Nghiên cứu quá trình tổng hợp oxit SnO2 có kích thước từ 510 nm. Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyme vô cơ đóng rắn bằng tia UV. Nghiên cứu quy trình chế tạo dung dịch phủ nano composite.Khảo sát cấu trúc, thành phần và tính chất của lớp phủ.

Nghiên cứu chế tạo một số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn bằng tia tử ngoại trên sở các hợp chất thiên nhiên Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo một số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn bằng tia tử ngoại trên cơ sở các hợp chất thiên nhiên Việt Nam
... lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24, hoàn thành sở số liệu nghiên cứu, thử nghiệm tập ... nước: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24 Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam chủ ... TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24 Thuộc: Đề tài khoa học công nghệ...
 • 336
 • 242
 • 2

Nghiên cứu, tổng hợp các hạt oxit sắt Fe3O4 kích thước nano bằng phương pháp đồng kết tủa để ứng dụng trong y học sinh học

Nghiên cứu, tổng hợp các hạt oxit sắt Fe3O4 kích thước nano bằng phương pháp đồng kết tủa để ứng dụng trong y học và sinh học
... chọn đề tài: Nghiên cứu, tổng hợp hạt oxýt sắt Fe3O4 kích thước nano phương pháp đồng kết tủa để ứng dụng y học sinh học Mục tiêu luận văn tìm hiểu tính chất đặc trưng hạt nanô từ, ứng dụng chúng:tiến ... 3.5 Phương pháp đồng kết tủa Đồng kết tủa phương pháp phổ biến cho phép tạo hạt kích thước cỡ 5-180 nm với điều chỉnh xác kích thước hình dạng hạt [2]; đó, hạt thích hợp cho ứng dụng y sinh học ... bố kích thước hạt, dễ lẫn tạp chất từ vật liệu làm bi nghiền 3.2 Phương pháp âm hoá học Phương pháp âm hoá học sử dụng để hỗ trợ hay tăng cường phản ứng hoá học Các hạt nano tạo cách sử dụng phương...
 • 74
 • 590
 • 1

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... lý chọn t i: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu v cúc tổng hợp số rau tươi Th nh phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Phương ph p sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) nghiên c u v ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN THOẠI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU NHÓM LÂN HỮU CƠ VÀ CÚC TỔNG HỢP TRONG MỘT SỐ RAU QUẢ TƢƠI TẠI TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP ... cyhalothrin, cyfluthrin Một s hợp ch t nhóm cúc tổng hợp nghiên c u bày bảng 1.2: t i ược trình 11 Bảng 1.2: T n, công thức cấu t o dung môi hòa tan Một số hợp chất nhóm cúc tổng hợp [15], [17] Tên...
 • 62
 • 203
 • 1

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ đông xuân tại xã châu quang, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa vụ đông xuân tại xã châu quang, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an
... trung gian (GO/IC)  Giá trị gia tăng chi phí trung gian (VA/IC)  Giá trị gia tăng giá trị sản xuất (VA/GO) CHƯƠNG II HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA CỦA XÃ CHÂU QUANG, HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN ... cho vụ lúa Đông Xuân cao so với vụ lúa Hè Thu  Hiệu đạt đươc vụ Đông Xuân so với vụ Hè Thu cao  Khi phân tích tiêu đánh giá kinh tế hiệu đầu tư vụ Đông Xuân cao so với vụ Hè Thu  Hiệu kinh tế ... 2012) So sánh hiệu sản xuất lúa vụ Đông Xuân với sản xuất lúa vụ Hè Thu Bảng Hiệu sản xuất lúa Đông Xuân lúa Hè Thu hộ điều (Bình quân sào) tra năm 2012 Chỉ tiêu ĐVT Lúa ĐX Lúa HT Lúa ĐX /lúa HT SL(+/-)...
 • 26
 • 663
 • 4

Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt nước ngầm ở huyện lấp tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa

Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt và nước ngầm ở huyện lấp vò  tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử  kỹ thuật hidrua hóa
... hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ UVVIS, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS) Trong đó, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM HOÀNG PHI NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ASEN TRONG NƢỚC MẶT VÀ NƢỚC NGẦM HUYỆN LẤP VÒ- TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ- KỸ THUẬT ... hạn định lượng (LOQ), độ tái lặp (SR) Ứng dụng kết nghiên cứu để xác định hàm lượng asen nước mặt nước ngầm số xã thuộc Huyện ấp phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa...
 • 70
 • 308
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất màng sơn epoxy đóng rắn bằng versamid 115

Nghiên cứu ảnh hưởng của nanoclay đến tính chất màng sơn epoxy đóng rắn bằng versamid 115
... lượng nanoclay Bảng Ảnh hưởng hàm lượng nanoclay tới sơn độ thẩm thấu nước màng Khảo sát tác dụng nanoclay Bảng Ảnh hưởng nanoclay tới tính chất màng sơn lót epoxy Khảo sát tác dụng nanoclay ... lượng chất đóng rắn khác Khảo sát phân tán nanoclay Hình Phổ XRD mẫu nhằm khảo sát phân tán nanoclay nhựa Khảo sát hàm lượng nanoclay Bảng Ảnh hưởng hàm lượng nanoclay tới tính chất màng sơn ... lượng chất đóng rắn Versamid 115 thích hợp Khảo sát phương pháp phân tán nanoclay thích hợp Khảo sát hàm lượng phụ gia nanoclay I.30E thích hợp Khảo sát ảnh hưởng phụ gia nanoclay I.30E tới tính chất...
 • 16
 • 408
 • 0

Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose của chủng a xylinum BHN2 bằng tia UV

Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose của chủng a xylinum BHN2 bằng tia UV
... tài: Nâng cao hoạt tính sinh tổng hợp cellulose chủng A. xylinum BHN2 tia UV Vũ Văn Khoan K33B Khoa Sinh – KTNN Kh a luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Mục tiêu đề tài Tuyển chọn chủng đột ... Frateur [19] thức đ a kh a phân loại vào tiêu chuẩn: Khả oxy h a acid acetic thành CO2 H2O; hoạt tính catalase; khả sinh trưởng môi trường Hoyer [19]…Theo quan điểm A. xylinum chủng thuộc chi Acetobacter, ... đường sinh tổng hợp cellulose A. xylinum 12 Hình 3.1 Khuẩn lạc vi khuẩn A. xylinum BHN2 19 Hình 3.2 Sơ đồ đột biến phù hợp với vi khuẩn A. xylinum tia UV 22 Hình 3.3 Khuẩn lạc sau đột...
 • 41
 • 176
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên sở nhựa epoxy (có không nanoclay) đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi kevlar

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy (có và không có nanoclay) đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi kevlar
... phm si kevlar cú nhng tớnh nng khỏc nhau, c trỡnh by bng 1.7 : Bng 1.7: Mt s tớnh cht lý hc tiờu biu ca si aramit -kevlar Cỏc kiu sn phm Kevlar Tớnh nng Kevlar 49 Kevlar 68 Kevlar Kevlar Kevlar ... vt liu Compozit Nha epoxy úng vai trũ quan trng vic nghiờn cu ch to vt liu compozit tiờn tin Vi nhng u im ni bt v bn c hc, nh, d gia cụng, sa cha, vt liu compozit trờn c s nha epoxy gia cng ... Lun Nghiờn cu ch to vt liu compozit trờn c s nha epoxy (cú v khụng cú nanoclay) úng rn bn anhydrit lng gia cng si Kevlar nhm mc ớch nghiờn cu mt s tớch nng ca pha nn nha epoxy DER-331 úng rn bng...
 • 66
 • 242
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch
... 10 CHƯƠNG 3: QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N TRONG M NG IEEE 802.16 /WIMAX 3.1 T i ph i qu n tài nguyên n? 3.1.1 T ng quan v qu n tài nguyên n m ng không dây Tài nguyên n b r ng ph cho ... ưu c p phát tài nguyên n m nhi m v c a qu n tài nguyên n RRM ñ c bi t quan tr ng ñ i v i hi u ho t ñ ng c a m ng không dây hi n ñ i 3.1.3 M t s gi i pháp cho qu n tài nguyên n Có m ... Vì l ñó, k t h p v i s yêu thích v m ng Vi n thông, em ñã ch n ñ tài : Nâng cao hi u qu qu n tài nguyên n WiMAX b ng thu t toán l p l ch” Đ hoàn thành t t b n lu n văn này, em xin g i l...
 • 26
 • 398
 • 0

Luận văn:Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch pptx

Luận văn:Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến trong wimax bằng thuật toán lập lịch pptx
... 10 CHƯƠNG 3: QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N TRONG M NG IEEE 802.16 /WIMAX 3.1 T i ph i qu n tài nguyên n? 3.1.1 T ng quan v qu n tài nguyên n m ng không dây Tài nguyên n b r ng ph cho ... ưu c p phát tài nguyên n m nhi m v c a qu n tài nguyên n RRM ñ c bi t quan tr ng ñ i v i hi u ho t ñ ng c a m ng không dây hi n ñ i 3.1.3 M t s gi i pháp cho qu n tài nguyên n Có m ... ñ c a qu n tài nguyên n v i m t d i băng t n c ñ nh cho trư c h th ng ho t ñ ng v i ch t lư ng t t nh t v i t c ñ truy n s li u cao nh t 3.1.2 M c ñích c a qu n tài nguyên n m ng không...
 • 26
 • 214
 • 0

Tổng quan kỹ thuật lạnh đông , mạ băng sản phẩm thủy sản

Tổng quan kỹ thuật lạnh đông , mạ băng sản phẩm thủy sản
... Xử lý sản phẩm thủy sản sau lạnh đông Để kéo dài thời gian bảo quản, mạ băng bao gói sản phẩm thủy sản lạnh đông cần thiết Mạ băng Mạ băng có nghĩa áo lớp nước đá mỏng bề mặt thủy sản lạnh đông ... th , sản phẩm lộ hoàn toàn Các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ mạ băng - Thời gian mạ băng - Nhiệt độ thủy sản Nhiệt độ nước mạ băng - Kích thước sản phẩm - Hình dạng sản phẩm 11/19 Kỹ thuật lạnh đông ... bề mặt sản phẩm nhận thêm nhiệt vào thủy sản cần tái đông tủ cấp đông trước chuyển đến kho bảo quản Để tạo lớp băng đẹp 9/19 Kỹ thuật lạnh đông thủy sản đồng bề mặt thủy sản, trình mạ băng đòi...
 • 19
 • 1,516
 • 3

giáo án tin tiết 60 - 61: trình bày đọng về bảng ppsx

giáo án tin tiết 60 - 61: trình bày cô đọng về bảng ppsx
... Ngữ văn 7, Vật lí Ngơ Ngọc Hoa 7 Trình bày bảng hình thức trình bày đọng, dễ hiểu dễ so sánh TẠO BẢNG  Các bước tạo bảng: Bước 1: Chọn nút lệnh Insert Table công cụ chuẩn Bước 2: Nhấn giữ nút ... riêng biệt 2 hàng, cột  Một bảng trống tạo với số hàng số cột chọn Em cho biết bảng tạo gồm hàng cột cho hình vẽ sau? Cách Sử dụng bảng chọn Table Bước 1: Mở bảng chọn Table  Insert  Table… ... HÀNG, CỘT HOẶC BẢNG  Xóa hàng: Table/ Delete/ Rows  Xóa cột: Table/ Delete/ Columns  Xóa bảng: Table/ Delete/ Table Nút lệnh sau dùng để tạo bảng? A B C D Em có th ể tạo bảng gồ m cộ t hà...
 • 14
 • 692
 • 9

Nghiên cứu quy trình lên men kết hợp để sản xuất bào tử nấm Metarhizium khả năng diệt mối của bào tử nấm qua lây nhiễm

Nghiên cứu quy trình lên men kết hợp để sản xuất bào tử nấm Metarhizium và khả năng diệt mối của bào tử nấm qua lây nhiễm
... Nghiên cứu quy trình lên men kết hợp để sản xuất bào tử nấm Metarhizium khả diệt mối bào tử nấm qua lây nhiễm 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích: - Hoàn thành quy trình lên men kết hợp để sản xuất ... bào tử chủng M4 có khả diệt mối cao bào tử chủng M5 Bào tử chủng M4 mối chết 100% sau ngày, bào tử chủng M5 mối chết 100% sau ngày Xác định khả diệt mối bào tử hai chủng nấm Metarhizium qua lây ... 4.5: Thử khả diệt mối trực tiếp bào tử chủng nấm Metarhizium (M4; M5) sau lên men kết hợp Sau xác định đợc quy trình lên men kết hợp cho hiệu cao tiến hành sàng lọc thu bào tử để đa vào thử nghiệm...
 • 50
 • 796
 • 6

Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc

Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc
... PVA điều chế hạt nano bạc Trong trình điều chế hạt nano bạc, để tạo hạt nano bạc có kích nhỏ Phương pháp thông thường sử dụng chất ổn định bao bên hạt nano bạc nhằm tránh tiếp xúc hạt nano gây tượng ... dụng hạt nano bạc đời sống Hiện nay, thị trường có nhiều loại sản phẩm nano bạc bày bán như: tủ lạnh nano bạc diệt khuẩn, bình sữa nano, trang nano bạc, đệm cao su nano bạc, kem đánh nano bạc ... vệ ngăn ngừa kết tụ lại hạt 1.2.3 .Tổng hợp hạt nano bạc 1.2.3.1 Nguyên tắc chung tổng hợp hạt nano kim loại [2] Xét cách tổng thể có hai phương pháp chung để chế tạo hạt nano kim loại: Phương pháp...
 • 72
 • 742
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: môi trường chuyển động coi như một tập hợp của vô số dòng nguyên tốnghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácquá trình thực hiện quy trình nếu có vướng mắc yêu cầu các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về tổng công ty để nghiên cứu xem xét sửa đổi bổ sungnghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộpnghiên cứu tối ưu hóa quy trình tách và dung hợp protoplast giữa các dòng khoai tây dại với giống khoai tây trồng atlantic phục vụ chương trình chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và bệnh mốc sươngnghiên cứu tổng hợp polyme ổn định uvtổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu cấu trúc tính chất từ của chúngnghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ quả sung ficus glomerata và khảo sát hoạt tính sinh học của sản phẩmnghiên cứu hiệu quả điều trị viêm loét giác mạc do nấm bằng phối hợp tiêm amphotericin b nhu mô giác mạc và itraconazole toàn thânnghiên cứu quy trình sản xuất nước quả lên men từ sơringhiên cứu về tổng đài definity g3i hoạt động trên chương trình điều khiển đã được ghi sẵn ở bộ nhớ chuyển mạchphân tích tổng hợp các nhân tố đóng góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mớinghiên cứu quy trìnhnghiên cứu quy trình sản xuấtnghiên cứu quy trình etl20170908 – KSH – CBTT thông báo thay đổi mẫu dấu Công ty – KSH20130402 KSH Giai Trinh BCTC Nam 2012 Truoc Va Sau Kiem Toan20130424 KSH Giai Trinh Bien Dong KQKD Quy 1 Nam 2013 So Voi Cung Ky20130504 KSH Giai Trinh Cham CBTT Nghi Quyet HDQT20130504 KSH Giai Trinh Cham Nop Bao Cao Thuong Nien Nam 201220130509 KSH Nghi Quyet HDQT Ve Viec To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 201320130822 KSH Thong Bao Thay Doi Chu Ky Cua Tong Giam Doc20140403 20140403 KSH Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 201320140423 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 27 Ve Viec HDQT Cung Cap Khoan Vay Cho CTy20140523 20140523 KSH Giai Trinh KQKD Quy 1 Nam 2014 So Voi Cung Ky20140630 20140630 KSH CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan BCTC Nam 201420140722 20140722 KSH Giai Trinh KQKD Quy 2 Nam 2014 So Voi Cung Ky20140808 20140808 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 90 Ve Viec Huy Lay Y Co Dong Bang Van Ban Va Se To Chuc DHDCD Bat Thuong20150817 20150817 KSH QD Thay Doi NY20141014 20141014 KSH Thay Doi Nguoi Uy Quyen CBTT20141027 20141027 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 66 Ve Viec Phat Hanh CP Rieng Le20141118 20141118 KSH CBTT Thay Doi So Luong CP Luu Hanhtb nhan so chung nhan sohuu cp 2008To trinh phan phoi LN 201620100426KSH_NQDHCD – KSH 20100426KSH NQDHCD