600c trắc nghiệm lí thuyết Vật Lý 12

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT 12 CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC doc

TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC doc
... thân kèn đóng vai trũ hộp cộng hưởng D Cả A, B, C sai Đáp án trắc nghiệm thuyết Chương Sóng học A B x x 10 C D x x x x x x x x A B 11 12 x 13 14 15 16 17 18 x 19 20 C D x x x x x x x x A B 21 ... ta sóng dừng vỡ cú cỏc bụng đường cực đại, nút đường cực tiểu B Trong giao thoa sóng, khoảng cách hai cực đại liên tiếp ½ bước sóng C Sóng tổng hợp từ hai nguồn kết hợp mặt nước giao thoa mà sóng ... 16: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: A Chiều dài ¼ bước sóng B Bước sóng gấp đụi chiều dài dõy C Chiều dài dây bội số nguyên lần nửa bước sóng D Bước sóng số lẻ lần chiều...
 • 3
 • 3,366
 • 89

TRẮC NGHIỆM THUYẾT vật 12 năm 2016

TRẮC NGHIỆM lí THUYẾT vật lý 12 năm 2016
... (0976732707) – TP Pleiku – Gia Lai Trang 10/32 400 câu trắc nghiệm thuyết vật 12 TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT – PHẦN Họ tên:……………………….……… Ngày:……….……… Câu 126 : Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có ... Nguyễn Anh Tuấn (0976732707) – TP Pleiku – Gia Lai Trang 22/32 400 câu trắc nghiệm thuyết vật 12 TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT – PHẦN 12 Họ tên:……………………….……… Ngày:……….……… Câu 276: Khi sóng học truyền ... động vật qua vị trí cân D Có chuyển hóa động tổng chúng bảo toàn GV biên soạn: Nguyễn Anh Tuấn (0976732707) – TP Pleiku – Gia Lai Trang 8/32 400 câu trắc nghiệm thuyết vật 12 TRẮC NGHIỆM LÍ...
 • 32
 • 115
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm thuyết vật 12

Câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết vật lí 12
... tính chất sinh âm D.Một tính chất vật âm Câu 38: Độ cao âm là: A.Một tính chất vật âm B.Một tính chất sinh âm C.Vừa tính chất sinh lí, vừa tính chất vật D.Tần số âm Câu 39: Độ to ... cân biên, vận tốc gia tốc vật ln dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên SĨNG CƠ HỌC-ÂM HỌC (71 câu trắc nghiệm LÝ THUYẾT) Câu 1: Khi sóng học truyền từ khơng khí vào nước đại lượng ... 0975733056 Câu 18: Tìm phát biểu cho dao động điều hòa: A.Khi vật qua VTCB vậtvận tốc cực đại gia tốc cực đại B.Khi vật qua VTCB vậtvận tốc cực đại gia tốc cực tiểu C.Khi vật vò trí biên vậtvận tốc...
 • 60
 • 1,555
 • 11

847 câu trắc nghiệm thuyết vật 12 của trần nghĩa hà

847 câu trắc nghiệm lí thuyết vật lí 12 của trần nghĩa hà
... tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - - 847 câu trắc nghiệm thuyết Trần Nghĩa Câu 74 Trong dao động điều hòa biên độ vật Chọn phát biểu sai A giá trị cực đại tọa độ vật B dương C nửa quỹ đạo chuyển động vật D phụ thuộc ... tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - - 847 câu trắc nghiệm thuyết Trần Nghĩa A vật vị trí cao B vật vị trí thấp C vật qua vị trí cân D vị trí lò xo không biến dạng Câu 92 Trong dao động điều hòa ... công suất đoạn mạch Câu 312 Word hóa: Trần Văn Hậu - THPT U Minh Thượng - KG - tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 27 - 847 câu trắc nghiệm thuyết Trần Nghĩa Chọn câu Một đọan mạch gồm...
 • 77
 • 1,153
 • 4

thuyết và bài tập trắc nghiệm chương II vật 12 nâng cao doc

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương II vật lý 12 nâng cao doc
... chương II Vật 12 nâng cao –––––––– Năm học 2008 -2009 Giáo viên: Ngô Tích, Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng, DĐ: 0905.428.034; Tr:3/31 thuyết tập trắc nghiệm chương II Vật 12 nâng cao ... Châu Trinh Đà Nẵng, DĐ: 0905.428.034; Tr:11/31 thuyết tập trắc nghiệm chương II Vật 12 nâng cao –––––––– Năm học 2008 -2009 PHẦN B: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ 1: Đại cương dao động ... 0905.428.034; Tr:16/31 thuyết tập trắc nghiệm chương II Vật 12 nâng cao –––––––– Năm học 2008 -2009 Câu 2.05: Quả nặng có khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng k, đầu lò xo treo vào giá cố định...
 • 31
 • 458
 • 1

150 câu trắc nghiệm ôn tập vật 12

150 câu trắc nghiệm ôn tập vật lý 12
... n là: ̣ A Hê ̣ số nhân nơtrôn phải nhỏ hoă ̣c bằ ng B Phải làm châ ̣m nơtrôn C Khố i lươ ̣ng 235U phải lớn hoă ̣c bằ ng khố i lươ ̣ng tới ̣n D Câu B C Câu 20 Điề u nào sau là đúng ... ̣ng va ̣ch D Sự phân tich ́ Câu 30 Phóng xạ γ có thể: A Đi kèm phóng xạ α B Đi kèm phóng xạ β C Không gây sự biế n đổ i ̣t nhân D Các câu đề u đúng Câu 31 Tia Rơghen là: A Mô ... α - π/2 D Io = Uo/ωL φ = α + π/2 Câu 12 Tính lượng liên kết riêng hạt α Biết mα = 4,0015u, mp = 1,0073u, mn = 1,0087u A 7,1 MeV B 71 MeV C 0,71 MeV D 0,071 MeV Câu 13 Khoảng vân giao thoa của...
 • 4
 • 917
 • 16

li thuyet vat ly 12

li thuyet vat ly 12
... Sóng trung phản xạ gặp tầng điện li B Sóng ngắn bị hấp thụ tầng điện li C Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hay phản xạ D Sóng có tần số cao bị tầng điện li hấp thụ Câu 217: Sóng điện ... tầng điện li mặt đất phản xạ nhiều lần nên truyền điểm mặt đất D Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ đợc dùng thông tin vũ trụ Câu 216: Tìm câu sai nói vai trò tầng điện li việc ... Sóng điện từ sau có khả xuyên qua tầng điện li? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 209: Sóng điện từ sau bị phản xạ mạnh tầng điện li? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D...
 • 5
 • 396
 • 1

THUYẾT VẬT 12 CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG doc

LÍ THUYẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG doc
... ánh sáng Tán sắc ánh sáng phân tách chùm sáng phức tạp thành chùm sáng đơn sắc * Ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Mỗi ánh sáng đơn sắc có ... trường có bước sóng xác định Khi truyền qua môi trường suốt khác vận tốc ánh sáng thay đổi, bước sóng ánh sáng thay đổi tần số ánh sáng không thay đổi Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc ... sóng điện từ : Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng khả kiến, tia tử ngoại, tia X, tia gamma có chất, sóng điện từ, khác tần số ( hay bước sóng) Các sóng tạo thành phổ liên tục gọi thang sóng...
 • 7
 • 1,210
 • 58

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT – P1 docx

TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT VẬT LÍ – P1 docx
... Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân Gia tốc vật đạt ... chiều dựa tác dụng mà độ lớn tỷ lệ với bình phương cường độ dòng điện www.Hocmai.vn Khóa LTĐH môn Vật Thầy Hùng https://www.facebook.com/LyHung95 C©u 28 : A B D C©u 29 : A C©u 30 : A B ... cực đại gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị...
 • 5
 • 465
 • 5

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT – P2 pdf

TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT VẬT LÍ – P2 pdf
... kì lớn chu kì xạ hồng ngoại www.Hocmai.vn Khóa LTĐH môn Vật Thầy Hùng https://www.facebook.com/LyHung95 www.Hocmai.vn Khóa LTĐH môn Vật Thầy Hùng https://www.facebook.com/LyHung95 ... hc B A = h.c/λo C©u 37 : Một đặc điểm điện trở quang A Có giá trị lớn www.Hocmai.vn Khóa LTĐH môn Vật Thầy Hùng C λo = c D hA λo = hA c B Có giá trị không đổi https://www.facebook.com/LyHung95 ... lớn B bước sóng nhỏ hay giới hạn xác định bước sóng lớn D bước sóng nhỏ www.Hocmai.vn Khóa LTĐH môn Vật Thầy Hùng https://www.facebook.com/LyHung95 C©u 26 : A B C D C©u 27 : A B C D C©u...
 • 6
 • 658
 • 10

TRẮC NGHIỆM THUYẾT VẬT – P3 potx

TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT VẬT LÍ – P3 potx
... Gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật chuyển động qua vị trí cân Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân Gia tốc vật đạt ... điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz Trong giây dòng điện đổi chiều lần? www.Hocmai.vn Khóa LTĐH môn Vật Thầy Hùng https://www.facebook.com/LyHung95 A 120 lần C©u 30 : Hạt nhân nguyên tử ... Trong lò phản ứng hạt nhân Urani phải có khối lượng nhỏ khối lượng tới hạn www.Hocmai.vn Khóa LTĐH môn Vật Thầy Hùng https://www.facebook.com/LyHung95 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21...
 • 4
 • 465
 • 32

Trắc nghiệm tổng hợp Vật 12

Trắc nghiệm tổng hợp Vật lý 12
... Baigiangvatly.com Luyện tập trắc nghiệm tổng hợp C Đối với trục quay định momen động lượng vật tăng lần momen quán tính tăng lên lần D Momen động lượng vật không hợp lực tác dụng lên vật không 26 Các sinh ... Nguyễn Thu Trang 12 Baigiangvatly.com Luyện tập trắc nghiệm tổng hợp 45 Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m dao động điều hòa với tần số f Nếu khối lượng vật nặng 2m tần số dao động vật f A 2f B ... Baigiangvatly.com Luyện tập trắc nghiệm tổng hợp 11 Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật:   2π π π A...
 • 52
 • 383
 • 0

Trắc nghiệm chương 1 Vật 12

Trắc nghiệm chương 1 Vật lý 12
... trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B 12 cm C cm D 12 cm 14 5 Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31, 4 cm/s Lấy π = 3 ,14 Tốc độ trung bình vật chu ... cực đại 35 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8sin3 ,14 t ( cm ) , lấy π = 3 ,14 Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 25 ,12 cm/s B cm/s C 78,88 cm/s D 52 ,12 cm/s 36 Một vật dao động điều ... 11 9 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật T T T T A B C D 12 12 0...
 • 14
 • 365
 • 4

Trắc nghiệm chương 2 Vật 12

Trắc nghiệm chương 2 Vật lý 12
... A 0 ,21 25 m B 0,85 m C 0, 425 m D 0 ,29 4 m − 12 50 Cường độ âm chuẩn Io = 10 W/m Một âm có mức cường độ âm 80 dB cường độ âm A 10−4 W/m B 3.10 −5 W/m2 C 104 W/m D 10 20 W/m 51 Trong thí nghiệm ... cm/s D 22 ,5 cm/s 55 Một sóng dừng hình thành phương x’Ox Khoảng cách nút sóng liên tiếp đo 10 cm Tần số sóng 10 Hz Tốc độ truyền sóng A 20 cm/s B 30 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Trắc nghiệm 12 CƠ BẢN ... 8cos2π   0,1 50  tính giây Bước sóng A 0,1 m B 50 cm C mm D m 20 Khoảng cách ngắn hai gợn sóng liên tiếp mặt nước 2, 5 m Chu kỳ dao động vật mặt nước 0,8 s Tốc độ truyền sóng mặt nước A 3, 125 ...
 • 8
 • 257
 • 2

Xem thêm