TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An
... An mt cỏch hp lớ v hiu qu 4.2 Quan im h thng Mi ch th tn ti v phỏt trin trờn trỏi t u cú mi quan h gn kt hu c th thng nht - nh mt h thng mang tớnh t nhiờn khỏch quan V gúc t chc lónh th, quan ... phm cú hm lng tri thc cao + Vựng gm 13 tnh, thnh (An Giang, Bc Liờu, Bn Tre, Cn Th, ng Thỏp, Hu Giang, Kiờn Giang, Long An, C Mau, Súc Trng, Tin Giang, Tr Vinh, Vnh Long) trung phỏt trin ngnh cụng ... cng l mc tiờu m TCLTCN Ngh An ang hng ti - T chc lónh th cụng nghip Ngh An phi m bo cú s phỏt trin hi ho v tng tỏc Mt khụng gian cụng nghip Ngh An hi ho l mt khụng gian m ú cỏc ngnh, cỏc tiu...
 • 185
 • 482
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An

tóm tắt luận án tiến sĩ: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An
... công nghiệp 3.3 Đánh giá tổng hợp tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An 3.3.1 Các mặt đạt được: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An bước đầu phát triển với số kết đáng khích lệ Tổ chức lãnh thổ ... hướng tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An 4.2.1 Mục tiêu tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An + Xây dựng số sở công nghiệp với công nghệ tiên tiến, đại nhằm tăng nhanh lực sản xuất công nghiệp, ... hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An Chương 3: Hiện trạng tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An Chương 4: Định hướng giải pháp TCLTCN Nghệ An đến năm 2020 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN, CƠ...
 • 24
 • 289
 • 0

tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh thái bình giai đoạn 2000 – 2013

tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh thái bình giai đoạn 2000 – 2013
... đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp 1.2 TCLTCN Việt Nam vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2000 2013 1.2.1 TCLTCN Việt Nam giai đoạn 2000 2013 Trong giai đoạn vừa qua, trình phát triển công nghiệp ... phát huy hết Để góp phần phát triển hiệu công nghiệp tỉnh Thái Bình, chọn đề tài nghiên cứu là: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 2013 cho đề tài khóa luận Mục đích, ... sông Hồng giai đoạn 2000 2013 .19 1.2.1 TCLTCN Việt Nam giai đoạn 2000 2013 19 1.2.2 TCLTCN vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2000 2013 .21 2.1 Khái quát tỉnh Thái Bình ...
 • 74
 • 99
 • 0

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
... VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Các quan niệm tổ chức lãnh thổ kinh tế tổ chức lãnh thổ công nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm tổ chức lãnh thổ kinh tế Tổ chức lãnh thổ hay tổ chức ... chức lãnh thổ công nghiệp - Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng thực trạng tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên - Chương 3: Định hướng giải pháp tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên ... TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 Các nhân tố ảnh hƣởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên 2.1.1 Nhân tố bên 2.1.1.1 Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ Thái Nguyên...
 • 131
 • 224
 • 0

Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh nghệ an

Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh nghệ an
... gian” [16, tr.4] Tổ chức lãnh thổ gồm nhiều thành phần liên kết chặt chẽ với nhau, bao gồm TCLT kinh tế TCLT xã hội b Tổ chức lãnh thổ kinh tế Tổ chức lãnh thổ kinh tế (hay tổ chức không gian kinh ... cho tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Tiến sĩ Lương Thị Thành Vinh (2011) luận án Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An [103] nghiên cứu cách tổng hợp tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An, ... trưng cho Nghệ An - tỉnh lãnh thổ lớn nước ta là: Khu kinh tế (KKT), trung tâm kinh tế tiểu vùng kinh tế Riêng tiểu vùng kinh tế, đề tài thừa nhận ranh giới tiểu vùng tỉnh quy hoạch (dựa ranh giới...
 • 207
 • 545
 • 3

tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh nghệ an bản tóm tắt tiếng anh

tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh nghệ an bản tóm tắt tiếng anh
... Bang, Lang Co - Canh Duong - In the region has formed a national tourist routes, such as: online Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue to Ho Chi Minh City or Hanoi ... Highway and 1.2.3.2 The form of spatial TOE a Economic zone: Nghi Son (Thanh Hoa), Nghe An Southeast, Vung Ang (Ha Tinh), rather than in Quang Binh, Quang Tri South East, Chan May - Lang Co (Thua ... Thanh Hoa, Quang Binh, Quang Tri, the central business district of the province and the country: Laos China In particular, Vinh market wholesalers and retail, import and export of Nghe An and...
 • 24
 • 120
 • 0

tóm tắt luận án tiên sĩ tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh nghệ an

tóm tắt luận án tiên sĩ tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh nghệ an
... du lịch tỉnh Nghệ An [16], Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An [99], Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh Nghệ An [58] Dựa kết công trình nghiên cứu TCLTKT giới Việt Nam tỉnh Nghệ An, đề tài ... luồng hàng c Đánh giá chung thực trạng phát triển trung tâm kinh tế 2.2.3.3 Tiểu vùng kinh tế Bên cạnh việc hình thành KKT, trung tâm kinh tế, tổ chức không gian kinh tế tỉnh Nghệ An có phân hóa ... có hiệu đề án phát triển KT – XH miền Tây Nghệ An , trang 105 - 113 Nguyễn Thị Trang Thanh (2012), Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Nghệ An, Luận án Tiến Địa lý học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội...
 • 30
 • 175
 • 0

Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh nghệ an

Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh nghệ an
... gian” [16, tr.4] Tổ chức lãnh thổ gồm nhiều thành phần liên kết chặt chẽ với nhau, bao gồm TCLT kinh tế TCLT xã hội b Tổ chức lãnh thổ kinh tế Tổ chức lãnh thổ kinh tế (hay tổ chức không gian kinh ... cho tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Tiến sĩ Lƣơng Thị Thành Vinh (2011) luận án Tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An [103] nghiên cứu cách tổng hợp tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An, ... cho Nghệ An - tỉnh lãnh thổ lớn nƣớc ta là: Khu kinh tế (KKT), trung tâm kinh tế tiểu vùng kinh tế Riêng tiểu vùng kinh tế, đề tài thừa nhận ranh giới tiểu vùng đƣợc tỉnh quy hoạch (dựa ranh...
 • 212
 • 72
 • 0

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp nghệ an

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp nghệ an
... An mt cỏch hp lớ v hiu qu 4.2 Quan im h thng Mi ch th tn ti v phỏt trin trờn trỏi t u cú mi quan h gn kt hu c th thng nht - nh mt h thng mang tớnh t nhiờn khỏch quan V gúc t chc lónh th, quan ... kinh t - xó hi Ngh An v ng thi l mt b phn ca TCLTCN vựng Bc Trung B Do ú, dng quan im h thng vo nghiờn cu TCLTCN Ngh An xem xột mi quan h liờn ngnh, liờn lónh th lm TCLTCN Ngh An cú th phi hp ... kinh t - xó hi bao quanh Cỏc thnh phn c bn ú cựng vi phng thc sn xut tin b hay lc hu s em li s phỏt trin nhanh hay chm cho lónh th ú T chc lónh th cụng nghip Ngh An l mt b phn quan trng t chc lónh...
 • 34
 • 394
 • 0

các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam
... đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp 1.2 Cơ sở thục tiễn tổ chức lãnh thổ công nghiệp 10 1.2.1 Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp giới 10 1.2.2 Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ... tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Chương 2: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp địa bàn tỉnh Nam - Chương 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp địa ... nghiệp Việt Nam 13 CHƢƠNG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 18 2.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp địa bàn tỉnh Nam ...
 • 79
 • 265
 • 0

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp(Trương PTDT Nội Trú tỉnh Hà Giang)

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp(Trương PTDT Nội Trú tỉnh Hà Giang)
... hình thức tở chức lãnh thở cơng nghiệp nào? Vậy tở chức lãnh thở cơng nghiệp là ? Khái niệm - TCLTCN là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và sở sản x́t CN lãnh thở nhất ... cả nước ? Dựa vào sơ đồ so sánh khác đặc điểm KCN trung tâm công nghiệp Khu công nghiệp Trung tâm công nghiệp Khu công nghiệp TT công nghiệp - Đặc điểm: - Đặc điểm: Có ranh giới rõ ràng Gắn ... CNH, HĐH đất nước ta ? Hà giang có các hình thức tở chức lãnh thở cơng nghiệp nào ? Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bơng thăm khu vực xây dựng Nhà máy chế...
 • 21
 • 157
 • 0

Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệptỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ
... TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ 3.1 Thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ 3.1.1 Sơ lược công nghiệp tỉnh Phú Thọ thời kỳ 1960 1997 Năm 1962, trung tâm công ... triển phân bố hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp 3.2.1 Khái quát hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Phú Thọ Đến trước giai đoạn 1997 - 2000, tỉnh Phú Thọ có trung tâm công nghiệp Việt ... 1.1.3 Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp 1.1.3.1 Trên giới Các hình thức TCLTCN phong phú đa dạng, số hình thức chủ yếu gồm hình thức: quận công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp...
 • 29
 • 399
 • 0

Bài 38: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 38: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
... TCLTCN a Điểm công nghiệp: - Đặc điểm: + Đồng với điểm dân cư + Gồm từ đến hai xí nghiệp nằm gần khu nguyên liệu – nhiên liệu CN, vùng nguyên liệu nông sản + Không có mối liên hệ với xí nghiệp - Nước ... nguyên liệu nông sản + Không có mối liên hệ với xí nghiệp - Nước ta có nhiều điểm công nghiệp (….) b Khu công nghiệp: - Đặc điểm: + Có ranh giới địa lí xác định, vị trí thuận lợi + Chuyên sản ... KCN tập trung, KCX khu công nghệ cao - Các KCN phân bố không đồng đều: + Tập trung Đông Nam Bộ, ĐBSHồng Duyên hải Miền Trung - Các khu vực khác hạn chế c Trung tâm công nghiệp: - Đặc điểm: + Gắn...
 • 3
 • 1,299
 • 0

B33 Mot so hinh thuc chu yeu cua to chuc lanh tho cong nghiep

B33 Mot so hinh thuc chu yeu cua to chuc lanh tho cong nghiep
... •- Có tầm ảnh hưởng lớn kinh tế quốc gia •Ví Dụ :Hà Nội , Thành Phố Hồ Chí Minh Dựa vào sơ đồ so sánh khác KCN trung tâm công nghiệp Khu công nghiệp Trung tâm công nghiệp Khu công nghiệp Trung ... tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác,có mối quan hệ mật thiết với -Có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao - ngành phục vụ bổ trợ  Qui mô : -Vùng công nghiệp phân bố qui mô lãnh thỗ ... Củng cố : Nối cột A với cột B cho hợp lí ? Cột A Cột B a.Có xí hạt nhân hay nòng cốt đònh hùng chuyên môn hóa 1.Điểm công nghiệp b Điểm dân cư hai xí nghiệp công nghiệp Khu công nghiệp c.Gắn...
 • 32
 • 1,325
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: một số hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ công nghiệpđặc điểm tổ chức lãnh thổ công nghiệpđặc điểm tổ chức lãnh thổ công nghiệp việt namvấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệphình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệpkhái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệpbài 25 tổ chức lãnh thổ công nghiệptổ chức lãnh thổ công nghiệp đồng bằng sông hồngtổ chức lãnh thổ công nghiệp khai tháctổ chức lãnh thổ công nghiệp việt namtổ chức lãnh thổ công nghiệp là gìtổ chức lãnh thổ công nghiệp ở việt namví dụ về tổ chức lãnh thổ công nghiệpnêu khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệpbài giảng vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệpKẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát điện áp lưới PHÂN PHỐI KHI có máy PHÁT điện GIÓ17.05.03 gdt 2. thong bao ban 100.000 cp huynh thi thanh hoseMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 20. Thêm hình ảnh để minh họaLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU