LUẬT LAO ĐỘNG NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG nước CỘNG hòahội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG nước CỘNG hòa xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
... BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2002) Lời nói đầu Lao động hoạt động quan trọng người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần hội Lao động ... định Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 lao động, sử dụng lao động quản lý lao động Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích quyền khác người lao động, đồng thời ... quan, tổ chức nước quốc tế Việt Nam, làm việc cho cá nhân người nước Việt Nam người nước lao động Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ Điều 132* Các...
 • 48
 • 371
 • 2

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ppt

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ppt
... xuất, quan, tổ chức nước quốc tế Việt Nam, làm việc cho cá nhân người nước Việt Nam người nước lao động Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ Điều ... hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động Người lao động phải tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động nội quy lao động ... phép lao động Bộ Lao động - Thương binh X• hội Việt Nam cấp 2- Người nước lao động Việt Nam hưởng quyền lợi phải thực nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng...
 • 50
 • 218
 • 1

BÀI 2 tìm hiểu về luật lao động của nước cộng hòahội chủ nghĩa việt nam

BÀI 2 tìm hiểu về luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
... quy định Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 19 92 lao động, sử dụng quản lý lao động Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích quyền khác người lao động, đồng thời bảo ... chế vi phạm pháp luật lao động, tranh chấp lao động Hoạt động tra, kiểm tra thời gian qua sai sót, vi phạm người sử dụng lao động, người lao động việc thực qui định pháp luật lao động Thông qua ... sống hội hệ thống pháp luật quốc gia Kế thừa phát triển pháp luật lao động nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ luật lao động thể chế hoá đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam...
 • 8
 • 381
 • 2

Tìm hiểu về luật lao động và dạy nghề của nước cộng hòahội chủ nghĩa việt nam

Tìm hiểu về luật lao động và dạy nghề của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
... hòa hội chủ nghĩa Việt Nam làm đề tài tiểu luân 2.Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu cần thiết luật doanh nghiệp lao động, luật dạy nghề nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam - Tìm hiểu thực ... phạm pháp luật dạy nghề Trang CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LUẬT LAO ĐỘNG VÀ DẠY NGHỀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Luật lao động 1.1 .Về ban hành sách pháp luật Cho đến nay, Việt Nam ban hành ... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I LUẬT LAO ĐỘNG 1: Khái quát chung luật lao động 1.1.Khái niệm luật lao Luật lao động ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm quy phạm pháp luật...
 • 19
 • 5,186
 • 18

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 11/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN pps

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 11/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN pps
... nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân tiếp tục làm việc Hội đồng nhân dân khoá bầu Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân khoá Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ... Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp Hội đồng nhân dân yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân ... Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, thành viên khác Uỷ ban nhân dân quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Điều Trong hoạt động mình, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ...
 • 58
 • 302
 • 0

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 11/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN docx

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 11/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN docx
... nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân tiếp tục làm việc Hội đồng nhân dân khoá bầu Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân khoá Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ... Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp Hội đồng nhân dân yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân ... Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, thành viên khác Uỷ ban nhân dân quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Điều Trong hoạt động mình, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ...
 • 58
 • 259
 • 0

LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13-2003-QH11 VỀ ĐẤT ĐAI .DOC

LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13-2003-QH11 VỀ ĐẤT ĐAI .DOC
... thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm ... trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước có sách tạo điều kiện cho ... định Việt Nam Nhà nước Việt Nam giao đất, cho thuê đất, mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở; Tổ chức, cá nhân nước đầu tư vào Việt Nam theo pháp luật đầu tư Nhà nước Việt Nam cho thuê đất...
 • 93
 • 465
 • 1

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
... tiếp nhận đầu Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu nước bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà đầu Việt Nam nước theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thành ... Thủ tục đầu gắn với thành lập tổ chức kinh tế Nhà đầu nước lần đầu đầu vào Việt Nam phải có dự án đầu làm thủ tục đăng ký đầu thẩm tra đầu quan nhà nước quản lý đầu để cấp ... sách ưu đãi đầu vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu Điều Áp dụng pháp luật đầu tư, điều ước quốc tế, pháp luật nước tập quán đầu quốc tế Hoạt động đầu nhà đầu lãnh thổ Việt Nam phải...
 • 37
 • 241
 • 0

2.Bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hòahội chủ nghĩa Việt Nam

