giáo án liên môn tích hợp địa lý 9 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

bài giảng tích hợp liên môn địa 9 bài 9 sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thủy sản (có đầy đủ hồ sơ bài dạy trong file nén đi kèm)

bài giảng tích hợp liên môn địa lý 9 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản (có đầy đủ hồ sơ bài dạy trong file nén đi kèm)
... Lượcưđồ lâm nghiệp thủy sản ViệtưNam Tit - Bi 9: S PHT TRIN V PHN B LM NGHIP, THY SN - Rừng sản xuất: cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dân dụng, xuất Phõn b vựng nỳi thp, Trung du Lượcưđồ lâm nghiệp thủy sản ViệtưNam ... hn hỏn, l lt) Vỡ th bo v rng u ngun cng phi c quan tõm hn na Lượcưđồ lâm nghiệp thủy sản ViệtưNam Tit Tit10 Bi Bi9: 9: S SPHT PHTTRIN TRINV VPHN PHNB B LM NGHIP, THY SN I LM NGHIP Ti nguyờn ... b mụi trng tiờu biu in hỡnh cho cỏc h sinh thỏi (cỏc quc gia) Lượcưđồ lâm nghiệp thủy sản ViệtưNam Tit Tit10 Bi Bi9: 9: S SPHT PHTTRIN TRINV VPHN PHNB B LM NGHIP, THY SN I LM NGHIP Ti nguyờn...
 • 37
 • 681
 • 4

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 9 Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản pot
... Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò D - Củng cố: E - Hướng ... Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh ... động trò D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích...
 • 6
 • 422
 • 0

Địa lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN doc

Địa lý lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN doc
... trồng thủy sản phát triển Giải thích sao? (vĩ độ, khí hậu ) nhanh, đặc biệt nuôi tôm, cá - Hãy so sánh số liệu bảng 9. 2 rút nhận xét phát triển ngành thủy sản (sản lượng, sản lượng - Xuất thủy sản ... Sự phát triển phân bố mức vùng ven bờ làm cạn kiệt( ngành thủy sản thuốc nổ, điện) - Khai thác hải sản sản lượng → Nước ta có 29/ 64 tỉnh thành giáp tăng nhanh biển - NTB NB phát triển mạnh - ... thái, giống loài quí - Quan sát hình 9. 2, nêu phân bố Sự phát triển phân bố lâm loại rừng: nghiệp + Rừng phòng hộ: núi cao ven biển - Hằng năm nước ta khai thác + Rừng sản xuất: núi thấp trung...
 • 5
 • 1,646
 • 1

Giáo án bài Sự phát triển phân bố lâm nghiệp ,thủy sản - Địa 9 - GV.N M Thư

Giáo án bài Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản - Địa 9 - GV.N M Thư
... ngày gi m sút nào? diện tích rừng sản xuất ? Nêu vài nét kế hoạch triển khai phát triển trồng rừng nước ta? Sự phát triển phân bố l m nghiệp - Gi m sản lượng gỗ khai thác 2.5 triệu m3 /n m (tất ... cho ngư dân việc phát triển m rộng quy m ngành ? Tính tăng gi m sản lượng Sự phát triển phân bố thủy sản khai thác nuôi trồng thuỷ sản? * Khai thác: ? So sánh qua giai đoạn? Sản lượng tăng liên ... thủy sản: An Giang, Bến Tre - Xuất khẩu: Thủy sản ngành có giá trị hàng xuất hàng đầu (2005) g m: Dầu khí, Dệt may thủy sản Từ 199 9 - 2002 tăng từ 97 1 triệu USD lên 2.1 tỉ USD (gấp lần) Giáo án địa...
 • 4
 • 2,426
 • 6

Địa9 Bài 9Sự phát triển phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Địa Lí 9 Bài 9 – Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
... Trình bày phát triển phân bố ngành thuỷ sản - Giải thích sản lượng thuỷ sản nước ta chưa cao? Phải làm để nâng cao sản lượng thuỷ sản? * Trả lời: a) Các điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản nước ... liệu : Sản lượng thuỷ sản( nghìn tấn) Chia Năm Tổng số Khai thác Nuôi trồng 199 0 890 .6 728.5 162.1 199 4 1465.0 1120 .9 344.1 199 8 1782.0 1357.0 425.0 2002 2647.4 1802.6 844.8 a) Vẽ biểu đồ sản lượng ... Các điều kiện để phát triển ngành thuỷ sản nước ta:( Đã ghi) b) Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản: (Đã ghi) c) – Sản lượng thuỷ sản nước ta chưa cao phương tiện đánh bắt thô sơ chịu ảnh hưởng...
 • 4
 • 24,171
 • 61

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot
... CH: Cây công nghiệp lâu năm? Phân bố thuận lợi dể phát triển (trung du mièn núi) công nghiệp CH: Kể tên sản phẩm nông nghiệp công nghiệp lâu năm xuất khẩu? CH: Nước ta có điều kiện dể phát triển ... tới sản xuất nông nghiệp nước ta ? GTBài : GV y/c HS nhắùc lại nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp nước ta Nhân tố tự nhiên (địa hình, khí hậu,nước ) Nhân tố xã hội … Bài Hoạt động ... Tây Nguyên) nghiệp chế biến tận dụng tài CH: Việc trồng công nghiệp có tầm quan nguyên , phá độc canh trọng nào? nông nghiệp góp phần CH: Kể tên công nghiệp năm? bảo vệ môi trường Phân bố (chủ yếu...
 • 7
 • 504
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt
... HS: Chuẩn bị theo hướng dẫn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Kiểm tra cũ : Nêu nhân tố tự nhiên nhân tố xã hội ảnh hưởng đến phát triển phân bố cơng nghiệp ? GT Bài : Bài Hoạt động GV HS Nội dung HĐ 1: ... cơng nghiệp vị trí nhà máy điện mỏ than dầu khí - Đọc phân tích lược đồ trung tâm cơng nghiệp Việt Nam Thái đ : Tích cực học tập xây dựng q hương II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: GV: - Bản đồ cơng nghiệp ... ngành cơng nghiệp có tỉ trọng lớn dựa mạnh nào?  tài ngun, nguồn lao động, thị trường nước, xuất Chuyển : để hiểu biết phát II CÁC NGÀNH CƠNG triển phân bố ngành NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM cơng nghiệp trọng...
 • 8
 • 334
 • 0

