Luận văn một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở việt nam hiện nay

Một số vấn đề đấu thầu trong đầu xây dựng Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay
... vực đấu thầu ) Đơn vị tỷ đồng Thời gian Theo lĩnh vực đấu thầu Tổng số Đấu thầu t vấn Đấu thầu xây lắp Đấu thầu mua sắm thiết bị Năm 1996 Năm 1997 Số gói thầu Ước tính ban đầu Giá trị trúng thầu ... cấu lĩnh vực đấu thầu thời 1996-1998 Tổng số Đấu thầu xây lắp Đấu thầu t vấn Đấu thầu mua sắm thiết bị Năm 1996 Số gói Tỷ trọng thầu (%) 2476 100 1826 73,74 Năm 1997 Số gói Tỷ trọng thầu (%) 2508 ... ninh quốc phòng nói lên sắc dân tộc thời kỳ định II Một số vấn đề lý luận đấu thầu đầu t xây dựng Khái niệm cần thiết phải đấu thầu đầu t xây dựng Để tiến hành thực dự án, có nhiều công việc cần...
 • 80
 • 581
 • 2

Gi ải quyết các vấn đề tranh chấp trong thương mại quốc tế Việt Nam Hiện Nay

Gi ải quyết các vấn đề tranh chấp trong thương mại quốc tế ở Việt Nam Hiện Nay
... trạng tranh chấp thơng mại gi i tranh chấp thơng mại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam 2.2.1 Các yếu tố chi phối đến tranh chấp gi i tranh chấp trọng tài Việt Nam Tranh chấp tất yếu kinh tế gi i ... tranh chấp thơng mại Tranh chấp thơng mại tranh chấp kinh tế, tranh chấp thơng mại là: * Theo phạm vi lãnh thổ: Tranh chấp thơng mại nớc tranh chấp thơng mại quốc tế * Tranh chấp hai bên tranh chấp ... thực tiễn tranh chấp gi i tranh chấp thời gian qua Phần ngời viết xin đề cầp đến tranh chấp hoạt động gi i tranh chấp Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam địa điểm tập trung để gi i tranh chấp đặc...
 • 88
 • 332
 • 0

Luận văn: “Bàn về hệ thống lãi suất tín dụng Việt Nam hiện nay”. doc

Luận văn: “Bàn về hệ thống lãi suất tín dụng ở Việt Nam hiện nay”. doc
... thống lãi suất tín dụng Việt Nam nay” MỤC LỤC Trang Lời mở đầu Chương I : Lý luận chung lãi suất tín dụng I Khái niệm lãi suất tín dụng: Khái niệm lãi suất II Những vấn đề lãi suất tín dụng: ... KIẾN VỀ HỆ THỐNG LÃI SUẤT TÍN DỤNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRONG THỜI GIAN TỚI: Một số ý kiến hệ thống lãi suất tín dụng giải pháp xử lý bất hợp lý lãi suất : Thứ nhất: Lãi suất ... nước Việt Nam điều hành lãi suất  12 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG THỜI GIAN TỚI I ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG...
 • 44
 • 179
 • 0

vấn đề thất nghiệp trong suy giảm kinh tế Việt Nam hiện nay

vấn đề thất nghiệp trong suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay
... Vit Nam trc v sau suy thoỏi kinh t xy ỏnh giỏ tỏc ng ca suy thoỏi kinh t n vic lm ca ngi lao ng Vic Nam Tỡnh hỡnh tht nghip ca Vit Nam thi kỡ suy gim kinh t v nh hng ca nú n tng trng kinh ... Thọ Lớp :Kinh tế phát triển 49A GVHD:Th.s LÊ HUỳNH MAI Đề án môn học PHN II: TèNH HèNH THT NGHIP CA VIT NAM TRONG THI Kè SUY GIM KINH T Thc trang tht nghip ca viờt nam trc v sau thi kỡ suy gim ... tht nghip suy gim kinh t Phm vi nghiờn cu l nn kinh t ca Vit Nam Ni dung bi vit em c chia thnh ni dung chớnh nh sau: SV: Võ Văn Thọ Lớp :Kinh tế phát triển 49A GVHD:Th.s LÊ HUỳNH MAI Đề án môn...
 • 44
 • 167
 • 0

Quan niệm giáo dục của khổng tửmột số ảnh hưởng của nó trong sự nghiệp giáo dục việt nam hiện nay

Quan niệm giáo dục của khổng tử và một số ảnh hưởng của nó trong sự nghiệp giáo dục ở việt nam hiện nay
... tư tưởng giáo dục Khổng Tử CHƯƠNG II ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC KHỔNG TỬ TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Quá trình du nhập Nho giáo vào Việt nam Trước Nho giáo du nhập vào ... Những quan niệm bản về giáo dục Khổng Tử Chương 2: Ảnh hưởng tư tuởng giáo dục Khổng Tử nghiệp giáo dục hiện Việt Nam B NỘI DUNG Chương 1: NHỮNG QUAN NIỆM CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ 1.1 ... tương lai”(29; 9) 2.2 Sự ảnh hưởng tư tưởng giáo dục Khổng Tử đến đời sống tinh thần xã hội Việt Nam 2.2.1 Ảnh hưởng tư tưởng giáo dục Khổng Tử gia đình Tư tưởng giáo dục Khổng Tử phong phú Để dạy...
 • 68
 • 1,845
 • 5

Một số vấn đề đấu thầu trong xây dựng Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề đấu thầu trong xây dựng ở Việt Nam hiện nay
... vực đấu thầu ) Đơn vị tỷ đồng Thời gian Theo lĩnh vực đấu thầu Tổng số Đấu thầu t vấn Đấu thầu xây lắp Đấu thầu mua sắm thiết bị Năm 1996 Năm 1997 Số gói thầu Ước tính ban đầu Giá trị trúng thầu ... cấu lĩnh vực đấu thầu thời 1996-1998 Tổng số Đấu thầu xây lắp Đấu thầu t vấn Đấu thầu mua sắm thiết bị Năm 1996 Số gói Tỷ trọng thầu (%) 2476 100 1826 73,74 Năm 1997 Số gói Tỷ trọng thầu (%) 2508 ... mở thầu 5.3 Mở thầu, đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu lựa chọn đơn vị trúng thầu a Mở thầu Việc mở thầu đợc tiến hành theo điều 10 quy chế đấu thầu Những hồ sơ dự thầu nộp hạn đợc bên mời thầu...
 • 80
 • 487
 • 0

Một số vấn đề pháp lý về bạo lực gia đình Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề pháp lý về bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay
... chống bạo lực gia đình đưa giải pháp để nâng cao hiệu điều chỉnh pháp luật với vấn đề bạo lực gia đình thời gian tới Chính vậy, chọn đề tài Một số vấn đề pháp bạo lực gia đình Việt Nam nay ... thạc sĩ Tính đề tài Đề tài Một số vấn đề pháp bạo lực gia đình Việt Nam nay không vào nghiên cứu nội dung cụ thể mà đánh giá chung quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Việt Nam, tham ... Hậu bạo lực gia đình gia đình xã hội Ý nghĩa việc phòng, chống bạo lực gia đình 1.3.1 Hậu bạo lực gia đình gia đình xã hội Tình hình bạo lực gia đình xảy phổ biến khắp vùng miền nước Hành vi bạo...
 • 68
 • 1,286
 • 7

Một số vấn đề về tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề về tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay
... Tập đoàn kinh tế Nhà nước Việt Nam 53 2.1 Chủ trương trình hình thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước Việt Nam 53 2.2 Tập đoàn kinh tế Nhà nước Việt Nam 57 2.3 Thực trạng hoạt động Tập đoàn kinh tế Nhà ... tổng công ty theo mô hình tập đoàn, Tập đoàn kinh doanh, Tập đoàn kinh tế Nhà nước [33, 5] - Quan điểm thứ sáu: Một số nhà kinh tế số DN nước ta quan niệm sau: “ Tập đoàn DN - thường gọi TĐKT ... Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Tập đoàn kinh tế Chương 2: Thực trạng Tập đoàn kinh tế Nhà nước Việt Nam Chương 3: Quan điểm, nguyên tắc giải pháp phát triển Tập đoàn kinh tế Việt Nam NỘI DUNG...
 • 139
 • 347
 • 0

Một số vấn đề về tập đoàn kinh tế nhà nước việt nam hiện nay

Một số vấn đề về tập đoàn kinh tế nhà nước ở việt nam hiện nay
... Ch-ơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Tập đoàn kinh tế Ch-ơng 2: Thực trạng Tập đoàn kinh tế Nhà n-ớc Việt Nam Ch-ơng 3: Quan điểm, nguyên tắc giải pháp phát triển Tập đoàn kinh tế Việt Nam References ... Tập đoàn, ch-a có công trình tiếp cận nghiên cứu Tập đoàn từ Tổng công ty theo mô hình TĐKT Việt Nam Từ làm bật đặc tr-ng TĐKT vạch rõ h-ớng cho TĐKT năm tới Vì đề tài: Một số vấn đề Tập đoàn kinh ... Tp on kinh t Nh nc Vit Nam hin làm Luận văn Thạc sỹ khoa học kinh tế Tình hình nghiên cứu Xung quanh vấn đề Tập đoàn kinh tế số công trình nghiên cứu n-ớc Trong có đề cập đến vai trò vị trí...
 • 7
 • 87
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH TÒA ÁN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH TÒA ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... • Một số vấn đề lý luận Tòa án Hành Việt Nam học hỏi từ kinh nghiệm tổ chức hình tòa án hành số nước giới? • Pháp luật nước ta quy định hình Tòa án hành chính? Thức tế hoạt động hình ... thống Tòa án tài chính; - Hệ thống Tòa án lao động; - Hệ thống Tòa án xã hội; - Hệ thống Tòa án hành Hệ thống Tòa án hành gồm 52 Tòa án hành khu vực, 16 Tòa án hành liên khu vực (bang) 01 Tòa án hành ... hành án, định Toà án hành có đặc thù khác với Tòa án khác Tòa án nhân dân, nhiều nước có Toà án hành không đặt vấn đề cưỡng chế thi hành án, định Toà án hành Toà án nhân dân Thẩm phán Toà án hành...
 • 55
 • 1,051
 • 1

Một số vấn đề về kết cấu hạ tầng đô thị Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

Một số vấn đề về kết cấu hạ tầng đô thị ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp
... cách rõ nét thực trạng kết cấu hạ tầng đô thị Việt Nam nay, tìm nguyên nhân đưa số giải pháp cụ thể để giải vấn đề tồn Tình hình nghiên cứu vấn đề Về vấn đề kết cấu hạ tầng đô thị Việt Nam nhiều ... bình + Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển thấp SV: Đoàn Hồng Trang Lớp CSC K31 • Về quy mô đô thị phân ra: + Kết cấu hạ tầng siêu đô thị + Kết cấu hạ tầng đô thị cực lớn + Kết cấu hạ tầng đô thị ... • Về tính chất ngành phân ra: + Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị + Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đô thị + Kết cấu hạ tầng dịch vụ xã hội đô thị Về tính chất phục vụ phân ra: + Kết cấu hạ tầng...
 • 43
 • 136
 • 0

phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội Việt Nam hiện nay

phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay
... nhập vào Việt Nam, hình thành vành đai nho giáo nho giáo du nhập vào Việt Nam tiếp thu theo tình hình cụ th Việt Nam Việt Nam cải tạo nho giáo theo cách riêng Nghiên cứu nho giáo Việt Nam bối ... hịên thực quan hệ gia đình quan hệ x hội hội phong kiến gia đình củng cố chếđộ tông pháp chếđộ gia trưởng, cácquan hệ hội thìđược trì chếđộ trịđẳng cấp cầu với mối quan hệ ó yêu cầu giao ... thuộc ã có ảnh hưởng sâu đậm trng kinh tế trị, văn hoá, hội người Việt Nam Khi du nhập vào Việt Nam nho giáo có biến đổi nào? có ảnh hưởng gì? nghiên cứu vấn đề nhogiáo nước ta thực chất vấn...
 • 28
 • 440
 • 0

Vai trò của kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường và những vấn đề đổi mới công tác kế hoạch hóa Việt Nam hiện nay

Vai trò của kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường và những vấn đề đổi mới công tác kế hoạch hóa ở Việt Nam hiện nay
... ban gồm nhóm công việc (Working Group) đảm nhiêm vấn đề chuyên sâu Các công trình chuẩn hoá đợc đề nghị thành viên ISO lên SC liên quan SC bỏ phiếu kín để định chuyển thành chuẩn quốc tế dự thảo ... hành khuyến nghị V liên quan đến vấn đề truyền liệu, loại X liên quan đến mạng truyền liệu công cộng, loại I dành cho mạng số đa dịch vụ ISDN CCITT đầu t vào công tác chuẩn hoá sớm ISO Nhiều sản ... Tôi xin liệt kê số tổ chức có vai trò quan trọng nht việc chuẩn hoá mạng máy tính * ISO (Internatinal organization for standardization) tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế hoạt động dới bảo trợ liên...
 • 112
 • 329
 • 0

phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội việt nam hiện nay

phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng phân tích mối liên hệ giữa vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội ở việt nam hiện nay
... 2: Vấn đề tăng trưởng kinh tế công hội Việt Nam – nhìn từ góc độ phép biện chứng mối liên hệ phổ biến 2.1 Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế công hội 2.1.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế công ... CHƯƠNG 2: Vấn đề tăng trưởng kinh tế công hội Việt Nam – nhìn từ góc độ phép biện chứng mối liên hệ phổ biến 2.1 Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế công hội 2.1.1 Khái niệm tăng trưởng kinh ... trưởng kinh tế công hội 2.1.2 Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế công hội 2.2 Tăng trưởng kinh tế công hội Việt Nam 2.2.1 Tăng trưởng kinh tế gắn với thực công hội Việt Nam tất yếu...
 • 27
 • 352
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số điểm cần lưu ý trong tâm lí gia đình ở việt nam hiện nayvấn đề đầu tư nước ngoài ở việt nammột số giải pháp nhằm nphát triển nguồn lực lao động ở việt nam hiện naythực trạng công tác kiểm toán đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở việt nam hiện naytrình bày các phương thức đầu tư chứng khoán nhận xét của anh chị về hoạt động đầu tư chứng khoán ở việt nam hiện naymột số bài học kinh nghỉệm về vấn đề đầu tư xây dựng và bảo hộ thương hiệuvấn đề đầu tư nước ngoài vào việt namgiai cấp và vấn đề đấu tranh giai cấp ở việt namvấn đề đấu tranh giai cấp ở việt namvấn đề đầu tư nước ngoài tại việt namtiểu luận khoảng cách giàu nghèo và những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững ở việt namvấn đề đầu tư xây dựng công trìnhtìm hiểu khía cạnhđặc tính tiêu cực và vấn đề đạo dức trong hoạt động của môi giới trong thị trường chứng khoán ở việt nam hiện naysự vận dụng lý luận về chủ nghĩa tư bản nn ở việt nam hiện naygiới thiệu một số dự án đầu tư xây dựng tiêu biểu của công tyDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả