HOT 24 de on mon tiếng anh thi chon loc co dap an

De thi thu DH so 4 chon loc co dap an mon Toan

De thi thu DH so 4 chon loc co dap an mon Toan
... Ôn thi Đại học môn Toán Câu Năm học 2011 - 2012 Hướng dẫn - Đáp số đề số Câu 2.2 Câu Câu 2.1 Câu Câu...
 • 2
 • 177
 • 0

Đề Thi chọn HSG Đáp án

Đề Thi chọn HSG có Đáp án
... PHÒNG GD& ĐT HÒA BÌNH KỲ THI CHỌN HSG LỚP 5, VÒNG HUYỆN Năm học: 2009-2010 HDC Đề thi đề xuất Môn thi: Địa Lý Lớp: Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu : ... (0,75 điểm) + Đẩy mạnh việc giới thi u việc làm, xuất lao động thu ngoại tệ (0,5điểm) Câu 3: (4 điểm) Giao thông vận tải vai trò quan trọng kinh tế đời sống - ý nghĩa quan trọng phát triển ... vùng : (2,0 điểm) - Là vùng giàu khoáng sản nhất, tạo thuận lợi cho công nghiệp vùng phát triển - Nhiều loại khoáng sản, nên cấu ngành đa dạng - Trữ lượng khoáng sản lớn, tạo cho công nghiệp vùng...
 • 3
 • 126
 • 0

Cac De Luyen Thi TN Chon Loc - Co Dap An - vancong406bk

Cac De Luyen Thi TN Chon Loc - Co Dap An - vancong406bk
... thị (C ) , ta có :  m -1 < -2 ⇔ m < -1 : (1) vơ nghiệm  m -1 = -2 ⇔ m = -1 : (1) có nghiệm ⇔ -1 < m < : (1) có nghiệm  -2 < m-1 -1 : (1) có nghiệm Câu ... phần ảo số phức sau:(2+i) 3- (3-i)3 ĐỀ ( Thời gian làm 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) hoanganh406@gmail.com - - - N THI TỐT NGHIỆP MƠN TỐN -Câu I ( 3,0 điểm ) 2x + có ... khối tròn xoay sinh quay (B) quanh trục Ox, trục Oy ***************************************** ĐỀ SỐ hoanganh406@gmail.com - - - N THI TỐT NGHIỆP MƠN TỐN -( Thời gian làm 150 phút ) I PHẦN CHUNG...
 • 31
 • 172
 • 0

Đề Ôn luyện học sinh giỏi toán 9 - đáp án

Đề Ôn luyện học sinh giỏi toán 9 - có đáp án
... x-1 -1 - 0,5 + - + + Vi x thỡ y = (- x -1 ) ( 1- x) = -2 Vi -1 < x < thỡ y = ( x +1) ( 1- x) = 2x Vi x thỡ y = ( x +1) ( x - 1) = 0,5 0,5 0,5 th ca hm s c v trờn hỡnh y 0,5 -1 o x -2 ... Xột phộp tớnh: + Vi n + = -1 => n = - 0,25 + Vi n + = => n = - 0,25 + Vi n + = -3 => n = - 0,25 + Vi n + = => n = -2 .0,25 Vy, ta tỡm c.n = - 6; n = - 4; n =- 8; n = - .0,25 Bi (2 im): a b Bỡnh ... (x - y)z + z2 ] - 3xy( x+ y + z ) = ( x + y + z )[( x +y )2 (x - y)z + z2 - 3xy] = x2 + y2 + z2 xy yz - zx = [( x2 2xy + y2 ) ( y2 2yz + z2 ) - ( x2 2xz + z2 )] = [( x - y )2 ( y z ) - (...
 • 26
 • 240
 • 3

