1 lenh tat CAD cơ bản

AutoCAD Toàn Tập 1 Lệnh Tắt và Các Thao Tác Bản Nguyễn Việt Thắng

AutoCAD Toàn Tập 1 Lệnh Tắt và Các Thao Tác Cơ Bản Nguyễn Việt Thắng
... với khoảng cách lới bạn nhập 17 Lệnh phù hợp bạn sử vẽ có khoảng cách chẵn 1. 3 -Các lệnh tơng ứng với phím F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7F12 bàn phím: Phím F1: lệnh Help Phím F2: dòng lệnh (command:) ... chơng: 1- Một số cách nhập giá trị toạ độ 2- Cách bắt điểm nhập mặc định bắt điểm 3- Hiệu chỉnh số chức AutoCAD 4- Sử dụng lệnh F1,F2,,F12 bàn phím 1. 1 - Một số cách nhập giá trị toạ độ Với AutoCAD ... góc ; - Osnap settings : Bản chỉnh sửa vài tính CAD ta cần vẽ vuông góc nên xuất bảng bắt điểm bạn chuột vào dòng Perpendicular nhập phím tắt P 11 Chú ý:- Khi sử dụng lệnh bắt điểm...
 • 153
 • 79
 • 0

1 số câu lệnh cấu hình bản và cấu hình các giao thức định tuyến trên router

1 số câu lệnh cấu hình cơ bản và cấu hình các giao thức định tuyến trên router
... + Cấu hình đường default route: Router( config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit interface/ip address] + Cấu hình RIP: Router( config) #router rip (dùng giao thức định tuyến RIP) Router( config -router) #network ... bá giao thức RIP) Router( config -router) #passive-interface tên_cổng (thông tin định tuyến RIP ko đc gửi cổng này) Router( config -router) #version (dùng RIP version 2,mặc định version 1) + Cấu hình ... tuyến khác EIGRP (không phải default) Router( config -router) #redistribute giao_ thức_ muốn_quảng_bá ID_metrics k1 k2 k3 k4 k5 Ví dụ: Router( config -router) #redistribute ospf metrics 10 0 10 0 10 0 10 0...
 • 4
 • 830
 • 5

1.Sự khác nhau bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)

1.Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)
... Ngân hàng kinh tế Nh nước th nh lập sử dụng hệ thống Ngân hàng, TCTD Nh nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Ngân hàng Nh nước, Ngân hàng TMQD, Ngân hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng sách ... hệ thống Ngân hàng, TCTD Nh nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Nh nước kích thích phát triển hệ thống Ngân hàng, TCTDNhà nước tạo môi trường kinh tế, môi trường pháp lý Cụ thể: Nh nước ... cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng kinh tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao: Nh nước ban h nh quy đ nh nhằm hạn chế kiểm soát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ví dụ: Điều 79 Luật...
 • 4
 • 1,337
 • 34

1.Sự khác nhau bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)

1.Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở VN)
... hàng kinh tế 3 Nh nước th nh lập sử dụng hệ thống Ngân hàng, TCTD Nh nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Ngân hàng Nh nước, Ngân hàng TMQD, Ngân hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng sách ... phân biệt th nh nhóm quan hệ xã hội sau: -Nh m quan hệ tổ chức hoạt động Ngân hàng nh nước Việt Nam -Nh m quan hệ tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng -Nh m quan hệ kinh doanh ngân hàng tổ chức khác, ... cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng kinh tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao: Nh nước ban h nh quy đ nh nhằm hạn chế kiểm soát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ví dụ: Điều 79 Luật...
 • 5
 • 8,392
 • 98

Chương 1 - Những vấn đề bản trong nghiên cứu nuôi trồng rong biển

Chương 1 - Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu nuôi trồng rong biển
... CỦA RONG BIỂN 1. 1 Đặc điểm sinh học giống nuôi trồng rong biển 1. 2 Đặc điểm phân chia giai đoạn phát triển rong biển 1. 1 Đặc điểm sinh học giống nuôi trồng rong biển 1. 1 .1 Giống nuôi trồng rong ... tenuistipitata Thừa thiên - Huế Rong câu G heterocladata Bình Định – kiên Giang Rong Sụn Kappaphycus alvarezii Đà nẵng – Kiên Giang Nguyên tắc lựa chọn đối tượng rong biển nuôi trồng -Rong có chất lượng ... cervicornis Porphyra Rong biển nuôi trồng Việt nam: Tên Việt Nam Tên Khoa học Vùng nuôi trồng Rong câu vàng Gracilaria asiatica Hải Phòng Rong câu thô G blodgetti Hải Phòng Rong câu mảnh G tenuistipitata...
 • 187
 • 818
 • 13

Lý thuyết mạch - Chương 1: Các khái niệm bản về mạch điện

Lý thuyết mạch - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện
... • Chương1 : Các khái niệm mạch điện Chương 2: Các định luật phân tích mạch điện Chương 3: Các mạch RLC đơn giản tác động DC AC • Chương 4: Phân tích mạch máy tính TÀI LIỆU THAM KHẢO • thuyết ... Inc 2001 Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN • • • • • Tín hiệu, mạch hệ thống xử tín hiệu Các thông số Mắc nối tiếp song song Các toán tử trở kháng dẫn nạp Biểu diễn mạch điện sơ đồ ... xử tín hiệu x(t) y(t) ASP ADC DSP x(n) DAC y(n) Mô hình mạch điện Mạch điện mô hình hệ thống xử tín hiệu • Các yêu cầu mô hình: – Tính trung thực: Phản ảnh trung thực tượng vật điện...
 • 20
 • 1,752
 • 8

Tổ chức công tác kế toán ở 1 số phần hành bản tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 kiến tập.DOC

Tổ chức công tác kế toán ở 1 số phần hành cơ bản tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 kiến tập.DOC
... 28 015 21 7 96 14 21 Cộng 6 42 2478 523 6 627 622 6 21 1548 15 44 15 43 15 42 15 41 15 21 13 517 313 2 30 717 77 326 234 615 3355 12 4 815 358 806408 15 22 4 927 0 620 3075 620 4 619 5000 15 23 13 4 025 82 10 730 619 26 719 63 15 24 ... 28 97084848 13 033 822 7 317 25 00664 84 427 8 72 18 8343745 50 619 549 323 3 911 66 11 3587499 25 310 3435 27 425 837 39 411 67 71 6 21 2 6 21 3 Tổng 62 21 622 2 622 3 Tổng 62 71 627 2 627 3 Tổng 39 411 67 71 6 21 1 323 3 911 66 20 8383 613 ... 20 25 929 12 4 815 358 28 63376 627 2 62 71 Tổng 622 3 622 2 16 36485 476358 01 6 21 2 62 21 26 517 0 925 9 6 21 1 11 744403838 4507944 3 517 4993 TK 15 21 Tổng 15 48 15 44 15 43 15 42 15 41 Ghi TK Có 3075 620 54650 904557 21 1 6 413 ...
 • 62
 • 471
 • 0

1 số biện pháp bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta.DOC

1 số biện pháp cơ bản góp phần giải quyết việc làm ở nước ta.DOC
... ngi Nm 19 96 19 97 19 98 19 99 2000 20 01 2002 2003 Nhúm tui ca LLL 15 -34 20.022 19 .867 19 .669 19 .17 9 19 .335 19 .607 20. 215 19 .896 35-54 12 .766 13 .726 15 .080 15 .959 16 . 716 17 .226 17 .7 61 18. 413 C cu ... 22,88 12 ,03 2,99 12 ,33 8,48 5,26 14 ,70 21, 33 10 0 n v: nghỡn ngi Nm 2003 Tng s Tl (%) 9.242 22,37 4.938 11 ,95 1. 304 3 ,16 5.007 12 ,12 3.437 8,32 2. 212 5,35 6.233 15 ,09 8.940 21, 64 41. 313 10 0 Ngun: ... thôn Cả nước thực trạng lao động -Việc làm năm 2003 50 40 30 Series1 20 10 Thành thị Nông thôn Cả nước lực lượng lao động ca nước từ năm 19 96-2003 45 40 Cả nước 35 - 16 - 30 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Chuyên...
 • 43
 • 293
 • 0

Chương 1: Các khái niệm bản ngôn ngữ HTML

Chương 1: Các khái niệm cơ bản ngôn ngữ HTML
... : Trình bày nội dung thể trang web Các nội dung cần hiển thò xử lý trang web đònh nghóa phần body file HTML. Để cho trang web sinh động ngôn ngữ HTML bao gồm nhiều tag dùng cho việc đònh ... Đây đầu đề < /HTML> Theo cấu trúc trình bày ta thấy file HTML chia thành hai phần bản: - Phần đầu : bao hai tag , : đònh nghóa tên ... Java Applet, Activex Control, script… vào trang web mình.Bên cạnh bạn xem, thêm đoạn chương trình vào source html với chức cần xử lý trang web bạn Mô hình Front Page Explore Mô hình Front Page...
 • 4
 • 622
 • 1

Tổ chức công tác kế toán ở 1 số phần hành bản tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2

Tổ chức công tác kế toán ở 1 số phần hành cơ bản tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2
... S 42 43 16 36485 27 34 520 08 40580 022 6 41 28 015 21 7 96 14 21 Cng 6 42 2478 523 6 627 622 6 21 1548 15 44 15 43 15 42 15 41 15 21 13 517 313 2 30 717 77 326 234 615 3355 12 4 815 358 806408 15 22 4 927 0 620 3075 620 4 619 5000 ... 39 411 67 71 6 21 2 6 21 3 Tng 62 21 622 2 622 3 Tng 62 71 627 2 627 3 Tng 39 411 67 71 6 21 1 323 3 911 66 20 8383 613 40 310 518 14 317 25 00664 27 425 837 33385 320 28 Tng 50 619 549 25 310 3435 3430 929 60 8676736 13 0 328 227 TK 15 43 18 8343745 ... Cộng 20 927 5590 11 87 615 1 8 525 7 3 12 11 337347 747 418 14 18 8973 21 9 46 417 627 6 41 26 648 414 622 6 21 1548 15 44 15 43 15 42 15 41 21 4 33 82 12 4 82 5 12 3779464 928 344 4 929 69 5857867 15 6579 12 6 728 9 ( TIP THEO) 4 727 8735...
 • 62
 • 251
 • 0

1 số biện pháp bản nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm ở C.ty May 10

1 số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm ở C.ty May 10
... hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phần II Thực trạng công tác trả lơng theo sản phẩm Công ty May 10 Phần III Những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lơng theo sản phẩm Công ty May 10 Phần ... BPqlpvụ BPllsphẩm Các xn May Các px phụ trợ 19 96 45 212 52 23 510 51 1888084 470 21 211 5946 465508 16 50437 15 82727 67 710 19 97 6 616 675 34406 71 275254 68 813 3096604 6 812 53 2 415 3 51 2 316 260 990 91 1998 7595627 ... Nhật Bản 60 Nhật Bản 47 NB+Đức 10 0 Nhật Bản 50 Nhật Bản 15 Mỹ Nhật Bản 45 Nhật Bản 25 NB+Đức NB Đ Hung 14 BN+Đức 33 Nhật Bản Nhật Bản = 10 10 Nguồn: Công ty May 10 Máy may kim Juki Máy may kim...
 • 85
 • 334
 • 6

1 số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở công ty XNK tổng hợp 1 (GENERALEXIM)

1 số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở công ty XNK tổng hợp 1 (GENERALEXIM)
... 270 15 13 Khối phòng ban 11 1 11 6 11 9 Khối trực thuộc 13 1 14 1 15 1 10 10 Trung cấp 2 21 233 248 12 15 Khối phòng ban 35 35 20 -15 Khối trực thuộc 18 6 19 8 228 12 30 Đào tạo tay ngề 11 2 92 75 -20 -17 ... lệ(%) 19 85 31. 200 35.560 11 4 19 86 40.300 46. 816 11 6 19 87 43.500 51. 349 11 8 19 88 42.600 49.054 11 5 19 89 40.700 44. 418 10 9 Qua bảng ta thấy công ty hoạt động xuất nhập luôn vợt giao vợt mức cao Tuy ... 41. 365.396 6.027.534 11 . 514 -4.480.624 9.023 sách XNK Quỹ lơng Trđ 5.2 71 5.366 5. 516 95 1. 018 15 0 1. 028 Tổng số LĐ Ng 575 582 593 10 .12 2 11 10 .18 9 Lơng BQ 1Nđ 763. 913 768.328 775 .15 5 4. 415 10 .058...
 • 54
 • 214
 • 1

1 số giải pháp bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở C.ty Bánh kẹo Hải Hà

1 số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở C.ty Bánh kẹo Hải Hà
... 11 . 214 .253 5,74 12 1,4 10 3 ,1 69,4 12 7.802.706 68,90 15 6. 316 . 018 72,96 10 4 ,1 122,3 68,76 12 7.802.706 68,90 15 6. 316 . 018 72,96 10 5 ,1 122,3 10 0 18 5.498.506 10 0 214 .3 31. 372 10 0 10 4,9 11 5,5 97 ,14 18 0 .14 2.474 ... 56.405 .14 9 58,86 11 2.386.450 5,68 11 .350.875 97 ,11 203.768.046 30,40 57.2 01. 142 60,58 13 0.899.762 6 ,12 15 .667 .14 2 95,07 26,69 61, 07 7,34 10 4,9 97,82 10 7,9 11 3 ,1 113 ,1 1 01, 4 11 6,4 13 8,0 12 2.7 01. 977 ... 2000 Hải Hải 20 01 Hải Hải 2002 Hải Hải Châu 18 Châu 24 Châu 30 13 Châu Châu 39 14 39 15 loại Kẹo mềm 26 28 31 14 34 15 42 19 loại Bánh 17 20 20 24 42 35 51 39 51 41 28 loại Tổng 61...
 • 81
 • 171
 • 0

Chương 1 những vấn đề bản về quản lí kinh tế

Chương 1 những vấn đề cơ bản về quản lí kinh tế
... 1. 1TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ • 1. 1 .1 KHÁI NiỆM VỀ KINH TẾ • Kinh tế tài sản • Kinh tế phúc lợi • Kinh tế tiết kiệm hiệu • Kinh tế điều kiện sống làm việc • Kinh tế hoạt động sinh sống • Kinh tế ... tế 1. 1.2 .1 Nền tảng tồn phát triển xã hội • 1. 1.2.2 Mục tiêu phát triển • 1. 1.2.3 Quan hệ biện chứng kinh tế trị • 1. 1.2.4 Quan hệ kinh tế văn hố • 1. 1.2.5 Kinh tế động lực phát triển 1. 1.3 Sở ... hữu kinh tế 1. 1.3 .1 Sở hữu phạm trù kinh tế • Quan hệ sở hữu • Nội dung sở hữu • -Quyền sở hữu • -Quyền sử dụng • -Quyền định đoạt • 1. 1.3.2 Lợi ích: kinh tế phi kinh tế 1. 2 Công việc quản...
 • 41
 • 262
 • 0

Hội nghị triển khai 1 số nội dung bản về giám sát, đánh giá đàu tư và lấy ý kiến về thiết kế phần mềm hỗ trợ công tác giám sát, đàu tư

Hội nghị triển khai 1 số nội dung cơ bản về giám sát, đánh giá đàu tư và lấy ý kiến về thiết kế phần mềm hỗ trợ công tác giám sát, đàu tư
... PHÁP LÝ CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ - Nghị định 11 3/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 Chính phủ giám sát đánh giá đầu - Thông 13 /2 010 /TT-BKH ngày 02 tháng 06 năm 2 010 Bộ Kế hoạch ... hoạch Đầu quy định mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu - Thông số 22/2 010 /TT-BKH ngày 02 tháng 12 năm 2 010 quy định định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu - Thông số 23/2 010 /TT-BKH ... số 3: Báo cáo giám sát, đánh giá thực dự án đầu quý, tháng, năm - Mẫu số 4: Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án - Mẫu số 5: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu dự án Dự án sử...
 • 17
 • 365
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: lệnh cad cơ bảnlenh tat cad chuanlệnh cấu hình cơ bảncách lệnh autocad 3d cơ bảnđề thi học kì 1 vật lý 12 cơ bảnđề thi học kì 1 vật lý 11 cơ bảnđề thi học kì 1 môn hóa 10 cơ bảnđề thi học kì 1 môn toán 12 cơ bảnchương 1 những vấn đề cơ bản về tiền tệđề thi học kì 1 môn hóa 12 cơ bảnđề thi học kì 1 môn sinh 10 cơ bảnđề kiểm tra chương 1 giải tích 12 cơ bảnon tap chuong 1 sinh hoc 11 co banchương 1 những vấn đề cơ bản về nhà nướcbài 1 những vấn đề cơ bản về nhà nướcđơn xin gia hạn nộp học phídon xin hoc laiĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)