NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN kỹ THUẬT THU NHẬN và TÁCH DÒNG TRỌN vẹn các PHÂN đoạn HA, NA và m của VIRUS cúm AH5N1

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CT THẾ HỆ THỨ IV

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CT THẾ HỆ THỨ IV
... cấu hình CT hệ thứ I trước (1mm) [8], với cấu hình thời gian chụp cắt lớp rút ngắn lần Qua nhóm nghiên cứu đề số hướng tiếp tục phát triển kỹ thuật hoàn thiện thiết bị tương lai để triển khai ...  Hình 3: Hình học CT cấu hình song song – CT hệ thứ I (trái) cấu hình chùm quạt – CT hệ thứ III, IV, V (phải) Hội nghị khoa học Sau đại học trường Đại học Đà lạt, năm 2014 Thuật toán Chiếu ngược ... [2], [3] Ưu điểm kỹ thuật soi cắt lớp hệ thứ IV rút ngắn thời gian khảo sát cấu hình bố trí đơn giản [4] Nhóm nghiên cứu xây dựng tính toán hình học cấu hình, đồng thời phát triển chương trình...
 • 14
 • 211
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT thế hệ thứ IV ứng dụng trong công nghiệp dầu khí việt nam

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật CT thế hệ thứ IV ứng dụng trong công nghiệp dầu khí việt nam
... ngắn thời gian đo Trong hệ chụp cắt lớp điện toán thứ IV có cấu hình gồm nguồn detector có quỹ đạo nằm đường tròn đồng tâm hình [1], [2], [3] Ưu điểm kỹ thuật soi cắt lớp hệ thứ IV rút ngắn thời ... học Đà lạt, năm 2014 IV KẾT LUẬN Từ kết tái tạo phân tích hình ảnh, nhóm nghiên cứu rút số kết luận sau: - Việc ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán với cấu hình hệ thứ IV cho kết hình ảnh ... cấu hình CT hệ thứ I trước (1mm) [8], với cấu hình thời gian chụp cắt lớp rút ngắn lần Qua nhóm nghiên cứu đề số hướng tiếp tục phát triển kỹ thuật hoàn thiện thiết bị tương lai để triển khai...
 • 14
 • 202
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu
... Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát chủng vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu kỹ thuật phát chủng vi khuẩn E coli O157:H7 tạo kháng ... bệnh, tạo kháng thể tái tổ hợp với protein đích Kháng thể tái tổ hợp phage display có nhiều ƣu điểm so với kháng thể đơn dòng đƣợc tạo kỹ thuật hybridoma [22] Trong sản xuất kháng thể kỹ thuật ... Stx2 (3) Kỹ thuật LAMP (ii) Tạo dòng gen mã hóa cho kháng thể đặc hiệu chủng vi khuẩn E coli O157:H7 kỹ thuật phage display; (iii) Thu nhận kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn E coli O157:H7;...
 • 128
 • 211
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu (tóm tắt)

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng Escherichia coli O157H7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu (tóm tắt)
... Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát chủng vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu kỹ thuật phát chủng vi khuẩn E coli O157:H7 tạo kháng ... tính đặc hiệu kháng thể tái tổ hợp Những điểm đề tài: (i) Tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu chủng vi khuẩn E coli O157:H7 kỹ thuật phage display (ii) Đã sử dụng phức hợp nano -kháng thể việc phát ... Stx2 (3) Kỹ thuật LAMP (ii) Tạo dòng gen mã hóa cho kháng thể đặc hiệu chủng vi khuẩn E coli O157:H7 kỹ thuật phage display; (iii) Thu nhận kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu vi khuẩn E coli O157:H7;...
 • 27
 • 232
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ruộng, ao lồng ở vùng nước lợ ngọt tỉnh Hậu Giang

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ruộng, ao và lồng ở vùng nước lợ và ngọt tỉnh Hậu Giang
... DÂN TỈNH HẬU GIANG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI CẤP TỈNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHẼM (Lates calcarifer) TRONG RUỘNG, AO VÀ LỒNG VÙNG NƯỚC ... Các sản phẩm khoa học Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi chẽm (Lates calcarifer) ruộng, ao lồng vùng nước lợ tỉnh Hậu Giang Qui trình kỹ thuật: Qui trình Kỹ thuật nuôi ... nuôi thủy sản tỉnh Hậu Giang ĐBSCL nói chung đề tài Nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi chẽm (Lates calcarifer) ruộng, ao lồng vùng nước lợ Tỉnh Hậu Giang thực Mục tiêu nghiên cứu: • Mục tiêu...
 • 120
 • 2,998
 • 25

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SPECT CT

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SPECT CT
... Hình 11: Hình ảnh SPECT/ CT với SPECT hiệu chỉnh hấp thụ IV KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ cấp sở Nghiên cứu phát triển kỹ thuật SPECT/ CT sở thiết bị CT công nghiệp nguồn ... tạo ảnh CT SPECT tương tự thuật toán, khác cách xử lý hình học cho phương pháp III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Cấu hình thiết bị Với mục tiêu nghiên cứu tiếp cận kỹ thuật SPECT phục vụ hướng nghiên cứu hình ... reconstruction software for CT /SPECT Since the project budget is limited, the main product of this project is an associated hardware configuration of SPECT and CT (2 detector for SPECT and one...
 • 10
 • 369
 • 0

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật spect CT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệp

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật spect CT trên cơ sở thiết bị CT công nghiệp
... 11: Hình ảnh SPECT/ CT với SPECT hiệu chỉnh hấp thụ IV KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ cấp sở Nghiên cứu phát triển kỹ thuật SPECT/ CT sở thiết bị CT công nghiệp nguồn ... Attenuation Correction, James A Patton, J Nucl Med Technol 2008; 36:1–10 [5] Báo cáo đề tài CS/10/06-01: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật SPECT/ CT sở thiết bị CT công nghiệp nguồn – detector quy mô ... tạo ảnh CT SPECT tương tự thuật toán, khác cách xử lý hình học cho phương pháp III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Cấu hình thiết bị Với mục tiêu nghiên cứu tiếp cận kỹ thuật SPECT phục vụ hướng nghiên cứu hình...
 • 10
 • 140
 • 0

Nghiên cứu phát triển cơ chế thu hút nguồn nhân lực tại tổng công ty cảng hàng không miền trung

Nghiên cứu phát triển cơ chế thu hút nguồn nhân lực tại tổng công ty cảng hàng không miền trung
... đến phát triển chế thu hút nguồn nhân lực phạm vi Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung + Về không gian: Nghiên cứu vấn đề liên quan đến phát triển chế thu hút nguồn nhân lực Tổng công ty Cảng ... phát triển chế thu hút nguồn nhân lực, phân tích thực trạng tình hình phát triển chế thu hút nguồn nhân lực Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung đề giải pháp phát triển chế thu hút nguồn nhân ... PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CHẾ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CẢNG CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CHẾ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TẠI...
 • 113
 • 305
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp instaspin

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp instaspin
... tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp InstaSpin. ” Mục tiêu luận văn Mục tiêu thiết kế điều khiển tốc độ động xoay chiều ... phương pháp điều chỉnh tốc độ động xoay chiều ba pha Trên sở nghiên cứu bước đầu động xoay chiều ba pha, chương nghiên cứu mô hình hóa động xoay chiều ba pha 6 CHƯƠNG MÔ HÌNH HÓA ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU ... chiều ba pha sử dụng giải pháp InstaSpin Qua nghiên cứu điều khiển tốc độ động xoay chiều, ưu nhược điểm điều khiển Mục tiêu cụ thể sau: - Phân tích hệ thống điều khiển tốc độ động xoay chiều...
 • 23
 • 241
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường phố hà nội

Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường phố hà nội
... Hóa Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường phố Nội SVTH: Đinh Nhật Minh GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hóa Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường ... Hóa Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường phố Nội Chương Bài toán 3.1 Mục tiêu toán Bài toán cung cấp quang cảnh đường phố Nội toán đặt nhằm mục đích cung cấp ... HÀ NỘI - 2009 .2 Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường phố Nội Danh sách hình vẽ sử dụng khóa luận Hình Hình ảnh quang cảnh đường phố Google...
 • 50
 • 421
 • 0

Bài thảo luận nghiên cứu phát triển thị trường nguồn nhân lực

Bài thảo luận nghiên cứu phát triển thị trường nguồn nhân lực
... GĐ Tô Gia Huy Lần chỉnh sửa: Lần năm 2006 I Mục đích: Nghiên cứu thị trờng, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trờng Tạo hình ảnh, phát triển thơng hiệu Thực chơng trình Marketing ban Giám Đốc ... lý: Cán v nhân viên cấp dới công ty V Các trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm soạn thảo sách nhân Điều h nh hoạt động phòng tổ chức nhân Tuyển dụng v đ o tạo nhân Giải vấn đề phát sinh ... h ng mục tiêu; xây - Bạn đ có kế dựng v phát triển quan hệ khách hoạch để phát đoán h ng triển công ty - Quản lý, xây dựng chiến lợc bán cha? h ng cho nhân viên kinh doanh - Bạn có sẵn s ng Kinh...
 • 25
 • 326
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT QUẢN LÝ NHIỀU BẢN SAO CHO CÁC ỨNG DỤNG PHỨC TẠP ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT QUẢN LÝ NHIỀU BẢN SAO CHO CÁC ỨNG DỤNG PHỨC TẠP ppt
... MỤC LỤC Báo cáo tốt nghiệp NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT QUẢN LÝ NHIỀU BẢN SAO CHO CÁC ỨNG DỤNG PHỨC TẠP MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ ... nhật • Phát triển giải thuật nhiều môi trường phân tán đại • Làm phong phú khả ứng dụng tác tử di động • Triển khai kỹ thuật đánh dấu điều khiển quản nhiều • Bổ sung thuyết cập nhật nhiều ... thống giải pháp kỹ thuật quản nhiều mụi trường phân tán phục vụ cho ứng dụng có khối lượng xử thông tin lớn điều kiện kỹ thuật phần cứng, phần mềm không đồng Mục tiờu nghiờn cứu đề tài xây...
 • 11
 • 352
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CUNG CẤP QUANG CẢNH ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI docx

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CUNG CẤP QUANG CẢNH ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI docx
... Hóa Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường phố Nội Chương Bài toán 3.1 Mục tiêu toán Bài toán cung cấp quang cảnh đường phố Nội toán đặt nhằm mục đích cung cấp ... nghệ kỹ thuật Việt Nam SVTH: Đinh Nhật Minh GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hóa Nghiên cứu phát triển hệ thống thử nghiệm cung cấp quang cảnh đường phố Nội Chương Tìm hiểu dịch vụ cung cấp quang cảnh đường ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đinh Nhật Minh NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM CUNG CẤP QUANG CẢNH ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông...
 • 49
 • 260
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật so khớp nhận dạng, ứng dụng vào hệ thống giám sát giao thông tự động

nghiên cứu một số kỹ thuật so khớp và nhận dạng, ứng dụng vào hệ thống giám sát giao thông tự động
... http://www.lrc-tnu.edu.vn Nghiên cứu số kỹ thuật so khớp nhận dạng, ứng dụng vào hệ thống giám sát giao thông tự động Nguyễn Văn An – ĐH CNTT & TT - 2011 Chính vậy, em chọn đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật so khớp nhận ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Nghiên cứu số kỹ thuật so khớp nhận dạng, ứng dụng vào hệ thống giám sát giao thông tự động Nguyễn Văn An – ĐH CNTT & TT - 2011 1.2 SO KHỚP ĐỐI TƢỢNG 1.2.1 Khái niệm so khớp Kỹ thuật khớp ... kết đặt vào Gx,Gy 15 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nghiên cứu số kỹ thuật so khớp nhận dạng, ứng dụng vào hệ thống giám sát giao thông tự động Nguyễn...
 • 76
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệusự phát triển trong kỹ thuật thu nhận và cung cấp thônghiên cứu phát triển giải thuật quản lý nhiều bản sao cho các ứng dụng phức tạpnghiên cứu phát triển mô hình quĩ đầu tư bất động sản ở việt nam hiện naynghiên cứu ứng dụng và phát triển kỷ thuật can thiệp nội mạch điều trị một số bệnhnghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập phát triển kỹ thuật đá bóngkhả năng nghiên cứu phát triển và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuấtluận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmnghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tiếng việtmô hình quản trị nhân lực của công ty phát triển kỹ thuật và dịch vụđề tài nghiên cứu phát triển nguồn nhân lựcluận văn nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực nông thôn tỉnh thái bìnhđề tài nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thônđào tạo và phát triển nguồn nhân lực viện nghiên cứu phát triển xã hội isdsnghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại thái nguyên pdfchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả