation tiếng Anh

Chuyên đề bài tập Word Formation tiếng Anh
... her mother died last month (LONELY) ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP WORD FORMATION TIẾNG ANH ÑAÙP AÙN PHAÀN BAØI TAÄP WORD FORMATION  EXERCISE 1 hot ability strength ashamed clarity ... is _, but he’s not very good with money (HONEST) ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP WORD FORMATION TIẾNG ANH It was quite _ to order so much food (NECESSARY) You’re taking complete ... to study English at the local university (SCHOLAR) ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP WORD FORMATION TIẾNG ANH The trader promised to inform me as soon as his next _ of computer games...
 • 12
 • 4,291
 • 314

SO SÁNH ĐỘNG TỪ đi trong tiếng anhtiếng việt potx

SO SÁNH ĐỘNG TỪ đi trong tiếng anh và tiếng việt potx
... đại từ nhân xưng kèm, động từ không chia Ngôi động từ “go” tiếng Anh thể trợ động từ Ví dụ: Tôi đi, anh đi, đi, họ đi, đi, đi, … I don’t go, he doesn’t go,… Một đi u khác biệt nữa, động từ “go” ... với động từ tạo thành cụm động từ (Ví dụ: học, hát, ăn, làm lụng,…) “go” tiếng Anh không kết hợp với động từ Nó kết hợp với động từ có giới từ giới từ nghĩa.Ví dụ: Go to swim Trong tiếng Việt động ... ngữ pháp động từ khác, đi số từ hệ thống động từ Tuy động từ đi tính chất “trung gian” nên hoạt động ngữ pháp có nét khác biệt động từ khác nhóm Song mang đầy đủ đặc trưng động từ không khả...
 • 8
 • 1,704
 • 19

Bang dong tu BQT trong tieng anh ( Du cac tu)

Bang dong tu BQT trong tieng anh ( Du cac tu)
... Drunk Driven Eaten Fallen Fed Felt Fought Found Làm Uống Lái xe Ăn Ngã , trợt Cho ăn Cảm thấy Đấu tranh , đánh Tìm thấy Fly Forget Freeze Get Give Go Grow Hang Have Flew Forgot Froze Got Gave Went...
 • 11
 • 225
 • 0

Các nghĩa của động từ Get trong tiếng Anh

Các nghĩa của động từ Get trong tiếng Anh
... so amazing to get to meet David Beckham! Phrasal verb – Động ngữ: Get on Nghĩa 1: có mối quan hệ tốt Ví dụ: We're getting on much better now that we don't live together He doesn't get on with his ... Nghĩa 12: dùng 'get' thay cho 'be' để tạo thành dạng bị động động từ Ví dụ: I got shouted at by some idiot for walking past his house The window got broken in the storm Nghĩa 13: hiểu ... dụ: I suppose I could get on with my work while I'm waiting I'll leave you to get on then, shall I? Nghĩa 4: to be getting on = to be getting old (đang già đi) Ví dụ: He's getting on (a bit) -...
 • 3
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề đại từ đi trước động từ nguyên thể hoặc ving làm tân ngữđộng từ nguyên thể chỉ mục đích mở đầu cho mệnh đề phụvấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc v ing dùng làm tân ngữđộng từ nguyên thểdộng từ nguyên thểbai tap dang cua dong tu nguyen theđơn xin gia hạn nộp học phídon xin hoc laidon xin nghi hoc tam thoiĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tôĐề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng mạng truyền thông trong ô tôĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô