Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 (Lần 3)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 11
... DỤC VÀ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP ĐÀO TẠO THPT HÀ TĨNH NĂM HỌC 2 011- 2012 Môn: NGỮ VĂN LỚP 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có 01 trang, gồm 02 câu) Câu Học từ ngày ... thí sinh: Số báo danh: UBND TỈNH QUẢNG TRỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO THPT TẠO NĂM HỌC: 2012 – 2013 Khóa thi ngày: 11/ 4/2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: ... Nguyễn Du, NXB Văn học, Hà Nội, 1965) -HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM QUẢNG TRỊ ĐỀ THI HSG LỚP 11 MÔN NGỮ VĂN Năm học 2012-2013...
 • 12
 • 1,517
 • 4

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015- 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015- 2016
... tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LAM KINH - Bài KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2 016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC (2,75) X  Y: Cl2 + H2  2HCl Y Z X ... 0,25 0,16 .104 100 %  10, 8% 153,6 0,25 0,24.126 100 %  19,69% 153,6 0,25 Hoàn thành phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng electron a) 10FeCl2 + 6KMnO4 + 24H2SO4   Fe2(SO4)3 + 10Cl2 + ... dụng hết với dung dịch BaCl2 dư tạo thành 58,25 gam kết tủa Tính a, V Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học (Biết: H=1, O=16, C=12, Cl=35,5, Mg=24, Fe=56, Zn=65, Ca=40, Pb =...
 • 6
 • 262
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương năm học 2011-2012

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương năm học 2011-2012
... ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 11- 20 12 Môn: NGỮ VĂN 12 ĐỀ CHẴN CÂU Câu Câu 2chung cho đề ( 6đ) NỘI DUNG a Yêu cầu kỹ - Xác định kiểu nghị ... Chúng ta phải nỗ lực học tập, phấn đấu không ngừng, chiến thắng trở ngại - Học, học nữa, học mãi…Dòng chảy c/s vô vô tận, học điểm dừng - Học tập lúc, nơi, học sách vở, sống Câu 2: đề Tổng điểm: ... học hỏi - Khẳng định câu nói - Sự đối lập điều biết chưa biết động lực lớn để phải nỗ lực học tập, phấn đấu không ngừng - Học, học nữa, học mãi… - Học tập lúc, nơi, học sách vở, sống - Càng học...
 • 4
 • 384
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương năm học 2011-2012

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương năm học 2011-2012
... ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 11- 20 12 Môn: NGỮ VĂN 12 ĐỀ CHẴN CÂU Câu Câu 2chung cho đề ( 6đ) NỘI DUNG a Yêu cầu kỹ - Xác định kiểu nghị ... Chúng ta phải nỗ lực học tập, phấn đấu không ngừng, chiến thắng trở ngại - Học, học nữa, học mãi…Dòng chảy c/s vô vô tận, học điểm dừng - Học tập lúc, nơi, học sách vở, sống Câu 2: đề Tổng điểm: ... học hỏi - Khẳng định câu nói - Sự đối lập điều biết chưa biết động lực lớn để phải nỗ lực học tập, phấn đấu không ngừng - Học, học nữa, học mãi… - Học tập lúc, nơi, học sách vở, sống - Càng học...
 • 4
 • 189
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 12 tỉnh bến tre

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 12 tỉnh bến tre
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH BẾN TRE NĂM HỌC: 2009-2010 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN TASK TASK ... ………………… coming back in this summer as he’d planned to He 3………………… suggests I to go and visit him for my holiday, which ………………… doesn’t sound like a bad idea; I’m actual thinking ………………… about ... questions stop Please questions I have the impression that something is wrong Seems Something wrong I didn’t go to the party I studied Instead I ...
 • 15
 • 2,183
 • 8

Đề thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 năm học 2012 20313 (vóng+vòng 2))

Đề thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 năm học 2012 20313 (vóng+vòng 2))
... vào mức độ điểm Phần ngoặc đơn thí sinh không thi t phải trình bày Điểm toàn tính đến 0,25 điểm SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH HẾT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 ... LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Khóa thi ngày 11 tháng 10 năm 2 012) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ (vòng 2) (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM Nội ... sản - Năm 1920, sau đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc 0,25 vấn đề thuộc địa Lênin, Người phát khuynh hướng cứu nước mới, khuynh hướng cách mạng vô sản Câu Sự kiện lịch sử mốc đánh dấu...
 • 6
 • 136
 • 0

Đề thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 năm học 2012 20313 (vóng+vòng 2))

Đề thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 năm học 2012 20313 (vóng+vòng 2))
... vào mức độ điểm Phần ngoặc đơn thí sinh không thi t phải trình bày Điểm toàn tính đến 0,25 điểm HẾT SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 ... LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Khóa thi ngày 11 tháng 10 năm 2 012) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ (vòng 2) (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM Nội ... sản - Năm 1920, sau đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin, Người phát khuynh hướng cứu nước mới, khuynh hướng cách mạng vô sản Câu Sự kiện lịch sử mốc đánh dấu...
 • 6
 • 127
 • 0

