Trắc nghiệm bản thân

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án
... giao dịch toán điện tử giá trị nhỏ 10 USD gọi gì? a Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments b Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments c Tiền điện tử - e-cash d Thanh toán điện tử thẻ ... để toán, hình thức toán điện tử gì? a Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct b Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator c Ngân hàng điện tử - online banking d Thẻ tín dụng ảo - ... giá trị lớn, ví dụ 50.000 USD, doanh nghiệp thường sử dụng hình thức toán nào? a Thanh toán thẻ - trade card payment b Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment c Thanh toán điện tử nhỏ -...
 • 5
 • 4,198
 • 80

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc
... định chất lượng hàng hóa họ quyền chứng nhận chất lượng hàng hóa để đảm bảo khách quan cho người nhập Câu5 5: Bộ ctừ tóan quốc tế lập? a)Nhà XK b)Nhà NK c )Ngân hàng NK d )Ngân hàng XK A Vì ctừ ... nghiệp fát hành Câu 83: Bảo lãnh toán hàng hóa XNK lợi cho ai? a)Người NK b)Người XK c )Ngân hàng NK d )Ngân hàng XK B Vì đảm bảo khả tóan cho nhà XK nhà XK ko fải chịu rủi ro tóan Câu 84: Một ... định xem hàng hóa đc giao thỏa thuận hợp đồng hay ko, chất lượng, xuất xứ… hàng hóa, ngày giao hàng ko? Để tranh chấp xảy nhà NK chứng để khởi kiện Mặt khác để nhà NK nhận đc hàng hóa...
 • 32
 • 19,509
 • 62

Nội dung thi trắc nghiệm môn “thanh toán quốc tế”-ftudoc

Nội dung thi trắc nghiệm môn “thanh toán quốc tế”-ftudoc
... nguồn luật điều chỉnh, giá trị pháp lý, phạm vi áp dụng b Nội dung đơn yêu cầu mở L/C: người ký phát, người hưởng lợi, ngân hàng… c Các nội dung thư tín dụng: ngày mở, ngày hết hạn, số tiền, điều ... 3 Các phương thức toán a Chuyển tiền (đặc điểm, bên liên quan, chứng từ phải xuất trình yêu cầu chuyển tiền, trường ... (Reciprocal L/C) vi Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving L/C) vii L/C có xác nhận Giám đốc Chủ nhiệm Bộ môn TT-KT-TV Giáo viên ...
 • 2
 • 3,099
 • 48

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế
... đc chấp nhận toán giá trị L/C cam kết Câu 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko ... người XK kí fát Câu 32: Trong toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu a)Xuất b)Nhập c)NHFH d)NHTT C Vì toán tín dụng ctừ NHFH có trách nhiệm việc toán giá trị tín dụng Câu 33: Khi nhận ... trả tiền cho NH toán, ko fù hợp NH có quyền từ chối việc hoàn lại số tiền toán Câu 15: Ko thể sử dụng đồng tiền hợp đồng thương mại, là: a)ĐÚng b)Sai B Vì HĐTM dùng đồng tiền tính toán đồng tiền...
 • 32
 • 8,731
 • 71

De thi trac nghiem ban CB 2008

De thi trac nghiem ban CB 2008
... vật chịu hạn, giai đoạn đầu cố định CO2 thực vào: A) Ban ngày, lúc khí khổng mở B) Ban đêm, lúc khí khổng mở C) Ban ngày, lúc khí khổng đóng D) Ban đêm, lúc khí khổng đóng Câu 14 Quang hợp xảy bào...
 • 3
 • 172
 • 0

Trắc nghiệm đường thẳng- Phần 1

Trắc nghiệm đường thẳng- Phần 1
... Câu 10 7 Khoảng cách từ điểm B(– ; 3) đến (∆): y = 3x – là: A 10 B 10 C 10 10 10 10 D Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ  x = − 3t Câu 10 8 Khoảng cách từ điểm M(– ; 4) đến (∆):  là: y= − 2− t A 10 10 B 10 10 C 10 D 10 ... 10 2 Khoảng cách từ A(– 1; 0) đến (∆): 3x – 4y + = là: A 0,4 B 0,5 C 0,8 D Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Câu 10 3 Khoảng cách từ A(– 2; 2) đến (∆): 5x – 12 y – 10 = là: A 24 13 B 44 13 C 44 16 9 D 14 16 9 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Câu 10 4 ... x 1 y − = (d2): 2x + y – = Tọa độ giao điểm M Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ (d1) (d2) là: Gv: Trần Quốc Nghóa : 0983 734 349 Trang 11 Trắc nghiệm Toán THPT   Đường thẳng mặt phẳng A  − ; − 11   11 ...
 • 17
 • 347
 • 21

Trắc nghiệm đường thẳng- Phần 2

Trắc nghiệm đường thẳng- Phần 2
... BC đường cao thứ là: A 2x – 7y + = ; 3x – 4y – 22 = ; 3x + 5y + 23 = B 2x + 7y – = ; 3x – 4y + 22 = ; 3x – 5y – 23 = C 2x + 7y + = ; 3x + 4y + 22 = ; 3x – 5y + 23 = D 2x – 7y – = ; 3x + 4y – 22 ... – 2y + 12 = ; (AC): x + 2y – 12 = Bước 2: Phương trình đường phân giác góc A: x − 2y + 12 x + 2y − 12 = ⇔y–6=0 5 x − 2y + 12 x + 2y − 12 =− (d2): ⇔x=0 5 (d1): Gv: Trần Quốc Nghóa Trang 16 Trắc ... = ⇔ 3A + 2B = A + B2 ⇔ (3A + 2B )2 = 9(A2 + B2) ⇔ 9A2 + 12AB + 4B2 = 9A2 + 9B2 ⇔ 12AB = 5B2 ⇔ 12A = 5B Chọn A = B = 12 ta có phương trình (∆) : 5x + 2y – = Bài giải hay sai ? Nếu sai sai từ...
 • 9
 • 217
 • 3

138 câu trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế (kèm lời giải)

138 câu trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế (kèm lời giải)
... việc toán giấy tờ có giá trước đáo hạn Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền toán hợp đồng thương mại fải ngoại tệ tự chuyển đổi a)Đúng b)Sai B Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền toán ... đc chấp nhận toán giá trị L/C cam kết Câu 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko ... người XK kí fát Câu 32: Trong toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu a)Xuất b)Nhập c)NHFH d)NHTT C Vì toán tín dụng ctừ NHFH có trách nhiệm việc toán giá trị tín dụng Câu 33: Khi nhận...
 • 34
 • 5,749
 • 37

Trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

Trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế
... 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp rủi ro Còn toán L/C NH fục vụ người NK ... nhận nợ với chủ nợ Câu 35: Trong toán XNK có sử dụng hối fiếu Các DN VN áp dụng ULB a)Đúng b)Sai c)Tùy hợp đồng A Vì ULB luật thống hối phiếu luật quốc tế quốc gia dựa vào để thực Do DN VN ... mại quốc tế bên tham gia hiểu biết tin tưởng lẫn nên sử dụng phương thức tóan nào? a)Chuyển tiền b)Mở tài khỏan ghi sổ c)Nhờ thu trơn d)Tín dụng ctừ A Vì chuyển tiền phương thức tóan quốc tế...
 • 32
 • 776
 • 4

Trắc nghiệm đường thẳng 10

Trắc nghiệm đường thẳng 10
... laỡm vectồ phaùp tuyóỳn coù phổồng trỗnh laỡ: b/ x 3y 10 x y c/ n ( 2; 3) c/ 3x y 10 d/ x 3y 14 2t coù phổồng trỗnh tọứng quaùt laỡ: t b/ 2x y 10 c/ x 2y d/ x 2y 11 23/ Goùc giổợa hai õổồỡng thúng ... 2x 6y laỡ: a/ 900 b/ 450 c/ 300 d/ 600 24/ Khong cỏch t im A(1; 2) n ng thng d: 3x 4y +15 =0 l: 10 a/ b/ c/ d/ 25/ Cho A(2; 1), B(4;3), C(6;7) ng cao AH ca tam giỏc ABC cú ph ng trỡnh tng quỏt...
 • 3
 • 618
 • 42

Tài liệu Ghost lại Win - Lựa chọn thời điểm Ghost - Kinh nghiệm bản thân!, Một bản Ghost không lỗi, không virus! doc

Tài liệu Ghost lại Win - Lựa chọn thời điểm Ghost - Kinh nghiệm bản thân!, Một bản Ghost không lỗi, không virus! doc
... động lần đầu tiên, tiến hành Ghost thời điểm b Bản Ghost lần thứ hai Sau cài Win xong, bạn bắt đầu: - Tinh chỉnh Window để Win hoạt động tốt - Cài driver cho Win - Cài chương trình cần thiết ... cứng + Nếu cảm thấy không yêm tâm, bạn quét virus lại Như xong, đến đây, tiến hành Ghost lần thứ Tại phải ghost lần: - Ghost lần 1: Là sau cài Win xong Chúng ta ghost thời điểm này, đề phòng trường ... Kết hợp với Spyware Doctor d Office - Study Tools - Office 2003 Office 2007 - Bộ gõ Unikey - Font - Englisht Study: Học tiếng Anh - Lạc Việt - ProDic 2007: Từ điển chuyên ngành - Foxit Reader Acrobat...
 • 7
 • 160
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm: Bạn có kỹ năng làm việc theo nhóm? ppt

Tài liệu Trắc nghiệm: Bạn có kỹ năng làm việc theo nhóm? ppt
... dụng Bạn khuyến khích ý tưởng hay thử thách người khác bạn biết họ làm nghĩ tốt Hãy trì khả làm việc theo nhóm Nếu hầu hết câu trả bạn C: Bảo vệ lợi ích thân trước tiên điều tốt bạn lại xu ... việc lại B Ở lại biết công việc đòi hỏi làm thêm Khi không bận rộn, bạn tan làm C Giao việc lại cho trợ lý Tại sai bạn phải lại muộn người khác làm giúp bạn? Cả nhóm bàn chiến lược marketing ... bạn phải lại làm việc muộn vài ngày qua để hoàn thành dự án yêu cầu làm muộn thêm hôm Bạn sẽ: A Lo lắng cho đồng nghiệp nên đề nghị họ nhà Bạn hoàn thành nốt phần việc lại B Ở lại biết công việc...
 • 3
 • 895
 • 5

Trắc nghiệm chương Thần kinh va giác quan

Trắc nghiệm chương Thần kinh va giác quan
... Hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm phận nào? a Thần kinh vận động thần kinh xương b Thần kinh giao cảm thần kinh đối giao cảm c Thần kinh cảm giác thần kinh vận động d Cả a b 25 Trung ương thần kinh ... xung thần kinh từ trung ương thần kinh quan đáp ứng C Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh quan đáp ứng rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ thụ quan trung ương thần ... Dây thần kinh li tâm 57.Xung thần kinh dẫn truyền từ quan trung ương thần kinh nhờ: A Dây thần kinh pha B Dây thần kinh hướng tâm C Cả dây hướng tâm li tâm D Dây thần kinh li tâm 58 Các dây thần...
 • 40
 • 1,228
 • 9

Trắc nghiệm: bạn phù hợp nghề gì pdf

Trắc nghiệm: bạn phù hợp nghề gì pdf
... thường xuyên thay đổi thường đợi tới phút cuối đưa định Bây bạn cần xem thuộc mẫu người sau tổng hợp tất ý kiến đối chiếu với kết bạn tìm “mật mã” để trở thành triệu phú tương lai Ví dụ mẫu ESFP, ... Môi giới lựa chọn nghề nghiệp không tồi Nhóm ENTJ, ENTP, INTJ INTP Bạn người nhanh nhẹn hoạt bát, tràn đầy lượng , thích đối mặt với thách thức tinh thần làm việc sẵn sàng 24/7 Bạn cố gắng tìm ... cảm (F) Bạn thường đưa định dựa vào yếu tố nào? Những người lý trí thường muốn làm điều đắn công Họ có xu hướng đưa định cách khách quan vô tư cách sử dụng thông tin mang tính logic, hợp lý có...
 • 3
 • 321
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài trắc nghiệm bản thântrắc nghiệm bản thân mbtitrắc nghiệm bản thân với kokologytrắc nghiệm bản thân kokologycác bài trắc nghiệm bản thânđề trắc nghiệm môn thanh toánđề thi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tếtrắc nghiệm môn thanh toán quốc tếtrắc nghiệm bạn là con vật gìtrắc nghiệm bạn là con vật nàođề cương trắc nghiệm môn thanh toán quốc tếđề trắc nghiệm môn thanh toán quốc tếtrắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có đáp ánbộ đề thi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tếbộ đề trắc nghiệm môn thanh toán quốc tếChương trình của thiên chúabtvn logic va dk ung dungbản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018