Những cách hỏi khác nhau trong môn tiếng anh 7

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI CÁCH KIỂM TRA MIỆNG TRONG MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 TẠI TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DON

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI CÁCH KIỂM TRA MIỆNG TRONG MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 TẠI TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DON
... việc học cũ Trước thực tế đó, mạnh dạn nghiên cứu đề tài Các phương pháp đổi cách kiểm tra miệng môn Tiếng Anh lớp trường PTDTBT THCS Trà Don để giúp em chủ động học tập, tích lũy kiến thức, kỹ ... bị cho kiểm tra miệng 5.2 Những yêu cầu sư phạm cách tổ chức kiểm tra miệng 5.3 Các cách kiểm tra miệng 2-3 3 4-5 5.3.1 Đối với việc kiểm tra từ vựng 6 -7 5.3.2 Đối với tiết học Reading 7- 8 5.3.3 ... ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DON - Đề tài: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng phương pháp tự học môn tiếng Anh cho học sinh lớp trường PTDTBT THCS Trà Don - Người thực hiện: Võ...
 • 20
 • 412
 • 2

SKKN Kinh nghiệm để học sinh khai thác bài hội thoại tốt trong mon Tiếng Anh

SKKN Kinh nghiệm để học sinh khai thác bài hội thoại tốt trong mon Tiếng Anh
... phân môn tiếng Anh có nhiều ứng dụng đời sống, chúng cần thiết để học môn học khác học tiếp môn Anh bậc học I Về mặt thực tiễn: Đối với học sinh: Học sinh vùng nông thôn, đặc biệt học sinh dân ... quen với dạng hội thoại ngắn , câu nói đơn giản dễ hiểu Hội thoại giới thiệu tập trung nhiều chương trình Anh7 có mặt phần chứa đựng nhiều nội dung khác tiếng Anh tiếng Anh hội thoại giới thiệu ... động viên khen thưởng để học sinh có phản ứng tích cực II Đề xuất biện pháp: * Nhận thức chung dạy hội thoại cho học sinh THCS: Mục đích việc dạy hội thoại giúp cho học sinh phát triển kỹ nghe...
 • 27
 • 510
 • 1

Những từ cái khác nhau trong tiếng Việt

Những từ cái khác nhau trong tiếng Việt
... bdn ndy vdi ngfl dieu nban manh ndi Trong tie'ng Viet khdng cd ke't hgp "Cdi cdi " bdi theo nguyen tac loai trfl ngdn ngfl, hai tfl ddng am it dflng canh nhau, hon nfla neu dat va'n de xet de'n ... vdi mdt sd tfl chi ddng vat nhu: cdi tdm, cdi tip, cdi kii'n, cdi cd, cdi vge, cdi ong, cdi ve (trong cac cau ca dao, tho cd) (phan biet vdi cdi cd = ed me) Thfl ly giai trudng hgp thi thay: - ... (khdng can DT chi loai di kem): cdi thip ndy (thi' md tot)/ cdi dd't ndy (thi'md Idnh)/ cdi vdi ndy (trong thi'md lin duge day) - cai -t- DT (khdng can dinb ngfl) la each dung kh^u ngfl theo each...
 • 7
 • 73
 • 0

Cách lấy ví dụ trong môn Tiếng Việt

Cách lấy ví dụ trong môn Tiếng Việt
... là, việc khai thác dụ tiêu biểu SGK giáo viên cần phải lấy thêm nhiều ngữ liệu phong phú sống hàng ngày để giúp học sinh hiểu sâu hơn, nâng cao kỹ sử dụng Tiếng Việt dụ SGK ít, cha phong ... biết non, khả sử dụng Tiếng Việt thấp, giảng giáo viên nên trọng khai thác sâu ngữ liệu SGK nhng học sinh giỏi giáo viên nên lấy thêm ngữ liệu SGK để nâng cao dần khả sử dụng Tiếng Việt cho em Nhng ... 18,19) ngữ liệu thành phần cảm thán mà SGK đa giáo viên cần lấy thêm dụ khác thông dụng có đời sống, thơ văn Sau tiếp tục lấy dụ để phân biệt khác thành phần cảm thán câu cảm thán VD: kìa,...
 • 3
 • 266
 • 0

Đề tài:" NHỮNG QUAN NIỆM KHÁC NHAU TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VỀ BẢN CHẤT, CON ĐƯỜNG NHẬN THỨC VÀ TIÊU CHUẨN CỦA CHÂN LÝ " pptx

Đề tài:
... NHỮNG QUAN NIỆM KHÁC NHAU TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VỀ BẢN CHẤT, CON ĐƯỜNG NHẬN THỨC VÀ TIÊU CHUẨN CỦA CHÂN LÝ NGUYỄN TẤN HÙNG (*) Trong viết này, tác giả phân tích số quan niệm khác lịch sử triết ... trọng vào phát triển luận nhận thức Vấn đề chất, đường nhận thức tiêu chuẩn chân đề tài tranh luận gay gắt suốt lịch sử phát triển tư nhân loại Về vấn đề chất đường nhận thức Về chất nhận thức, ... trào lưu triết học lịch sử chất đường nhận thức, triết học Mác - Lênin vạch rằng, nhận thức phản ánh thực khách quan người, giới khách quan tồn độc lập với nhận thức, khách thể nhận thức người...
 • 15
 • 359
 • 0

skkn giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu trọng âm trong môn tiếng anh

skkn giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu trọng âm trong môn tiếng anh
... Nguyễn Trờng Tộ, TP Vinh 13 Để giúp học sinh biết cách tìm dấu trọng âm IV cáC Từ KéP (ghộp) Danh t ghộp: Hu ht danh t ghộp cú trng õm chớnh ri vo õm tit u: (mt s danh t ghộp thng gp cú cu trỳc ... du trng õm V - PHT HUY NI LC CA HC SINH TRONG HC TP: Ngời viết: Cù Tuấn Triển - Trờng Nguyễn Trờng Tộ, TP Vinh 15 Để giúp học sinh biết cách tìm dấu trọng âm cú mt kt qu tt thỡ phi núi n quỏ ... Để giúp học sinh biết cách tìm dấu trọng âm B - NI DUNG CI TIN GING DY CA GIO VIấN: giỳp hc sinh bit cỏch tỡm ỳng du trng õm l mt khú, a dng v...
 • 19
 • 1,587
 • 13

SKKN Cách luyện tập từ vựng trong môn Tiếng Anh 6

SKKN Cách luyện tập từ vựng trong môn Tiếng Anh 6
... luyện tập từ vựng đóng vai trò vô quan trọng thực hành ( Practice ) ý nghĩa sử dụng ngữ liệu Việc thực hành từ vựng đợc kết hợp với việc thực hành ngữ pháp kỹ Nghe-Nói-Đọc-Viết Ta luyện tập từ ... trống số từ nh danh từ, tính từ, động từ có ý nghĩa kết hợp với từ trớc sau văn cảnh Những từ đợc cho sẵn Học sinh chọn từ để điền vào chỗ thích hợp d Matching Thầy giáo đa hai cột từ, học sinh ... đợc thầy giáo gợi ý cách cho ký tự cuối từ em tìm đợc từ cần phải điền 3.3: Học từ với khoá Từ vựng đợc học ôn luyện có hiệu kết hợp với học Có thể khai thác số hình thức tập sau: a Trớc đọc...
 • 16
 • 401
 • 1

skkn Một số phương pháp dạy hội thoại trong môn tiếng anh ở cấp tiểu học

skkn Một số phương pháp dạy hội thoại trong môn tiếng anh ở cấp tiểu học
... tiểu học hơng sơn c ********** sáng kiến kinh nghiệm tìm hiểu Một số phơng pháp dạy hội thoại môn tiếng Anh cấp tiểu học Môn: Tiếng Anh Tên tác giả: Phạm Thị Tuyết Chức vụ: Giáo Viên Năm học 2011 ... với môn phụ trách, mà hội thoại tiếng Anh phần quan trọng giao tiếp ngôn ngữ Bởi lẽ mạnh dạn nghiên cứu đề tài nhằm tìm đợc giải pháp giúp em học tập tốt II Cơ sở lí luận " Một số phơng pháp dạy ... luận " Một số phơng pháp dạy kiểu hội thoại phân môn tiếng Anh tiểu học Phơng pháp dạy : áp dụng phơng pháp giảng dạy tiên tiến nh phơng pháp nêu vấn đề hớng học sinh vào việc tìm kiếm phát giải...
 • 17
 • 599
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá học sinh trong môn Tiếng Anh ở THCS

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá học sinh trong môn Tiếng Anh ở THCS
... häc sinh- M«n tiÕng Anh THCS đánh giá quan trọng tương đối xác đánh giá, kiểm tra hệ thông câu hỏi trắc nghiệm 2- Cơ sở thực tiễn: 2.1- Thực tế trường THCS nay, việc kiểm tra đánh giá học sinh ... quan” đánh giá lực học sinh Trắc nghiệm gây hứng thú tính tích cực học tập cho học sinh Hơn học sinh tự đánh giá làm tham gia đánh giá làm bạn Từ hình thành cho học sinh khả nhận xét, đánh giá ... môic giáo viên đứng lớp phải tự học, tự trau dồi để sử dụng thành thạo phát huy ưu điểm phương thức kiểm tra, đánh giá Kiểm tra đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểu kiểm tra phức tạp, đòi hỏi...
 • 18
 • 487
 • 4

Những cách hiểu khác nhau về hai truyện ngắn “ chí phèo” và “đôi mắt” của nam cao

Những cách hiểu khác nhau về hai truyện ngắn “ chí phèo” và “đôi mắt” của nam cao
... xấu nông dân , Nam Cao đến lộn ruột lên Nhưng giọng kể thản nhiên không Điều bắt bạn đọc dừng lại cách hiểu Biết đâu Nam Cao có đồng tình với Hoàng Trước hết, cần thấy : Nam Cao - Độ – Hoàng ... đêm) “, nhìn Nam Cao bi quan, tuyệt vọng Sau cách mạng tháng Tám, có dịp gần gũi với nông dân, nữa, tiếp nhận giới quan mới, Nam Cao thấy nhược điểm cuả tác phẩm viết nông dân trước cách mạng ... làm tình bình dân Chí Phèo Thị Nơ Trong giáo trình Văn học Việt Nam 1930 – 1945” tập I, Nam Cao (NXB Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, H.1988), có câu nhận định sau: Cũng có lúc nhà văn...
 • 3
 • 148
 • 0

SKKN Ngữ Văn: Dạy học phân hóa các đối tượng học sinh khác nhau trong môn Ngữ văn 9 trường THCS Nga Nhân”.

SKKN Ngữ Văn: Dạy học phân hóa các đối tượng học sinh khác nhau trong môn Ngữ văn 9 trường THCS Nga Nhân”.
... để từ phân loại nhóm đối tượng học sinh Căn vào trình độ nhận thức chia học sinh lớp theo nhóm đối tượng cụ thể - Đối tượng học sinh giỏi - Đối tượng học sinh trung bình - Đối tượng học sinh yếu ... lượng học sinh giỏi nhiều hơn, nâng cao chất lượng đại trà giảm số lượng học sinh yếu II ĐỀ XUẤT Đối với nhà trường: Khi dạy học phân hóa đối tượng học sinh khác giáo viên cho em học sinh ngồi học ... trở mà tôi, giáo viên Ngữ văn, trực tiếp đứng bục giảng muốn tìm lời giải đáp Chính định chọn đề tài: “ Dạy học phân hóa đối tượng học sinh khác môn Ngữ văn trường THCS Nga Nhân” B GIẢI QUYẾT...
 • 18
 • 193
 • 0

Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng anh

Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng anh
... crossroads Đường giao roundabout Đường vòng traffic lights Đèn giao thông Sau số đoạn hội thoại mẫu cách hỏi đường:  Hội thoại 1: Bạn: Do you know where is the central bus station? Anh có biết ... from there Từ anh theo đường cao tốc phía Bắc, dừng lại ngã rẽ số Anh thấy biển dẫn từ  Hội thoại 8: Bạn: What is the fastest way to get to the hospital? Đường nhanh đến bệnh viện đường nào? A: ... here? Nó cách bao xa? A: About minutes drive At the next junction make a U-turn on the one-way street The mall will be on your left Khoảng phút lái xe Ở chỗ đường giao anh quay đầu lại vào đường...
 • 4
 • 1,000
 • 5

PHÂN BIỆT NHỮNG từ HAY NHẦM lẫn TRONG THI TIẾNG ANH

PHÂN BIỆT NHỮNG từ HAY NHẦM lẫn TRONG THI TIẾNG ANH
... We convince people of something We persuade people to act Nếu chưa kịp nhớ hết đừng quên share wall để rảnh mang học tiếp...
 • 2
 • 1,580
 • 88

Tài liệu Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh docx

Tài liệu Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh docx
... crossroads Đường giao roundabout Đường vòng traffic lights Đèn giao thông Sau số đoạn hội thoại mẫu cách hỏi đường:  Hội thoại 1: Bạn: Do you know where is the central bus station? Anh có biết ... from there Từ anh theo đường cao tốc phía Bắc, dừng lại ngã rẽ số Anh thấy biển dẫn từ  Hội thoại 8: Bạn: What is the fastest way to get to the hospital? Đường nhanh đến bệnh viện đường nào? A: ... here? Nó cách bao xa? A: About minutes drive At the next junction make a U-turn on the one-way street The mall will be on your left Khoảng phút lái xe Ở chỗ đường giao anh quay đầu lại vào đường...
 • 4
 • 1,137
 • 5

Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh doc

Cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh doc
... học tiếng Anh mà phải nước sinh sống rủi ro dễ gặp phải bị lạc đường Sau số từ vựng quan trọng đoạn hội thoại để giúp bạn hỏi đường, đặc biệt giúp bạn tự tìm đường nước nói tiếng Anh nhé! Tranh ... crossroads Đường giao roundabout Đường vòng traffic lights Đèn giao thông Sau số đoạn hội thoại mẫu cách hỏi đường:  Hội thoại 1: Bạn: Do you know where is the central bus station? Anh có biết ... from there Từ anh theo đường cao tốc phía Bắc, dừng lại ngã rẽ số Anh thấy biển dẫn từ  Hội thoại 8: Bạn: What is the fastest way to get to the hospital? Đường nhanh đến bệnh viện đường nào? A:...
 • 8
 • 626
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nhung cach nhin khac nhau hhcách hỏi và chỉ đường bằng tiếng anhcách luyện thi đại học môn tiếng anh hiệu quảnhững câu hỏi và trả lời bằng tiếng anhcách dùng trạng từ trong câu tiếng anhcách luyện thi đại học môn tiếng anhlàm cách nào để học giỏi môn tiếng anhcác trò chơi trong môn tiếng anhcách sửa lỗi sai trong câu tiếng anhnhững câu hỏi về môi trường bằng tiếng anhcách ôn thi đại học môn tiếng anhcách lấy lại căn bản môn tiếng anhcách ôn thi đại học môn tiếng anh hiệu quảnhững câu hỏi phỏng vấn thường gặp tieng anhnhững câu hỏi về sở thích bằng tiếng anhBài 8. Nước MĩBài 16. ADN và bản chất của genBài 13. Di truyền liên kếtBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsMạ đồng và bạc hóa họcIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAMôn công nghệ phần mềm nâng caoNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG