2010 thong tu 04 2010 TT BXD HD lap DT

Theo Thông 25/2009/TT-BXD ppsx

Theo Thông tư 25/2009/TT-BXD ppsx
... vo mu t ỏ ly t di cỏc l khoan, xp mu theo chiu sõu v dng nờn ct a tng Ni cỏc lp t ỏ cựng loi theo sõu ca l khoan ca cỏc l khoan vi nhau, ta cú mt ct a cht theo tng phng Mt ct a cht cho ta hỡnh ... Sự tập tụ cácbon dioxyt + Chất lợng bê tông kết cấu Thời gian cácbonat hoá tính theo năm theo tài liệu Tiến sĩ Theodor A Burge, viên chức Nghiên cứu Phát triển Tập đoàn SIKA, Thuỵ sỹ, thời gian ... vi thi cụng Khi thi cụng t p phi chỳ ý tỡnh trng gi nc ca lp t s c b sung , tựy theo bin phỏp thi cụng m nộn, tựy theo loi t s dựng p xỏc nh chiu cao tng lp t p p trờn nn dc, phi lm ỏy dt cp...
 • 162
 • 229
 • 0

Thông 04/2001/TT-NHNN do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành docx

Thông tư 04/2001/TT-NHNN do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành docx
... đồng Việt Nam ngân hàng Việc mở sử dụng tài khoản tiền gửi đồng Việt Nam thực theo quy định Ngân hàng Nhà nước theo hướng dẫn Ngân hàng nơi Doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài, Bên hợp doanh nước ... cáo tháng đầu năm), Doanh nghiệp có vốn đầu nước Bên hợp doanh nước phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố địa bàn tình ... vay nước (nếu có) Doanh nghiệp có vốn đầu nước Bên hợp doanh nước (Mẫu số 7) 27 Doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài, Bên hợp doanh nước ngoài, Ngân hàng phép vi phạm qui định Thông này,...
 • 15
 • 136
 • 0

Thông 21/2008/TT-BGDĐT HD thi đua khen thưởng

Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT HD thi đua khen thưởng
... Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng - Thư ký: Chuyên viên phòng Thi đua - Khen thưởng VI QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Nguồn kinh phí hình thành quỹ thi đua, khen thưởng a) Quỹ thi đua, khen thưởng ngành ... hiệu thi đua khen thưởng; trình Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành Giáo dục xét trình Thủ ng Chính phủ (qua Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương) khen thưởng trình Thủ ng Chính phủ (qua Ban Thi ... ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP Các cấp hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nguyên tắc hoạt động - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị; Hội đồng thi...
 • 19
 • 180
 • 0

Thông 04/2011/TT-BNV pot

Thông tư 04/2011/TT-BNV pot
... công tác niên quy định khoản Điều Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2011 2 Căn hướng dẫn Thông này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhiệm vụ, tổ ... nhân dân cấp tỉnh giao, bảo đảm đủ biên chế để thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao quy định Điều Thông Điều Bổ sung nhiệm vụ biên chế Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện làm công tác niên ... Nội vụ để xem xét, giải quyết./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ ng, Phó Thủ ng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc...
 • 5
 • 70
 • 0

Thông 04/2011/TT-BGTVT doc

Thông tư 04/2011/TT-BGTVT doc
... xét duyệt hồ sơ: hồ sơ đầy đủ theo quy định thông báo văn cho doanh nghiệp, cá nhân thời gian, địa điểm sát hạch; hồ sơ không đầy đủ theo quy định thông báo văn hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân ... sức khỏe lái tàu bệnh viện đa khoa cấp huyện (hoặc ng đương) trở lên; - Bản (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp chuyên ngành lái phương tiện giao thông đường sắt (có xác nhận Thủ trưởng doanh nghiệp ... định, Cục Đường sắt Việt Nam phải hoàn thành việc cấp lại giấy phép đổi giấy phép lái tàu.” Điều Thông có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng...
 • 5
 • 46
 • 0

Thông 04/2011/TT-BCT pps

Thông tư 04/2011/TT-BCT pps
... trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT.BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Thủ ng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó thủ ng Chính phủ (để báo cáo); - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - UBND ... bảo mức độ an toàn ng đương với thiết bị điện có cách điện kép tăng cường; d) Cách điện tăng cường thực trình lắp đặt bao bọc phần mang điện để trần bảo đảm mức độ an toàn ng đương với thiết ... phải ng ứng với tần số nguồn cung cấp d) Về công suất Trang thiết bị lưạ chọn theo đặc tính công suất, phải phù hợp với điều kiện vận hành bình thường có tính đến hệ số đồng thời e) Về tính ng...
 • 33
 • 73
 • 0

THÔNG 04/2011/TT-BLĐTBXH pdf

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BLĐTBXH pdf
... biệt 3 Trói đối ng Không cho đối ng ăn, uống ngủ Buộc đối ng mặc loại quần áo dị thường không phù hợp Ngừng chăm sóc y tế cho đối ng Dùng đối ng để kỷ luật đối ng khác Đe dọa ... an toàn đối ng Điều Các quyền đối ng sở bảo trợ xã hội Tham gia trình lập kế hoạch chăm sóc trợ giúp đối ng Tham gia trình đưa định việc tái hòa nhập gia đình, cộng đồng đối ng; bảo ... đối ng Tham gia vào công việc hàng ngày sở bảo trợ xã hội phù hợp với độ tuổi khả đối ng mà không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay phát triển đối ng thời gian học tập, giải trí đối ng...
 • 8
 • 92
 • 0

THÔNG 04/2011/TT-BLĐTBXH docx

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BLĐTBXH docx
... biệt 3 Trói đối ng Không cho đối ng ăn, uống ngủ Buộc đối ng mặc loại quần áo dị thường không phù hợp Ngừng chăm sóc y tế cho đối ng Dùng đối ng để kỷ luật đối ng khác Đe dọa ... an toàn đối ng Điều Các quyền đối ng sở bảo trợ xã hội Tham gia trình lập kế hoạch chăm sóc trợ giúp đối ng Tham gia trình đưa định việc tái hòa nhập gia đình, cộng đồng đối ng; bảo ... đối ng Tham gia vào công việc hàng ngày sở bảo trợ xã hội phù hợp với độ tuổi khả đối ng mà không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay phát triển đối ng thời gian học tập, giải trí đối ng...
 • 8
 • 79
 • 0

THÔNG 04/2011/TT-BNNPTNT doc

THÔNG TƯ 04/2011/TT-BNNPTNT doc
... Trưởng thôn Chấp hành nghiêm chỉnh biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn theo thông Điều 18 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; Trong trình thực hiện, ... xã, phường thực Công văn số 1569/TTg - NN ngày 19/11/2007 Thủ ng Chính phủ việc thực chế độ phụ cấp cho thú y xã, phường, Thông liên Bộ số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 liên tịch giữa ... trình truyền thông địa phương Uỷ ban nhân dân cấp đạo quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể thực thông tin tuyên truyền địa phương theo nội dung tuyên truyền quan thú y 3 Các quan thông tin đại...
 • 13
 • 40
 • 0

THÔNG 03/2011/TT-BXD docx

THÔNG TƯ 03/2011/TT-BXD docx
... kiện lực theo quy định Điều 10 Thông đăng ký để công bố trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng Tổ chức chuyên môn giám định pháp xây dựng theo quy định Thông số 35/2009/TT-BXD ngày 5/10/2009 ... quy định Thông trang thông tin điện tử Sở Xây dựng địa phương gửi Bộ Xây dựng để công bố trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng; d) Tổng hợp tình hình thực hàng năm theo quy định Thông báo cáo ... kiểm định, tổ chức chứng nhận trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng Điều 16 Điều khoản thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011 thay Thông số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008...
 • 15
 • 71
 • 0

Thông 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thông tư 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
... cục Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Thông số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ... 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI National Technical Regulation on the effluent of livestock Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước ... đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quan có thẩm quy n phê duyệt...
 • 7
 • 136
 • 0

Thông 04/2016/TT-BKHCN Thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong khai thác quặng phóng xạ

Thông tư 04/2016/TT-BKHCN Thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong khai thác quặng phóng xạ
... khai thác quặng phóng xạ Chương II HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN BỨC XẠ Điều Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá an toàn xạ Hồ sơ đề nghị thẩm định ... dò, khai thác quặng phóng xạ Phân loại mẫu Báo cáo đánh giá an toàn xạ Báo cáo đánh giá an toàn xạ sở thăm dò, khai thác quặng phóng xạ gồm ba (02) mẫu ng ứng với mức độ nguy hiểm theo quy định ... thức báo cáo đánh giá an toàn xạ a) Bản báo cáo đánh giá an toàn xạ công việc thăm dò, khai thác quặng phóng xạ gồm trang bìa chính, trang bìa phụ, nội dung tài liệu kèm theo; b) Bản báo cáo đánh...
 • 14
 • 41
 • 0

Thông 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội
... Mã số nghiệp: doanh Chúng tôi, người tên đọc nhận thức quy n nghĩa vụ chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông doanh nghiệp hội theo quy định Luật Doanh nghiệp nghị định hướng ... doanh nghiệp hội khác, tổ chức khác có Mục tiêu hội ng tự Theo Khoản Điều Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi Tiết thi hành Luật Doanh nghiệp: trường hợp giải thể doanh nghiệp hội, ... thức quy n nghĩa vụ chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông doanh nghiệp hội theo quy định Luật Doanh nghiệp nghị định hướng dẫn thi hành; thực đầy đủ hoạt động Mục tiêu hội, ...
 • 14
 • 139
 • 0

Thông 04/2016/TT-BLĐTBXH về khung chương trình đào tạo vấn điều trị nghiện ma túy

Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH về khung chương trình đào tạo tư vấn điều trị nghiện ma túy
... hỗ trợ điều trị nghiện ma 1,5 ngày túy Tổng quan vấn điều trị nghiện ma túy Quy trình vấn cá nhân điều trị nghiện ma túy Các kỹ vấn điều trị nghiện ma túy 1,5 ngày Kỹ thuật giải vấn đề ... công tác cai nghiện ma túy tình hình III KẾT CẤU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Khung chương trình đào tạo vấn điều trị nghiện ma túy gồm 03 mục, cụ thể: Mục 1: Chương trình đào tạo dành cho tất ... thức vấn điều trị nghiện ma túy 4.1 vấn cá nhân 4.2 vấn gia đình 4.3 vấn nhóm vấn viên 5.1 Khái niệm vấn viên 5.2 Vai trò vấn viên 5.3 Quy điều đạo đức vấn viên BÀI QUY TRÌNH...
 • 37
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thụng t 04 2010 tt bxd v hng dn lp v qun lý chi phớ u t xõy dngthông tư 193/2009/tt-btcthông tư 33/2009/tt-blđtbxhthông tư số 21byt ttthông tư số 05nhtt ttthông tư số 232005 tt blđtbxhthông tư số 082008 tt bldtbxhthông tư số 052001 tt blđtbxhthông tư số 272001 tt bvhttthông tư số 012007 tt bkhcnthong tu 20 2015 tt bkhdtthông tư số 27 2010 tt btcthông tư số 30 2010 tt btcthông tư số 40 2010 tt btcthông tư số 01/2002/tt-bxdĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8sách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu