Đạn đá trong các di tích khảo cổ học ở Việt Nam

Nguyên tắc và kĩ thuật nhằm bảo tồn các di tích kiến trúc gỗ Việt Nam

Nguyên tắc và kĩ thuật nhằm bảo tồn các di tích kiến trúc gỗ ở Việt Nam
... di tích đình Mông Phụ trang B Nội dung luận án Chơng 1.Tổng quan di tích kiến trúc gỗ, bảo tồn trùng tu di tích kiến trúc gỗ Việt Nam 1.1 Di tích kiến trúc di tích kiến trúc gỗ 1.1.1 Vị trí di ... 1.1.2 Di tích kiến trúc gỗ di sản kiến trúc Di tích kiến trúc chiếm khoảng 40% tổng số di tích đợc xếp hạng, 90% di tích kiến trúc gỗ Khoảng 80 - 85% di tích lịch sử văn hóa hữu dạng kiến trúc gỗ ... 1.1.3 Các loại hình di tích kiến trúc gỗ 1.1.3.1 Di tích kiến trúc c trú 1.1.3.2 Di tích kiến trúc cung đình 1.1.3.3 Di tích kiến trúc tôn giáo tín ngỡng 1.1.3.4 Các thể loại di tích kiến trúc...
 • 28
 • 684
 • 8

Xây dựng môi trường văn hoá thẩm mỹ trong các trường cao đẳng, đại học Việt Nam hiện nay

Xây dựng môi trường văn hoá thẩm mỹ trong các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam hiện nay
... nhiên môi trường xã hội nhằm xây dựng môi trường văn hoá thẩm mỹ Họ người tạo nên môi trường văn hoá thẩm mỹ, đồng thời họ người hưởng thụ thành môi trường văn hoá thẩm mỹ mang lại Vì vậy, môi trường ... Nội 2.1 Thực trạng xây dựng môi trường văn hóa thẩm mỹ 54 trường cao đẳng, đại học Hà Nội 2.2 Nguyên nhân hạn chế xây dựng môi trường văn hóa thẩm mỹ trường cao đẳng, đại học Hà Nội 2.3 Dự báo ... đích luận văn: Góp phần làm sáng tỏ khái niệm văn hóa thẩm mỹ môi trường văn hóa thẩm mỹ, thông qua khảo sát thực trạng xây dựng môi trường văn hoá thẩm mỹ số trường cao đẳng, đại học địa bàn...
 • 110
 • 579
 • 4

Khắc phục những vướng mắc trong chế độ tài chính đối với nghiên cứu khoa học trong các trường hợp trường đại học Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Học viện Tài 151048

Khắc phục những vướng mắc trong chế độ tài chính đối với nghiên cứu khoa học trong các trường hợp trường đại học ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Học viện Tài 151048
... học trường đại học Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Học viện Tài chính) Chương 3: Định hướng giải pháp khắc phục vướng mắc chế độ tài nghiên cứu khoa học trường đại học Việt Nam (nghiên cứu trường ... HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VƢỚNG MẮC 61 TRONG CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 61 (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH) 61 3.1 ... đầu tư ứng dụng KH&CN Vì nghiên cứu đánh giá luận văn: Khắc phục vướng mắc chế độ tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Học viện Tài chính) việc làm có ý nghĩa...
 • 93
 • 281
 • 0

SỰ MẤT CÂN ĐỐI GIỮA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VIỆT NAM

SỰ MẤT CÂN ĐỐI GIỮA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
... giảng dạy giảng viên trường cao đẳng đại học Việt Nam “ làm đề tài tiểu luận cho môn học Các vấn đề xã hội giáo dục Câu hỏi nghiên cứu : Câu hỏi : Vì lại có cân đối nghiên cứu khoa học giảng dạy ... vậy, nghiên cứu khoa học nhiệm vụ quan trọng thiếu giảng viên, với mục tiêu “mỗi trường đại học viện nghiên cứu Gần đây, có nhiều quan ngại lực cạnh tranh toàn cầu yếu nghiên cứu khoa học Việt Nam ... chặt chẽ trường với viện nghiên cứu để sử dụng, phổ biến kết nghiên cứu vào giảng dạy học hỏi thêm kinh nghiệm nghiên cứu - Có chế, biện pháp phối hợp, trao đổi nghiên cứu trường đại học, cao đẳng...
 • 18
 • 230
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vị trí khu di tích khảo cổ học 18 hoàng diệu trong cấu trúc thành thăng long - hà nội qua các thời kỳ lịch sử[1] '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vị trí khu di tích khảo cổ học 18 hoàng diệu trong cấu trúc thành thăng long - hà nội qua các thời kỳ lịch sử[1] '
... đoạn thành cửa thành xưa[8] kết khai quật khảo cổ học gần Viện Khảo cổ học, đưa số nhận xét nhận thức cấu trúc thành Thăng Long - Nội qua thời kỳ lịch sử từ đó, xác định vị trí Khu di tích khảo ... điện Cấm thành Như Long Thành/ Phượng Thành/ Long Phượng Thành tức Cấm thành hay nói cách khác Long Thành/ Phượng Thành/ Long Phượng Thành Cấm thành tên gọi khác tòa thành Cấm thành Phân tích số tư ... Nguyễn Thái Học di n tích toàn thành Nội, theo số liệu quyền Pháp, 160ha H.11: Bản đồ thành Nội 189 0 chồng áp đồ Nội Vị trí giá trị lịch sử Khu di tích Hoàng thành 18 Hoàng Di u (Ba...
 • 40
 • 259
 • 0

Di tích khảo cổ học hang động thời đại đá thanh hoá giá trị lịch sử, văn hoá

Di tích khảo cổ học hang động thời đại đá ở thanh hoá  giá trị lịch sử, văn hoá
... đến di tích khảo cổ hang động thời đại đá Thanh Hóa 5.2 - Xác định đặc điểm, giá trị lịch sử, văn hóa, thời kỳ phát triển nhằm cung cấp nhìn toàn di n tranh lịch sử, văn hóa hang động thời ... hạch đá gần giống với hạch đá chế tác nguyên liệu đá gốc Trong di tích văn hoá Hoà Bình, thấy hạch đá Văn hoá Bắc Sơn có khoảng 40 tiêu coi hạch, tìm thấy di tích tổng số 40 di tích văn hoá này, ... 17 di tích thời đá hang động di tích cổ sinh 19 Trên địa bàn huyện Thạch Thành, trước M.Colani phát hang Mỹ Tế (hang No), hang Đá Bạc, hang Tọ, mái đá Thạch Lũng, hang Ốc, hang...
 • 141
 • 570
 • 6

Thử tìm hiểu đời sống người tiền - sơ sử trên đất Bình Dương qua các di tích khảo cổ docx

Thử tìm hiểu đời sống người tiền - sơ sử trên đất Bình Dương qua các di tích khảo cổ docx
... 3500 năm cách ngày di tích D c Chùa, di tích Cù Lao Rùa, di tích M L c đ u thu c huy n Tân Uyên Di tích có niên đ i mu n kho ng t 1800 năm đ n 2000 năm cách ngày thu c th i s di tích Phú Chánh ... di tích Phú Chánh th i s cách ngày kho ng t 1800 năm đ n 2000 năm, nhà kh o c tìm th y nh ng c c g đư c xác đ nh c t nhà sàn Các di tích cách ngày kho ng t 2500 năm đ n 3500 năm v n chưa tìm ... lo i hình di v t có m t s lư ng đáng k m i di tích mà ho c có th t di tích khác, u làm đ t câu h i ph i có s chuyên môn hóa ngành ngh s n xu t xã h i c a ngư i ti n s ? Các di v t di tích D c...
 • 6
 • 192
 • 0

Vết tích vật chất thời An Dương Vương trong nhóm di chỉ khảo cổ học Đường Cồ_2 pptx

Vết tích vật chất thời An Dương Vương trong nhóm di chỉ khảo cổ học Đường Cồ_2 pptx
... vết tích vật chất thời kỳ An Dương Vương Theo với thời gian phát di thuộc giai đoạn Đường Cồ giúp sở để xác định văn hoá nước Âu Lạc Cổ Loa vùng phụ cận khu di tích quan trọng chứa nhiều di tích ... vật hoàn chỉnh mang dấu ấn riêng biệt thời kỳ lịch sử An Dương Vương, để tách bạch rõ ràng di vật thời kỳ Hùng Vương, thời kỳ An Dương Vương hay thời ky sau Hiện tượng khác hẳn với thời kỳ sau ... nguyên Thời gian bao gồm nhiều thời kỳ lịch sử, thời kỳ cuối Hùng Vương, thời kỳ An Dương Vương, thời kỳ thuộc Triệu, thời kỳ thuộc Tây Hán đến thời kỳ thuộc Đông Hán Về thời kỳ lịch sử An Dương Vương...
 • 7
 • 223
 • 1

Vết tích vật chất thời An Dương Vương trong nhóm di chỉ khảo cổ học Đường Cồ_1 potx

Vết tích vật chất thời An Dương Vương trong nhóm di chỉ khảo cổ học Đường Cồ_1 potx
... khảo cổ nhóm Đường Cồ tài liệu tốt giúp tìm hiểu thời kỳ An Dương Vương nước Âu Lạc Tập thể Tổ nghiên cứu Viện Khảo cổ học tiến hành nghiên cứu, kết cụ thể sau: Đặc điểm vật thuộc nhóm di tích Đường ... Gò Mun Niên đại nhóm Đường Cồ thời gian tồn nước Âu Lạc 1.Về niên đại nhóm Đường Cồ Theo báo cáo khai quật lớp đất hai di Vinh Quang Chiền Vậy, di tích thuộc nhóm Đường Cồ nằm di tích thuộc văn ... Đường Cồ, mà thay đột ngột văn hóa Gò Mun nhóm Đướng Cồ Trong vài di tích thuộc nhóm Đường Cồ, phát số mộ có vật chọn theo loại di vật thuộc thời đại muộn (thời Hán), vò tráng men, cốc đốt trầm đất...
 • 7
 • 219
 • 1

Những di tích khảo cổ học cự thạch đồng nai trong khung cảnh cự thạch việt nam và châu á (TT)

Những di tích khảo cổ học cự thạch ở đồng nai trong khung cảnh cự thạch việt nam và châu á (TT)
... HỌC CỰ THẠCH ĐỒNG NAI TRONG KHUNG CẢNH VIỆT NAM VÀ CHÂU Á 3.1 Quần thể di tích khảo cổ học Cự thạch Hàng Gòn bình di n văn hóa Cự thạch Việt Nam Các di tích Cự thạch iệt Nam với i u mộ á (dolmen) ... giáo cộng đồng cư d n cổ ồng Nai P ạm v : ề hông gian, ao gồm hệ th ng di tích Cự thạch ồng Nai; đồng th i có mở rộng s di tích Cự thạch iệt Nam ch u Á hi ph n tích so sánh Khung niên đại di tích ... tư ng đồng với qua ông S n, qua hái Lan th đ th loại vũ hí nà đủ đ c trưng c ông Nam ộ cực Nam ản rung Bộ ( iệt Nam) CHƢƠNG CÁC DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC CỰ THẠCH ĐỒNG NAI 2.1 Di tích mộ Cự thạch...
 • 24
 • 193
 • 0

Những di tích khảo cổ học cự thạch đồng nai trong khung cảnh cự thạch việt nam và châu á

Những di tích khảo cổ học cự thạch ở đồng nai trong khung cảnh cự thạch việt nam và châu á
... hình di tích đ c thù Đồng Nai Phân tích so sánh các di tích KCH Cự thạch Đồng Nai với di tích KCH Cự thạch Việt Nam với châu Á Qua làm rõ vai trò, vị trí, tính chất di tích KCH Cự thạch Đồng Nai ... giá trị lịch sử văn hóa di tích Cự thạch khung cảnh Cự thạch Việt Nam châu Á Qua tìm hiểu hệ thống di tích Cự thạch Việt Nam châu Á đƣa vài nhận xét mối quan hệ Cự thạch Hàng Gòn với số di tích ... nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử văn hóa loại di tích Cự thạch Việt Nam, đ c biệt di tích mộ Cự thạch Hàng Gòn I (7A) di tích công xƣởng chế tác Cự thạch Hàng Gòn II (7B) Các di tích Cự thạch Hàng...
 • 147
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo cổ học ở việt namcác di tích khảo cổ ở việt namcác di tích khảo cổkhu di tích khảo cổ học đồng đậudi tích khảo cổ học đồng đậudi tích khảo cổ học lung lengdi tích khảo cổ học là gìkhái niệm di tích khảo cổ họcluận văn bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ họcdi chỉ khảo cổ học ở đồng hớicác di tích lịch sử văn hóa việt namđề tài giữ chân nhân viên có chuyên môn giỏi trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt namcác loại công ty cổ phần ở việt namcác di sản phi vật thể ở việt namđề tài hoàn thiện chương trình giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng kỹ thuật ở việt nam hiện naychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn