Tài liệu học chương trình kế toán công chứng ACCA

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2007 docx

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2007 docx
... CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 01 Lê Văn Hiến - Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng, Báo cáo tài năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Mã ... 508,694,450,662 - Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 01 Lê Văn Hiến - Quận Ngũ Hành Sơn Thành ph ố Đà Nẵng, Báo cáo tài năm 2007 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị ... 7,858 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 01 Lê Văn Hiến - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng Báo cáo tài năm 2007 BÁO...
 • 21
 • 531
 • 1

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA pptx

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA pptx
... 2,310,000,000 Cổ tức, lợi nhuận chia 21.4- Cổ tức Cổ tức cơng bố sau ngày kết thúc niên độ kế tốn: + Cổ tức cơng bố cổ phiếu thường + Cổ tức cơng bố cổ phiếu ưu đãi Cổ tức Cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ... AN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA Đòa : 101 Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 9692394 Fax : 08 9692084 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Chưa kiểm toán) Quý Năm 2008 I BẢNG ... 663,454,636 3,495,972,288 Vốn cổ phần Vốn cổ phần thường ưu đãi Tổng số Vốn đầu tư nhà nước Vốn góp ( cổ đơng) Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Cộng Vốn cổ phần thường Tổng số 3,913,170,000...
 • 17
 • 664
 • 2

Tài liệu Bài kiến tập kế toán công ty chè Kim anh pptx

Tài liệu Bài kiến tập kế toán công ty chè Kim anh pptx
... tích tổng hợp đơn vị Kế toán trởng Kế toán vật t Kế toán toán Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lơng Thủ quỹ Sơ đồ 2: Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp t nhân Thạch Hải - Kế toán trởng: Có nhiệm vụ ... doanh nghiệp không dùng phần mềm kế toán mà làm kế toán EXCEL Khi làm kế toán EXCEL, giúp nhân viên kế toán giảm đợc số lợng công việc, suất làm việc cao giảm đợc khối lợng sổ sách kế toán Doanh ... sản phẩm, công tác quản lý chi phí sản xuất thực theo chế độ kế toán hành đạo thờng xuyên cấp lãnh đạo Bộ máy kế toán công ty đợc tổ chức theo mô hình kế toán tập chung, toàn công tác kế toán đợc...
 • 44
 • 306
 • 0

Tài liệu BÀI THUYẾT TRÌNH: QUAN HỆ CÔNG CHÚNG doc

Tài liệu BÀI THUYẾT TRÌNH: QUAN HỆ CÔNG CHÚNG doc
... hành Hiệp hội Quan hệ công chúng Hoa Kỳ ( Public Relations Society of America) – thức đưa định nghĩa QHCC mà dược chấp nhận sử dụng rộng rãi .Quan hệ công chúng giúp tổ chức công chúng ngày hiểu ... ty  8) Tư vấn cho nhân viên công ty lĩnh vực: giao tế (lễ tân), phát ngôn (với báo chí với công chúng, với khách hàng với quan nhà nước) V PR LÀ GÌ? (QUAN HỆ CÔNG CHÚNG LÀ GÌ?)  Vào năm 1988 ... tốt “ công ty “ hay “ doanh nghiệp” ,và “ công chúng (public) cho thấy tất tổ chức có công chúng khác mà từ họ phải kiếm lấy đồng tình ủng hộ * Là nhu cầu nghiên cứu hay thăm dò công chúng...
 • 23
 • 1,023
 • 0

Tài liệu Chương 4: KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN pdf

Tài liệu Chương 4: KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN pdf
... 4.2.5 Kế toán tổ chức lại giải thể công ty 4.2.5.1 Kế toán chia công ty a Thủ tục chia công ty - Việc chia công ty thực công ty TNHH công ty cổ phần Công ty TNHH chia thành hai nhiều công ty TNHH ... 4.2.5.2 Kế toán tách công ty a Thủ tục tách công ty - Tách công ty chuyển phần tài sản công ty có (gọi công ty bị tách) để thành lập công ty loại; phần quyền nghĩa vụ công ty bị tách sang công ty ... - Tại công ty tách: Do công ty tách công ty đời sau trình tách công ty nên kế toán phản ánh bút toán thành lập công ty tương tự kế toán công ty đựơc chia 4.2.5.3 Kế toán sáp nhập công ty a Thủ...
 • 35
 • 377
 • 1

xây dựng chương trình kế toán bán hàng xuất nhập tồn và quản lý công nợ tại công ty cổ phần phần mềm lối việt

xây dựng chương trình kế toán bán hàng xuất nhập tồn và quản lý công nợ tại công ty cổ phần phần mềm lối việt
... toán bán hàng, xuất nhập tồn quản công nợ áp dụng cho công ty cổ phần phần mềm Lối Việt Xử thông tin liên quan tới kế toán bán hàng: loại hàng, xuất xứ, giá, đơn hàng, hóa đơn, trình nhập xuất, ... tập: Công ty cổ phần phần mềm Lối Việt Trang: 37 Đề tài: Thực tập tốt nghiệp Kế toán bán hàng, xuất nhập tồn quản công nợ  Quy trình bán hàng theo đơn đặt hàng Hình 14: Hình mô tả quy trình bán ... Lê Đình Ngân Nhóm thực tập: Công ty cổ phần phần mềm Lối Việt Trang: Đề tài: Thực tập tốt nghiệp Kế toán bán hàng, xuất nhập tồn quản công nợ Cty CP Công ty cổ phần CSDL Cơ sở liệu MSSQL Microsof...
 • 96
 • 386
 • 0

Tài liệu học ETABS trong tính toán thiết kế nhà cao tầng

Tài liệu học ETABS trong tính toán thiết kế nhà cao tầng
... i hai u c a frame Mass Trong tính toán toán ng, kh i l ng c a k t c u c s d ng tính toán l c quán tính Kh i l ng phân b c a ph n t Frame c quy v hai i m I J c a frame Trong ph ng pháp ph n t ... D ng – HXD HN Mass Trong tính toán toán ng, kh i l ng c a k t c u c s d ng tính toán l c quán tính Kh i l ng phân b c a ph n t Area c quy nút c a Kh i l ng c a ph n t Area c tính d a di n tích ... tính N u gia t c nh , l c quán tính bé có th b qua l c quán tính so v i t i tr ng khác Khi ó toán c g i toán t nh (Static) Ng c l i gia t c l n, l c quán tính l n ta không th b qua l c quán tính...
 • 72
 • 858
 • 10

Tài liệu thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 5 pdf

Tài liệu thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 5 pdf
... gia công : 1- Khoan 14 ,5 x lỗ 2- Ta rô ( tay ) lỗ x M16 c L-ợng d- gia công : - Khoan 14 ,5 x lỗ với l-ợng d- gia công 2Zb=14 ,5 mm - Ta rô ( tay ) lỗ x M16 với l-ợng d- gia công 2Zb= 1 ,5 mm d Chế ... k3 = vt = vb.k1.k2 = 25. 1.0,8 =20 m/phút St = Sb k3.cos =1,6 mm/vòng ( góc nghiêng , = 0) Ta xác định số vòng quay tính toán trục nt vào công thức: nt = 1000.vt 1000. 25 88,4vòng/phút d 3,14.90 ... Khoan 14 ,5 x lỗ + Chiều sâu cắt : t = 7, 25 mm + L-ợng chạy dao : S = 0,36 mm/vòng + Vật liệu gia công thép 40x -> thuộc nhóm thép I => Tốc độ cắt tra bảng 5- 86 Sổ tay CNCTM_Tập => vb = 50 m/phút...
 • 6
 • 311
 • 1

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2008 pdf

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2008 pdf
... với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (sau gọi tắt Công ty ) Công ty Cổ phần thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Cao su Đà Nẵng) theo ... CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 01 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO) Ngày 31 tháng 12 năm ... Báo cáo tài Trang 7/20 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 01 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2008 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 17
 • 693
 • 0

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN pdf

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN pdf
... độ kế toán Bộ Tài 3.2 Cam kết kế toán Chúng tôi, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn cam kết tuân thủ Luật kế toán, Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam hành hệ thống kế toán ... Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Mã số NGUỒN VỐN Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 300 310 ... giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh Thuyết minh phận tách rời với Báo cáo tài 24 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn Thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Cho năm tài kết...
 • 28
 • 251
 • 1

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2007 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂÙ THỰC VẬT TƯỜNG AN pdf

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2007 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂÙ THỰC VẬT TƯỜNG AN pdf
... CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P 15, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007 Bảng cân đối kế toán ... www.pdffactory.com CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P 15, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007 Bảng cân đối kế toán ... Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết minh CHỈ TIÊU Số cuối quý Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận...
 • 4
 • 279
 • 1

Xem thêm