Chuyên đề tổng quan chọn lọc giống lúa chất lượng

Luận văn nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn, tạo giống lúa chất lượng cao cho đồng bằng sông hồng

Luận văn nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn, tạo giống lúa chất lượng cao cho đồng bằng sông hồng
... có su t cá th cao thư ng cho su t cao [15] Còn Nguy n Văn Hi n nghiên c u ñ thoát c cho bi t: nh ng gi ng có tr thoát hoàn toàn thư ng có t l h t ch c cao [12] Nguy n Văn Hoan cho bi t: s tương ... CHƯƠNG K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 3.1 ðánh giá phân lo i t p ñoàn gi ng lúa theo tính tr ng khác Ngu n gen lúa v t li u b n cho công tác t o gi ng lúa su t ch t lư ng cao Các gi ng lúa thu n ... ta ñã có nh ng thành công nh t ñ nh công tác ch n t o gi ng lúa cho vùng thâm canh, vùng khó khăn lúa ch t lư ng cao[ 2] Theo Ngô Th Dân, giai ño n 1996 – 2000, chương trình nghiên c u ch n t o...
 • 112
 • 432
 • 0

CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2009-2010 docx

CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2009-2010 docx
... chọn tạo giống lúa cải thiện phẩm chất hạt kết hợp tăng cường tính chống chịu trở thành mục tiêu giai đọan nầy Do đề tài Chọn tạo giống lúa chất lượng cao cho đồng song Cửu Long giai đoạn 2009-2010 ... sông Hậu Vùng Tây sông Hậu Tứ giác Long Xuyên Đồng Tháp Mười Đặc tính giống áp dụng giống cao sản chất lượng cao Ven biển Nam Bộ giống lúa ngắn ngày thâm canh trung bình giống lúa ngắn ngày chịu ... trình Cây lúa NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Phạm Thị Phấn, 2008 Chọn tạo giống luá chất lượng cao cho ĐBSCL giai đoạn 2006-2008 Báo cáo NCKH Phạm Thị Phấn, 2002 Kỹ thuật canh tác lúa cao sản...
 • 10
 • 258
 • 3

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO
... di truyền chọn giống đột biến nhờ sử dụng thuật hạt nhân nước ta theo phải sau: • - Nhà nước cần xây dựng thực chương trình dài hạn từ đến 2015 tầm nhìn 2030 ứng dụng thuật hạt nhân nông ... cứu chọn tạo giống nhờ thuật hạt nhân sách lương bổng với nhà nghiên cứu, sách đất đai thuế với doanh ngiệp đầu tư vào việc triển khai kết qủa nghiên cứu lĩnh vực ứng dụng thuật hạt nhân ... biến truyền thống với thuật CNSH nuôi cấy mô tế bào, thuật marker phân tử, thuật tách chuyển gene để nâng cao hiệu qủa thuật hạt nhân nghiên cứu di truyền chọn giống trồng nước ta tiến...
 • 48
 • 546
 • 3

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng tốt cho vùng đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng tốt cho vùng đồng bằng sông hồng
... NGHIÊN CỨU VỀ CHỌN TẠO GIỐNG LÖA CHẤT LƢỢNG CAO CÓ MÙI THƠM 2.3.1 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lƣợng cao Cho tới việc chọn tạo giống lúa chất lƣợng cao chủ yếu dựa vào phƣơng pháp lai tạo ... Nghiên cứu đặc điểm di truyền số tính trạng chất lƣợng dinh dƣỡng số giống lúa chất lƣợng tốt 3.3.4 Nội dung 4: Lai tạo, đánh giá tuyển chọn giống lúa chất lƣợng tốt cho vùng đồng sông Hồng 3.3.5 ... hành nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lƣợng tốt cấp thiết, đáp ứng đòi hỏi sản xuất giống lúa chất lƣợng tốt cho tỉnh ĐBSH 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định đƣợc tiêu chí gạo chất lƣợng tốt, ...
 • 180
 • 144
 • 1

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng tốt cho vùng đồng bằng sông hồng (TT)

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng tốt cho vùng đồng bằng sông hồng (TT)
... giống vùng ĐBSH - Nghiên cứu đặc điểm di truyền số tính trạng chất lượng ăn mếm, chất lượng dinh dưỡng số giống lúa chất lượng tốt - Lai tạo, chọn lọc giống lúa chất lượng tốt cho vùng ĐBSH tỉnh ... chọn giống thời gian - Thiết lập tập đoàn nguồn gen lúa phù hợp cho công tác chọn giống lúa chất lượng cao - Chọn tạo 1-2 giống lúa chất lượng cao có thời gian sinh trưởng 90-115 ngày, chất lượng ... giúp nhà chọn tạo giống lúa có sở liệu để tham khảo, khai thác cho công tác chọn tạo giống lúa chất lượng cao Việt Nam + Các nghiên cứu đặc điểm di truyền tính trạng liên quan đến chất lượng như:...
 • 27
 • 113
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ BIỂN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ BIỂN
... 3103288 Trần Ngọc Quang 3103304 Nguyễn Thị Trúc Lam 3103297 Giang Thị Tuyết Trân 3103315 Huỳnh Lý Hương BÁO CÁO CÁ BIỂN Nội dung: • Lịch sử phát triển khoa học sản xuất giống (SXG) biển • Thuận ... Quốc: • tráp đỏ (Pagrosomus major): 1974 – 1976 sản xuất giống; 1989 – 1990 sản xuất 17,5 vạn giống Thuận lợi (Thành tựu) • tráp đen (Spondyliosoma cantharus) 1986 – 1990 sản xuất 67,2 ... Hồi giai đoạn Juvenile trại nuôi • Một ao nuôi vi tảo Thuận lợi (Thành tựu) • Nuôi vỗ bố mẹ: – Đài Loan: • 1970 -> 1980 cho đẻ 20 loài biển, hình thành công nghệ sản xuất giống biển, ...
 • 19
 • 1,120
 • 1

Chuyên đề TỔNG QUAN TÌNH HÌNH sản XUẤT GIỐNG và NUÔI cá mú

Chuyên đề TỔNG QUAN TÌNH HÌNH sản XUẤT GIỐNG và NUÔI cá mú
... Vn nuụi v cỏ b m Nuụi v cỏ b m l khõu quan trng, k thut nuụi hp lý nh hng ln n t l thnh thc, t l cht, t l th tinh, t l n, v t l sng ca cỏ S thnh thc cú quan h chc ch vi ch dinh dng khụng ch ... thnh bng ca cỏ mng, vựng chung quanh l sinh dc cú mu hng ti, cng phng Ly ng thm trng cú ng kớnh 1.2mm di khong 30cm, a sõu vo l sinh dc khong t 5-7cm sau ú hỳt nh v a quan sỏt Trng ca cỏ ó thnh thc ... sinh sn t thỏng n thỏng 10, Trung Quc t thỏng n thỏng 10, Philippine v cỏc tnh Nam B cỏ cú th quanh nm Sc sinh sn ca cỏ khỏ cao, mi cỏi cú th t vi trm ngn n vi triu trng Cỏ mỳ l loi cỏ tớnh...
 • 24
 • 305
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VIỄN THÔNG

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VIỄN THÔNG
... kênh thông tin BSC BTS - Kênh lưu lượng - mang thoại số liệu cho kênh vô tuyến - Kênh báo hiệu - mang thông tin báo hiệu cho BTS cho MS GIAO TIẾP A-BIS Giao thức sử dụng để vận chuyển tin báo báo ... giao thức lớp ISDN (báo hiệu kênh D) LAPD cung cấp loại tín hiệu : - Chuyển giao thông tin không thừa nhận, không đảm bảo phân phát khung thông tin đến địa đạt kết - Chuyển giao thông tin thừa nhận, ... khác Hai loại chuyển giao gọi chuyển giao cục Để tiết kiệm băng thông báo hiệu, việc chuyển giao BSC mà không cần MSC quản lý thông báo cho MSC hoàn thành chuyển giao Hai loại chuyển giao lại chuyển...
 • 12
 • 391
 • 0

Tài liệu Chuyên đề tổng quan thị trường tài chính doc

Tài liệu Chuyên đề tổng quan thị trường tài chính doc
... chức thị trường tài 1.1 Bản chất thị trường tài Thị trường tài nơi diễn luân chuyển vốn từ người có vốn nhàn rỗi tới người thiếu vốn Thị trường tài định nghĩa nơi mua bán, trao đổi công cụ tài ... hành 15 Thị trường công cụ phái sinh Là thị trường cao cấp phát hành mua bán lại chứng khoán phái sinh  2.2.3 16 2.3 Căn vào cấu thị trường Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp 2.3.1 Thị trường ... cấp Là thị trường công cụ tài phát hành lần đầu bán cho người mua chúng (còn gọi thị trường cấp 1) 17 Thị trường thứ cấp  Là thị trường giao dịch công cụ tài sau chúng phát hành thị trường sơ...
 • 47
 • 303
 • 0

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC GIỐNG LÚA TẺ THƠM HT6 docx

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC GIỐNG LÚA TẺ THƠM HT6 docx
... điều kiện bất thuận HT6 số giống lúa tẻ thơm tham gia thí nghiệm Kết theo dõi sâu bệnh khả chống đổ số giống lúa tẻ thơm chất lượng cao vụ xuân muộn Mùa sớm cho thấy, giống HT6 có khả chống chịu ... bông/m2) Tại Tiên Lãng - Hải Phòng, giống lúa tẻ thơm HT6 cho suất 68,8 tạ/ha, cao đối chứng 40,9% (bảng 5) Bảng Đặc điểm hình thái yếu tố cấu thành suất giống lúa tẻ thơm tham gia thí nghiệm vụ xuân ... sản, thuộc Trung tâm NCPT Lúa, Viện CLT & CTP với địa phương Đánh giá chất lượng nấu nướng giống HT6 số giống lúa cách khách quan, mã hoá số giống nấu cơm giống lúa HT6, TL6, HT9, HT1 nấu điều...
 • 7
 • 276
 • 2

KẾT QUẢ CHỌN LỌC GIỐNG LÚA MỚI KHÁNG RẦY NÂU VỤ ĐÔNG XUÂN 2009-2010 VÀ HÈ THU 2010 pptx

KẾT QUẢ CHỌN LỌC GIỐNG LÚA MỚI KHÁNG RẦY NÂU VỤ ĐÔNG XUÂN 2009-2010 VÀ HÈ THU 2010 pptx
... nghiệm cho thấy giống chọn lọc vụ Thu thể chống chịu rầy nâu tốt vụ Đông Xuân Bảng 7: Một số đặc tính nông học giống lúa khảo nghiệm vụ Thu 2010 TT 10 11 12 13 14 15 16 Giống MTL616 MTL661 ... ứng giống lúa với rầy nâu Kết lọc rầy nâu vụ Thu 2010 bảng cho thấy: giống lúa MTL661, MTL694, CM1, BL29, MTL480, MTL547, TP5, TP6, TC2 ONCS2000 có mức độ nhiễm rầy nâu cấp 3,7 - 4.3 thu c ... ứng giống lúa với rầy nâu Kết lọc tính chống chịu rầy nâu theo phương pháp hộp mạ nhà lưới giống lúa khảo nghiệm cho thấy: giống lúa MTL645 TP2 có mức độ nhiễm rầy nâu cấp 4,3 - thu c nhóm kháng...
 • 11
 • 243
 • 0

chuyên đề tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

chuyên đề tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản
... cho mt mc ớch nht nh 8 II./ VAI TRề CA NGI NH GI BS Các định giá theo luật pháp Định giá tài sản công ty Mục đích định giá bất động sản Phát triển BĐS đầu tư Chuyển giao quyền sở hữu Cho thuê ... sỏp nhp, giao, khoỏn, cho thuờ + nh giỏ TSVH, thng hiu v uy tớn kinh doanh - T chc cỏc on i tham quan v hc nc ngoi - M nhiu lp hc ngn ngy nc - Mi cỏc chuyờn gia nc ngoi ging dy ti Vit Nam - Ngy ... 2 TNG QUAN V DCH V NH GI BS KT CU CA CHUYấN KT CU CA CHUYấN V III IV I II V III IV I II Gii Vai trũ...
 • 28
 • 227
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN CHỌN LỌC

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN CHỌN LỌC
... LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2013 Thầy Đặng Việt Hùng π x2 dx ( x sin x + cos x) Bài 14: Tính tích phân: I = ∫ Trung tâm Luyện thi Đại học Moon.vn – 25B/66 Thái Thịnh www.moon.vn ...
 • 2
 • 275
 • 3

thực hành kế toán chuyên đề tổng quan về Tổ chức bộ máy kế toán và công tác tổ chức hạch toán tại công ty xây dựng thiên tân

thực hành kế toán chuyên đề tổng quan về Tổ chức bộ máy kế toán và công tác tổ chức hạch toán tại công ty xây dựng thiên tân
... BÁO CÁO THỰC TẬP KÊ TOÁN PHẦN II TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI THIÊN TÂN 2.1 Tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán công ty phân ... phân công cho nhiều người thực Mỗi người thực số phần hành định phân công điều hành kế toán trưởng Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán ... đứng đầu máy kế toán, có trách nhiệm tổ chức điều hành máy kế toán công ty Thực phân công công việc trách nhiệm cho kế toán viên Kế toán tổng hợp: Là người quyền kế toán trưởng bậc, thực tập...
 • 60
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các chuyên đề olympic toán chọn lọcchuyen de tin hoc chon locchuyen de lap trinh chon locchuyên đề tổng quan về hệ thống chính trịcác phương pháp chọn lọc giống lúachuyên đề tổng quan về gian lận trong kế toán trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận trong báo cáo tài chínhchuyen de tong quan ve moi truongchuyên đề tổng quannghiên cứu chọn lọc giống lúa đặc sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở tỉnh bạc liêubáo cáo kết quả chọn lọc giống lúa x21đề tài giống lúa chất lượng caogiống lúa chất lượng caomột số giống lúa chất lượng caonghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcnhững giống lúa chất lượng caobài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 41. Thân câyBảng chia 6Bảng nhân 6Bài 23. g, ghBài 22. p-ph, nhBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 17. u, ưLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, cBằng nhau. Dấu =on tap chuong 1