LÍ LUẬN CHUNG về DOANG NGHIỆP NHÀ nước

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (2).DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (2).DOC
... CHƯƠNG I Một số vấn đề luận chung doanh nghiệp nhà nớc I / Tính tất yếu khách quan Định nghĩa doanh nghiệp nhà nớc ( DNNN ) Theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 1995 DNNN tổ chức kinh tế nhà nớc ... theo số liệu ban đổi doanh nghiệp trung ơng, giảm đợc nửa số đầu mối DNNN, tổng số từ 12000 doanh nghiệp giảm xuống 5280 doanh nghiệp, có 732 doanh nghiệp công ích 4548 doanh nghiệp kinh doanh ... có đề án tổng thể xếp lại DNNN Theo tổng hợp sơ ban đổi doanh nghiệp, phơng án đề bộ, địa phơng nh sau: - Số doanh nghiệp cần trì 100% vốn nhà nớc chiếm 49.68% tổng số doanh nghiệp - Số doanh nghiệp...
 • 34
 • 457
 • 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.DOC
... CHƯƠNG I Một số vấn đề luận chung doanh nghiệp nhà nớc I / Tính tất yếu khách quan Định nghĩa doanh nghiệp nhà nớc ( DNNN ) Theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 1995 DNNN tổ chức kinh tế nhà nớc ... theo số liệu ban đổi doanh nghiệp trung ơng, giảm đợc nửa số đầu mối DNNN, tổng số từ 12000 doanh nghiệp giảm xuống 5280 doanh nghiệp, có 732 doanh nghiệp công ích 4548 doanh nghiệp kinh doanh ... có đề án tổng thể xếp lại DNNN Theo tổng hợp sơ ban đổi doanh nghiệp, phơng án đề bộ, địa phơng nh sau: - Số doanh nghiệp cần trì 100% vốn nhà nớc chiếm 49.68% tổng số doanh nghiệp - Số doanh nghiệp...
 • 34
 • 328
 • 1

Những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.DOC

Những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.DOC
... I /Những vấn đề luận chung doanh nghiệp nhà nớc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc: 1 /Doanh nghiệp nhà nớc vị trí doanh nghiệp nhà nớc kinh tế quốc dân 1.1Nhận thức quan niệm doanh nghiệp nhànớc(DNNN) ... I /Những vấn đề luận chung doanh nghiệp nhà nớc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc 1 /Doanh nghiệp nhà nớc vị trí doanh nghiệp nhà nớc kinh tế quốc dân .2 1.1Nhận thức quan niệm doanh ... trọng cổ phần hoá tổng công ty nhà nớc ,những tổng công ty cổ phần hoá đa số doanh nghiệp thành viên tiến hành cổ phần hoá toàn tổng công ty.Đối với công ty cha cổ phần cha cổ phần hoá tiến hành cổ...
 • 14
 • 475
 • 6

Cơ sở lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước

Cơ sở lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước
... MAI a Khái niệm chung doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước sở kinh tế Nhà nước sở hữu hoàn toàn hay phần quyền sở hữu thuộc Nhà nước, đặc điểm để phân biệt DNNN với doanh nghiệp tư nhân, ... 103/1999/NĐ-CP Chính phủ Doanh nghiệp Nhà nước tổ kinh tế Nhà nước đầu tư vốn đồng thời chủ sở hữu Do doanh nghiệp nhà nước phải chịu hai chế độ quản lý: Một mặt nhà nước quản doanh nghiệp với nhiệm ... tế nhà nước kinh tế nhiều thành phần…………………………… Doanh nghiệp nhà nước vai trò doanh nghiệp nhà nước kinh tế quốc dân…………………………………………… a Khái niệm chung doanh nghiệp nhà nước ……………… b Vai trò doanh...
 • 47
 • 266
 • 1

Những vấn đề luận chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Những vấn đề lí luận chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.
... Những vấn đề luận chung quản nhà nớc hoạt động đầu t trực tiếp nớc I Hoạt động đầu t trực tiếp nớc ( FDI) Khái niệm tính tất khách quan FDI 1.1 Khái niệm Đầu t trực tiếp nớc hình thức đầu ... đầu t với nớc Quản nhà nớc trình thực dự án FDI Đầu t trực tiếp nớc hoạt động dới hình thức dự án đầu t Nh vậy, dự án đầu t đối tợng quản trực tiếp quan quản nhà nớc đầu t nớc Quản ... lúc quản nhiều dự án Nhng quản ban quản dự án cha phải tất quản nhà nớcđối với dự án quốc gia mà ban quản phải chịu quản nhà nớc hai sau: - Ban quản dự án chuyên quản với...
 • 54
 • 669
 • 0

Những vấn đề luận chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Những vấn đề lí luận chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài
... yêu cầu đặt đối vớicác nhà đầu nước lựa chọn nước địa bàn đầu FDI hoạt động đầu tư nhân Nhưng hoạt động đầu nước hay nước nhà nước hỗ trợ nhiều hình thức khác Hoạt động tạo đựoc ... lúc quản nhiều dự án Nhưng quản ban quản dự án chưa phải tất quản nhà nước ối với dự án quốc gia mà ban quản phải chịu quản nhà nước hai sau: Ban quản dự án chuyên quản với ... nghiệp có vốn đầu nước Lập qui hoạch ngành nghề vùng lãnh thổ đầu trực tiếp nước Tăng cường quản nhà nước đầu trực tiếp nước Đa dạng hoá hình thức đầu trực tiếp nước Có sách thoả...
 • 21
 • 578
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
... Nhà nước Doanh nghiệp nhà nước sở kinh tế Nhà nước giúp Nhà nước hướng dẫn kinh tế thị trường Nhà nước quan tâm, trọng đến doanh nghiệp nhà nước Tất cá doanh nghiệp nhà nước chịu quản trực ... Hiện kinh tế thị trường doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế Nhà nước thành lập (điều Luật doanh nghiệp nhà nước 1995) Điều có nghĩa doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh mà tồn doanh nghiệp ... kinh tế - xã hội mà Nhà nước đặt e) Doanh nghiệp nhà nước đối tượng quản trực tiếp Nhà nước Doanh nghiệp nhà nước Nhà nước đầu tư vốn thành lập nên doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước...
 • 18
 • 247
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
... Hiện kinh tế thị trờng doanh nghiệp nhà nớc tổ chức kinh tế Nhà nớc thành lập (điều Luật doanh nghiệp nhà nớc 1995) Điều có nghĩa doanh nghiệp nhà nớc hoạt động kinh doanh mà tồn doanh nghiệp nhà ... DNNN KTTT định hớng XHCN VN Kinh tế nhà nớc có vai trò định việc giữ vững định hớng hội chủ nghĩa, ổn định phát triển kinh tế, trị, hội đất nớc Doanh nghiệp nhà nớc (gồm doanh nghiệp nhà nớc ... cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nớc thực vai trò chủ đạo kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa, chủ lực hội nhập kinh tế quốc tế Việc xem xét, đánh giá hiệu doanh nghiệp nhà nớc phải...
 • 17
 • 376
 • 1

Tài liệu NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI doc

Tài liệu NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI doc
... nhiu d ỏn Nhng s qun ca cỏc ban qun d ỏn cha phi l tt c s qun ca nh nci vi d ỏn quc gia m cỏc ban qun ny phi chu s qun ca nh nc bi hai sau: - Ban qun d ỏn ch chuyờn qun ... nc ngoi vi phm v bo v mụi trng Vn ú c x tu tin, khụng cú c s phỏp x hnh vi ny * Qun nh nc v ti chớnh v ngoi hi i vi d ỏn FDI Cụng tỏc qun nh nc v ti chớnh v ngoi hi ó to iu kin ... chớnh sỏch cng nh iu hnh trc tip cụng tỏc qun Vỡ vy nhng tn ti cụng tỏc qun l khụng th trỏnh Mc dự phn ln i ng cac nh qun nc ta núi chung v qun FDI núi riờng t trung ng n a phng u tn...
 • 63
 • 411
 • 0

Tài liệu Một số vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước doc

Tài liệu Một số vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước doc
... theo số liệu ban đổi doanh nghiệp trung ương, giảm nửa số đầu mối DNNN, tổng số từ 12000 doanh nghiệp giảm xuống 5280 doanh nghiệp, có 732 doanh nghiệp công ích 4548 doanh nghiệp kinh doanh Như số ... có đề án tổng thể xếp lại DNNN Theo tổng hợp sơ ban đổi doanh nghiệp, phương án đề bộ, địa phương sau: - Số doanh nghiệp cần trì 100% vốn nhà nước chiếm 49.68% tổng số doanh nghiệp - Số doanh nghiệp ... công nghiệp hoá, đại hoá Những doanh nghiệp thuộc loại trì 100% vốn nhà nước Nhóm hai gồm doanh nghiệp cần chuyển đổi cấu sở hữu, doanh nghiệp không cần trì 100% vốn nhà nước Nhóm ba gồm doanh nghiệp...
 • 33
 • 119
 • 0

LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI
... Nước phát triển thương mại Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI Hoàng Thị Kim Thoa Lớp: Quản kinh tế 46b SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở luận quản Nhà nước phát triển thương ... luận chung quản Nhà Nước phát triển thương mại Chương II: Thực trạng quản Nhà Nước phát triển thương mại thủ đô Hà Nội giai đoạn 1996 – Chương III: Một số giải pháp đổi quản Nhà Nước ... Thông qua nghiên cứu luận chung quản Nhà nước phát Hoàng Thị Kim Thoa Lớp: Quản kinh tế 46b triển thương mại, nhân tố trình đổi kinh tế quản Nhà nước thương mại; thông qua học kinh...
 • 22
 • 1,164
 • 5

LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN HOÁ CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN - THỰC PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN HOÁ CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN - THỰC PHẨM
... quản nhà nớc cần phải thấy đợc vai trò nông sản - thực phẩm kinh tế ngời Từ xem xét công tác quản nhà nớc lĩnh vực tiêu chuẩn hoá nông sản - thực phẩm Vai trò ý nghĩa nông sản - thực phẩm ... quản nhà nớc tiêu chuẩn hoá lĩnh vực nông sản - thực phẩm Qua việc nghiên cứu thấy công tác quản nhà nớc mà thực tốt, tránh đợc sai sót có ý nghĩa lớn việc phát triển kinh tế - xã hội - ... hoá nông sản - thực phẩm nớc, nâng cao chất lợng sản phẩm - Thứ hai: Bảo đảm sức khoẻ cho ngời tiêu dùng đảm bảo tin tởng xác đáng việc lu thông lơng thực - Thứ 3: Kiện toàn tốt máy quản nhà...
 • 12
 • 1,697
 • 3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
... đảm bảo cân đối ngân sách, chủ động trả nợ đến hạn Ngân sách địa phương cân đối theo quy tắc: tổng số chi không vượt tổng số thu Chính sách tài khoá Chính sách tài khoá sách Nhà nước việc huy ... lại Đây đặc trưng bật NSNN Nhà nước Xuất phát từ quyền lực Nhà nước nhu cầu tài để thực chức quản điều hành Nhà nước kinh tế - xã hội Do nhu cầu chi tiêu mình, Nhà nước sử dụng quyền lực thông ... củ Nhà nước: Tuỳ theo mức độ bội chi ngân sách, quy mô điều kiện tín dụng Nhà nước thời hạn trả nợ mức lãi suất mà khoản chi có tỷ lệ cao hay thấp tổng chi NSNN Ở nước ta nay, hậu việc quản lý...
 • 14
 • 372
 • 0

Một số vấn đề lý luận chung về ngân sách Nhà nước (NSNN )

Một số vấn đề lý luận chung về ngân sách Nhà nước (NSNN )
... đảm bảo cân đối ngân sách, chủ động trả nợ đến hạn Ngân sách địa phơng đợc cân đối theo quy tắc: tổng số chi không đợc vợt tổng số thu Chính sách tài khoá Chính sách tài khoá sách Nhà nớc việc ... dùng hợp Thông qua nguồn vốn ngân sách để thực hình thức trợ cấp giá hoạt động thuộc sách dân số, sách việc làm, sách thu nhập, sách bảo trợ xã hội v.v - Về thị trờng: Thông qua khoản thu, ... ngân sách cấp cho ngân sách cấp dới để bảo đảm cân bằng, phát triển cân đối thực đợc nhiệm vụ vùng, địa phơng NSNN đợc cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn tổng số...
 • 13
 • 235
 • 0

Xem thêm