Giáo án địa 9 bài 8 sự phát triển phân bố nông nghiệp

Giáo án địa 9 bài 8 sự phát triển và phân bố nông nghiệp
... vào H .8. 2 lúa phân - Lúa trồng khắp nơi, chủ bố đâu? Nơi trồng lúa nhiều yếu đd S.Cửu Long, đb S.Hồng nhất? Tại nơi trồng nhiều lúa? GV giới thiệu hình 8. 1 để thấy việc áp dụng máy móc nông nghiệp ... Phân bố trâu bò CN lợn Gia cầm phút kinh tế Lấy sức kéo,thòt, sữa, phân Lấy thòt, phân Lấy thòt, trứng Chủ yếu miền núi trung du Vùng đồng Chủ yếu vùng đồng Củng cố: 1/ Nông nghiệp nước ta phát ... (nhóm) - Dựa vào H .8. 2 nơi có chăn nuôi trâu, bò, lợn? GV Chia lớp nhóm, nhóm thảo luận ngành chăn nuôi, sau đại diện lên điền vào bảng sau, Ngành Giá trò Phân bố nhóm khác nhận xét, giáo viên kết...
 • 4
 • 2,047
 • 0

Địa lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt

Địa lý lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP ppt
... mới:Nền nông nghiệp nước ta gần có bước phát triển vượt bậc.Giá trị sản lượng tăng nhanh, phân bố sản xuất có thay đổi rõ rệt Bài học nầy…… Hoạt động thầy Ghi bảng trò I.Ngành trồng trọt - Em cho ... công nghiệp hàng hóa cho chế biến) Cây lương thực ** Hoạt động nhóm:Chia lớp - Bao gồm lúa hoa màu làm nhóm theo nội dung 1- - Đáp ứng nhu cầu nước xuất 2-3 với câu hỏi: + Gồm loại nào? - Hai ... + Phân b - Vùng trọng điểm * Câu hỏi phụ cho nhóm: - Nhóm 1,2 :+ Tại trước thiếu lương thực mà xuất lúa gạo đứng thứ Cây công nghiệp giới?( Thuận lợi ĐKTN, - Bao gồm năm lâu năm nhân tố KT-XH:...
 • 5
 • 1,321
 • 1

Địa lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP doc

Địa lý lớp 9 - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP doc
... điện,… - Sự phân bố nhà máy thuỷ điện có 3.Một số ngành CN nặng khác: đặc điểm chung? - Công nghiệp khí điện tử + Nhiệt điện phía Bắc : Gần than Quảng - Công nghiệp hoá chất Ninh - Công nghiệp ... 2156 Kwh, - Chế biến sản phẩm trông trọt, nước phát triển 7366 Kwh/ người chăn nuôivà thuỷ sản - Cho ví dụ sản phẩm ngành Công nghiệp dệt may: khí điện tử - Là ngành SX hàng tiêu dùng - Xác định ... nhóm lớn) Mỗi nhóm - Khai thác than chủ yếu nghiên cứu nội dung về: Tình hình Quảng Ninh phát triển, phân bố chủ yếu, xác định - Dầu khí phát hện khai đồ thác chủ yếu thềm lục địa phía → Trữ lượng...
 • 5
 • 607
 • 0

bài giảng địa 9 bài 12 sự phát triển phân bố công nghiệp

bài giảng địa lý 9 bài 12 sự phát triển và phân bố công nghiệp
... đến phát triển phân bố công nghiệp nào? Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP *********** • I Cơ cấu ngành công nghiệp • II Các ngành công nghiệp trọng điểm • III Các trung tâm công nghiệp ... lớn Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP *********** I Cơ cấu ngành công nghiệp - Gồm sở : Nhà nước , nhà nước có vốn đầu tư nước - Hệ thống công nghiệp nước ta gồm sở ? Bài 12 : SỰ PHÁT ... may - Nơi phân bố Xác định trung tâm dệt may lớn nước ta Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ******* I Cơ cấu ngành công nghiệp II Các ngành công nghiệp trọng điểm Công nghiệp khai...
 • 19
 • 798
 • 0

Dia Ly 9 Tiết 8 Bài 8- Sự Phát Triển Phân Bố Nông Nghiệp

Dia Ly 9 Tiết 8 Bài 8- Sự Phát Triển Và Phân Bố Nông Nghiệp
... LỚP TIẾT :BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNGNGHIỆP I NGÀNH TRỒNG TRỌT: Cây lương thực: Cây công nghiệp: Cây ăn quả: II Ngành chăn nuôi: Chăn nuôi trâu, bò: Chăn nuôi lợn: Chăn nuôi gia cầm: BÀI ... nuôi lợn: Chăn nuôi gia cầm: BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I NGