Nghiên cứu quá trình tổng hợp ATO có kích thước từ 510 nm. Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyme vô cơ đóng rắn bằng tia UV. Nghiên cứu quy trình chế tạo dung dịch phủ nano composite. Khảo sát cấu trúc, thành phần và tính chất của lớp phủ.

Nghiên cứu chế tạo một số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn bằng tia tử ngoại trên sở các hợp chất thiên nhiên Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo một số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn bằng tia tử ngoại trên cơ sở các hợp chất thiên nhiên Việt Nam
... lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24, hoàn thành sở số liệu nghiên cứu, thử nghiệm tập ... nước: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24 Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam chủ ... TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24 Thuộc: Đề tài khoa học công nghệ...
 • 336
 • 242
 • 2

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... lý chọn t i: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu v cúc tổng hợp số rau tươi Th nh phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Phương ph p sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) nghiên c u v ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN THOẠI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU NHÓM LÂN HỮU CƠ VÀ CÚC TỔNG HỢP TRONG MỘT SỐ RAU QUẢ TƢƠI TẠI TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP ... cyhalothrin, cyfluthrin Một s hợp ch t nhóm cúc tổng hợp nghiên c u bày bảng 1.2: t i ược trình 11 Bảng 1.2: T n, công thức cấu t o dung môi hòa tan Một số hợp chất nhóm cúc tổng hợp [15], [17] Tên...
 • 62
 • 202
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên sở nhựa epoxy (có không nanoclay) đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi kevlar

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy (có và không có nanoclay) đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi kevlar
... phm si kevlar cú nhng tớnh nng khỏc nhau, c trỡnh by bng 1.7 : Bng 1.7: Mt s tớnh cht lý hc tiờu biu ca si aramit -kevlar Cỏc kiu sn phm Kevlar Tớnh nng Kevlar 49 Kevlar 68 Kevlar Kevlar Kevlar ... vt liu Compozit Nha epoxy úng vai trũ quan trng vic nghiờn cu ch to vt liu compozit tiờn tin Vi nhng u im ni bt v bn c hc, nh, d gia cụng, sa cha, vt liu compozit trờn c s nha epoxy gia cng ... Lun Nghiờn cu ch to vt liu compozit trờn c s nha epoxy (cú v khụng cú nanoclay) úng rn bn anhydrit lng gia cng si Kevlar nhm mc ớch nghiờn cu mt s tớch nng ca pha nn nha epoxy DER-331 úng rn bng...
 • 66
 • 241
 • 0

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ đông xuân tại xã châu quang, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ đông xuân tại xã châu quang, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an
... trung gian (GO/IC)  Giá trị gia tăng chi phí trung gian (VA/IC)  Giá trị gia tăng giá trị sản xuất (VA/GO) CHƯƠNG II HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA CỦA XÃ CHÂU QUANG, HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN ... cho vụ lúa Đông Xuân cao so với vụ lúa Hè Thu  Hiệu đạt đươc vụ Đông Xuân so với vụ Hè Thu cao  Khi phân tích tiêu đánh giá kinh tế hiệu đầu tư vụ Đông Xuân cao so với vụ Hè Thu  Hiệu kinh tế ... 2012) So sánh hiệu sản xuất lúa vụ Đông Xuân với sản xuất lúa vụ Hè Thu Bảng Hiệu sản xuất lúa Đông Xuân lúa Hè Thu hộ điều (Bình quân sào) tra năm 2012 Chỉ tiêu ĐVT Lúa ĐX Lúa HT Lúa ĐX /lúa HT SL(+/-)...
 • 26
 • 661
 • 4

giáo án tin tiết 60 - 61: trình bày đọng về bảng ppsx

giáo án tin tiết 60 - 61: trình bày cô đọng về bảng ppsx
... Ngữ văn 7, Vật lí Ngơ Ngọc Hoa 7 Trình bày bảng hình thức trình bày đọng, dễ hiểu dễ so sánh TẠO BẢNG  Các bước tạo bảng: Bước 1: Chọn nút lệnh Insert Table công cụ chuẩn Bước 2: Nhấn giữ nút ... riêng biệt 2 hàng, cột  Một bảng trống tạo với số hàng số cột chọn Em cho biết bảng tạo gồm hàng cột cho hình vẽ sau? Cách Sử dụng bảng chọn Table Bước 1: Mở bảng chọn Table  Insert  Table… ... HÀNG, CỘT HOẶC BẢNG  Xóa hàng: Table/ Delete/ Rows  Xóa cột: Table/ Delete/ Columns  Xóa bảng: Table/ Delete/ Table Nút lệnh sau dùng để tạo bảng? A B C D Em có th ể tạo bảng gồ m cộ t hà...
 • 14
 • 691
 • 9

Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt nước ngầm ở huyện lấp tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa

Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt và nước ngầm ở huyện lấp vò  tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử  kỹ thuật hidrua hóa
... hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ UVVIS, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS) Trong đó, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM HOÀNG PHI NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ASEN TRONG NƢỚC MẶT VÀ NƢỚC NGẦM HUYỆN LẤP VÒ- TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ- KỸ THUẬT ... hạn định lượng (LOQ), độ tái lặp (SR) Ứng dụng kết nghiên cứu để xác định hàm lượng asen nước mặt nước ngầm số xã thuộc Huyện ấp phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa...
 • 70
 • 303
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất màng sơn epoxy đóng rắn bằng versamid 115

Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất màng sơn epoxy đóng rắn bằng versamid 115
... lượng nanoclay Bảng Ảnh hưởng hàm lượng nanoclay tới sơn độ thẩm thấu nước màng Khảo sát tác dụng nanoclay Bảng Ảnh hưởng nanoclay tới tính chất màng sơn lót epoxy Khảo sát tác dụng nanoclay ... lượng chất đóng rắn khác Khảo sát phân tán nanoclay Hình Phổ XRD mẫu nhằm khảo sát phân tán nanoclay nhựa Khảo sát hàm lượng nanoclay Bảng Ảnh hưởng hàm lượng nanoclay tới tính chất màng sơn ... lượng chất đóng rắn Versamid 115 thích hợp Khảo sát phương pháp phân tán nanoclay thích hợp Khảo sát hàm lượng phụ gia nanoclay I.30E thích hợp Khảo sát ảnh hưởng phụ gia nanoclay I.30E tới tính chất...
 • 16
 • 406
 • 0

Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose của chủng a xylinum BHN2 bằng tia UV

Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose của chủng a xylinum BHN2 bằng tia UV
... tài: Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose chủng A. xylinum BHN2 tia UV Vũ Văn Khoan K33B Khoa Sinh – KTNN Kh a luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Mục tiêu đề tài Tuyển chọn chủng đột ... Frateur [19] thức đ a kh a phân loại vào tiêu chuẩn: Khả oxy h a acid acetic thành CO2 H2O; hoạt tính catalase; khả sinh trưởng môi trường Hoyer [19]…Theo quan điểm A. xylinum chủng thuộc chi Acetobacter, ... đường sinh tổng hợp cellulose A. xylinum 12 Hình 3.1 Khuẩn lạc vi khuẩn A. xylinum BHN2 19 Hình 3.2 Sơ đồ đột biến phù hợp với vi khuẩn A. xylinum tia UV 22 Hình 3.3 Khuẩn lạc sau đột...
 • 41
 • 171
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch
... 10 CHƯƠNG 3: QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N TRONG M NG IEEE 802.16 /WIMAX 3.1 T i ph i qu n tài nguyên n? 3.1.1 T ng quan v qu n tài nguyên n m ng không dây Tài nguyên n b r ng ph cho ... ưu c p phát tài nguyên n m nhi m v c a qu n tài nguyên n RRM ñ c bi t quan tr ng ñ i v i hi u ho t ñ ng c a m ng không dây hi n ñ i 3.1.3 M t s gi i pháp cho qu n tài nguyên n Có m ... Vì l ñó, k t h p v i s yêu thích v m ng Vi n thông, em ñã ch n ñ tài : Nâng cao hi u qu qu n tài nguyên n WiMAX b ng thu t toán l p l ch” Đ hoàn thành t t b n lu n văn này, em xin g i l...
 • 26
 • 397
 • 0

Luận văn:Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch pptx

Luận văn:Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch pptx
... 10 CHƯƠNG 3: QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N TRONG M NG IEEE 802.16 /WIMAX 3.1 T i ph i qu n tài nguyên n? 3.1.1 T ng quan v qu n tài nguyên n m ng không dây Tài nguyên n b r ng ph cho ... ưu c p phát tài nguyên n m nhi m v c a qu n tài nguyên n RRM ñ c bi t quan tr ng ñ i v i hi u ho t ñ ng c a m ng không dây hi n ñ i 3.1.3 M t s gi i pháp cho qu n tài nguyên n Có m ... ñ c a qu n tài nguyên n v i m t d i băng t n c ñ nh cho trư c h th ng ho t ñ ng v i ch t lư ng t t nh t v i t c ñ truy n s li u cao nh t 3.1.2 M c ñích c a qu n tài nguyên n m ng không...
 • 26
 • 214
 • 0

Tổng quan kỹ thuật lạnh đông , mạ băng sản phẩm thủy sản

Tổng quan kỹ thuật lạnh đông , mạ băng sản phẩm thủy sản
... Xử lý sản phẩm thủy sản sau lạnh đông Để kéo dài thời gian bảo quản, mạ băng bao gói sản phẩm thủy sản lạnh đông cần thiết Mạ băng Mạ băng có nghĩa áo lớp nước đá mỏng bề mặt thủy sản lạnh đông ... th , sản phẩm lộ hoàn toàn Các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ mạ băng - Thời gian mạ băng - Nhiệt độ thủy sản Nhiệt độ nước mạ băng - Kích thước sản phẩm - Hình dạng sản phẩm 11/19 Kỹ thuật lạnh đông ... bề mặt sản phẩm nhận thêm nhiệt vào thủy sản cần tái đông tủ cấp đông trước chuyển đến kho bảo quản Để tạo lớp băng đẹp 9/19 Kỹ thuật lạnh đông thủy sản đồng bề mặt thủy sản, trình mạ băng đòi...
 • 19
 • 1,515
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu vật liệu chế tạo bê tông siêu nặngnghiên cứu công nghệ chế tạo vải cacbon hoạt tính bảo vệ sức khỏe và xử lý môi trườngngien cuu cong nghe che tao xi manglăng trụ đứng tam giác đều có cạnh đáy bằng a biết khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhauphân tích nội dung quy luật giá trị ý nghĩa của việc nghiên cứu quy luật giá trị trong việc nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện kinh tế và quốc tếnghiên cứu công nghệ chế tạophân tích nội dung quy luật giá trị ý nghĩa của việc nghiên cứu quy luật giá trị trong việc nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp vn trong điều kiện kinh tế quốc tếnghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nanô dạng màng ống và sợinghiên cứu quy hoạch mạng thông tin di động sử dụng công nghệ lte và áp dụng cho tỉnh quảng namnghiên cứu quy luật giá trị thặng dư từ góc độ bản chấtnghien cuu quy luat gia tri rut ra y nghia thuc tien giý nghĩa của việc nghiên cứu quy luật giá trịtính hợp pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng đảm bảo tài sản của các bên cùng ký kết hợp đồngtâm nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tếcưỡng chế bắt buộc thi hành và có quy định chế tài đối với người có hành vi vi phạmso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGđịnh tính vibrio choleraessg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed6.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C110 amazing magic tricksTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20164. Bao cao ban kiem soat nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ket qua giao dich co phieuCHAPTER 5: THE VALUE OF MONEY