Vấn đề nước Dạ Lang và ghi chép về Dạ Lang trong một số thư tịch cổ Trung Quốc

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " DẠY HỌC VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Ở CÁC KHOA NGOẠI NGỮ BẬC ĐẠI HỌC – MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM SUY NGHIỆM TIÊU ĐỀ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tạo ngoại ngữ bậc đại học, vai trò người giảng viên môn văn học nước thiết kế, tổ chức việc dạy / học để người học tiếp cận với văn học nước tác phẩm văn học nước ngoài, đồng thời hỗ trợ người học: ... đạt trình độ ngoại ngữ học Một số khái niệm nghiên cứu giảng dạy văn học văn văn chương 2.1 Đặc trưng văn văn chương a Trước tiên VBVC văn thực (document authentique), chí thực loại văn thực” phương ... (3) dạy văn học Việt Nam cho sinh viên Việt Nam ngành Ngữ văn Mục tiêu giảng dạy khác loại đối tượng (chuyên ngành văn chương hay không), loại văn học (văn học “mẹ đẻ” hay văn học nước ngoài )...
 • 9
 • 141
 • 0

Vấn đề lý luận chung thực tiễn về cổ phần hóa

Vấn đề lý luận chung và thực tiễn về cổ phần hóa
... công ty cổ phần có vốn đầu tư nước phát triển thò trường chứng khoán Việt Nam Đóng góp luận án: Nghiên cứu có hệ thống vấn đề luận thực tiễn nước cổ phần hóa áp dụng hình thức công ty cổ phần ... NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1.1 Cơ sở luận công ty cổ phần 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ ... Đại Hội cổ đông 14 - Cổ phiếu ưu đãi: cổ phiếu có mức cổ tức cố đònh xác đònh trước, in cổ phiếu tỷ lệ phần trăm cổ tức đònh theo mệnh giá cổ phiếu Cổ phiếu ưu đãi trả cổ tức trước cổ phiếu...
 • 147
 • 210
 • 0

Những vấn đề nổi bật của truyện ngắn việt nam sau 1975 (qua một số truyện ngắn hay đạt giải trên tuần báo văn nghệ)

Những vấn đề nổi bật của truyện ngắn việt nam sau 1975 (qua một số truyện ngắn hay và đạt giải trên tuần báo văn nghệ)
... ba chơng: Chơng 1: Những vấn đề lý luận Chơng 2: Những vấn đề bật truyện ngắn sau 1975 Chơng 3: Một số đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn sau 1975 Phần Nội dung Chơng Những vấn đề lý luận Cuộc cách ... phẩm họ tiếp bớc thay đổi, cách tân văn học sau 1975 Do vậy, đứa tinh thần đề cập đến nhiều vấn đề thời đại mà làm nên vấn đề đặt cho văn học Chơng Những vấn đề bật truyện ngắn sau 1975 2.1 Hiện ... góp vài ý kiến nhỏ vào lĩnh vực Bên cạnh đó, sử dụng phơng pháp so sánh, đối chiếu vấn đề nhà văn quan tâm truyện ngắn sau 1975 với truyện ngắn 194 51975 để thấy đợc nét đặc sắc truyện ngắn sau 1975...
 • 63
 • 390
 • 1

Vấn đề tầm đón đợi xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss doc

Vấn đề tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss doc
... kẽ: vấn đề tính nghệ thuật (hay giá trị thẩm mỹ) vấn đề tính lịch sử (hay tính lịch sử riêng) văn học Vấn đề tính lịch sử văn học nói vấn đề cốt lõi công trình Lịch sử văn học Ở viết chưa đề cập ... thấy nhiều trường hợp mỹ học tiếp nhận hay lý thuyết tiếp nhận thường đồng với mỹ học tiếp nhận Hans Robert Jauss( 1), nhà lý luận văn học nghiên cứu ngữ văn latinh trường đại học Konstanz Sự đồng ... cho mỹ học sản xuất lẫn mỹ học miêu tả cách đặt người đọc, người tiếp nhận tác giả tác phẩm vào trung tâm ý Công trình lý luận giới nghiên cứu văn học đặc biệt ý mỹ học tiếp nhận Hans Robert Jauss, ...
 • 5
 • 188
 • 0

Vấn đề tầm đón đợi xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss pps

Vấn đề tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss pps
... ông, vấn đề tầm đón đợi vấn đề tầm đón đợi người đọc tác phẩm khứ việc xác định giá trị nghệ thuật tác phẩm đòi hỏi phải tái lập lại tầm đón đợi ban đầu Nếu không không việc xác định tính nghệ ... lịch sử tiếp nhận nhiều vấn khác cần tiếp tục nghiên cứu Như nói, quan tâm đến khái niệm tầm đón đợi xác định tính chất nghệ thuật văn học Jauss Những có liên quan đến toàn mỹ học tiếp nhận ông, ... thẩm mĩ mỹ học tiếp nhận Jauss Điều này, qua phê bình, thảo luận Jauss nhìn nhận Trong viết Iphigenie Racine Goethe - lời bạt tính chất phận phương pháp mỹ học tiếp nhận ông, Jauss viết: tính chất...
 • 6
 • 190
 • 0

