Bài tập nhóm quản trị dự án

Bài tập nhóm quản trị dự án pdf

Bài tập nhóm quản trị dự án pdf
... -2- Giả sử bạn chuyên viên chứng khoán Nếu khách hàng bạn đầu tư vào danh mục chứng khoán bạn phải trả mức phí tính theo tỷ lệ % số tiền đầu tư F Tính số phí ... đầu tư F Tính số phí tối đa F mà bạn thu 10 Thuyết trình lớp vòng 10 phút phương pháp, kết xây dựng đường biên hiệu lựa chọn đầu tư 11 Nộp cho giáo viên giấy vào thời điểm thuyết trình file email...
 • 2
 • 332
 • 0

Bài tập nhóm quản trị dự án dự án cơm văn phòng

Bài tập nhóm quản trị dự án dự án cơm văn phòng
... 2 Phân tách công việc ( WBS) Dự án kinh doanh cơm văn phòng Lực nguồn vốn chọn địa 1.1 Cơ cấu điểm 2.1 vốn 1.2 Thương Nghiên cứu thị lượng ... nguồn cung 8.2 5.2 Tiếp thiết bị 6.2 Chọn Nhận nhận hàng, phòng vấn nhà cung 7.2 Đặt cấp phù mua nghiệm hợp thu 7.3 Lắp đặt nghiệm thu Quảng cáo 9.1 Treo băng rôn 10 Khai trương vào hoạt động ... tờ tác lễ tân rơi 10.2 Phục vụ khách hàng Ma trận trách nhiệm Bảng: Ma trận trách nhiệm Trưởng dự án Bộ phận nhân Bộ phận kỹ thuật Xác định nguồn vốn A,S,P Lựa chọn địa điểm S Đăng ký giấy phép...
 • 5
 • 133
 • 0

bài tập nhóm quản trị dự án lập dự án đầu tư trung tâm tiếng anh

bài tập nhóm quản trị dự án lập dự án đầu tư trung tâm tiếng anh
... - Trung tâm Anh ngữ AMA - Trung tâm ngoại ngữ Thuỵ Sĩ - Trung tâm anh văn Việt – Mỹ quốc tế - Trung tâm anh ngữ thực hành EFT - … * Tại quận Liên Chiểu - Trung tâm anh ngữ GOET - Trung tâm anh ... áp dụng cho trung tâm ngoại ngữ bao gồm: trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ- tin học Điều Vị trí trung tâm ngoại ngữ Trung tâm ngoại ngữ loại hình trung tâm giáo dục ... dự án KẾT LUẬN Bài tập nhóm - Lớp K28QTR.ĐN Quản trị dự án GVHD: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Dự án đầu thành lập trung tâm ngoại ngữ AVC có tính khả thi đầu có hiệu Dự án không mang lại...
 • 24
 • 212
 • 1

bài tập lớn quản trị dự án

bài tập lớn quản trị dự án
... sau: Phần quản trị hệ thống (Administrator)  Quản lý nhóm người dung hệ thống, quản trị nội dung  Quản lý quyền sử dụng  Quản lý danh mục hàng hóa  Quản lý sản phẩm  Quản lý tin tức  Quản lý ... kiến đóng góp sản phẩm 8 Mốc thời gian làm dự án - Thời gian bắt đầu dự án: 24/2/2014 - Thời gian kết thúc dự án: 27/3/2014 Kinh phí cho toàn dự án - Kinh phí thực hiện: 14.5 triệu VNĐ - Chi ... xây dựng nhằm quảng cáo bán sản phẩm tăng doanh thu cho công ty ABC 3 Thời gian thực hiện: tháng Nhân lực tham gia: nhóm người (1 người phụ trách chung) Phạm vi - Dự án xây dựng website quảng...
 • 12
 • 706
 • 3

bài tập nhóm quảndự án dự án xây dựng quán cafe

bài tập nhóm quản lý dự án dự án xây dựng quán cafe
... 238.8 12 BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÓM 3 Chi phí quản trực tiếp: Chi phí quản trực tiếp chi phí cho nhóm quản dự án suốt thời gian xây dựng dự án Nhóm dự án phụ trách quản gói công ... chức dự án: Giám Đốc Dự Án Nhóm Thiết Kế Nhóm Thi Công Nhóm Mua hàng Nhóm Quản Nhóm Tài Chính-Kế Toán BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÓM II XÁC ĐỊNH DỰ ÁN : Phạm vi dự án: a Mục tiêu dự án Xây ... kết, đánh giá dự án BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÓM WBS kết hợp OBS: Bảng 4: WBS kết hợp OBS Dự án mở quán cafe Nghiên cứu thị trường/ thiết kế sản phẩm Thiết kế - xây dựng Thiết kế Marketing Xây...
 • 35
 • 1,109
 • 5

Bài tập môn quản trị dự án phần mềm pdf

Bài tập môn quản trị dự án phần mềm pdf
... Start V2 V5 V7 End t ng giá tr slack Bài Cho tương t s ngày làm c a V4 ch GI I Tính tương t lúc ñó ngày 23/11/2009 ngày k t thúc, ñó c n tính l i backward pass Bài Cho tương t ngày b t ñ u Start ... ngày b t ñ u Start 1/9/2009 GI I Tính tương t ý ngày 2/9/2009 ngày l , không b trí ngày làm vi c Bài Cho tương t V7 l i ph thu c c vào V5 V4 GI I Tính tương t v l i sơ ñ m ng ph thu c, t ñó tính...
 • 2
 • 1,076
 • 5

BÀI TẬP NHÓM QUẢNDỰ ÁN-DỰ ÁN AN PHÚ PLAZA

BÀI TẬP NHÓM QUẢN LÝ DỰ ÁN-DỰ ÁN AN PHÚ PLAZA
... QUAN DỰ ÁN PHẦN II: PHÂN TÍCH TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PHẦN III: CÔNG TÁC VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC DỰ ÁN PHẦN IV: LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG MS PROJECTS PHẦN V: BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN PHẦN I: TỔNG QUAN DỰ ÁN ... Chọn Cấu trúc Dự án Ban quản dự án Giám đốc dự án Bộ phận Kế hoạch Bộ phận thu mua BP Kho Vật tƣ BP Kế toán tài BP đơn vị thi công dự án Ban Kiểm soát 27 Biểu đồ trách nhiệm Ban QLDA BP.Kế ... gian cho dự án trễ ngày, chi phí tăng lên -Thời gian chi phí hoàn thành dự án nhƣ sau: 33 Phần 4: LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG PHẦN MỀM MS PROJECT  Chi phí dự án 34  Báo cáo phân bổ nguồn lực dự án...
 • 42
 • 193
 • 0

báo cáo bài tập lớn quản trị dự án

báo cáo bài tập lớn quản trị dự án
... Không kết nối internet Triển khai dự án Quản trị viên tiến hành mốc kiểm soát, dự án quản lý hộ nghèo thực năm có mốc kiểm soát dự án Dựa vào mốc dự án mà người quản lý thúc đẩy công việc Tại thời ... 1616 toàn dự án - Bùi Huy Châu: làm 1536 toàn dự án 38 -Lã Thành Long: 1504 toàn dự án -Nguyễn văn Hiệp:531,2 toàn dự án - Trần Huy Chính: 1320 toàn dự án 39 -Hoàng Văn Đông: 1520 toàn dự án 40 Phân ... biết dựa vào số dấu hiệu báo trước, dựa vào kinh nghiệm dự án tương tự trước Quản lý rủi ro có vai trò quan trọng toàn tiến trình quản dự án Trong mô hình tiêu chuẩn tiếng ứng dụng nhiều dự án...
 • 50
 • 563
 • 5

Bài tập lớn quản trị dự án CNTT

Bài tập lớn quản trị dự án CNTT
... mặt đội dự án để tổng hợp thu thập - Xem xét điều chỉnh việc quản dự án qua sách quản dự án -Các thành viên xem xét - Xem xét dự án - Có tài liệu xác nhận trao đổi thay đổi toàn dự án - Cập ... Bùi Tuấn Ánh Đoàn Anh Tuấn Vai trò Trưởng nhóm dự án, chịu trách nhiệm chung dự án Giám sát đội kĩ thuật trình làm việc Vị trí Trưởng dự án Triển khai xây dựng hệ thống Triển khai xây dựng hệ ... tình hình cụ thể Thay đổi cách quản lý -Nhóm dự án tìm hiểu đưa -Nghiên cứu cách quản lý tối cách quản lý phù hợp ưu -Ước lượng lại thời gian hoàn hành dự án -Nhóm dự án thêm người -Ước lượng lại...
 • 14
 • 374
 • 4

bài tậpbài giải môn quản trị dự án

bài tập và bài giải môn quản trị dự án
... Hãy tính: a Giá trị ròng NPV dự án b Giá trị tương lai ròng NFV dự án (giá trị dự án quy đổi cuối năm 2013) c Giá trị dự án quy đổi cuối năm 2012 d Hãy đánh giá tính hiệu dự án A dựa tiêu chuẩn ... phương pháp lợi nhuận hàng kì để so sánh Khi áp dụng phương pháp giá trị NPV dự án rải năm hoạt động dự án Sau đó, ta dùng kết để so sánh hiệu dự án năm Dự án có giá trị lợi nhuận hàng kì lớn lựa chọn ... đánh giá dự án Một nhà phân tích cho so sánh giá trị tương lai ròng NVF dự án vào cuối năm thứ có ý nghĩa nhiều hơn, năm hoàn tất dự án theo kế hoạch quyền Nhà phân tích thứ hai cho hai dự án...
 • 19
 • 20,190
 • 168

BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Công ty D&G

BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Công ty D&G
... tới công ty công ty để xảy sai sót sản phẩm Luật chống độc quyền làm cho công ty định giá cao Chiến lược D&G: Nhóm 11 QTCL06 ĐHKT Đà Nẵng Trang 23 Quản trị chiến lược GVHD: TS Nguyễn Xuân Lãn D&G ... phẩm b Khả quản trị Nhóm 11 QTCL06 ĐHKT Đà Nẵng Trang 42 Quản trị chiến lược GVHD: TS Nguyễn Xuân Lãn Có thể nói, nhà quản trị làm việc làm việc D&G có lực quản trị tốt, lực quản trị marketing ... phần công ty DGS Saveria Nhằm giúp công ty xử lý trình phân phối cho mạng lưới bán hàng nhóm Công ty mua 6% cổ phần công ty sản xuất kính Marcolin để tham gia kiểm soát trình sản xuất kính công ty...
 • 78
 • 2,480
 • 26

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - Tìm hiểu về biểu đồ xương cá (fishbone diagram)

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - Tìm hiểu về biểu đồ xương cá (fishbone diagram)
... vai trò biểu đồ xương Tạ Đức Ngọc: Ứng dụng biểu đồ xương cá, tìm ví dụ ứng dụng biểu đồ xương Vũ Hoàng Long: Ưu nhược điểm biểu đồ xương cá, tìm ví dụ ứng dụng biểu đồ xương Nguyễn Hữu ... Vai trò biểu đồ xương Tại lại sử dụng biểu đồ xương ? Tại biểu đồ xương lại có ý nghĩa ? Biểu đồ Xương hỗ trợ ? 4 Biểu đồ Xương áp ... tiềm năng, tìm ví dụ ứng dụng biểu đồ xương Biểu đồ xương (Biểu đồ nhân quả) I Khái niệm lịch sử hình thành Khái niệm Biểu đồ xương (fishbone diagram) có tên gọi khác biểu đồ nguyên nhân...
 • 20
 • 7,635
 • 27

Bài tập nhóm quản trị nhân lực: Quản trị nhân sự công ty viễn thông Viettel

Bài tập nhóm quản trị nhân lực: Quản trị nhân sự công ty viễn thông Viettel
... về công ty viễn thông Viettel ̣ 1.Khái Quát : Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel thành lập ngày 05/4/2007, cở sở sát nhập Công ty ... Công ty Ðiện tử thiết bị thông tin, tiền thân Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) thành lập Lớp K13NH10 Nhóm 8X Trang Bài tập nhóm quản trị nhân lực GVHD: Huỳnh Tấn Trung  Năm 1995: Công ... chính, quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán… rõ ràng quản trị nhân đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp Bất cấp quản trị phải biết quản trị nhân viên Vì , công ty Viettlel ý thức :”Nhân...
 • 23
 • 952
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn quản trị dự án đầu tưbài tập về quản trị dự án đầu tưbài tập môn quản trị dự án phần mềmbài tập môn quản trị dự án có lời giảibài tập lớn quản trị dự án đầu tưgiải bài tập môn quản trị dự án đầu tưcác dạng bài tập môn quản trị dự ánbài tập môn quản trị dự án xây dựnghuong dan giai bai tap mon quan tri du an dau tubài tập và bài giải môn quản trị dự ánbài tập nhóm quản trị nhân sựbài tập nhóm quản trị họcbài tập nhóm quản trị chiến lượcbài tập nhóm quản trị nguồn nhân lựcbài giảng môn quản trị dự án đầu tưchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây