Đề cương ôn tập học kì 2 Sinh học 6

De cuong on tap Tin6 Ki 2

De cuong on tap Tin6 Ki 2
... 21 Muốn định dạng phông chữ cho ki tự ta bôi đen rồi chọn nút lệnh hộp sau A B C D Câu 22 Để tăng cỡ chữ ta có thể dùng phím A Ctrl + ] B Ctrl + Shift + > C Cả hai cách Câu 23 ... + N C Alt + F D Ctrl + S Câu 20 Phím Delete có tác dụng: A Xóa ki tự bên phải trỏ soạn thảo phần văn bản đã chọn B Xóa hết một dòng văn bản C Xóa ki tự bên trái trỏ soạn thảo ... chọn Font B Vào mục Fortmat chọn Font D Vào mục Edit chọn Paragraph Câu 24 Muốn chữ lớn hay bé ta chọn khối văn bản rồi vào nháy vào hộp sau để chọn cỡ chữ A B C D E Câu 25 Để...
 • 3
 • 401
 • 3

đề cương ôn tập giữa 2

đề cương ôn tập giữa kì 2
... Xem tờ lịch tháng 12 trả lời câu hỏi : Thứ hai Thứ ba 13 20 27 14 21 28 12 Thứ tư 15 22 29 Thứ năm 16 23 30 Thứ sáu 10 17 24 31 Thứ bảy 11 18 25 Chủ nhật 12 19 26 Trong tháng 12 có : a/ Có ngày ... a/ 24 + 16 – 18 = = b/ 25 : + = = Câu 45: Xem tờ lịch tháng 12 trả lời câu hỏi : Thứ hai 12 Thứ ba 13 20 27 14 21 28 Thứ tư 15 22 29 Thứ năm 16 23 30 Thứ sáu 10 17 24 31 Thứ bảy 11 18 25 ... năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ngày chủ nhật.Đó ……………………… b Đồng hồ giờ? ………………… … ………………… 11 12 10 Câu 58: a Có 18 cờ chia cho tổ...
 • 54
 • 183
 • 0

Đề cương ôn tâp AV8 2

Đề cương ôn tâp AV8 Kì 2
... was/were+p2 Đối với Q khứ tiếp diễn: S + was/were+being+P2 Đối với Tương lai đơn giản: S + will+be+P2 Đối với Tương lai gần: S + to be+going to+Be+P2 Đối với Tương lai hòan thành: S + will have been+P2 ... participle(P2) I CÁC CƠNG THỨC CỤ THỂ CỦA CÁC THÌ: Đối với Hiện đơn giản : S + am/is/are+P2 Đối với Hiện tiếp diễn : S +am/is/are+being+P2 Đối với Hiện Hòan thành: S + have/has+been+P2 Đối với ... already D yet 20 Would you……………… helping me with the washing? A like B mind C show D please 21 Our solar system is in the galaxy ……………… the Milky Way A call B calling C to call D called 22 He wants...
 • 14
 • 128
 • 0

de cuong on tap 6 ki 2

de cuong on tap 6 ki 2
... tập Toán 14 n + 17 b) B = 21 n + 25 12n + 30n + Bài 18 Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: a) A = ( x 1) + 20 08 b) B = x + + 19 96 x c) C = d) D = x +2 ( x 3) + Bài 19 Tìm x nguyên ... Vẽ tia Om tia phân giác góc xOy, On tia phân giác góc yOz a) Tính góc xOm b) Tính góc mOn 2 ã ã ã Bài 15 Cho góc bẹt xOy Một tia Oz thỏa mãn zOy = zOx Gọi Om, On lần lợt tia phân giác zOx ; zOy ... 0, góc xOz=1500 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om góc xOy, vẽ tia phân giác On góc yOz Tính số đo góc mOn Bài 13 Cho hai tia...
 • 3
 • 182
 • 0

de cuong on tap toan7 ki 2

de cuong on tap toan7 ki 2
... 3x2y - 2xy2 + x3y3 + 3xy2 - 2x2y - 2x3y3 ta đợc: A G = x2y + xy2 + x3y3 B G = x2y + xy2 - x3y3 C G = x2y - xy2 + x3y3 D Một kết khác Cho đa thức: A = x2 - 3xy - y2 + 2x - 3y + B = -2x2 + xy + 2y2 ... thức: f(x) = 2x2(x - 1) - 5(x + 2) - 2x(x - 2) ; g(x) = x2(2x - 3) - x(x + 1) - (3x - 2) a Thu gọn xếp f(x) g(x) theo luỹ thừa giảm dần biến b.Tính h(x) = f(x) - g(x) tìm nghiệm h(x) -2- Bài 7: ... ; m(x) = 3h(x) - 2f(x) c Tìm bậc k(x) ; Tìm nghiệm k(x) Chứng minh đa thức sau vô nghiệm: a x2 + b x4 + 2x2 + c -4 - 3x2 Bài 6: Cho đơn thức: A = ab2x4y3 ; B = ax4y3 ; C = b2x4y3 Những đơn thức...
 • 4
 • 154
 • 0

Tổng hợp đề cương ôn tập giữa 2 lớp 11 năm 2016 chi tiết các môn

Tổng hợp đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 11 năm 2016 chi tiết các môn
... C 0,02N D 1,2N … Xem đầy đủ 45 câu đây: (De cuong on tap mon Ly lop 11 giua hoc ki 2_ Dethikiemtra.com) Đề cương ôn tập thi học môn Hóa lớp 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII Môn Hóa học 11 Năm ... 2) Đề cương ôn tập thi học Môn Văn 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Môn: Ngữ văn lớp 11 Năm học: 20 15 – 20 16 I.ĐỌC-HIỂU (3.0điểm) Ôn lại kiến thức sau: – Các biện pháp tu từ thường ... học, tập trung vào văn sau: + “ Lưu biệt xuất dương ”-Phan Bội Châu + “ Vội vàng ” – Xuân Diệu + “ Tràng giang ” – Huy Cận —HẾT— Đề cương ôn tập thi học lớp 11 môn Tiếng Anh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA...
 • 7
 • 406
 • 0

Đè cương ôn tập học 2 -Môn Sinh 8

Đè cương ôn tập học kì 2 -Môn Sinh 8
... thích không điều kiện thích có điều kiện 2. Bẩm sinh 2. Được hình thành tronhg đời sống qua trình học tập Bền vững 3.Tạm thời ,dễ không củng cố 4.Có tính chất di truyền ,mang tính chất 4.Không ... Tại nói Hooc môn có tính đặc hiệu? Gợi ý trả lời : +Tính chất : - Hooc môn có tính đặc hiệu -Hooc môn có hoạt tính sinh học cao -Hooc môn không mang tính đặc trưng cho loài + Hooc môn có tính đặc ... Gợi ý trả lời : + Khái niệm : - PXKĐK :là phản xạ sinh có không cần phải học tập - PXCĐK : phản xạ hình thành đời sống cá thể ,là kết trình học tập ,rèn luyện +So sánh tính chát PXKĐK PXCĐK :...
 • 5
 • 1,495
 • 9

Đề cương ôn tập học I sinh 9 ( 2)

Đề cương ôn tập học kì I sinh 9 ( 2)
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ (NĂM HỌC 2013 - 2014) Môn: SINH HỌC 9- (Th i gian: 45 phút) A TRẮC NGHIỆM: (3 i m) I Hãy khoanh tròn vào chữ đầu câu trả l i nhất: Câu1: Trong phép lai cá thể chủng ... kh i niệm thường biến (0 .75 đ) -Nêu m i quan hệ kiểu gen, m i trường kiểu hình .(0 .75) Cho ví dụ (0 .5) Câu 3: -Thực chất thụ tinh (0 ,5đ) -Duy trì ổn định nhiễm sắc thể đặc trưng lo i qua hệ thể (0 ,5 ... 21 B Thiếu NST số 21 C Thừa NST gi i tính X D.Thiếu NST gi i tính X Câu 6: C i củ có NST bình thường 2n =18 Khi quan sát tế bào sinh dưỡng củ c i, ngư i ta đếm 27 NST Đây thể: A Dị b i (2 n +1)...
 • 3
 • 108
 • 0

Đề cương ôn tập học II sinh 9 (2010-2011)-2

Đề cương ôn tập học kì II sinh 9 (2010-2011)-2
... phân, rác, nớc thải sinh hoạt, xác chết sinh vật, rác thải từ bệnh viện - Sinh vật gây bệng vào thể ngời gây bệnh ăn uống không giữ vệ sinh, vệ sinh môi trờng cú th phỏt sinh thnh cỏc dch bnh ... trkin cho cỏc vi sinh vt gõy bnh ờng: đồ nhựa, giấy vụn, cao su, rác phỏt sinh v gõy hi thải, kim y tế Ô nhiễm sinh vật gây bệnh: - Sinh vật gây bệnh có nguồn gốc từ chất thải không đợc thu gom ... giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, đun nấu sinh hoạt th phi cú th gõy cht ngi Cỏc cht khớ thi nh CO2, SO2, NO2 khụng khớ hũa vo nc ma gõy ma axit, ri xung t gõy tỏc hi ti cỏc sinh vt...
 • 3
 • 79
 • 0

đề cương ôn tập học 2 môn sinh hoc 7

đề cương ôn tập học kì 2 môn sinh hoc 7
... phủ lông vũ + Mỏ sừng bao lấy hàm + Cổ dài khớp đầu với thân linh hoạt Câu 6: Câu 7: Câu 8: _ Ý nghóa tác dụng phát sinh giới đv là: + Phản ánh mối quan hệ họ hàng loài sinh vật + Những nhóm sinh ... sắc + Da khô, phủ lông vũ + Mỏ sừng bao lấy hàm + Cổ dài, khớp với đầu với thân linh hoạt • Lớp thú (Thỏ) _ Cấu tạo thích nghi với đời sống lẩn trốn kẻ thù, thể sau: + Bộ lông lông mao, dày, xốp ... có vuốt sắc + Chi trước: Ngắn , pt hai chi sau + Chi sau: Dài khoẻ + Giác quan: Mũi lông xúc giác thính, lông xúc giác có cảm giác xúc giác nhanh nhạy + Tai vành tai: Tai thính, vành tai lớn...
 • 3
 • 286
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2
... thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Thảo 14 i m mư i bạn Bình i m mư i H i bạn Bình i m mư i ? 24 Cô giáo có 72 vở, sau phát cho học sinh cô 38 H i cô giáo phát cho học sinh ? 25 ... 25 Tìm số, biết lấy số trừ trừ tiếp kết 26 S i dây thứ d i 5dm S i dây thứ hai d i 37cm H i hai s i dây d i xăng-timét ? 27 Tổng hai số 42, số hạng thứ 25 Số hạnh thư hai bao nhiêu? 28 Hình vẽ ... nhiều cành chanh H i: a) Cành có chanh ? b) Cả hai cành có máy chanh ? 21 Nhi có 19 hoa, Hằng cho Nhi thêm hoa H i sau nhận hoa Hằng cho, Nhi có hoa ? 22 Ông 63 tu i Ông bà tu i H i bà tu i ? 23 ...
 • 3
 • 25,103
 • 667

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 KHỐI 11 ĐẦY ĐỦ

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 KHỐI 11 ĐẦY ĐỦ
... − x + 7) →−∞ lim c) x→−1 2x +1 x − 3x + e) xlim 2 2x − x −1 x →−∞ x + x + b) lim x − 3x + 2 x − d) lim x →1 x+3 2 x −1 3 .2 Hình học Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (DBC) ... x2 d) y = x + x e) y = sin2x + cos3x f) y = sin(x2 + 5x -1) +tan2x g) y = x 2 − 2x + Giải phương trình f’(x) = 0, biết a) f(x) = x + 60 64 − +5 x x3 b) g(x)= x − 5x + x 2 7) Tìm vi phân hàm số ... cho học sinh học chương trình chuẩn 2. 1 Đại số a) xlim (− x + x − x − 1) →−∞ lim c) x→3 − x +1 x 2 x + 3x − x →+∞ − x − x + e) lim b) xlim (− x + x − x − 1) →+∞ d) lim x →4 − x +1 ( x − 4) 2 f)...
 • 4
 • 568
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN SINH HỌC 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 6
... nghĩa thiên nhiên đ i sống ngư i Không có xanh sống ngày tr i đất, i u có không? Vì sao? T i nu i cá cảnh bể kính ngư i ta thả thêm vào bể cá lo i rong? 10 Vì việc trồng xanh có tác dụng làm giảm ... Phần d i nhanh rễ là: a miền sinh trưởng b miền hút c miền chóp rễ d miền trưởng thành 19 Khi trồng cấy lúa ngư i ta cần tỉa bớt lá, cành để: a Giảm thoát nước b Cây giảm quang hợp c.Giảm hút ... Giúp thoát nước 28 Gừng sinh sản bằng: a Thân bò b Lá c Rễ củ d Thân rễ 29 Những lo i rau ăn lá, thân cần nhiều a Mu i lân b Mu i đạm c Mu i ka li d Mu i lân mu i ka li 30 Cây hô hấp: a Suốt...
 • 3
 • 3,804
 • 49

Xem thêm