Phát trển NL MHHTH cho HS lớp 4 thông qua dạy học các phép toán trên số tự nhiên

Dạy học các phép tính với số tự nhiên theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh các lớp 4, lớp 5

Dạy học các phép tính với số tự nhiên theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh các lớp 4, lớp 5
... b (m + n) Vớ d: 52 4 + 149 = (52 4 + 6) + (149 + 1) (6 + 1) = = = 53 0 + 150 680 -7 -7 673 + Vn dng tớnh cht giao hoỏn v tớnh cht kt hp: Vớ d: 7 45 + 817 + 255 + 183 = 7 45 + 255 + 817 + 183 ( tớnh ... (1994) Chng trình toán 4, chủ yếu củng cố, khái quát hóa kiến thức, kỹ học đồng thời mở rộng, phát triển mạch kiến thức với số nội dung nh phân số phép tính phân số, diện tích số đơn vị đo diện tích, ... nghỡn cho 50 0, ta nhõn s ú vi c bao nhiờu chia cho 1000 - Mun chia mt s chn trm cho 25, ta nhõn s ú vi c bao nhiờu chia cho 100 - Mun chia mt s chn nghỡn cho 1 25, ta nhõn s ú vi c bao nhiờu chia cho...
 • 148
 • 158
 • 0

Phát triển năng lực GQVĐ cho HS lớp 4 thông qua các dạng toán cơ bản

Phát triển năng lực GQVĐ cho HS lớp 4 thông qua các dạng toán cơ bản
... toán chưa trọng phát triển lực GQVĐ cho HS Để góp phần phát triển lực GQVĐ cho HS, đầu tư thời gian nghiên cứu mạnh dạn đưa vấn đề "Phát triển lực GQVĐ cho HS lớp thông qua dạng toán bản 1.2 Mục ... MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chuẩn đầu lực GQVĐ 18 Bảng 2.2 Các mức độ phát triển lực GQVĐ theo [4, Tr.22] 21 Bảng 4. 1 Mức độ hứng thú HS học dạng toán .51 Bảng 4. 2 Khó khăn HS GQVĐ dạng toán ... 53 Bảng 4. 4 Kết sau sử dụng biện pháp phát triển lực GQVĐ cho HS 54 Bảng 4. 5 Kết sau sử dụng biện pháp phát triển NL GQVĐ cho HS 60 Bảng 4. 6 Kết sau sử dụng biện pháp phát triển...
 • 93
 • 63
 • 2

Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN)

Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn toán theo mô hình trường học mới (VNEN)
... lõi học sinh Tự học Tự quản – Tự rèn luyện coi giải pháp có ưu cho thay đổi giáo dục Việt Nam Chính lí mà chọn đề tài Rèn luyện kỹ tự học cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Toán theo hình ... biểu rèn luyện kỹ tự học cho học sinh lớp Cái khó việc tự học thân học sinh phải có nội lực thích học, yêu thích môn học, xuất phát từ mục đích thân, học cho ai, học Rèn luyện kỹ tự học cho học ... nêu nhận thấy: Kỹ tự học cần thiết bước tập cho học sinh lớp làm quen Việc hình thành phát triển kỹ tự học cho học sinh lớp trình học môn Toán theo VNEN thực Kỹ tự học học sinh lớp hình thành phát...
 • 89
 • 1,890
 • 24

Phát triển duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
... xuyên học tập, nắm đối ng học sinh có phương pháp sư phạm phù hợp 22 Tính thiết thực, khả thi khách quan việc phát triển sáng tạo cho học sinh THPT qua dạy học toán Giá trị lớn Giá trị nhỏ ... tuệ khác Phát triển sáng tạo cho học sinh thông qua việc rèn luyện khả phát vấn đề khơi dậy ý ng Phát triển sáng tạo cho học sinh trình lâu dài cần tiến hành tất khâu trình dạy học Chú ... mới, phẩm chất sáng tạo nảy sinh từ nhờ đó phát triển rèn 1.4.2 Phương hướng phát triển sáng tạo cho học sinh qua môn toán Phát triển sáng tạo cho học sinh thông qua việc kết hợp...
 • 24
 • 499
 • 1

Rèn luyện kỹ năng tiền chứng minh cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học các yếu tố hình học

Rèn luyện kỹ năng tiền chứng minh cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học các yếu tố hình học
... RLKNTCM cho HS tiểu học 9 Chương II: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TIỀN CHỨNG MINH CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 2.1 Mục tiêu, định hướng RLKNTCM cho HS lớp thông qua dạy học YTHH ... học yếu tố hình học lớp 5, Tạp chí Giáo dục, số 153 , Kì - 1/2007, tr. 35 - 36 10 Nguyễn Thị Kim Thoa (2007), Rèn luyện kỹ tiền chứng minh cho học sinh lớp thông qua toán hình học, Tạp chí Khoa học ... tài nghiên cứu khoa học cấp trường Nguyễn Thị Kim Thoa (2006), Một số biện pháp rèn luyện kỹ tiền chứng minh cho học sinh lớp qua dạy học yếu tố hình học, Thông tin Khoa học Sư phạm, Viện Nghiên...
 • 27
 • 567
 • 2

Phát triển duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tt

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tt
... 15 1.4 Phát triển sáng tạo cho học sinh qua môn Toán 17 1.4.1.Một số biểu sáng tạo học sinh học Toán 17 1.4.2.Phương hướng phát triển sáng tạo cho học sinh qua môn Toán 18 1.5 ... Phát triển sáng tạo cho học sinh thông qua việc kết hợp hoạt động trí tuệ khác Phát triển sáng tạo cho học sinh thông qua việc rèn luyện khả phát vấn đề khơi dậy ý ng Phát triển sáng ... loại hình duy, thao tác bật suy nghĩ Chính mảnh đát tốt để có hội phát triển suy nghĩ cho học sinh 2.3 Các biện pháp phát triển sáng tạo cho học sinh THPT qua dạy học toán GTLN...
 • 28
 • 180
 • 0

Phát triển duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
... hờt sc quan trong viờc phat triờn t sang tao cho hoc sinh Vai tro cua t sang tao, va viờc day hoc cho phat triờn t sang tao cua hoc sinh thụng qua mụn toan quan la võy Nhng bng nhng quan ... hiờu qua cua qua trinh day hoc Bi day hoc chinh la mụt qua trinh kich thich t duy, day cho hoc sinh phng phap t t o cac em co kha nng võn dung va t hoc cao hn Viờc phat triờn t cho hoc sinh trc ... la chon cach giai quyờt tụi u nhõt; - Tõp cho hoc sinh võn dung cac thao tac khai quat hoa, c biờt hoa, tng t; - Tõp cho hoc sinh biờt cach hờ thụng hoa kiờn thc va phng phap; - Tõp cho hoc sinh...
 • 106
 • 200
 • 0

Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh thông qua dạy học chủ đề xã hội môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh thông qua dạy học chủ đề xã hội môn tự nhiên và xã hội lớp 3
... KNGT cho HS thông qua dạy học chủ đề hội môn TN&XH lớp 34 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIAO TIẾPCHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ XÃ HỘI MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở LỚP ... KNGT cho HS thông qua dạy học chủ đề hội, môn TN&XH lớp 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC RÈN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ XÃ HỘI – MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1.1 Một ... dạy học chủ đề hội - môn TN&XH lớp 24 1 .3. 3 Ưu môn học với việc rèn luyện KNGT cho HS 25 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC RÈN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ XÃ HỘI...
 • 23
 • 114
 • 0

Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất

Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHÙNG ĐỨC CƯỜNG NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN THUỘC CHỦ ĐỀ TỔ ... nghiệp với đề tài: Nâng cao lực giải vấn đề cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học toán nội dung thực tiễn thuộc chủ đề Tổ hợp xác suất hoàn thành trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc ... dạy học toán nội dung thực tiễn 35 1.2.5 Mối liên hệ dạy học toán thực nâng cao lực giải vấn đề 36 1.3 Thực trạng dạy học giải vấn đề, day học toán nội dung thực tiễn dạy...
 • 110
 • 348
 • 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC :Biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho HS lớp 4, 5 Trường Tiểu học Long Hẹ - Thuận Châu – Sơn La

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC :Biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho HS lớp 4, 5 Trường Tiểu học Long Hẹ - Thuận Châu – Sơn La
... Trường Tiểu học Long Hẹ - Thuận Châu Sơn La tầm quan trọng việc rèn đọc diễn cảm cho HS - Các biện pháp giáo viên sử dụng để rèn đọc diễn cảm cho HS lớp 4, 5, Trường Tiểu học Long Hẹ - Thuận ... Rèn luyện đọc cho HS; Rèn luyện đọc diễn cảm cho HS; GV đọc mẫu diễn cảm; Sử dụng phương tiện thuật dạy đọc diễn cảm cho HS lớp 4, Trường Tiểu học Long Hẹ - Thuận Châu Sơn La Chương ... biện pháp rèn đọc diễn cảm cho HS lớp 4, Trường Tiểu học Long Hẹ - Thuận Châu Sơn La chương II Chương Biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4, Tác giả đề xuất số biện pháp: Rèn luyện...
 • 62
 • 992
 • 11

DẠY CTVH CHO HS LỚP 4-5 QUA MÔN TV

DẠY CTVH CHO HS LỚP 4-5 QUA MÔN TV
... dỉûng cho HS hỉïng thụ v thọi quen âc Phi lm cho HS thêch v tháúy âỉåüc ràòng: Âc s cọ êch cho cạc em sút c cüc âåìi GV: Phảm Thë Hỉång Lan Trảch Trỉåìng Tiãøu hc säú Triãûu Dảy cm thủ vàn hc cho ... thủ vàn hc cho hc sinh låïp - qua män Tiãúng Viãût - Bỉåïc tçm hiãøu bi l trng tám giụp HS cm thủ vàn hc båíi pháưn ny, GV cọ thãø giụp HS hiãøu âỉåüc cạc biãûn phạp tu tỉì thäng qua viãûc tçm ... cho cạc em quan sạt, tri nghiãûm nhỉỵng gç s viãút, Sau quan sạt, cạc em cáưn âỉåüc viãút nhỉỵng âoản bi củ thãø vãư nhỉỵng gç m mçnh â quan sạt, tham quan * Vê dủ 1: Khi hỉåïng dáùn HS lm BT3,...
 • 6
 • 68
 • 0

Phát triển duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu có cấu trúc tin học lớp 11 THPT

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu có cấu trúc tin học lớp 11 THPT
... việc phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Chơng II: Một số định hớng s phạm góp phần phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy ... Để phát triển t thuật giải cho học sinh cách hiệu thông qua việc dạy học Tin học nói chung thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc nói riêng Giáo viên nên rèn luyện cho học ... cực t học sinh Trên số nguyên tắc cần phải đảm bảo dạy học theo hớng phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Trong chơng trình Tin học đợc...
 • 80
 • 324
 • 1

Phát triển duy cho học sinh thông qua dạy học chương “phép nhân và phép chia các đa thức” lớp 8 trung họcsở

Phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học chương “phép nhân và phép chia các đa thức” lớp 8 trung học cơ sở
... là: Phát triển cho học sinh thông qua dạy học chương Phép nhân phép chia đa thức” lớp trung học sở Lịch sử nghiên cứu Gần có nhiều công trình nghiên cứu việc phát triển cho học sinh dạy học ... cho học sinh thông qua dạy học chƣơng Phép nhân phép chia đa thức” lớp trung học sở 2.1.1 Dạy Dạy học truyền thống nặng dạy kiến thức mà xem nhẹ dạy kĩ tƣ Dạy học đại quan tâm đến phát triển ... TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HÀNH GIẢNG DẠY CHƢƠNG “PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC” LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ TÁC DỤNG PHÁT TRIỂN TƢ DUY CHO HỌC SINH 2.1 Những để phát triển tƣ cho...
 • 23
 • 583
 • 2

Đề tài - Một vài biện pháp rèn kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông qua các môn học

Đề tài - Một vài biện pháp rèn kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông qua các môn học
... Page 10 Đề tài: vài biện pháp rèn sống cho HS lớp thông qua môn học Việc rèn luyện sống cho học sinh xem chức năng, nhiệm vụ thường xuyên đội ngũ giáo viên từ nhiều năm Tuy nhiên việc rèn ... việc rèn luyện ý : Hội Ôn Thi ĐH Page Đề tài: vài biện pháp rèn sống cho HS lớp thông qua môn học Biện pháp 4: Động viên khen thưởng Để động viên, khuyến khích học sinh thực tốt việc rèn ... mạnh dạn Việc rèn luyện tạo thói quen tốt cho thân em, Hội Ôn Thi ĐH Page Đề tài: vài biện pháp rèn sống cho HS lớp thông qua môn học em tham gia cách chủ động tích cực vào trình học tập, tạo...
 • 11
 • 1,188
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: phát triển tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc dữ liệubai on tap cac phep tinh voi so tu nhien lop 4 trang 162giao an on tap cac phep tinh ve so tu nhien lop 4on tap ve cac phep tinh ve so tu nhien tiet 157 lop 4on tap ve cac phep tinh voi so tu nhien tiet 157 lop 4 trang 163nêu nội dung dạy học cơ bản về phần số tự nhiên và các phép tính về số tự nhiên trong môn toán lớp 3bồi dưỡng một số thành tố của tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học giải bài tập đại sốcác bài toán về số tự nhiên lớp 6các bài toán về số tự nhiên lớp 5kĩ năng cho hs lớp 4skkn một số kinh nghiệm dạy học văn miêu tả cho hs lớp 4 5skk nâng cao viết chính tả cho hs lop 4skkn nang cao viet chinh ta cho hs lop 4skkn rèn viết chữ đẹp cho hs lớp 4;5rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho hs lớp 4 dtìm hiểu ẩn dụ tiếng việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhậnPrepare 6 work bookCompact FCE work bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa qdbauchutichhdqtcongtydoivoionglevannga signedptscthanhhoa giaychungnhandangkydoanhnghiep lan6 signedThe bieu quyet DHCD 2016BC Ban Kiem soat (2)bao cao tai chinh hop nhat truoc kiem toan 2014Bao cao tai chinh rieng 6 thang nam 2013 (da soat xet)BCTC rieng quy4.2012BCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)Công bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhNghị quyết của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 số 294 NQ-TMT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2016 .Quyết định số 116 QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yếtCông bố thông tin số 503 TB-TMT-HĐQT ngày 05 05 2016 về việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính .Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKTCông bố thông tin số 157 TB-TMT-HĐQT ngày 18 02 2016 .Nghị quyết số 1193 NQ-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015