NĂNG lực mô HÌNH hóa TOÁN học của học SINH lớp 10 TRONG học THEO bối CẢNH

Luận Văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC BẰNG HÌNH HÓA TOÁN HỌC Nguyễn Thị Bích Lê (2015)

Luận Văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC Nguyễn Thị Bích Lê (2015)
... hóa toán học dạy học hình hóa toán học 21 1.2.2.1 hình hóa toán học 21 1.2.2.2 Dạy học hình hóa toán học 24 1.2.3 Vấn đề, Giải vấn đề tình dạy học hình hóa toán học ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Bích ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRONG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC BẰNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN ... pháp đánh giá tình để đánh giá lực GQVĐ HS tình dạy học MHHTH 21 1.2 Hoạt động giải vấn đề tình dạy học hình hóa toán học – Một hợp phần lực giải vấn đề 1.2.1 Hoạt động giải vấn đề học toán...
 • 101
 • 411
 • 5

Rèn luyện cho học sinh khả năng hình hóa toán học các bài toán thực tiễn trong dạy học đại số lớp 10

Rèn luyện cho học sinh khả năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tiễn trong dạy học đại số lớp 10
... dụng hình TH Từ lý luận dạy học Toán gắn với TT từ TT dạy học Toán trường THPT cho thấy: Rèn luyện cho học sinh khả hình hóa TH BTTT dạy học môn Toán nói chung, dạy học Đại số lớp 10 nói ... Đại số lớp 10 (đối với GV) 2) Thực tế vấn đề rèn luyện cho HS khả hình hóa TH BTTT dạy học Đại số lớp 10 (đối với GV HS) 3) Những khó khăn GV tiến hành rèn luyện cho học sinh khả hình hóa ... khoa Đại số lớp 10; yêu cầu hình hóa TH BTTT chương trình Đại số lớp 10 3.3 Tìm hiểu thực trạng việc rèn luyện khả hình hóa TH BTTT cho học sinh dạy học chủ đề Đại số lớp 10 số trường THPT...
 • 100
 • 617
 • 8

Sử dụng hình hóa toán học trong chương trình toán phổ thông để nâng cao khả năng giải quyết vấn đề cho người học

Sử dụng mô hình hóa toán học trong chương trình toán phổ thông để nâng cao khả năng giải quyết vấn đề cho người học
... ỏp dng toỏn hc vo gii quyt Vỡ vy, tn ti nhu cu cho vic nghiờn cu S dng mụ hỡnh hoỏ toỏn hc chng trỡnh toỏn hc ph thụng nõng cao kh nng gii quyt cho ngi hc Mc ớch nghiờn cu xut quy trỡnh mụ ... nghiờn cu mụ hỡnh hoỏ toỏn hc vo chng trỡnh dy hc toỏn Vit Nam s lm cho vic hc toỏn y ý ngha hn v hon thin hn cỏc kh nng t cho hc sinh ph thụng Nhu cu nghiờn cu Vi gi thuyt rng hc toỏn khụng ... gii quyt cỏc thc t S xem xột ng cnh th gii hin thc v mụ hỡnh hoỏ toỏn hc to nờn mt phn quan trng cho s hiu bit toỏn hc mt cỏch y v cú ý ngha; mt mc tiờu c cụng nhn dy hc toỏn l s thu nhn nhng...
 • 16
 • 220
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương mở đầu pptx

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương mở đầu pptx
... động học tả tiến triển phổ sóng gió 1.6 Bi toán tổng quát xác định mật độ phổ tác động sóng đại dơng 1.7 Tính tới quy không gian thời gian phân tích nghiệm bi toán Chơng hình hóa toán học ... gió mặt đất 7.4 hình phổ tham số sóng gió 7.5 Kết thử hình sóng gió theo số liệu quan trắc 8.1 Tính cấp thiết vấn đề 476 8.2 hình toán sóng gió biển nông 478 8.3 hình tiến triển sóng ... sóng gió tổng quát 9.1 Sử dụng hình quy không gianthời gian khác để tổng quát hóa hình sóng gió 9.2 Sơ đồ tổng quát tính sóng gió 9.3 So sánh kết tính theo hình tổng quát với số liệu...
 • 11
 • 177
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 1 pptx

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 1 pptx
... (1 .1 7) Nh vậy, pha l hm liên hệ với vectơ sóng cục k v tần số cục : k grad ( ) ; r t Từ quan hệ (1 .1 8) trực tiếp suy rot (k ) , (1 .1 8) (1 .1 9) (1 .2 0) tức trờng vectơ sóng cục l không ... không gian hai chiều sóng S (k ) xác định từ phơng trình (1 .4 9) theo công thức S (k ) S (k , )d K ( r , 0) e ik r d r , (2 ) phổ tần số S () theo công thức i t S () S ( k , )dk ... phơng trình động học Vậy tiến hnh khảo sát nghiệm bi toán quy không gian thời gian sau đây: 58 1) Quy ton cầu (với L1 10 10 m v T1 10 6 s ): quy ny hình sóng gió phải tính đến...
 • 20
 • 165
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 2 pps

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 2 pps
... giải hệ phơng trình (2 .21 )( 2 .2 4), cần giải phơng trình (2 .2 1) v (2 .2 2) ; biểu thức phụ thuộc (2 .2 5) v (2 .2 6) tham gia vo phơng trình ny Tuy nhiên, chí hệ phơng trình đơn giản hóa ny giải đợc giải ... cos dt R R (2 .2 3) (2 .2 4) Tuy nhiên, thay giải trực tiếp phơng trình (2 .2 1) (2 .2 4), bi toán nặng, ta thử tìm tích phân động lợng hệ (2 .21 )( 2 .2 4) Điều ny cho phép đơn giản hóa việc xây dựng ... tơng quan (2 .2 9), quỹ đạo chùm sóng quay ngợc lại Vĩ độ điểm ny xác định từ phơng trình (2 .2 7) v (2 .2 8) gk k V () ; R cos (2 .2 7) 77 * Dấu cộng tơng quan (2 .2 9) ứng với sóng truyền...
 • 10
 • 184
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 3 potx

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 3 potx
... n tG ( S n , U n ) ; (3 .41a) ( ( S n2 ) S n t G ( S n , U n ) G ( S n 1)1 , U n ) , (3 .41b) ( S n 1)1 giá trị mật độ phổ (dự báo), ( S n 2) giá trị xác hóa (sửa sai) bớc thời gian n ... thời gian 1 S G ( S n , U n ) G ( S n , U n ) t t n (U n ) (3 .4 7) 2 Khi sử dụng sơ đồ nửa ẩn (3 .4 7), ngoi hm nguồn, phải tính đạo hm (3 .4 3) Lu ý sơ đồ (3 .40 )( 3 .4 1) v nửa ẩn (3 .4 7) đợc ... vùng sóng với thời gian (di chuyển tọa độ "tâm khối lợng ") viết dới dạng (t ) (t ) S (, , , , t ) R cos d d d d (3 .3 3) E (t ) Ngoi ra, ta ớc lợng mức khuếch tán lợng không gian theo thời gian...
 • 23
 • 161
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 4 pps

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 4 pps
... k3 )( k1 k2 k1k2 ) g k k3 ( ) (k k1 )( k2 k3 ) (k k2 )( k1k3 ) ( k k3 )( k1 k2 ) (k k1 )( k2 k )( )4 (k k1 )( k1k3 ) 4g trớc tích phân (4 . 7) hm ý phép cộng hm ... sóng dới dạng tổng hai 176 (1 (2 hợp phần G ds) ( , ) v G ds ) ( , ) nh sau: Gds (, ) (1 AGds ) (, ) (1 (2 A)Gds ) (, ) , (4 .3 6) A ( ) /(1 ) ; ; ; thức sau cho tiêu tán lợng sóng ... , (4 . 7) (1 , , ) 2ka a cos(2 a ) hm Hevisside Dấu tổng 123 a [(ka )2 ] B (1 , , ) 2 a ; a ; ka [1 221 cos( )] ; ( ) ( k k3 )( k1 k2 )( ) (1 , , ) 4 4 T SS1 (...
 • 37
 • 149
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 5 pps

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 5 pps
... 2) : điểm A điểm B FA F ( ~, ) ; y FB F ( ~, ) y (5 .9 1) (5 .8 5) điểm B FB F ( ~, ) th( ~ / ) y y th( ~ / sin ) sin v0 ( ) sin y (5 .8 6) Trong cung phần t thứ hai ( / ) : ... sau: ( (a (0 ) ) C g0 ) l (0 ) * (a* ) C g l * (5 .4 6) (0 ) * Nh công trình [ 150 ], trờng hợp tụ tia đơn giản l ( 0) ~ (l *)1 / , biên độ a * tụ tia đợc ớc lợng 12 * a a ( ) / , (5 .4 7) ... tả dới dạng nh sau Trong cung phần t thứ (0 / 2) : điểm A (xem hình 5. 2 0) FA F ( ~, ) y điểm B th ( ~ / ) v0 ( ) sin ; y FB FA ( ~, ) y (5 .8 9) (5 .9 0) Trong cung phần t thứ t (3 ...
 • 77
 • 160
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 6 pptx

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 6 pptx
... (r , t ) v mặt đáy gồ ghề (r ) ( độ sâu H H (1 (r )) , ) đợc biểu diễn dới dạng tích phân 1/2 ; s1 sh (k ( H n H )) ch (m( H n H )) ; s sh (k ( H n H )) sh (m( H n H )) ; c1 ch (k ( ... 0,80 (xem hình 6. 3) Đối với phổ cực hẹp S (, ) m0 ( ) ( ) , biến thiên biên độ sóng biểu diễn dới dạng tờng minh a a0 cos( ) H cos () sh (2 H ) , (6 .1 2) v đợc xác định theo (6 . 1) ... phổ sóng nớc sâu dới dạng 355 (6 . 5) 3 56 S (, ) S () cos n0 ( ) Q (n0 ) , (6 . 9) Q (n0 ) hm phân bố góc quy chuẩn n0 n Q(n0 ) (n 1) / vo độ sâu không thứ nguyên H / g Nếu nh...
 • 39
 • 150
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 7 doc

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 7 doc
... công thức (7 .2 0) đợc biến đổi biểu thức b d b1 / d a1 x*1 / d (7 .3 1) Hệ phơng trình (7 .1 4) với hệ số phiếm hm (7 .1 7) , (7 .1 8), (7 .2 9), (7 .3 0) nh (7 .2 8), (7 .2 0) đợc giải hình PD Trong sử dụng ... với hệ số phiếm hm dạng (7 .1 7) , (7 .1 8) cho phơng trình thứ hai v (7 .1 5), (7 .1 6) (7 .2 1), (7 .2 2) cho phơng trình thứ lm phận cấu thnh hình có tên l PM Các tính toán sóng biển thuộc Bắc 451 Băng ... G1 3,38 10 ( m U 1,51 ) m m0 ; g D d1 g ; m G2 1,21 10 ( m U 1,51 ) m g (7 .1 5) (7 .1 6) (7 .1 7) (7 .1 8) Nhận thấy phơng trình không kể đến biến thiên góc truyền sóng mặt cầu (trong gọi l gần...
 • 24
 • 155
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 8 pptx

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 8 pptx
... Dy t x y x y (8 .1 3) ref u G cos( U ) G (8 . 9) ij hớng gió; C mx , Dmx , C x , Dx , C my , Dmy , C y , Dy (n q ) nhân tử quy chuẩn, ( n q ) (8 .1 1) phơng trình (8 . 1) (8 . 8) ; ; P k ... L1 [C g sin ( S / m0 )] ( n q ) I D cos ; u ref ds G m cos ( U ) G m G m ; y (8 .1 6) Sử dụng phơng trình (8 . 6), (8 . 7), ta đợc H H ref ), sin G m J k (cos y x (8 .1 7) J k J k ... dùng dới dạng truyền thống , (8 .2 4) ( s ) / ( s 1) / (( 2s 1) / 2) , (s ) hm Gama Q( s, ) ( s ) cos 2s Việc đánh giá tham số xấp xỉ hm phân bố góc (8 .2 4) phụ thuộc ổn định chúng vo tần...
 • 25
 • 149
 • 0

hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 9 doc

Mô hình hóa toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian ( Đại học quốc gia Hà Nội ) - Chương 9 doc
... 198 0 263 94 112 188 .: , 197 7 622 1 89 , : , 198 7 544 190 .: , 198 0 3 19 191 .: , 198 4 248 192 ( - ) .: , 197 9 106136 193 .: , 196 7 315 194 ... 198 3 19, 406415 67 ., 198 2 18, 97 098 0 68 ., 198 3 19, 282 290 69 ., 198 1 13181326 70 ., 199 0 98 6(1 2) 194 1 195 8 71 - ... suất hình ký hiệu vòng tròn nhỏ Hình 9. 6 Biến thiên tốc độ gió v độ cao sóng trung bình bão 30/1 1-4 /12/ 199 0 điểm 45 (xem hình 9. 2): - độ cao sóng trung bình h ; - hớng, tốc độ gió U Hình 9. 4 Khôi...
 • 24
 • 113
 • 0

hình hóa toán học bài toán liên hợp cơ điện và áp dụng phương pháp

mô hình hóa toán học bài toán liên hợp cơ điện và áp dụng phương pháp
... bày hình 1-4 , 1-5 luận án Chương :Mô hình toán học & phương pháp số 2.1 hình toán học tượng áp điện Hiện tượng áp điện kết tương tác liên hợp trường điện Từ quan điểm toán học, tuân theo phương ... cứu tiếp cho hình hóa toán học toán đa môi trường vật lý Ngoài ra, mở rộng áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn trơn hóa vào hình 3D vật liệu áp điện -Với thực nghiệm, để kết xác vào sản xuất ... Một vài nghiên cứu có áp dụng phương pháp ố cải tiến theo hướng sử dụng phương pháp s không lưới (the meshless methods) Với phương pháp này, có ưu điểm xây dựng lưới việc áp dụng vào tính toán...
 • 27
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình hóa toán kinh tếmô hình hoá hoạt động của con ngườimô hình hóa quy trình cửa hàng trực tuyến công ty pvfmô hình hóa hành vi của kiến trong thực tếco so ly luan cua viec mo hinh hoa va dinh luong cac nguon thong tin trong hoat dong cua ktnnmô hình hóa kết cấu của tàu 7 2 1sang kien kinh nghiem phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh lop 10 trong viec tim tap xac dinh cua hoc sinhcác bài toán ôn thi tuyển sinh lớp 10đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên phan bội châu năm 2009 2010 môn hóa có đáp án sở gdcác bài toán ôn tập tuyển sinh lớp 10mô hình hóa trong toán họcphát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học phổ thôngbài toán của bạn là mô hình hóa động cơ dcphát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học thcsmô hình hóa động lực học quadrotor docxTuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng Việtbai giang ki thuat mach dien tuBài 1. Con người cần gì để sống?Tuan 8 Toan.Toan Luyen tap chung Tiet 39Tính chất kết hợp của phép nhânPhép cộngPhép cộngBiểu đồ (tiếp theo)Biểu đồ (tiếp theo)Phép trừ phân số (tiếp theo)Phép trừ phân sốPhân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)Thương có chữ số 0Nhân với số có hai chữ sốngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tuBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtBài 16. Ăn uống khi bị bệnhBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáTuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọngTuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy