TỔNG KẾT NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI CÁCH ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Một số nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng Một nghiên cứu về dịch vụ hàng không nội địa Việt Nam

Một số nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng Một nghiên cứu về dịch vụ hàng không nội địa ở Việt Nam
... lượng dịch vụ giá trị dịch vụ đến lòng trung thành khách hàng Nhìn chung, số lượng nghiên cứu lòng trung thành khách hàng 16 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ (39) 2014 với dịch vụ hàng ... hàng không nội địa Việt Nam Do đó, việc có thêm nghiên cứu lĩnh vực thật cần thiết Chính lý nên nghiên cứu thực để xác định yếu tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lòng trung thành khách hàng ... dựng lòng trung thành khách hàng vấn đề đơn giản Tiền đề vấn đề phải nhận biết đâu yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng để từ đưa chiến lược hợp lý Đã có vài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng...
 • 15
 • 223
 • 1

Nghiên cứu về tình hình kinh doanh theo mạng việt nam trong giai đoạn 2007 – 2009

Nghiên cứu về tình hình kinh doanh theo mạng ở việt nam trong giai đoạn 2007 – 2009
... từ giai đoạn 2007- 2009 Nội dung nghiên cứu: Chương 1: Tổng quan kinh doanh theo mạng 1.Cơ sở hình thành đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3.Ý nghĩa nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu ... pháp nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Định nghĩa hình thức kinh doanh theo mạng Lịch sử hình thành kinh doanh theo mạng Nguyên lý phát triển kinh doanh theo mạng hình trả thưởng So sánh kinh ... kinh doanh theo mạng kinh doanh truyền thống Chương 3: Phân tích đánh giá tình hình xu hướng phát triển kinh doanh theo mạng giới Việt Nam giai đoạn 2007- 2009 Xu hướng phát triển kinh doanh theo...
 • 23
 • 366
 • 0

Nghiên cứu về tiềm năng phát triển điện gió Việt Nam

Nghiên cứu về tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam
... hoạch điện lực, minh bạch hóa thủ tục đầu tư phát triển điện gió Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp, ngành chủ đầu tư dự án điện gió; Thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển nguồn điện gió ... xuất điện gió hiệu Vì vậy, đến thời điểm nay, việc phát triển điện gió Việt Nam khiêm tốn Khó khăn từ nhiều phía Đầu tư điện gió Việt Nam chậm phát triển nhiều lý do: điều kiện tự nhiên, thời tiết, ... trạm phát điện gió công suất lớn để cung cấp lượng điện cho dân cư đảo Phát triển chưa xứng với tiềm Mặc dù đánh giá nước có nguồn lượng gió dồi dào, đến phát triển nguồn lượng chưa phát triển...
 • 5
 • 199
 • 0

Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục với việc đổi mới phương pháp giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục với việc đổi mới phương pháp giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
... Minh giáo dục nói chung phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh nói riêng Với lý trên, việc nghiên cứu đề tài: Quan điểm Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục với việc đổi phương pháp giáo dục đại học Việt ... đổi phương pháp giáo dục đại học Việt Nam 61 2.2.2 Một số vấn đề đặt việc đổi phương pháp giáo dục đại học Việt Nam 64 CHƢƠNG 3: ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY ... quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 25 1.3.2 Quan điểm Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục 27 1.3.3 Giá trị quan điểm Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục giáo dục Việt Nam 45 CHƢƠNG...
 • 110
 • 640
 • 1

Thực trạng về chất lượng giáo dục đai học việt nam

Thực trạng về chất lượng giáo dục đai học ở việt nam
... Tuy nhiên rõ ràng Việt Nam phải cố gắng nhiều việc cải thiện chất lượng giáo dục đại học cải cách mạnh mẽ nữa, theo chiều rồng chiều sâu Đánh giá chất lượng giáo dục đại học Việt Nam a) Thành công ... tác giáo dục đại học. Điều góp phần không nhỏ việc đẩy mạnh chất lượng đại học nước ta _Hợp tác quốc tế giáo dục đại học có bước tiến giáo dục đại học nước ta.Thật vậy, phân tích phần thực trạng, ... nhỏ đến chất lượng giáo dục đại học _Đầu tư giáo dục nước ta ít.Cơ sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật nhiều hạn chế _Lương giáo sư chưa cao Theo đánh giá chuyên gia lương giáo Việt Nam thấp...
 • 25
 • 68
 • 0

Thực hiện pháp luật về viên chức trong trường đại học việt nam

Thực hiện pháp luật về viên chức trong trường đại học ở việt nam
... viên chức trường đại học Chương 3: Thực trạng pháp luật thực pháp luật viên chức trường đại học Việt Nam Chương 4: Quan điểm giải pháp bảo đảm thực pháp luật viên chức trường đại học Việt Nam Chương ... hội giám sát việc thực pháp luật viên chức trường đại học 14 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY Trong chương này, ... chế quy phạm pháp luật thực định thực tiễn thực pháp luật viên chức trường đại học; - Luận án phân tích số quy định pháp luật hành viên chức, thực pháp luật viên chức trường đại học số nước Trung...
 • 27
 • 207
 • 0

Quan điểm của đảng cộng sản việt nam về phát triển giáo dục đại học việt nam hiện nay

Quan điểm của đảng cộng sản việt nam về phát triển giáo dục đại học ở việt nam hiện nay
... văn 3.1 Mục đích Khái quát quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển giáo dục đại học rút giá trị quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển giáo dục đại học Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ - Làm rõ ... tỏ quan điểm Đảng Cộng sản Việt phát triển giáo dục đại học từ năm 1996 đến Những đóng góp khoa học luận văn Qua nghiên cứu quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam phát triển giáo dục đại học Việt Nam ... phát triển giáo dục đại học đáp ứng phát triển nhanh bền vững đất nước nhu cầu thiết Chính với lý định lựa chọn đề tài Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển giáo dục đại học Việt Nam nay ...
 • 99
 • 251
 • 0

Nghiên cứu về thuế và cải cách hệ thống thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

Nghiên cứu về thuế và cải cách hệ thống thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế
... luận thuế cải cách hệ thống thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế - Chương II : Thực trạng hệ thống thuế Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Chương III : Các giải pháp hoàn thiện hệ ... quốc tế -5- Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Luận văn vấn đề chung thuế cải cách thuế nước giới Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài đề cập sâu vào kinh nghiệm cải cách ... hội nhập kinh tế quốc tế .61 2.3.3- Những kết đạt hệ thống thuế Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 66 2.3.4- Những tồn hệ thống thuế Việt Nam tiến trình hội nhập kinh...
 • 6
 • 338
 • 2

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu về DINH DƯỠNG và THỨC ăn GIA súc VIỆT NAM

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu về DINH DƯỠNG và THỨC ăn GIA súc VIỆT NAM
... gia cầm 4.3 Tình hình nghiên cứu dinh dưỡng cho gia súc nhai lại 4.3.1 Tình hình nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc nhai lại Dinh dưỡng cho gia súc nhai lại thường phụ thuộc vào ... liệu thức ăn đối tượng gia súc gia cầm khác để xây dựng sở liệu tỷ lệ tiêu hoá Việt nam Tình hình nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm Nghiên cứu xác định nhu cầu dinh dưỡng ... học dinh dưỡng thức ăn gia súc Trong 20 năm gần đây, tình hình nghiên cứu phát triển chăn nuôi đặc biệt lãnh vực thức ăn gia súc có nhiều tiến rõ rệt Những tiến lĩnh vực nghiên cứu dinh dưỡng thức...
 • 85
 • 534
 • 1

Nghiên cứu Về Chương Trình Nội Địa Hoá Xe Máy Việt Nam

Nghiên cứu Về Chương Trình Nội Địa Hoá Xe Máy Việt Nam
... cho xe "Made in Vietnam" Để "chữa cháy", cơng nghiệp vừa bắt tay nghiên cứu đưa tiêu chí Theo dự thảo cơng nghiệp hồn thành, xe máy thương hiệu Việt Nam phải nội địa hóa 80% Riêng tỷ lệ nội địa ... động Hiện nay, Việt Nam sản xuất tất phụ tùng xe máy ngoại trừ động cơ, tỷ lệ nội địa hóa 80% hồn tồn thực Theo ơng Hiển, có xe máy "Made in Vietnam" nước ta xây dựng cơng nghiệp xe máy Với sách ... nội địa hố năm để có đủ thời gian đầu tư sản xuất phụ tùng cho lắp ráp xe máy - Việc gia tăng tỷ lệ nội địa hố góp phần làm giảm giá xe máy, người tiêu dùng lo ngại chất lượng chủng loại xe máy...
 • 27
 • 294
 • 0

nghiên cứu các vấn đề cơ bản về công nghịêp hoá- hiện đại hoá Việt Nam

nghiên cứu các vấn đề cơ bản về công nghịêp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam
... thành cách mạng ngời , biến ngời Việt Nam thành nguồn lực định đa nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc đến thành công 16 Tiểu luận KTCT Nam Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Việt Kết luận Công ... KTCT Nam Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Việt I công nghiệp hoá, đại hoá ? Từ trớc tới nay, có nhiều định nghĩa khác công nghiệp hoá Vậy nên hiểu phạm trù nh nào? Quan niệm đơn giản công nghiệp hoá ... trình công nghiệp hoá, đại hoá nhng mức độ tác động vai trò chúng toàn trình công nghiệp hoá, đại hoá không giống nhau, nguồn lực ngời yếu tố định Tiểu luận KTCT Nam Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá...
 • 20
 • 350
 • 1

Tài liệu Vài ý kiến về nghiên cứu khoa học và giáo dục sau đại học Việt Nam pdf

Tài liệu Vài ý kiến về nghiên cứu khoa học và giáo dục sau đại học ở Việt Nam pdf
... trả lời ba câu hỏi Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục sau đại học Việt Nam? Đâu nguyên nhân? Phải làm để thay đổi tình hình? Số học sinh, sinh viên 139 đại học (109 trường công, 30 trường ... quản lý khoa học? Một khoa học có nhiều yếu tố chưa thật† †Bài giáo sư Nguyễn Văn Chiển (Tia Sáng), Huỳnh Hữu Tuệ (Việt Nam Net) 30 Tình hình nghiên cứu khoa học Thiếu định hướng hợp lý loại ... biết Việt Nam rough sets, sở liệu quan hệ, association mining, v.v 32 Xây dựng lực lượng khoa học Thế hệ đầu miệt mài làm khoa học điều kiện khó khăn không theo đuổi việc làm nghiên cứu khoa học...
 • 21
 • 373
 • 0

Nghiên cứu quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học việt nam

Nghiên cứu quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học ở việt nam
... CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM 3.1 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp quản kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục đại học Luận án đưa ... đích nghiên cứu: Qua nghiên cứu sở luận, thực tiễn KTĐG kết học tập quản KTĐG kết học tập kết hợp với nghiên cứu yêu cầu GDĐH quản KTĐG kết học tập, tiến hành nghiên cứu quản KTĐG kết ... học đảm nhận đƣợc công việc ngày phức tạp tƣơng lai 1.2.2 Quản kiểm tra, đánh giá kết học tập 1.2.2.1 Khái niệm quản kiểm tra, đánh giá kết học tập Trên sở luận quản kết hợp với lý...
 • 33
 • 722
 • 4

Xem thêm