Nghiên cứu quá trình tổng hợp ATO (SnO2Sb) có kích thước nm. Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyme vô cơ đóng rắn bằng tia UV. Nghiên cứu quy trình chế tạo dung dịch phủ nano composite. Khảo sát cấu trúc, thành phần và tính chất của lớp phủ.

Nghiên cứu chế tạo một số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn bằng tia tử ngoại trên sở các hợp chất thiên nhiên Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo một số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn bằng tia tử ngoại trên cơ sở các hợp chất thiên nhiên Việt Nam
... lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24, hoàn thành sở số liệu nghiên cứu, thử nghiệm tập ... nước: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24 Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam chủ ... TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24 Thuộc: Đề tài khoa học công nghệ...
 • 336
 • 242
 • 2

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... lý chọn t i: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu v cúc tổng hợp số rau tươi Th nh phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Phương ph p sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) nghiên c u v ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN THOẠI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU NHÓM LÂN HỮU CƠ VÀ CÚC TỔNG HỢP TRONG MỘT SỐ RAU QUẢ TƢƠI TẠI TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP ... cyhalothrin, cyfluthrin Một s hợp ch t nhóm cúc tổng hợp nghiên c u bày bảng 1.2: t i ược trình 11 Bảng 1.2: T n, công thức cấu t o dung môi hòa tan Một số hợp chất nhóm cúc tổng hợp [15], [17] Tên...
 • 62
 • 203
 • 1

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ đông xuân tại xã châu quang, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ đông xuân tại xã châu quang, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an
... trung gian (GO/IC)  Giá trị gia tăng chi phí trung gian (VA/IC)  Giá trị gia tăng giá trị sản xuất (VA/GO) CHƯƠNG II HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA CỦA XÃ CHÂU QUANG, HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN ... cho vụ lúa Đông Xuân cao so với vụ lúa Hè Thu  Hiệu đạt đươc vụ Đông Xuân so với vụ Hè Thu cao  Khi phân tích tiêu đánh giá kinh tế hiệu đầu tư vụ Đông Xuân cao so với vụ Hè Thu  Hiệu kinh tế ... 2012) So sánh hiệu sản xuất lúa vụ Đông Xuân với sản xuất lúa vụ Hè Thu Bảng Hiệu sản xuất lúa Đông Xuân lúa Hè Thu hộ điều (Bình quân sào) tra năm 2012 Chỉ tiêu ĐVT Lúa ĐX Lúa HT Lúa ĐX /lúa HT SL(+/-)...
 • 26
 • 663
 • 4

Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt nước ngầm ở huyện lấp tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa

Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt và nước ngầm ở huyện lấp vò  tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử  kỹ thuật hidrua hóa
... hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ UVVIS, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS) Trong đó, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM HOÀNG PHI NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ASEN TRONG NƢỚC MẶT VÀ NƢỚC NGẦM HUYỆN LẤP VÒ- TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ- KỸ THUẬT ... hạn định lượng (LOQ), độ tái lặp (SR) Ứng dụng kết nghiên cứu để xác định hàm lượng asen nước mặt nước ngầm số xã thuộc Huyện ấp phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa...
 • 70
 • 308
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất màng sơn epoxy đóng rắn bằng versamid 115

Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất màng sơn epoxy đóng rắn bằng versamid 115
... lượng nanoclay Bảng Ảnh hưởng hàm lượng nanoclay tới sơn độ thẩm thấu nước màng Khảo sát tác dụng nanoclay Bảng Ảnh hưởng nanoclay tới tính chất màng sơn lót epoxy Khảo sát tác dụng nanoclay ... lượng chất đóng rắn khác Khảo sát phân tán nanoclay Hình Phổ XRD mẫu nhằm khảo sát phân tán nanoclay nhựa Khảo sát hàm lượng nanoclay Bảng Ảnh hưởng hàm lượng nanoclay tới tính chất màng sơn ... lượng chất đóng rắn Versamid 115 thích hợp Khảo sát phương pháp phân tán nanoclay thích hợp Khảo sát hàm lượng phụ gia nanoclay I.30E thích hợp Khảo sát ảnh hưởng phụ gia nanoclay I.30E tới tính chất...
 • 16
 • 408
 • 0

Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose của chủng a xylinum BHN2 bằng tia UV

Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose của chủng a xylinum BHN2 bằng tia UV
... tài: Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose chủng A. xylinum BHN2 tia UV Vũ Văn Khoan K33B Khoa Sinh – KTNN Kh a luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Mục tiêu đề tài Tuyển chọn chủng đột ... Frateur [19] thức đ a kh a phân loại vào tiêu chuẩn: Khả oxy h a acid acetic thành CO2 H2O; hoạt tính catalase; khả sinh trưởng môi trường Hoyer [19]…Theo quan điểm A. xylinum chủng thuộc chi Acetobacter, ... đường sinh tổng hợp cellulose A. xylinum 12 Hình 3.1 Khuẩn lạc vi khuẩn A. xylinum BHN2 19 Hình 3.2 Sơ đồ đột biến phù hợp với vi khuẩn A. xylinum tia UV 22 Hình 3.3 Khuẩn lạc sau đột...
 • 41
 • 176
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên sở nhựa epoxy (có không nanoclay) đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi kevlar

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy (có và không có nanoclay) đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi kevlar
... phm si kevlar cú nhng tớnh nng khỏc nhau, c trỡnh by bng 1.7 : Bng 1.7: Mt s tớnh cht lý hc tiờu biu ca si aramit -kevlar Cỏc kiu sn phm Kevlar Tớnh nng Kevlar 49 Kevlar 68 Kevlar Kevlar Kevlar ... vt liu Compozit Nha epoxy úng vai trũ quan trng vic nghiờn cu ch to vt liu compozit tiờn tin Vi nhng u im ni bt v bn c hc, nh, d gia cụng, sa cha, vt liu compozit trờn c s nha epoxy gia cng ... Lun Nghiờn cu ch to vt liu compozit trờn c s nha epoxy (cú v khụng cú nanoclay) úng rn bn anhydrit lng gia cng si Kevlar nhm mc ớch nghiờn cu mt s tớch nng ca pha nn nha epoxy DER-331 úng rn bng...
 • 66
 • 242
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch
... 10 CHƯƠNG 3: QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N TRONG M NG IEEE 802.16 /WIMAX 3.1 T i ph i qu n tài nguyên n? 3.1.1 T ng quan v qu n tài nguyên n m ng không dây Tài nguyên n b r ng ph cho ... ưu c p phát tài nguyên n m nhi m v c a qu n tài nguyên n RRM ñ c bi t quan tr ng ñ i v i hi u ho t ñ ng c a m ng không dây hi n ñ i 3.1.3 M t s gi i pháp cho qu n tài nguyên n Có m ... Vì l ñó, k t h p v i s yêu thích v m ng Vi n thông, em ñã ch n ñ tài : Nâng cao hi u qu qu n tài nguyên n WiMAX b ng thu t toán l p l ch” Đ hoàn thành t t b n lu n văn này, em xin g i l...
 • 26
 • 398
 • 0

Luận văn:Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch pptx

Luận văn:Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch pptx
... 10 CHƯƠNG 3: QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N TRONG M NG IEEE 802.16 /WIMAX 3.1 T i ph i qu n tài nguyên n? 3.1.1 T ng quan v qu n tài nguyên n m ng không dây Tài nguyên n b r ng ph cho ... ưu c p phát tài nguyên n m nhi m v c a qu n tài nguyên n RRM ñ c bi t quan tr ng ñ i v i hi u ho t ñ ng c a m ng không dây hi n ñ i 3.1.3 M t s gi i pháp cho qu n tài nguyên n Có m ... ñ c a qu n tài nguyên n v i m t d i băng t n c ñ nh cho trư c h th ng ho t ñ ng v i ch t lư ng t t nh t v i t c ñ truy n s li u cao nh t 3.1.2 M c ñích c a qu n tài nguyên n m ng không...
 • 26
 • 214
 • 0

Tổng quan kỹ thuật lạnh đông , mạ băng sản phẩm thủy sản

Tổng quan kỹ thuật lạnh đông , mạ băng sản phẩm thủy sản
... Xử lý sản phẩm thủy sản sau lạnh đông Để kéo dài thời gian bảo quản, mạ băng bao gói sản phẩm thủy sản lạnh đông cần thiết Mạ băng Mạ băng có nghĩa áo lớp nước đá mỏng bề mặt thủy sản lạnh đông ... th , sản phẩm lộ hoàn toàn Các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ mạ băng - Thời gian mạ băng - Nhiệt độ thủy sản Nhiệt độ nước mạ băng - Kích thước sản phẩm - Hình dạng sản phẩm 11/19 Kỹ thuật lạnh đông ... bề mặt sản phẩm nhận thêm nhiệt vào thủy sản cần tái đông tủ cấp đông trước chuyển đến kho bảo quản Để tạo lớp băng đẹp 9/19 Kỹ thuật lạnh đông thủy sản đồng bề mặt thủy sản, trình mạ băng đòi...
 • 19
 • 1,516
 • 3

giáo án tin tiết 60 - 61: trình bày đọng về bảng ppsx

giáo án tin tiết 60 - 61: trình bày cô đọng về bảng ppsx
... Ngữ văn 7, Vật lí Ngơ Ngọc Hoa 7 Trình bày bảng hình thức trình bày đọng, dễ hiểu dễ so sánh TẠO BẢNG  Các bước tạo bảng: Bước 1: Chọn nút lệnh Insert Table công cụ chuẩn Bước 2: Nhấn giữ nút ... riêng biệt 2 hàng, cột  Một bảng trống tạo với số hàng số cột chọn Em cho biết bảng tạo gồm hàng cột cho hình vẽ sau? Cách Sử dụng bảng chọn Table Bước 1: Mở bảng chọn Table  Insert  Table… ... HÀNG, CỘT HOẶC BẢNG  Xóa hàng: Table/ Delete/ Rows  Xóa cột: Table/ Delete/ Columns  Xóa bảng: Table/ Delete/ Table Nút lệnh sau dùng để tạo bảng? A B C D Em có th ể tạo bảng gồ m cộ t hà...
 • 14
 • 692
 • 9

Đánh giá kết quả phẫu thuật chỉnh gù cột sống thắt lưng bằng phương pháp cắt thân đốt hình chêm qua cuống ở bệnh nhân viêm cột sống dính khớp

Đánh giá kết quả phẫu thuật chỉnh gù cột sống thắt lưng bằng phương pháp cắt thân đốt hình chêm qua cuống ở bệnh nhân viêm cột sống dính khớp
... ảnh BN cột sống thắt lưng viêm cột sống dính khớp Đánh giá kết phẫu thuật chỉnh cột sống thắt lưng phương pháp cắt thân đốt hình châm qua cuống bệnh nhân viêm cột sốngdính khớp bệnh viện ... tài Đánh giá kết phẫu thuật chỉnh cột sống thắt lƣng phƣơng pháp cắt thân đốt hình châm qua cuống bệnh nhân viêm cột sống dính khớp" với hai mục tiêu:  Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ... thẳng qua bờ thân đốt sống bờ thân đốt đốt sống cắt thân. [19][55] Hình 1.6: Góc vùng trước mổ 17 + Góc ưỡn thắt lưng: góc tạo hai đường thẳng qua bờ thân đốt T12 bờ thân đốt L5 [19][51] Hình...
 • 97
 • 415
 • 1

Nghiên cứu sơ bộ quá trình chế tạo rutile tổng hợp từ quặng ilmenite việt nam theo công nghệ austpac

Nghiên cứu sơ bộ quá trình chế tạo rutile tổng hợp từ quặng ilmenite việt nam theo công nghệ austpac
... chế biến sâu quặng ilmenite hình thành Chính lí em lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu trình chế tạo Rutile tổng hợp từ quặng ilmenite Việt Nam theo công nghệ Austpac Mục đích khóa luận nghiên cứu ... đồ công nghệ sản xuất rutile tổng hợp qui trình Becher 26 Hình 11: đồ công nghệ sản xuất rutile tổng hợp theo công nghệ Benilite 27 Hình12: đồ công nghệ tích hợp ... sản xuất Rutile tổng hợp 23 4.1 Sản xuất rutile tổng hợp điện luyện kim từ ilmenite. [7] 24 4.2 Sản xuất rutile tổng hợp qui trình Becher [7] 24 4.3 Sản xuất rutile tổng hợp công nghệ Benilite.[7]...
 • 57
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: môi trường chuyển động coi như một tập hợp của vô số dòng nguyên tốđường kính buồng hỗn hợp của họng nạp ta lấy bằng số liệu thực thế từ bộ chế hòa khí của máy phát điện samdi s3600 ta cóquá trình thực hiện quy trình nếu có vướng mắc yêu cầu các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về tổng công ty để nghiên cứu xem xét sửa đổi bổ sungtổng hợp các yếu tố động viên nhân viên từ kết quả nghiên cứu về nhu cầucá nhân trên thế giới và tại việt namnghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ điều khiển số cnc thông minh và chuyên dụng cho các hệ thống và quá trình phức tạpnghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộpnghiên cứu tối ưu hóa quy trình tách và dung hợp protoplast giữa các dòng khoai tây dại với giống khoai tây trồng atlantic phục vụ chương trình chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và bệnh mốc sươngnghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácnghiên cứu tổng hợp polyme ổn định uvtổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu cấu trúc tính chất từ của chúngnghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ quả sung ficus glomerata và khảo sát hoạt tính sinh học của sản phẩmnghiên cứu hiệu quả điều trị viêm loét giác mạc do nấm bằng phối hợp tiêm amphotericin b nhu mô giác mạc và itraconazole toàn thânnghiên cứu quy trình sản xuất nước quả lên men từ sơringhiên cứu về tổng đài definity g3i hoạt động trên chương trình điều khiển đã được ghi sẵn ở bộ nhớ chuyển mạchnghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị mô phỏng các quá trình vận hành phương tiện giao thông vận tảinghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị mô phỏng các quá trình vận hành phương tiện gtvtQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcchuyen de sinh hoat thang 10 2017Vật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritBài tham luận về bạo lực học đườngkiem tra 1 tiet li 7 kieu kyKH DDDH 2017 2018 (1)23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANHDE THI TOAN TUOI THO 2017Bài giảng mặt cầu toán 12Đề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quả94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copy