Phương pháp hiển vi điện tử quét

Nghiên cứu vi cấu trúc của một số vật liệu ôxít và hợp kim kích thước nanô mét bằng phương pháp hiển vi điện tử

Nghiên cứu vi cấu trúc của một số vật liệu ôxít và hợp kim kích thước nanô mét bằng phương pháp hiển vi điện tử
... chất vật liệu nh mối liên hệ cấu trúc với tính chất Với lý nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu vi cấu trúc số vật liệu ôxít hợp kim kích thớc nanô mét phơng pháp hiển vi điện tử Mục ... kết nghiên cứu vi cấu trúc giải thích đợc thay đổi hoạt tính xúc tác vật liệu Chơng Vi cấu trúc số hợp kim Nd-Fe-Al 5.1 Các kết nghiên cứu vi cấu trúc mối liên hệ chúng với tính chất từ hợp kim ... Chơng Đặc trng cấu trúc, tính chất vật liệu nanô dạng ôxít hợp kim đợc nghiên cứu 2.1 Cấu trúc tinh thể, số tính chất phơng pháp chế tạo vật liệu nanô perovskite ABO3 Các vật liệu perovskite...
 • 27
 • 316
 • 0

Dụng cụ quang phổ và phương pháp quang phổ kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Dụng cụ quang phổ và phương pháp quang phổ  kính hiển vi điện tử quét (SEM)
... triển kính hiển vi điện tử quét mô hình công bố luận án tiến sĩ D McMullan với chùm điện tử hẹp có độ phân giải đến 500 Angstrom Tr ên thực tế, kính hiển vi điện tử quét thương phẩm sản xuất vào ... Nguyên lý hoạt động tạo ảnh SEM Vi c phát chùm điện tử SEM giống nh vi c tạo chùm điện tử kính hiển vi điện tử truyền qua , tức điện tử phát từ súng phóng điện tử (có thể phát xạ nhiệt, hay phát ... chủ yếu gồm: Điện tử thứ cấp (Secondary electrons): Đây l chế độ ghi ảnh thông dụng kính hiển vi điện tử quét, ch ùm điện tử thứ cấp có lượng thấp (thường nhỏ 50 eV) ghi nhận ống nhân quang n hấp...
 • 4
 • 322
 • 3

NGHIÊN CứU HìNH THáI SáN ECHINOCOCCUS GRANULOSUS DƯớI KíNH HIểN VI ĐIệN Tử QUéT

NGHIÊN CứU HìNH THáI SáN ECHINOCOCCUS GRANULOSUS DƯớI KíNH HIểN VI ĐIệN Tử QUéT
... hnh quan sát kính hiển vi điện tử quét S-4100M, Hitachi, Japan KếT QUả V THảO LUậN Tiến hnh quan sát 25 mẫu sán Echinococcus granulosus trởng thnh thu Qinghai qua kính hiển vi điện tử quét, kết ... để so sánh v phát điểm khác biệt loi dới kính hiển vi điện tử quét, từ lm sở cho vi c phân loại loi sán giống Echinococcus dựa vo hình thái trở nên xác NGUYÊN LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 ... thái sán trởng thnh sán Echinococcus granulosus dới kính hiển vi điện tử quét góp phần bổ sung số hiểu biết hình thái sán trởng thnh ny m ti liệu có đợc cha đề cập Đặc điểm hình thái chi tiết thu...
 • 7
 • 782
 • 4

Hiển vi điện tử quét SEM

Hiển vi điện tử quét SEM
... pháp thu điện tử kính hiển vi điện tử quét: (a) điện tử thứ cấp;( b) điện tử tán xạ ngợc, đetectơ rắn; (c) điện tử tán xạ ngợc, đếm nhấp nháy; (d) dòng điện tử hấp thụ Bảng 4.4 Ba kiểu ảnh SEM thông ... x điện tử Auger Phân tích nguyên tố Tia x, huỳnh quang catot, điện tử Auger điện tử tán xạ ngợc Tinh thể học Điện tử tán xạ ngợc, điện tử truyền qua, điện tử thứ cấp tia x Liên kết hoá học Điện ... phân biệt đợc cách rõ ràng với điện thử tán xạ ngợc Các điện tử với lợng ữ 50 eV thờng đợc gọi điện tử thứ cấp Điện tử thứ cấp đợc kích thích điện tử tới điện tử tán xạ ngợc độ sâu lớn tính từ...
 • 21
 • 557
 • 13

Kính hiển vi điện tử quét potx

Kính hiển vi điện tử quét potx
... độ tương phản ảnh SEMPA không cao Ưu điểm kính hiển vi điện tử quét Mặc dù có độ phân giải tốt kính hiển vi điện tử truyền qua kính hiển vi điện tử quét lại có điểm mạnh phân tích mà không cần ... polarisation analysis (Kính hiển vi điện tử quét có phân tích phân cực) kỹ thuật chụp ảnh cấu trúc từ kính hiển vi điện tử quét, dựa vi c ghi lại độ phân cực spin chùm điện tử thứ cấp phát từ bề ... Spectroscopy - WDXS) Một số kính hiển vi điện tử quét hoạt động chân không siêu cao phân tích phổ điện tử Auger, hữu ích cho phân tích tinh tế bề mặt SEMPA (Kính hiển vi điện tử quét có phân tích phân...
 • 6
 • 1,044
 • 19

HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT

HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT
... tác chùm điện tử với bề mặt mẫu chùm điện tử với bề mẫu Phân tích phổ tia X (X-ray microanalysis): Tương tác điện tử với vật chất có thể sản Phân tích phổ tia X (X-ray Tương tác điện tử ... sóng tia X Một số SEM hoạt động ở chân không siêu cao có thể phân tích phổ điện tử Auger Một số chân siêu cao phổ điện Ưu điểm SEM Phân tích mà không cần phá hủy mẫu vật Có thể hoạt động ... phát triển bởi Năm 1948, C W Oatley ở Đại học ZWORYKIN Cambridge đã phát triển SEM với chùm điện tử hẹp có độ phân giải đến 500 Angstrom Năm 1965, SEM thương phẩm đầu tiên sản xuất bởi...
 • 12
 • 230
 • 3

Nghiên cứu hình thái học vật liệu, linh kiện nanô bằng công nghệ ảnh nổi 3D trên kính hiển vi điện tử quét ( 3D Stereo Sem Imaging)

Nghiên cứu hình thái học vật liệu, linh kiện nanô bằng công nghệ ảnh nổi 3D trên kính hiển vi điện tử quét ( 3D Stereo Sem Imaging)
... nghiên cứu hình thái học vật liệu, linh kiện nanô công nghệ ảnh 3D kính hiển vi điện tử quét (3 D stereo SEM imaging) với mục tiêu ứng dụng phát triển kỹ thuật ảnh 3D hiển vi điện tử nghiên cứu ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CHU ANH TUẤN NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI HỌC VẬT LIỆU, LINH KIỆN NANÔ BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH NỔI 3D TRÊN KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT (3 D STEREO SEM IMAGING) ... thuật ảnh 3D hiển vi điện tử quét (3 D SEM) bước phát triển quan trọng vi c ứng dụng công nghệ 3D vào vi c tạo ảnh hiển vi nghiên cứu hình thái đối tượng vi mô, dần trở thành công cụ nghiên cứu...
 • 82
 • 282
 • 0

GIÁO TRÌNH KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT (Scanning Electron Microscope)

GIÁO TRÌNH KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT (Scanning Electron Microscope)
... tử Auger, điện tử tán xạ ngược Tinh thể học Điện tử tán xạ ngược, điện tử truyền qua, điện tử thứ cấp tia X Liên kết hóa học Điện tử Auger, tia X Tính chất điện từ Điện tử thứ cấp suất điện động ... Anh) phát triển kính hiển vi điện tử quét mô hình công bố luận án tiến sĩ D McMullan với chùm điện tử hẹp có độ phân giải đến 500 Angstrom Trên thực tế, kính hiển vi điện tử quét thương phẩm ... phóng điện tử: Súng điện tử thường hoạt động khoảng từ đến 30 kV, 60 kV tùy thuộc thiết bị Vi c phát chùm điện tử SEM giống vi c tạo chùm điện tử thiết bị quang học điện tử khác, tức điện tử phát...
 • 32
 • 693
 • 3

ĐÁNH GIÁ sự THAY đổi cấu TRÚC HÌNH THÁI bề mặt MEN RĂNG dưới KÍNH HIỂN VI điện tử QUÉT SAU tẩy TRẮNG RĂNG THỰC NGHIỆM có tái KHOÁNG hóa

ĐÁNH GIÁ sự THAY đổi cấu TRÚC HÌNH THÁI bề mặt MEN RĂNG dưới KÍNH HIỂN VI điện tử QUÉT SAU tẩy TRẮNG RĂNG THỰC NGHIỆM có tái KHOÁNG hóa
... 1): Các thay đổi hình thái bề mặt men nhẹ chiếm u thế, xen kẽ thay đổi mức vừa, gặp mức độ nặng + Tổn thơng vừa (độ 2): Các thay đổi hình thái bề mặt men vừa chiếm u thế, xen kẽ thay đổi mức ... Các thay đổi hình thái bề mặt men nặng chiếm u thế, xen kẽ thay đổi mức nhẹ vừa Y học thực hành (866) - số 4/2013 Căn vào tổn thơng chia làm hai tiêu chí đánh giá nh sau: Hiệu quả: Bề mặt men ... sau tẩy trắng dùng kem đánh chứa Fluoride hàng ngày kết thúc chu trình tẩy trắng dùng kem chải tái khoáng Vi c sử dụng kem đánh chứa fluoride kèm theo điều trị tẩy trắng giúp cho khoáng...
 • 3
 • 189
 • 2

Nghiên cứu hình thái học vật liệu, linh kiện nanô bằng công nghệ ảnh nổi 3d trên kính hiển vi điện tử quét ( 3d stereo sem imaging)

Nghiên cứu hình thái học vật liệu, linh kiện nanô bằng công nghệ ảnh nổi 3d trên kính hiển vi điện tử quét ( 3d stereo sem imaging)
... 3D kính hiển vi điện tử quét (3 D stereo SEM imaging) với mục tiêu ứng dụng phát triển kỹ thuật ảnh 3D hiển vi điện tử nghiên cứu hình thái học mẫu vật có kích thước micrômét nanômét (vật liệu ... pháp hiển thị ảnh 3D hiển vi hình vi tính kỹ thuật in dán ảnh 3D autostereo hiển vi  Chế tạo mẫu vật liệu có cấu trúc nanô ứng dụng ảnh 3D hiển vi nghiên cứu hình thái học mẫu vật Bố cục luận ... nanô, linh kiện quang tử cấu trúc nanô) Đây đề tài luận văn lần tiến hành nghiên cứu ứng dụng Vi t Nam Nội dung nghiên cứu chủ yếu luận văn sau:  Nghiên cứu chụp ảnh 3D stereo kính hiển vi điện...
 • 6
 • 202
 • 4

Tiểu luận môn động học xúc tác phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác bằng kính hiển vi điện tử

Tiểu luận môn động học xúc tác phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác bằng kính hiển vi điện tử
... Từ đến kính hiển vi điện tử truyền qua nghiên cứu phát triển để phục vụ công tác nghiên cứu đời sống  II Cấu tạo nguyên lý hoạt động TEM cấu thành từ phận gồm có: Súng phóng điện tử (Electron ... B kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM:Transmission Electron Microscopy)  I Lịch sử đời Năm 1931, lần Ernst August Friedrich Ruska với kỹ sư điện Max Knoll lần dựng nên mô hình kính hiển vi điện ... phép phân tích tia X dựa tượng chùm điện tử có lượng cao tương tác với lớp điện tử bên vật rắn dẫn đến vi c phát tia X đặc trưng liên quan đến thành phần hóa học chất rắn Do đó, phép phân tích...
 • 12
 • 90
 • 0

Đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp toàn đạc điện tử để phục vụ cho công tác giải tỏa bồi hoàn trên địa bàn huyện Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp

Đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp toàn đạc điện tử để phục vụ cho công tác giải tỏa bồi hoàn trên địa bàn huyện Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp
... đồ địa khu vực cần đo để xác định vị trí diện tích cần giải tỏa để phục vụ công trình - So sánh, đánh giá hiệu phương pháp toàn đạc điện tử với phương pháp cũ - Đánh giá khả ứng dụng phương pháp ... toàn đạc theo công nghệ cũ phương pháp toàn đạc điện tử Danh mục Phương tiện đo đạc Nguồn liệu Phương pháp toàn đạc theo công nghệ cũ Phương pháp toàn đạc điện tử Máy kinh vĩ Máy toàn đạc điện tử ... cũ - Đánh giá khả ứng dụng phương pháp toàn đạc điện tử để phục vụ cho công tác giải tỏa bồi hoàn địa bàn huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 3 Chương 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Đất đai: 1.1.1 Định...
 • 60
 • 515
 • 2

Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử

Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử
... nhiên xã Nam Thành theo mẫu phụ lục 12b(Qui phạm thành lập đồ địa chính) (4) Biên tập, thành lập đồ địa chính: Bản đồ địa đợc thành lập sở biên tập lại đồ địa sở Mỗi mảnh đồ địa sở lập vẽ gốc Kích ... Đo đạc thành lập đồ địa phơng pháp toàn đạc điện tử phơng pháp mới, chiếm vị trí quan trọng, thiếu công tác thành lập đồ địa đặc biệt loại đồ tỷ lệ lớn đồi hỏi độ xác cao - Quy trình thành lập ... thành đợc mục tiêu đề Cụ thể hệ thống toàn sở lý luận đồ địa chính, thành lập đợc tờ đồ địa tỷ lệ 1/2000 (097572-2, tờ số 13), nắm bắt đợc qui trình thành lập đồ địa công nghệ toàn đạc điện tử...
 • 55
 • 2,892
 • 13

CHUẨN BỊ MẪU THỬ CHO KÍNH HIỄN VI ĐIỆN TỬ XUYÊN TEM CHẾ TẠO MÀNG IN

CHUẨN BỊ MẪU THỬ CHO KÍNH HIỄN VI ĐIỆN TỬ XUYÊN TEM CHẾ TẠO MÀNG IN
... Vi c tách mẫu dễ dàng cách nhúng vào nước màng tự tách Màng in oxide: • Rất dễ chế tạo cách oxy hoá bề mặt mẫu phương pháp hoá học hay điện hoá • Sau cho ăn mòn phần mẫu lại để lấy lớp màng in ... epitaxi Trường hợp đế vô đònh hình, đa tinh thể không nung ta có màng đa tinh thể • Chế tạo màng mỏng từ mẫu nguyên khai: màng tạo từ mẫu cần nghiên cứu Mẫu làm mỏng học đến độ dày cần thiết sau ... hợp) ăn mòn điện hoá (điện phân- mẫu đóng vai trò anode catode làm thép không gỉ, mẫu bò ăn mòn dần đến độ dày cần thiết) đến kích thước nhỏ micromet để chùm điện tử xuyên qua chế tạo màng mỏng...
 • 3
 • 538
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp hiển vi điện tử quét semphương pháp hiển vi điện tử quét scanning electron microscope semphương pháp hiển vi điện tử quét semphương pháp hiển vi điện tử truyền quaphương pháp hiển vi điện tử truyền qua tem 1phương pháp hiển vi điện tử truyền qua hr temphương pháp xác định virus bằng phương pháp hiển vi điện tửkiểm tra một số loại virus gây hại ngô mía ngoài đồng tại các vùng khác nhau bằng phương pháp hiển vi điện tửphương pháp kính hiển vi điện tử quétphương pháp kính hiển vi điện tử quét sem 7 8phương pháp kính hiển vi điện tử quét sem scanning electron microscopy truyền qua tem transmission electron microscopycấu tạo kính hiển vi điện tử quétcấu tạo của kính hiển vi điện tử quétứng dụng kính hiển vi điện tử quétứng dụng của kính hiển vi điện tử quétBài 9. Thứ tự kể trong văn tự sựBài 8. Danh từThông tư 123 2015 TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán VNThông tư 127 2015 TT-BTC về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tửCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUYỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀO BẢO MẬT THÔNG TINSỔ TAY SINH VIÊNcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí MinhThuyết minh cọc khoan nhồi kĨ THUẬT THI CÔNGBáo cáo kiểm thử phần mềmHÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2015YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CHỌN LỰA NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNChương II. §2. Mặt cầuChương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện6 hethong dieu khien lap trinh3Giải pháp tài chính hỗ trợ xuất khẩu gạo của đồng bằng sông cưu longQuản trị tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng việt namThông tư 23 2015 TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụngThông tư 40 2015 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.Thông tư số: 39 2015 TT-BNNPTNT quy định về công tác lựa chọn nhà thầu