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn có đáp án chi tiết

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn có đáp án chi tiết
... GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đáp án 04 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN MÔN: NGỮ VĂN (Dành cho học sinh THPT chuyên) Câu (3,0 điểm) I Yêu cầu kĩ Biết cách làm văn nghị luận xã ... ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn: NGỮ VĂN THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề Ngày thi: 25/10/2013 Câu ... Hồng); đáp ứng đầy đủ yêu cầu tác phẩm hay theo quan niệm Nguyễn Khải Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn: NGỮ VĂN THPT ĐỀ...
 • 27
 • 210
 • 0

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9
... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2008-20 09 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG II Câu ... để định điểm làm học sinh cho xác, hợp lý; cần trân trọng viết có nhiều ý tưởng, giàu chất văn sáng tạo Điểm toàn lẻ đến 0,25 điểm UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN PHÒNG GIÁO ... – ĐÀO TẠO Năm học 2008-20 09 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM - VÒNG II Câu (3.0 điểm) Yêu cầu: Học sinh phải nắm ý nghĩa câu chuyện để nêu cảm...
 • 6
 • 37,611
 • 341

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf
... THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Năm học: 2007 2008 - Ngày thi: 05/ 03/ 2008 MÔN THI: TIẾNG ANH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn có 01 trang) I Choose the word ... ……………………………………………………………………………………………… This is the first time he has ridden a motorcycle (used) => He …………………………………………………………………………………………………… GOOD LUCK TO YOU! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH TỈNH ... become fatter The word carcinogenic means most nearly the same as A Trouble- making B Color-retaining C Money-making D Cancer-causing Which of the following statements is not true? A Drugs are always...
 • 5
 • 1,279
 • 33

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH M ôn LỚP - THCS K Ì THI NG ÀY 5-4 -2009 thi : Ngữ văn (đề thức) Câu 1: ( 4.0 điểm) Suy nghĩ số phận người ... ưu tiên suy tư tình mẫu tử riêng thí sinh Câu ( 10.0 điểm) Chất thơ tryện ngắn Lặng lẽ SaPa ( Nguyễn Thành Long) Thí sinh cần viết kiểu nghị luận văn học, văn viết mạch lạc, không mắc lỗi diễn ... cảnh thi n nhiên SaPa ( đ) + Vẻ đẹp người: Tâm hồn nhân vật với suy nghĩ, cảm xúc thật sáng, đẹp đẽ; sống thầm lặng đầy hi sinh người đất trời SaPa (4 đ) - Nghệ thuật viết truyện hấp dẫn, văn...
 • 3
 • 831
 • 3

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 (2012 2013) – sở GDĐT bắc ninh

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 (2012  2013) – sở GDĐT bắc ninh
... Nam Cách mạng Thanh niên nhằm….trụ sở tại….cơ quan lãnh đạo cao là… * Hoat động: - Mở lớp đào tạo cán bộ….sau học xong” bí mật nước truyền bá….một số gửi sang học .hoặc vào trường… - Ra báo… tập ... chống phát xít - Việt Nam bị Pháp Nhật thống trị, vơ vét mâu thuẫn dân tộc gay gắt - Tháng 1941, NAQ nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng từ ngày 10 đến ngày 19 1941 Hội nghị lần thứ BCH TƯ ... đến 22 10 1950 đường số … - Quân ta hoạt động mạnh buộc địch rút khỏi Hoà Bình chiến tranh du kích * Kết quả: Loại 8000 … giải phóng vùng biên giới với… chọc thủng hành lang Đông Tây…...
 • 5
 • 302
 • 1

thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn 11

Kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn 11
... nhà văn phải có nhìn 0, 25 cách cảm th ụđộ đáo, giàu tính phát c ngườ cu ộc đờ i i b Kh ẳng định v ấn đề (HS dựa vào tri thức lí luận đặc trưng phản ánh văn học, phong cách nghệ thuật nhà văn, ... cực, có ý nghĩa với ngườ i Học sinh trình bày theo nhiều cách, đạt nội dung sau: 6,0 a Gi ải thích v ấn đ ề đ - Cu ộc thám hiểm th ực s ự: trình lao động nghệ thuật c nhà văn để sáng tạo nên tác ... khuyến khích viết có lập luận chặt chẽ, văn viết sáng tạo, giàu cảm xúc, trình bày đẹp, chuẩn tả - Những nội dung để dấu ( ) chủ yếu có tính gợi ý, không buộc học sinh phải trình bày tương tự; giám...
 • 8
 • 217
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lí lớp 12đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 20142015 môn hóa họcđề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi toán 8đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 5đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn thi tiếng anh 12 docđáp án đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm 2012de thi chon doi tuyen hoc sinh gioi cap quan mon tieng anh lop 8đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng việt lớp 5 có đáp ánđề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 9de thi hoc sinh gioi cap tinh mon tieng anh lop 9 co dap anđề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý lớp 9đề thi học sinh giỏi các tỉnh môn lịch sứ lớp 12quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhTổng hợp trắc nghiệm số phứcGiáo án công nghệ 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_03국어1권Cơ chế di truyền va biến dị Tế bàoli thuyet va bai tap tuong tac genQuy luat phan li doc lap