Đề thi vào 10 chọn lọc-có đáp án

Đề thi vào 10 chọn lọc-có đáp án
... Câu : a, A= ĐÁP ÁN: b, B = − Câu 2: a, x = 1; x = b,  x = y = Câu 3: Phương trình y = 2x+ Câu 4: Gọi x( m) ... Vi-ét : x1 + x2 = Theo giả thi t : x1 − x = Suy x1 = ; x2 = Vậy m = AB AB AC AB AC AB + AC BC 676 = Suy = = =4 ⇒ = = = AC 12 12 25 144 169 169 169 AB AC = ⇒ AB = 10cm; = ⇒ AC = 24cm 25 144 Câu ... BH.BC Thay số vào ta có: AB2 = ( + ) = 16 AB = cm  AB  S (O ) = π   = 4π (cm )   b, ∆BOH có OB=BH=OH=2cm Suy ∆BOH ⇒ ∠BOH = 60 ⇒ ∠AOH = 120 π 2.120 4π S quat OBH = = (cm ) 360 Câu 10: Ta có...
 • 2
 • 177
 • 1

Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh đáp án

Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... tưởng, gương Hồ Chí Minh Liên hệ với việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cán bộ đảng viên 1- Về tưởng chính trị 28 - Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, ... dụng phát triển tưởng Hồ Chí Minh? Câu 1: Đồng chí hãy trình bày quan điểm phương hướng vận dụng phát triển tưởng HCM? VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP ... “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng kim nam cho hành động”[1] 27 Đại hội IX (4/2001), Đảng ta đưa khái niệm tưởng Hồ Chí Minh với nội dung bản, sau tiếp...
 • 30
 • 298
 • 0

35 Đề ôn Toán lớp 5 vào lớp 6 (có đáp án)

35 Đề ôn Toán lớp 5 vào lớp 6 (có đáp án)
... 0, 25 ®iĨm 16 16 155 1= 0, 25 ®iĨm 1 56 1 56 1 Mµ : > 0, 25 ®iĨm 16 1 56 23 24 28 27 23 24 V× < 28 28 24 24 Mµ < 28 27 23 24 Nªn < 28 27 + + 0, 25 0, 25 b) 0, 25 ®iĨm 0, 25 ®iĨm 0 ,5 ®iĨm 15 155 < 0, 25 ®iĨm ... = 20 05 × (1 25 + 1) − 880 1 26 × 20 05 − 880 20 05 × 1 25 + 1 25 + 1000 = 20 05 × 1 25 + 20 05 − 880 20 05 × 1 25 + 11 25 = 20 05 × 1 25 + 11 25 = (Vì 20 05 X 1 25 + 11 25 = 20 05 X 1 25 + 11 25 ) Câu 3: (2 ,5 đ): ... Tìm y: 55 – y + 33 = 76 55 - y = 76 – 33 55 - y = 43 y = 55 – 43 y = 12 Câu 3: (2 điểm) Tổng hai số là: 428 x = 8 56 Ta có: ab + ab = 8 56 ab + 700 + ab = 8 56 = 8 56 – 700 ab x = 1 56 ab x = 1 56 : ab...
 • 52
 • 738
 • 6

Đề cương môn học thu phát vô tuyến đáp án

Đề cương môn học thu phát vô tuyến có đáp án
... riêng phần số phần tuyến: Sự xuất giao diện chuẩn OBSAI CPRI với máy phát thu RF đầu vào số dẫn đến không cần đặt phần số phần tuyến gần Máy thu phát tuyến lắp đặt tại trí thu n tiện gần ... máy thu phát xạ vào không gian qua anten , phản xạ từ vật thể gần quay trở lại máy thu 3) Rò trực tiếp vào đầu máy thu Do phát xạ LO từ hộp khối LO sau anten thu thu lại phát xạ mạch in máy thu ... Phương án BTS phân bố (DBS), so sánh giải pháp sd RF over Fiber đầu số  Các đơn vị tuyến đặt xa RRU coi phần tử phát thu tín hiệu      tuyến Các đơn vị băng gốc BBU coi phần tử xử lý phát...
 • 30
 • 615
 • 4

Bộ đề thi học sinh giỏi toán 7 chọn lọc đáp án

Bộ đề thi học sinh giỏi toán 7 chọn lọc có đáp án
... +72 +73 +74 ) + (75 +76 +77 +78 ) + + (74 n-3+ 74 n-2 +74 n-1 +74 n) = (7 +72 +73 +74 ) (1 +74 +78 + +74 n-4) Trong : +72 +73 +74 =7. 400 chia hết cho 400 Nên A M400 Câu 3-a (1 điểm ) Từ C kẻ Cz//By : ả ã C +CBy=2v ... + (- 7) 20 07 , 20 07 số hạng Nhóm số liên tiếp thành nhóm (đợc 669 nhóm), ta đợc: A=[(- 7) + ( -7) 2 + (- 7) 3] + + [(- 7) 2005 + (- 7) 2006 + (- 7) 20 07] = (- 7) [1 + (- 7) + (- 7) 2] + + (- 7) 2005 ... (- 7) 20 07 + (- 7) 2008 8A = (- 7) ( -7) 2008 Suy ra: A = , ta có: ( TMĐK) Vậy: x > x < x< (1) ( 2) 1 [(- 7) ( -7) 2008 ] = - ( 72 008 + ) 8 * Chứng minh: A M 43 Ta có: A= (- 7) + ( -7) 2 + + (- 7) 2006...
 • 131
 • 1,232
 • 1

Đề cương môn học kinh tế môi trường đáp án

Đề cương môn học kinh tế môi trường có đáp án
... tác thăm dò,đánh giá tài nguyên +xác định giá trị kinh tế, đích thực nguồn + Hiểu rõ xác đầy đủ giá trị kinh tế đa dạng nguồn tài nguyên TN khai thác,sử dụng trách nhiệm kinh thỏa đáng trước Chủ ... quản lí môi trường tình hình sử dụng VN -Kn công cụ khoa giáo : công cụ sử dụng quản lí môi trường quốc gia Việt Nam.Bao gồm : Công cụ khoa học- kt công nghệ Mội trường -Công cụ khoa học KT ... gìn,bảo tồn MT -Học tập,biết sử dụng công nghệ xử lí chất thải bảo vệ môi trường đảm bảo lợi ích hài hòa KT-XH -môi trường -Có nhận định khôn ngoan,ứng xử đắn => Giáo dục Môi trường gắn với phổ...
 • 13
 • 167
 • 0

Đề cương môn kinh tế học tiền tệ đáp án

Đề cương môn kinh tế học tiền tệ có đáp án
... vốn kinh tế thông qua công cụ tài đặc biệt loại chứng khoán, làm nảy sinh nhu cầu mua bán, chuyển nhượng chứng khoán chủ thể khác kinh tế Chính phát triển kinh tế hàng hóa tiền tệ mà đỉnh cao kinh ... sách tiền tệ Cơ quan hữu trách tiền tệ sử dụng sách tiền tệ nhằm hai mục đích: ổn định kinh tế can thiệp tỷ giá hối đoái 31 Về ổn định kinh tế vĩ mô, nguyên lý hoạt động chung sách tiền tệ quan ... séc để toán tiền mua hàng hoá hay dịch vụ) - Khối tiền tệ M2 (Khối tiền giao dịch mở rộng): Khối tiền tệ này, với cách nhìn rộng lượng tiền cung ứng Theo khối tiền tệ này, tổng lượng tiền cung...
 • 41
 • 216
 • 0

BỘ đề ôn tập học kỳ II TOÁN 7 đáp án

BỘ đề ôn tập học kỳ II TOÁN 7 có đáp án
... 20 17. 2016 10 18 20 17. 2016 = 10 2016.20 17 12 20 2016.20 17 A= (1) Mà: 20 17. 2016 - = 2016(2018 - 1) + 2016 - 2018 = 2016(2018 - 1+ 1) - 2018 = 2018(2016 -1) = 2018.2015 (2) Từ (1) (2) ta có: ... x + = 7, 6 13 + x 18 + 42 + 8x + 36 = 7, 6.(13 + x) 8x + 96 = 98,8 + 7, 6x 8x - 7, 6x = 98,8 - 96 0,4x = 2,8 x =7 0,25 0,25 0,25 0,25 A PHN CHUNG: Bi (2 im): im kim tra mụn toỏn hc kỡ II ca ... a) - Thu gn a thc ta c: M = y7 + x6y - 11 0.5 0,5 0,5 x4y3 + 7, 5 - a thc cú bc - Thay x = -1 v y = vo a thc ta c : b) M = 17 + (-1)6.1 - 11 (-1)4.13 + 7, 5 = + - 11 + 7, 5 = 35 Thu gn hai n thc P(x)...
 • 18
 • 101
 • 0

Đề cương môn tâm lý học trẻ em đáp án

Đề cương môn tâm lý học trẻ em có đáp án
... lạ, cần cho trẻ thấy tiếp xúc với bạn bè thầy cô giáo yêu trẻ , anh chị học sinh chăm ngoan , sách đồ dung CHƯƠNG SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ EM Trình bày ng .lý p.triển TLTE? -Tâm học TE, với ... bậc học khác nhau: mẫu giáo lúc cô bên cạnh, cô gần, lên học tiểu học lúc trẻ gần cô giáo Mà lúc trẻ tự chơi, tự chơi với bạn… Thông qua việc tổ chức sinh nhật cho trẻ lớp ý nghĩa cho trẻ ... bị tâm cho trẻ vào lớp 1? Trước hết, cần phải giáo dục cho trẻ lòng khát khao, mong mỏi vào lớp Nếu trẻ thích học tâm trạng mong đợi thái độ phấn khởi hào hứng với việc học Điều giúp trẻ...
 • 53
 • 2,035
 • 7

Đề cương môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh đáp án Chi tiết

Đề cương môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh có đáp án Chi tiết
... biểu, uy tín cộng đồng dân cư, dân tộc, tôn giáo Câu 2: NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta di sản vô giá, tưởng Người, tưởng ... liêm, chính, chí công, vô Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tảng đời sống mới, phẩm chất trung tâm đạo đức cách mạng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mối quan hệ “với tự mình” - Hồ Chí Minh ... Việt Nam 70 năm qua chứng minh ý nghĩa vĩ đại tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc tưởng cách mạng nhân văn Hồ Chí Minh trở thành sợi đỏ xuyên suốt đường lối chi n lược Đảng Cộng sản Việt...
 • 11
 • 834
 • 0

Bài tập Tự luận ôn tập chương N-P (Chọn lọc -không đáp án)

Bài tập Tự luận ôn tập chương N-P (Chọn lọc -không đáp án)
... Câu hỏi ôn tập Chương N-P Võ Thị Tuyết Nga Bài : Cho 25,8g hỗn hợp Al Al2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 2M thu 2,24 ... dư thu 41,9 gam kết tủa Tính m % (m) kim loại A Tell: 0985 113 468 Page Câu hỏi ôn tập Chương N-P Võ Thị Tuyết Nga Bài 15: Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu dung dịch A hỗn hợp khí ... dung dịch Al2(SO4)3 đến kết tủa lớn Lọc kết tủa Để hòa tan lượng kết tủa cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 3M Tell: 0985 113 468 Page Câu hỏi ôn tập Chương N-P h) Viết phương trình phân tử ion...
 • 6
 • 531
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề tiếng anh ôn thi đại học có đáp ánđề cương môn tiếng anh thi công chứcđề thi đề nghị môn tiếng anh lớp 10 kỳ thi olympic truyền thống 304 lần thứ 14đáp án mã đề 150 môn tiếng anh thi thử đại hoc lần 1 năm 2013đề cương môn tiếng anh thi công chức thuế năm 2014đề cương môn tiếng anh lớp 6đề ôn tập tiếng anh lớp 11đề cương môn tiếng anh du lịchđề ôn tập tiếng anh lớp 6đề ôn tập tiếng anh lớp 5đề cương môn tiếng anh lớp 9đề cương môn tiếng anh lớp 6 học kì 2đề ôn tập tiếng anh lớp 8bộ đề ôn tập tiếng anh lớp 5đề ôn tập tiếng anh 12Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại