Phân tích hiệu quả và độc tính trên thận của colistin chế độ liều cao trên bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai

ĐẢNH GIÁ HIỆU QUẢ AN TOÀN TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN mạn được THẲM PHÂN PHÚC mạc BANG DƯNG DỊCH DIANEẠL LO v CẠLCIUM tạỉ KHOA THẬN TIẾT NIỆU BÊNH VIÊN BACH MAI

ĐẢNH GIÁ HIỆU QUẢ và AN TOÀN TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN mạn được THẲM PHÂN PHÚC mạc BANG DƯNG DỊCH DIANEẠL LO v CẠLCIUM tạỉ KHOA THẬN TIẾT NIỆU BÊNH VIÊN BACH MAI
... 31/12/2009 bệnh nhân sụy thận man đươc định thẩm phân phúc mac tạị khoa thận tiết; niêu Bậỉth viện Bạeh Mâl Mục tiêu 2: Bệnh nhân TPPM liên tục ngoại trủ khoa thận tiết niệu bệnh Viện Bạch Mai 2.2 ... xét:11,96 Ngun nhân gây suythận thận mạn viêm cầu thận Nhộn xét: Kết nghiên cửu thấỵ ngun nhân gâytạo tử vong đương v o máu, rổĩ nhân lo n máu) v Suy lý dodinh khác Khác lỷ Ngun 2(25,0%) 1,68 6v dường ... 1.2.2.3 Thầm phan phúc mạc Thẩm phân phúc mạc (Lọc mảng bụng) đuợc xem phương pháp khả tổt cho bệnh nhân suy thận mạn chờ ghép thận, phương pháp mở hội điểu trị suy thận mạn cho 85% bệnh nhân chưa...
 • 63
 • 65
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân bỏng nặng người lớn tại khoa hồi sức cấp cứu

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân bỏng nặng người lớn tại khoa hồi sức cấp cứu
... phân lập đƣợc bệnh nhân bỏng nặng ngƣời lớn khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc Gia Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh bệnh nhân bỏng nặng ngƣời lớn khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc Gia ... đƣợc bệnh nhân bỏng nặng Tình hình kháng kháng sinh vi khuẩn phân lập đƣợc bệnh nhân bỏng nặng dựa kết kháng sinh đồ 2.2.4.3 Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh BN bỏng nặng Khảo sát tình hình ... Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh bệnh nhân bỏng nặng người lớn khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc Gia” với hai mục tiêu sau: Xác định nguyên vi khuẩn tình hình kháng kháng sinh chủng...
 • 69
 • 377
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung Ương ppt
... pháp nghiên cứu - Hồi cứu 28 BN 21 BN tiến cứu mô tả cắt ngang thiết kế theo mẫu bệnh án thống 2.2.1 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng: Họ tên,tuổi, giới, thời gian vào viện 2.2.2 Đặc diểm lâm sàng: ... thứ hồi sức cấp cứu, 80-86 Đặng Phơng Kiệt, Phạm Văn Thắng (1995) Tác dụng Dopamin TCNCYH 34 (2) - 2005 điều trị sốc nhi m khuẩn trẻ em , Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Tập 5, 85-90 nhi m ... Starch 6% điều trị sốc nhi m khuẩn , Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Văn Thắng (1996) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng điều trị sốc có giảm thể tích tuần hoàn trẻ em , Luận văn tiến...
 • 9
 • 796
 • 19

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẬU TƯƠNG HIỆU QUẢ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG potx

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẬU TƯƠNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG potx
... suất đậu tương không cao Đề tài “N ghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật canh tác đậu tương hiệu bền vững đất dốc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thực nhằm lựa chọn giống thích hợp áp dụng biện pháp ... tốt Kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh đậu tương đạt hiệu cao đất dốc Cao Bằng 2.1 Sinh trưởng phát triển đậu tương công thức so sánh Ngoài nghiên cứu giống để tìm giống đậu tương tốt ... Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn giống đậu tương thích hợp biện pháp canh tác bền vững, hiệu đất dốc với nhiều thời vụ khác - Giới thiệu giống cấu sản xuất đậu tương Cao Bằng, giống đậu tương ĐT12...
 • 10
 • 382
 • 0

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ INTERFERON TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B & C MÃN TÍNH potx

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ INTERFERON TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B & C MÃN TÍNH potx
... Ð c điểm b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C mãn tính cho b ng 1, b ng cho thấy đ c điểm b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính B ng : Đ C ĐIỂM NHÓM B NH NHÂN VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> C MÃN TÍNH Ð c điểm Interferon < /b> ... thành c ng điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C có nghiều yếu < /b> tố < /b> ảnh < /b> hưởng < /b> , phân < /b> tích < /b> serotype , tuổi ,phái tính , nồng độ virus , nồng độ ferritin máu hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> cho b ng B ng 4: C C YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ... -20% Interferon < /b> alpha điều < /b> trị < /b> hữu hiệu < /b> cho b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B , C mãn tính Vi< /b> c phối hợp interferon < /b> với thu c anti-virus làm tăng hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> C nhiều nghiên c u cho thấy c nhiều yếu...
 • 26
 • 270
 • 0

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị Entecavir trên bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính HBeAg dương tính HBeAg âm tính

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị Entecavir trên bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính HBeAg dương tính và HBeAg âm tính
... tuan tren 47 BN la 56,8% nhdm HBeAg( -i-) la 52,9% va nhdm HBeAg( -) la 63,3% Nghien cflu 47 BN dd VGVRB HBeAg( -H) BN (36,2%), VGVRB HBeAg( -) 30 BN (65,8%) vdi dac diem tudi nhdm HBeAg( -) 44,7 ... viem gan < /b> vims B man tinh co ngifdng khdng phat hien difdc virus < /b> vdi nhdm HBeAg( +) va HBeAg( -), binh thifdng hoi men gan < /b> va chuyen d i d huye't HBeAg kha cae, d i HBeAg( -) la % va % d nhdm HBeAg( -) ... VGVRB (viem gan < /b> virus < /b> B) I IBeAg(+) va 10,1 ± 2,8 d nhdm VGVRB HBeAgI ), chi sd xa 1,8 ± 1,3 d nhdm HBeAg( +) vi 2,78 ± 1,8 d nhdm Dap flng ve trieu chflng lam sang sau 12 tuan dieu trj HBeAg( -)...
 • 8
 • 103
 • 0

Đánh giá hàm lượng lưu huỳnh còn tồn dư, hàm lượng saponin toàn phần, hàm lượng đường độc tính cấp của dược liệu được sơ chế với các phương pháp xông sinh khác nhau”

Đánh giá hàm lượng lưu huỳnh còn tồn dư, hàm lượng saponin toàn phần, hàm lượng đường và độc tính cấp của dược liệu được sơ chế với các phương pháp xông sinh khác nhau”
... xét: - Hàm lượng lưu huỳnh dược liệu sau xơng với lượng lưu huỳnh đem xơng từ 0.5 kg/tạ tới kg/tạ hàm lượng lưu huỳnh dược liệu sau xơng tỉ lệ thuận với lượng diêm sinh đem xơng (Hình ) Hàm lượng ... chuột chết mẫu tăng theo hàm lượng lưu huỳnh dược liệu, biêu chuột chết giống với bị độc lưu hùnh chứng tỏ dư lượng lưu huỳnh dược liệu có ảnh hưởng đến độc tính cấp ngưu tất 2.5- Định lượng hàm ... hàm lượng saponin mẫu khác khơng đáng kể Như lượng lưu huỳnh dùng để sấy thời gian sấy khơng ảnh hưởng đến hàm lượng saponin dược liệu 2.4-Thử độc tính cấp lưu huỳnh mẫu xơng sinh 2.4.1 Thử độc...
 • 36
 • 549
 • 1

Góp phần tìm hiểu quá trình xây dựng văn hoá của đảng bộ nhân dân huyện thọ xuân thanh hoá từ 1986 đến 2005

Góp phần tìm hiểu quá trình xây dựng văn hoá của đảng bộ và nhân dân huyện thọ xuân  thanh hoá từ 1986 đến 2005
... Thanh Hoá từ 1986 đến 2005 Chơng 2: Quá Trình xây dựng văn hóa huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa từ năm 1986 đến 2005 Chơng 3: Xây dựng phát triển văn hóa huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa thời gian tới- phơng hớng ... vùng văn hoá làng, dạng làng; đóng góp làng văn hoá xứ Thanh với đất nớc + Hoàng Anh Nhân Văn hoá làng làng văn hoá xứ Thanh đề cập đến sở lí luận cho việc xây dựng làng văn hoá, biện pháp xây dựng ... động văn hoá - thông tin,thể dục thể thao cha đáp ứng đợc yêu cầu cần thiết Xuất phát từ lí chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp Góp phần tìm hiểu trình xây dựng văn hoá Đảng nhân dân huyện Thọ Xuân...
 • 101
 • 285
 • 0

phân khúc hiệu quả có liên quan

phân khúc hiệu quả và có liên quan
... lớn Phân khúc quan tâm phải đủ lớn để mang lại lợi nhuận cho bạn o thể tiếp cận Chẳng lý để phân khúc thị trường cách thiết thực để tiếp cận đối tượng khách hàng phân khúc o thể phân ... hàng cá nhân phân khúc thị trường họ Trong số trường hợp, công ty đơn giản nhận biết phân khúc hiệu liên quan Ví dụ, phòng marketing ngân hàng lớn quan tâm đến chủ doanh nghiệp nhà quản lý doanh ... Nếu khác biệt hưởng ứng họ phân khúc hiệu o thể hành động Phải cách thức thiết thực hiệu mặt chi phí để thu hút phục vụ khách hàng phân khúc Phân khúc thị trường doanh nghiệp Những công ty...
 • 4
 • 143
 • 0

Nghiên cứu tác dụng trên ký sinh trùng sốt rét độc tính trên thực nghiệm của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin do Việt Nam sản xuất

Nghiên cứu tác dụng trên ký sinh trùng sốt rét và độc tính trên thực nghiệm của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin do Việt Nam sản xuất
... KST SR) thuốc phối hợp DHA-PQP Việt Nam sản xuất 2.2 Xác định độc tính cấp độc tính bán trờng diễn thuốc phối hợp DHA-PQP động vật thực nghiệm 2.3 Đánh giá ảnh hởng thuốc phối hợp DHA-PQP (do thận), ... tính thực nghiệm thuốc sốt rét phối hợp DHA-PQP, với nguyên liệu đợc sản xuất Việt Nam tim, giảm lu lợng dịch qua tim giảm biên độ tim thỏ Trong 20 - Chứng minh thực nghiệm, thuốc phối hợp DHA-PQP ... trùng sốt rét độc tính thực hai liều đờng uống 64 mg 100 mg/kg/ngày ì 28 ngày nghiệm thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - liên tiếp, thuốc phối hợp DHA-PQP không gây ảnh hởng đến thể piperaquin...
 • 14
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của toàn công ty các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp 10phần 2 hiệu quả và thực trạng sử dụng công cụ phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro hối đoái của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở việt namtối đa hóa hiệu quả và tác động lan tỏa của odađánh giá hiệu quả và biện pháp hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao kết quả sản xuất kinh doanhtăng cường hiệu quả và năng lực quản lý của nhà nước đối với thị trường bđsbên cạnh những nhân tố khách quan kể trên các nhân tố chủ quan cũng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp đó là các nhân tốxác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ươngtóm tắt luận án đặc điểm dịch tễ học nhiễm khuẩn phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai 20082009điều trị tại khoa hồi sức tích cựctính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của bảng bao cáo kế toánluận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện krông pak tỉnh dak lakphan tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty xây dựng và phát triển máy việt namánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhđể xem xét tính hiệu quả trong việc sử dụng tslđ của công ty ta đi phân tích sự biến động của từng khoản mục cụ thểphân tích độ nhạy cho các yếu tố liên quan đến hiệu quả và khả năng trả nợ vay của dự ánHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình1000 Quick Writing IdeasGiáo trình lý thuyết mầugián án xác suất thống kêKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_02국어1권li thuyet va bai tap tuong tac genLien ket gen va hoan vi gen