đề cương môn học đường lối

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM POLITICS OF RENOVATION OF THE VIETNAMESE COMMUNIST PARTY

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM POLITICS OF RENOVATION OF THE VIETNAMESE COMMUNIST PARTY
... nghiệp đổi Việt Nam + Phân tích trình hình thành phát triển đường lối đổi Đảng + Phân tích nội dung đường lối đổi toàn diện đất nước, tất lĩnh vực + Đánh giá hiệu việc thực đường lối đổi mới, kể ... đường lối đổi 2.1.1 Một số chủ trương, sách Đảng nửa sau năm 70 nửa đầu năm 80 2.1.2 Đường lối đổi toàn diện đất nước Đại hội VI (12-1986) 2.2 Đại hội VII Đảng (6-1991) bổ sung đường lối đổi 2.2.1 ... sát 4.2.6 Đổi hoàn thiện phương thức lãnh đạo Đảng Học liệu 6.1 Giáo trình môn học: 6.2 Danh mục tài liệu tham khảo: 6.2.1 Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc: 1/ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn...
 • 7
 • 332
 • 0

Đề cương môn học: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN

Đề cương môn học: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN
... Nguyễn Ái Quốc ? Câu 2: Đặc điểm đời Đảng Cộng sản Việt Nam ý nghĩa lịch sử đời Đảng ? • Đặc điểm đời Đảng Cộng sản Việt Nam • Ý nghĩa lịch sử đời Đảng Đảng CSVN đời ngày 3/2/1930 tất yếu lịch sử ... trì thảo luận cương trị, điều lệ Đảng, điều lệ cđác tổ chức quần chúng hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương cử ban chấp hành Trung ương thức, Đảng bầu Trần Phú ... đại - Đường lối chiến lược chung cho nước đường lối cách mạng miền sở để Đảng đạo quan dân ta phấn đấu giành chiến lược chiến tranh đế quốc Mỹ tay sai miền Nam Câu 8: Nội dung ý nghĩa đường lối...
 • 15
 • 381
 • 0

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng
... chủ nghĩa hội đ-ờng lên chủ nghĩa hội thời kỳ đổi (1986- 2006) 2.1 Đ-ờng lối đổi theo định h-ớng hội chủ nghĩa Đảng 2.1.1 Đại hội lần thứ VI Đảng đ-ờng lối đổi theo định h-ớng hội chủ ... đổi (1986- 2006) 2.1 Đ-ờng lối đổi theo định h-ớng hội chủ nghĩa Đảng 2.1.1 Đại hội lần thứ VI Đảng đ-ờng lối đổi theo định h-ớng hội chủ nghĩa Đảng 2.1.2 Quá trình Đảng đạo đ-a đ-ờng lối ... Đ-ờng lối đổi theo định 40 h-ớng hội chủ nghĩa Đảng - Đọc HL 6: tr 2.1.1 Đại hội lần thứ VI Đảng 88- 117 đ-ờng lối đổi theo định h-ớng hội chủ nghĩa Đảng 2.1.2 Quá trình Đảng đạo đ-a đ-ờng lối...
 • 23
 • 58
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam
... thành đường lối phát triển nông nghiệp Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhận thức rõ vận hành đường lối thực tiễn nông nghiệp Việt Nam - Mục tiêu kỹ năng: + Biết nhìn nhận vận động đường lối phát ... trương đường lối Đảng cộng sản Việt Nam phát triển nông nghiệp qua giai đọan cách mạng từ 1945 đến Nội dung tập hợp theo hệ thống thể vận động nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề nông nghiệp ... (7-1961) Đảng Lao động Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng tòan quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, H., 1977 Đảng Cộng sản Việt Nam, Một số văn kiện Đảng phát triển nông nghiệp, Nxb CTQG, H., 1993 Đảng Cộng sản...
 • 6
 • 110
 • 0

đề cương môn học phân tích lợi ích chi phí

đề cương môn học phân tích lợi ích chi phí
... Bản chất phân tích lợi ích- chi phí; • Phương pháp luận phân tích lợi ích- chi phí; • Nền tảng phúc lợi giá trị kinh tế phân tích lợi ích- chi phí; • Các quan điểm khác phân tích lợi íchchi phí dự ... Chủ đề Bài giảng Bản chất phân tích lợi ích chi phí (CBA) Nội dung 1) Giới thiệu tổng quan phân tích lợi ích- chi phí 2) Vai trò phân tích kinh tế 3) Phân tích tài phân tích kinh tế 4) Phân tích ... tích hiệu chi phí phân tích hiệu kinh tế 5) Phân tích tác động môi trường phân tích kinh tế 6) Khía cạnh thời gian phân tích kinh tế 7) Quy trình thực phân tích lợi ích chi phí 8) Phân tích thực...
 • 5
 • 833
 • 4

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT
... thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước -Vai trò vị trí chiến lược cách mạng: -Cuộc cách mạng XHCN miền bắc giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng việt nam nghiệp thống nước nhà -Cuộc cách ... chúng -Đảng phải thu phục đc đại phận nông dân dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ pk -Đảng phải liên lạc với tiểu tư sản ,trí thức,thanh niên, trung nông,tân việt, làm ... Dân chúng đc tự tổ chức;Phổ thông giáo dục theo hướng công-nông hóa; Nam ,Nữ bình quyền -Lực lượng cách mạng -Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản phai tập hợp cho đc đại phận giai cấp làm cho giai...
 • 18
 • 839
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC DINH DƯỠNG HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC DINH DƯỠNG HỌC
... Mục tiêu môn học Mục tiêu kiến thức: Môn học nhằm trang bị kiến thức dinh dưỡng qua nội dung môn học nguyên tắc khoa học dinh dưỡng cho người, chất dinh dưỡng bản, nhu cầu cung cấp dinh dưỡng phù ... ngành Nhân học Sinh lý học nên môn học không sâu vào lĩnh vực hóa sinh học dinh dưỡng mà tập trung vào nguyên lý khoa học dinh dưỡng; vai trò chất dinh dưỡng cho thể; Sự phù hợp dinh dưỡng cho ... nghiên cứu dinh dưỡng 1.2.1 Đối tượng dinh dưỡng học 1.2.2 Ý nghĩa Kinh tế xã hội sức khoẻ khoa học dinh dưỡng 1.2.3 Sự phát triển dinh dưỡng học 1.2.4 Một vài quan niệm phương Tây dinh dưỡng 1.2.5...
 • 11
 • 376
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT
... phân bón thực vật Học liệu: Học liệu bắt buộc Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn, 1997 Sinh lý học Thực vật Nhà xuất Giáo dục Vũ Văn Vụ Cs 2004 Thực tập sinh lý thực vật, nhà xuất Đại học Quốc ... động sống thực vật 7.2 Vai trò sinh lý số nguyên tố vi lượng: Bo, kẽm, mangan, molipden, đồng Chương DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ VẤN ĐỀ BÓN PHÂN HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG 8.1 Nhu cầu sinh dưỡng thực vật 8.2 ... kỹ thực hành cho sinh viên nghiên cứu dinh dưỡng thực vật - Thái độ: yêu cầu sinh viên chăm chỉ, cẩn thận, có khả nghiên cứu, sáng tạo Tóm tắt nội dung môn học: Sau học chuyên đề này, người học...
 • 6
 • 476
 • 2

Đề cương môn học mặt đường

Đề cương môn học mặt đường
... dưới(móng trên )đường cấp A1,A2 - lớp mặt mặt đường B1, B2 -lớp cách cách nc -không dùng đoạn có khả lún nhiều - Móng trên- móng mặt đường cấp A1 - Lớp mặt mặt đường cấp A2 - Lớp móng mặt đường BTXM ... đến mặt đường b/ Trộng BT trực tiếp mặt đường máy trộn di động Đổ đầm nén BT mặt đường - bước chủ yếu nhát trình xây dựng mặt đường BTXM - bước công tác đổ đầm nén BT, làm khe nối, hoàn thiện mặt ... loại mặt đường bê tông nhựa mặt đường láng nhựa (đặc điểm, phạm vi áp dụng, công nghệ thi công, v.v…)? BL: Mặt đường bê tông nhựa Đặc điểm PVAD Mặt đường láng nhựa - Mặt đường (bao gồm lớp số lớp...
 • 18
 • 425
 • 14

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XÂY ĐỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XÂY ĐỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ
... yêu cầu đối vs xây dựng đường đắp Yêu cầu độ chặt đường đắp theo TCVN 4054 Chiều dày mặt đường > 60cm Độ sâu tính từ đáy áo đường xuống (cm) 30 Độ chặt K Đường ô Đường ô có Vtt< 40 km/h ... việt nam 4201-1995) Độ sâu từ đáy áo đường xg Độ chặt K ( cm) Đường ô có Vtt>40km/h Đường ô có Vtt=0,98 >=0,95 * Yêu cầu độ dốc taluy đường đào theo TCVN 4054 ( bảng) Loại ... công) Câu 4: Mục đích nội dung công tác làm khuôn đường ( đào, đắp) Trả lời: * Mục đích: công tác lên khuôn đường nhằm cố định vị trí chủ yếu mặt cắt ngang đường thực địa để đảm bảo thi công đường...
 • 30
 • 212
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Các trung tâm gốm sứ cổ ở Hải Dương

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Các trung tâm gốm sứ cổ ở Hải Dương
... học nắm vững thao tác nghiệp vụ khả thích ứng với việc nghiên cứu trung tâm gốm sứ cổ Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho người học tư liệu để tìm hiểu toàn diện trung tâm gốm sứ cổ ... Đông Nam Á Trung Cận Đông Các dòng gốm men đặc trưng thời Đại Việt bao gồm: gốm men ngọc, gốm hoa nâu gốm hoa lam sản xuất lò gốm Hải Dương Trên sở nghiên cứu gốm cổ Hải Dương, môn học muốn cung ... thức trung tâm sản xuất gốm sứ cổ Hải Dương mặt không gian phân bố, chất liệu, loại hình, hoa văn, kỹ thuật chế tạo thị trường tiêu thụ nước Môn học cung cấp cho NCS biết sở để trung tâm gốm sứ Hải...
 • 4
 • 68
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Con đƯờng phát triển của một số quốc gia Đông Nam Á sau khi giành đƣợc độc lập

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Con đƯờng phát triển của một số quốc gia Đông Nam Á sau khi giành đƣợc độc lập
... thống đường phát triển đất nước mà số quốc gia khu vực Đông Nam Á theo đuổi kể từ sau giành độc lập - Từ hiểu biết đặc thù phát triển đường phát triển quốc gia để liên hệ, so sánh với đường phát triển ... hết quốc gia Đông Nam Á, trừ Thái Lan, trải qua thời kỳ thuộc địa kéo dài Sau giành độc lập dân tộc, quốc gia Đông Nam Á tiến hành phát triển đất nước tảng kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phát triển, ... 1: Đông Nam Á bối 7 cảnh giới hai cực 1.1 Sự đời quốc gia độc lập sau chiến 1.2 Ảnh hưởng trật tự hai cực khu vực Đông Nam Á 1.3 Đông Nam Á sau kết thúc chiến tranh lạnh Chƣơng 2: Con đƣờng phát...
 • 5
 • 88
 • 1

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Di dân, đói nghèo và đổi thay trong xã hội Việt Nam đương đại

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Di dân, đói nghèo và đổi thay trong xã hội Việt Nam đương đại
... sử Việt Nam, chủ đề gây nhiều tranh cãi giới học thuật, lĩnh vực dân số học, kinh tế học, hội học sách phát triển Những động dân số học từ vùng sang vùng khác, từ nước nước tượng Việt nam ... kinh tế, văn hoá hội di dân Chương Di dân: Chiến lược sinh tồn phát triển bền vững 3.1 Di dân, đói nghèo hình thành khu ổ chuột, xóm liều đô thị 3.2 Mạng lưới hội di dân 3.3 Di dân phát tán ... “Vai trò mạng lưới hội trình di cư” Hội Học, số 2(1998): 16-23 Đặng Thu (Cb.), Di dân người Việt từ kỷ X đến kỷ XIX Phụ san Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử, Hà Nội: Khoa học hội, 1993 Đỗ Văn...
 • 5
 • 61
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Hồ Chí Minh với con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Hồ Chí Minh với con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam
... vấn đề nghiên cứu Tóm tắt nội dung môn học: Trình bày hoạt động lý luận thực tiễn Hồ Chí Minh nhằm giải phóng phát triển dân tộc Việt Nam; trình hình thành, nội dung lý luận Hồ Chí Minh giải phóng ... thực dân 1.1.2 Yêu cầu khách quan lịch sử dân tộc đầu kỷ XX 1.2.3 Chiến lược giải phóng phát triển dân tộc Hồ Chí Minh 1.2 Con đường cách mạng Hồ Chí Minh (1920-1930) 1.2.1 Sự vận dụng phát triển ... Thảo luận Tự học 24 Tổng 30 Chƣơng 1: Sáng tạo lý luận cách mạng giải phóng phát triển dân tộc 1.1 Mục tiêu giải phóng phát triển 8 dân tộc 1.1.1 Độc lập tự - khát vọng dân tộc Việt Nam ách thống...
 • 5
 • 74
 • 0

Xem thêm