2.Bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
... KT32E-054 Luật tố tụng dân Tài liệu tham khảo: Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại Học Luật Hà Nội, nxb Tư pháp, năm 2005 Bộ luật tố tụng dân nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm ... tách chúng ra? Điều 163 Bộ luật tố tụng dân có quy định: “1 Cá nhân, quan, tổ chức khởi kiện nhiều cá nhân, quan, tổ chức khác quan hệ pháp luật nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với để giải ... quan tới cần thiết phải giải để đảm bảo việc xử án tiến hành nhanh chóng, xác pháp luật Điều 38 Bộ luật tố tụng dân năm 2004 (BLTTDS) có quy định việc nhập tách vụ án: “1 Toà án nhập hai nhiều...
 • 4
 • 533
 • 2

Bộ luật dân sự nước Cộng hòahội chủ nghĩa Việt Nam 2005.

Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005.
... pháp luật thừa kế” Pháp luật thừa kế quy định Phần thứ tư BLDS DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nôi, Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 1, Nxb CAND, Hà Nội, 2009 Bộ luật dân nước ... Nôi, Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 1, Nxb CAND, Hà Nội, 2009 Bộ luật dân nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 Các webside: www.ecolaw.vn www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com ... b) Đối với tài sản chung chủ sở hữu chung lại quản lí; c) Tài sản vợ chồng quản lí vợ chồng tiếp tục quản lí; vợ chồng chết lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân thành niên cha, mẹ người...
 • 5
 • 288
 • 1

Bài 21: Pháp luật nước cộng hòahội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 21: Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
... yêu cầu lợi ích người khác hội - Không làm hại đến tự do, lợi ích người khác hội - Nhà nước với quy tắc, chuẩn mực pháp luật công cụ chủ yếu để điều hành hội Như với tư cách học sinh ... quy đònh để làm gì? Vì sao? 1/ Khái niệm: Pháp luật quy tắc xử chung, có tính 3/ hội đề pháp luật để làm gì? GV: Từ nhận xét trên, rút khái niệm pháp luật GV: Yêu cầu HS nhắc lại GV: Chốt lại ... DUNG BÀI HỌC GV: Đàm thoại để giúp HS hiểu pháp luật gì? GV: Giải thích việc thực đạo đức thực pháp luật GV: Dùng sơ đồ sau để giải thích GV: Đặt câu hỏi 1/ Cơ sở hình thành đạo đức pháp luật? ...
 • 4
 • 2,560
 • 6

LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 602005QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 602005QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
... người đăng ký với doanh nghiệp để làm địa liên hệ 22 Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ Điều Bảo đảm Nhà nước doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước công nhận ... Tên doanh nghiệp viết tiếng nước tên viết tắt doanh nghiệp Tên doanh nghiệp viết tiếng nước tên dịch từ tên tiếng Việt sang tiếng nước tương ứng Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng doanh nghiệp ... riêng doanh nghiệp đăng ký số tự nhiên, số thứ tự chữ tiếng Việt sau tên riêng doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký công ty doanh nghiệp đăng ký; e) Tên riêng doanh nghiệp...
 • 82
 • 298
 • 0

nhìn nhận về bộ luật dân sự của nhà nước cộng hoàhội chủ nghĩa việt nam

nhìn nhận về bộ luật dân sự của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
... pháp chế hội chủ nghĩa Nhìn nhận luật dân nhà nớc cộng hoà hội chủ nghĩa Việt nam Chơng I: Hệ thống luật Dân nguồn luật Dân A.Hệ thống luật Dân Luật Dân hệ thống quy phạm pháp luật dân điều ... sửa đổi, hoàn thiện II.Vị trí, vai trò Bộ luật Dân chủ thể luật Dân Nhìn nhận luật dân nhà nớc cộng hoà hội chủ nghĩa Việt nam *Vị trí, vai trò Bộ luật Dân hệ thống pháp luật Việt Nam nguyên ... quyền, lợi ích chủ thể khác, Nhà nớc(tịch thu tài sản, phạt vi phạm, định bán đấu giá) Nhìn nhận luật dân nhà nớc cộng hoà hội chủ nghĩa Việt nam Chơng II: Nhìn nhận Bộ luật dân thực tế I.Một...
 • 22
 • 293
 • 0

Xem thêm