Báo cáo thực tập tình hình HĐKD và phân tích một số chỉ tiêu tài chính tại ngân hàng AGRIBANK

XÂY DỰNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
... mực quốc tế Các số tài Phân tích tài kỹ thuật phân tích quan trọng phân tích BCTC Phân tích tỷ số tài liên quan đến việc xác định sử dụng tỷ số tài công ty Có nhiều loại tỷ số tài khác Website: ... vào mục tiêu phân tích, tỷ số tài chia thành: tỷ số khoản, tỷ số nợ, tỷ số khả hoàn trả lãi vay, tỷ số hiệu hoạt động, tỷ số khả sinh lời tỷ số tăng trưởng 2.1 Chỉ số khoản Tỷ số khoản tỷ số lường ... ngành ngân hàng ROA, ROE, EPS, P/E; qua muốn so sánh khả sinh lời, tốc độ tăng trưởng, rủi ro ngành ngân hàng với ngành khác.Vì vậy, em chọn đề tài: Xây dựng phân tích số số tài ngành ngân hàng...
 • 67
 • 255
 • 0

báo cáo thực tập ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số phương pháp so sánh vào phân tích tình hình tài chính công ty may đức giang

báo cáo thực tập ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp so sánh vào phân tích tình hình tài chính công ty may đức giang
... khấu trừ II -thực trạng phân tích tài công ty may đức giang 1-Phơng pháp phân tích tài công ty may Đức Giang 1.1-Chỉ số đợc sử dụng phân tích tài Tuỳ mục tiêu phân tích tài mà nhà phân tích trọng ... nhóm tỷ số hay nhóm tỷ số khác Mỗi nhóm tỷ số bao gồm nhiều tỷ số trờng hợp tỷ số đợc lựa chọn phụ thuộc vào chất, quy mô hoạt động phân tích Hiện nay, hoạt động phân tích tài công may Đức Giang ... công tác phân tích Tuy nhiên, công ty may Đức Giang công tác tài kế toán đợc gộp chung vào làm hình thành nên phòng tài chính- kế toán cha có phòng tài riêng Công tác phân tích tài cán phòng tài...
 • 82
 • 192
 • 0

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
... Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phần ba Lập báo cáo tài phân tích số tiêu tình hình tài công ty I Lập báo cáo tài - Báo cáo kế toán tài báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn công ... lập kế hoạch tài sau lập báo cáo tài kế toán vào cuối năm Căn để lập báo cáo tài năm trớc, tài liệu liên quan tình hình thực hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các ... năng) 1) Các loại báo cáo tài *) Các báo cáo tài công ty đợc lập cuối quý: Công ty SXVLXD số II - Hà Tây lập báo cáo sau: - Bảng cân đối kế toán - Bảng cân đối số phát sinh - Báo cáo kết hoạt...
 • 33
 • 721
 • 1

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
... Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phần ba Lập báo cáo tài phân tích số tiêu tình hình tài công ty I Lập báo cáo tài - Báo cáo kế toán tài báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn công ... lập kế hoạch tài sau lập báo cáo tài kế toán vào cuối năm Căn để lập báo cáo tài năm trớc, tài liệu liên quan tình hình thực hoạt động kinh doanh thực tế năm báo cáo Phân tích hoạt động tài a) Các ... năng) 1) Các loại báo cáo tài *) Các báo cáo tài công ty đợc lập cuối quý: Công ty SXVLXD số II - Hà Tây lập báo cáo sau: - Bảng cân đối kế toán - Bảng cân đối số phát sinh - Báo cáo kết hoạt...
 • 33
 • 434
 • 0

Lập báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp
... tiết tài khoản 2.3.4 Các báo cáo mà Công ty TNHH Phúc Hà phải lập - Thời gian mà Công ty lập báo cáo: Các báo cáo lập Công ty vào thời điểm cuối quý cuối năm - Các báo cáo mà Công ty cần lập: ... đối tài khoản + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết kinh doanh + Thuyết minh báo cáo tài Ngoài lập số phụ biểu như: Tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước Các báo cáo gửi cho sở lao động sở tài ... toán tiêu thụ hàng hoá doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh II.Kế toán nghiệp vụ khác 2.1.Kế toán vốn tiền 2.2 Kế toán thuế PHẦN III PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH...
 • 85
 • 452
 • 1

33 lập báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp
... toán chủ yếu Phần thứ hai: Kế toán nghiệp vụ khác Phần thứ ba: Lập báo cáo tài phân tích số tiêu tình hình tài doanh nghiệp Lại Thị Thanh Hơng Lớp 14A3 Báo cáo thực tập Trờng Trung học Kinh tế ... Phòng - Số hiệu Ngân hàng B: Ngân hàng Công thơng Thành phố Hà Nội - Số hiệu Ký hiệu điện báo: Ngày 21/6/2004 Tên đơn vị trả: Công ty cổ hần dịch vụ vận tải ô tô số Địa chỉ /Số CMND Số hiệu tài khoản ... Căn vào chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ tài khoản 627 Đơn vị: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội sổ Tài khoản 627 Tháng năm 2004 NT ghi Chứng từ Diễn giải Số Ngày...
 • 65
 • 291
 • 0

Báo cáo thực tập môn Quan trắc phân tích môi trường

Báo cáo thực tập môn Quan trắc và phân tích môi trường
... công tác khảo sát môi trường phương pháp lấy mẫu trường phương pháp phân tích mẫu phòng thí nghiệm Bên cạnh tạo cho em môi trường làm việc tập thể, giúp chúng em hòa đồng biết phân chia, xếp công ... bảo quản - Quá trình phân tích có sử dụng số dụng cụ , hoá chất như: bơm thu mẫu, dung dịch tạo phức màu, dung dịch tạo môi trường hoá chất khác cần thiết cho trình phân tích 1.CO: - Phương pháp ... nước đen xì với bầu không khí ngột ngạt đến khó thở 2.Khảo sát , lấy mẫu ,phân tích : A Môi trường không khí: 1.Thu mẫu trường: * Điểm Nền: Điểm K1: Nằm đầu hướng gió( Cách hồ khoảng 10m, gần nhà...
 • 16
 • 5,248
 • 17

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
... Các tiêu có dấu (X) số liệu Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2005 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) Căn vào báo cáo kế toán lập để phân tích tình hình tài doanh nghiệp ... phân tích tình hình tài doanh nghiệp 8 * Tình hình tài doanh nghiệp thể qua khả toán để biết khả toán doanh nghiệp người sử dụng tiêu: Tỷ suất toán Tổng tài sản lưu động = x100 Nợ ngắn hạn hành ... nhập 12 Số phát sinh năm Số lại phải nộp đầu kỳ Số phải nộp Số nộp Luỹ kế từ đầu năm Số nộp Số phải nộp cuố kỳ Số nộp 19.047.37 98.216.695 70.743.490 46.520.57 91.216.695 63.743.490 Thuế tiêu thụ...
 • 17
 • 247
 • 0

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
... II Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Nó phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết kinh doanh kết khác - Cơ sở để lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh + C/c vào báo cáo ... III Một số tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài kết kinh doanh doanh nghiệp Bố trí cấu tài sản cấu nguồn vốn a Cơ cấu tài sản: - Chỉ tiêu dùng để đánh giá cấu sử dụng vốn doanh nghiệp kỳ báo cáo ... khả toán tổng quát doanh nghiệp kỳ báo cáo - Chỉ tiêu tính sở so sánh tổng giá trị tài sản với tổng số nợ phải trả doanh nghiệp thời điểm báo cáo b Khả toán nợ ngắn hạn - Chỉ tiêu dùng để đánh...
 • 16
 • 233
 • 0

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
... Công ty Đánh giá mục đích tài Công ty em lựa chọn số tiêu cụ thể hay nói cách khác phân tích khái quát tình hình tổ chức Công ty Tuy nội dung phân tích Công ty chủ yếu dựa tiêu sau: - Phân tích ... tăng 21.000.000đ Các nhà Công ty nhà đầu tư Công ty thường dựa, vào số liệu phản ánh thực tế qua tiêu Công ty sổ sách tài báo cáo rõ nét Công ty Vì để đánh giá Công ty có tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ ... NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) II Phân tích tình hình hoạt động Công ty Để đánh giá khái quát tình hình tổ chức Công ty phải vào số liệu cân đối kế toán báo cáo...
 • 8
 • 209
 • 0

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
... "Kỳ trước" : Căn vào cột kỳ báo cáo kỳ trước Cột "Luỹ kế từ đầu năm": Của báo cáo kỳ này, vào số liệu cột báo cáo kỳ trước cộng với số liệu cột kỳ báo cáo kỳ này, cột kỳ tiêu lập sau: Tổng doanh ... "số đầu năm": Căn vào số liệu cột cuối kỳ bảng cân đối kế toán ngày 31/12 để ghi Cột "số cuối kỳ" : Căn vào số liệu sổ TK để phản ánh vào số cuối kỳ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài ... tích khái quát tình hình tổ chức Công ty Tuy nội dung phân tích Công ty chủ yếu dựa tiêu sau: - Phân tích tình hình khả toán - Các tiêu sử dụng nguồn lực - Các tiêu kết cấu tài - Các tiêu lợi nhuận...
 • 14
 • 183
 • 0

Báo cáo tài chính phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp
... kinh doanh , tài sản cố định doanh nghiệp thờng xuyên biến động , để quản lí chặt chẽ tình hình TSCĐ kế toán doanh nghiệp phải phản ánh đầy đủ trờng hợp biến động - Khi tăng TSCĐ ghi; Nợ 211 : Tài ... doanh Doanh nghiệp Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Bắc Long đợc giúp đỡ tận tình phòng ban có liên quan em hoàn thành xong báo cáo thực tập nghiệp vụ kế toán Do trình độ hạn chế nên báo ... Báo cáo thực tập nghiệp vụ Mặt khác Kế toán đợc hiểu nh công việc tính toán ghi chép số hiên tợng kinh tế phát sinh Doanh nghiệp để từ cung cấp cách toàn diện khoa học xác tình hình kết...
 • 73
 • 214
 • 0

Báo cáo thực tập về quan trắc phân tích môi trường

Báo cáo thực tập về quan trắc và phân tích môi trường
... Lớp:LDH2CM Báo cáo thực tập Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội trường Khoa môi Quan trắc môi trường tư vấn môi trường 4.1 Lập cam kết bảo vệ môi trường Lập cam kết bảo vệ môi trường dự ... hoạch môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Đề án bảo vệ môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường; Đăng SV : Nguyễn Thị Phương Lớp:LDH2CM Báo cáo thực tập Trường Đại học Tài nguyên Môi trường ... huyện Ba Vì CHƯƠNG II: KẾT QUẢ THỰC TẬP SV : Nguyễn Thị Phương Lớp:LDH2CM Báo cáo thực tập Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội trường Khoa môi THỰC HIỆN PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC...
 • 24
 • 220
 • 1

báo cáo thực tập “tín dụng đối với phát triển nông nghiệp – nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh huyện thanh ba phú thọ thực trạng giải pháp”

báo cáo thực tập “tín dụng đối với phát triển nông nghiệp – nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh huyện thanh ba  phú thọ thực trạng và giải pháp”
... dụng nông nghiệp nông thôn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Thanh Ba, ... Tài Ngân Hàng Hà Nội Khoa Tài chính- Ngân Hàng Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN THANH BA ... thực trạng tín dụng nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Thanh Ba, Phú Thọ, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng nông...
 • 58
 • 75
 • 0

Báo cáo thực tập xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu

Báo cáo thực tập xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu
... tác động đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Xu hướng thay đổi nhu cầu vốn lưu động yếu tố khác thay đổi Mô hình dự báo nhu cầu vốn lưu động Hoàn thiện công thức tính nhu cầu vốn vay doanh nghiệp ... hội thực tập Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Em mạnh dạn chọn đề tài : Xác định nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu 1.1.2 Mục tiêu thực đề tài     Tìm hiểu yếu tố tác ... nhu cầu vốn lưu động FPT Bảng 3.1 Ưu điểm phương pháp dự báo nhu cầu vốn lưu động Bảng 3.2 Khuyết điểm phương pháp dự báo nhu cầu vốn lưu động Thống kê hình vẽ : Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức ngân hàng...
 • 62
 • 739
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt áchi nhánh lạc long quân phòng giao dịch âu cơtính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của bảng bao cáo kế toánphân tích một số chỉ tiêu tài chính của công ty trong 3 năm 2007 2008 và 2009báo cáo thực tập tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh việt đứcbáo cáo thực tập tình hình tiêu thụ sản phẩmbáo cáo thực tập tình hình hoạt động sản xuấtbáo cáo thực tập tình hình kinh doanhbáo cáo thực tập tình hình nhân sựbáo cáo thực tập tình hình tài chính doanh nghiệpbáo cáo thực tập tình hình huy đông vốn của ngân hàng công thương chi nhánh bỉm sơnbao cao thuc tap tot nghiep chuyen de phan tich tinh hinh tai chinh doanh nghiepđề cương chi tiết báo cáo thực tập tình hình tiêu thụ sẩn phẩmđịnh hướng phát triển hệ thống ngân hàng công thương việt nam và một số chỉ tiêu phát triển ngành ngân hàng công thương việt nam từ năm 2006 2010nc phan tich mot so chi tieu lien quan den ve sinh moi truong nuoc va khong khi toi suc khoe con nguoi do xu lybáo cáo thực tập về tiền lương và các khoản trích theo lươngMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loadDown CV đi số 366 2CV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báođề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Thực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015