Vấn đề tầm đón đợi xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss pot

Vấn đề tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss pot
... Jauss cho xác định tầm đón đợi có trước văn chất “đồng vị” hệ đọc - tăng lên với mức độ biểu đạt, biến thành tầm đón đợi nội tại, có tính chất cú pháp Nếu ta xác định tầm đón đợi trình tiếp nhận ... trọng Jauss phải cố gắng lý thuyết ông người ta tìm thấy cách thức xác định hai tính chất văn học Về mặt xác định tính lịch sử văn học Jauss đề cập đến dịp khác Ở đây, mặt xác định tính nghệ thuật ... văn học mới: mỹ học tiếp nhận, nhằm sở mỹ học xác lập tảng cho việc biên soạn lịch sử văn học theo phương pháp Những sai lầm quan điểm lý luận văn học Jauss cho bắt nguồn từ mỹ học sản xuất mỹ học...
 • 6
 • 197
 • 0

Vấn đề tầm đón đợi xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss ppt

Vấn đề tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss ppt
... đầu, có liên quan đến vấn đề định đề cập Bước bảy luận điểm Jauss, sau số lý lẽ phản bác khuynh hướng nghiên cứu trước ông, đặt vấn đề xác định vị trí mỹ học tiếp nhận, xác định sở cho phương ... văn học Jauss viết: “Việc đổi lịch sử văn học đòi hỏi phải phá bỏ định kiến chủ nghĩa khách quan lịch sử đặt sở cho mỹ học sản xuất mỹ học miêu tả truyền thống mỹ học tiếp nhận mỹ học tác động Tính ... niệm tầm đón đợi nhằm đến tính chất chung đề xuất Mukarŏvsky Jakobson Song khác với khái niệm trên, khái niệm Jauss gắn với quy định cụ thể chỗ tầm đón đợi người đọc, người tiếp nhận văn học mà nhận...
 • 5
 • 143
 • 0

Vấn đề tầm đón đợi xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss potx

Vấn đề tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss potx
... kẽ: vấn đề tính nghệ thuật (hay giá trị thẩm mỹ) vấn đề tính lịch sử (hay tính lịch sử riêng) văn học Vấn đề tính lịch sử văn học nói vấn đề cốt lõi công trình Lịch sử văn học Ở viết chưa đề cập ... thấy nhiều trường hợp mỹ học tiếp nhận hay lý thuyết tiếp nhận thường đồng với mỹ học tiếp nhận Hans Robert Jauss( 1), nhà lý luận văn học nghiên cứu ngữ văn latinh trường đại học Konstanz Sự đồng ... cho mỹ học sản xuất lẫn mỹ học miêu tả cách đặt người đọc, người tiếp nhận tác giả tác phẩm vào trung tâm ý Công trình lý luận giới nghiên cứu văn học đặc biệt ý mỹ học tiếp nhận Hans Robert Jauss, ...
 • 5
 • 148
 • 0

Vấn đề tầm đón đợi xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss ppsx

Vấn đề tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss ppsx
... hóa tầm đón đợi, Jauss nêu lên vấn đề thay đổi tầm có liên quan đến việc xác định tính nghệ thuật tính lịch sử văn học luận điểm sau Theo Jauss, chờ đợi người đọc đọc tác phẩm theo quy tắc định ... Jauss cho xác định tầm đón đợi có trước văn chất “đồng vị” hệ đọc - tăng lên với mức độ biểu đạt, biến thành tầm đón đợi nội tại, có tính chất cú pháp Nếu ta xác định tầm đón đợi trình tiếp nhận ... trọng Jauss phải cố gắng lý thuyết ông người ta tìm thấy cách thức xác định hai tính chất văn học Về mặt xác định tính lịch sử văn học Jauss đề cập đến dịp khác Ở đây, mặt xác định tính nghệ thuật...
 • 5
 • 214
 • 0

Vấn đề tầm đón đợi xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss pdf

Vấn đề tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong Mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss pdf
... đầu, có liên quan đến vấn đề định đề cập Bước bảy luận điểm Jauss, sau số lý lẽ phản bác khuynh hướng nghiên cứu trước ông, đặt vấn đề xác định vị trí mỹ học tiếp nhận, xác định sở cho phương ... văn học Jauss viết: “Việc đổi lịch sử văn học đòi hỏi phải phá bỏ định kiến chủ nghĩa khách quan lịch sử đặt sở cho mỹ học sản xuất mỹ học miêu tả truyền thống mỹ học tiếp nhận mỹ học tác động Tính ... niệm tầm đón đợi nhằm đến tính chất chung đề xuất Mukarŏvsky Jakobson Song khác với khái niệm trên, khái niệm Jauss gắn với quy định cụ thể chỗ tầm đón đợi người đọc, người tiếp nhận văn học mà nhận...
 • 5
 • 209
 • 0

a cross-cultural stydy of pauses and time-fillers in some american and vietnamese films = nghiên cứu giao văn hóa về việc sử dụng các quãng lặng các yếu tố khỏa lấp trong một số bộ phim việt nam mỹ

a cross-cultural stydy of pauses and time-fillers in some american and vietnamese films = nghiên cứu giao văn hóa về việc sử dụng các quãng lặng và các yếu tố khỏa lấp trong một số bộ phim việt nam và mỹ
... SOME AMERICAN AND VIETNAMESE FILMS (Nghiên cứu giao văn h a việc sử dụng quãng lặng yếu tố kh a lấp số phim Việt Nam Mỹ) M .A MINOR THESIS FIELD: ENGLISH LINGUISTICS CODE: 60 22 15 SUPERVISOR: Prof ... Data are collected in some Vietnamese and American films and analyzed against the three reference points of availability, proportionality and manifestability to find out major similarities and ... Vietnamese and American colleagues and friends who have already seen them + The author believes that the study of the American and Vietnamese films made in the US by American crews and in Vietnam...
 • 45
 • 292
 • 1

Vấn đề vốn lưu động hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị thương mại

Vấn đề vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị thương mại
... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI I - MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI I.1 - Quá trình hình thành phát triển công ty ... VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG VIỆC SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại đơn vị chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước trở thành doanh nghiệp cổ phần ... Ngoài phần mở đầu phần kết luận bố cục luận văn gồm chương: Chương I : Vốn lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động Chương II : Tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại...
 • 56
 • 40
 • 0

THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
... vệ thực vật số loại rau địa bàn Nội đề xuất số giải pháp quản thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế tồn nêu thúc đẩy chương trình sản xuất rau an toàn Nội 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài ... giá thực trạng, lượng thuốc BVTV tồn số loại rau địa bàn Nội So sánh lượng thuốc BVTV tồn rau gieo trồng Nôi rau có nguồn gốc tỉnh khác Đánh giá nguyên nhân thực trạng - Đề xuất giải ... nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc, Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật, Phòng hóa Viện Môi trường đất, Viện Bảo vệ thực vật giúp đỡ trình lấy mẫu phân tích lượng thuốc bảo vệ thực vật rau Đề tài...
 • 26
 • 1,418
 • 13

[Luận văn]xác định liều lượng dạng lân bón thích hợp cho một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện nho quan ninh bình

[Luận văn]xác định liều lượng và dạng lân bón thích hợp cho một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện nho quan  ninh bình
... Xác định liều lợng v dạng lân bón thích hợp cho số giống lạc điều kiện vụ xuân huyện Nho Quan Ninh Bình 1.2 Mục đích v yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá khả sinh trởng, phát triển giống lạc liều ... trởng, phát triển giống lạc liều lợng v dạng lân bón khác nhau, từ xác định liều lợng v dạng lân thích hợp cho số giống lạc suất cao huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Tr ng i h c Nụng nghi p H N i ... huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 40 40 4.1.2 Tình hình sản xuất lạc Ninh Bình v huyện Nho Quan v tiềm phát triển 4.2 44 Kết nghiên cứu ảnh hởng liều lợng lân bón...
 • 115
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyễn đức quang nghiên cứu các giải pháp công nghệ thích hợp nhằm rút ngắn chu kỳ lên men và tàng trữ làm tăng chất lượng một số đồ uống có cồn ở việt nam luận văn tốt nghiệp thạc sĩ 1999đánh giá một số hệ thống có thể sử dụng và lựa chọn giải pháplà công cụ của thống kê mô tả được sử dụng để mô tả và tìm hiểu về đặc tính của một số mẫuquyen va nghia vu cua cong dan trong mot so linh vuc cua doi song xa hoiquyen va nghia vu cua cong dan trong mot so linh vuc doi song xa hoiước lượng và tính xác suất thiệt hại trong một số mô hình bảo hiểmmối quan hệ giữa sinh trưởng tôm sú với một số yếu tố môi trường và động vật không xương sống trong một số đầm nuôi tôm hưnưg hòa vinh nghệ annêu sự bất hợp lý trong chế độ sở hứu ruộng đất ở trung và nam mĩ vấn đề này đã được nhà nước giải quyết như thế nàovấn đề nước sạch và vệ sinh môi trườngbai soan thuc hanh ngoai khoa cac van de cua dia phuong va nhung noi dung da hoccach lam bai thuc hanh ngoai khoa cac van de cua dia phuong va nhung noi dung da hocnhà văn kim lân đã thể hiện một cách sinh động và tinh tế diễn biến tâm trạng của ông hai khi nghe tin làng cợ đồn theo giặc nêu ý kiến của em về nhận định trênvấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn docđề tài hiện trạng và giải pháp cho vấn đề môi trường làng nghề mộc xã vân hà – đông anh – hà nộinhững hạn chế còn tồn tại trong vấn đề huy động vốn và phát triển ngành dầu khí ở nước tadown load CV đi số 358(1)Lich hoc lop rieng dot 1 2016Thông báo CV đi số 1798Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiTuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc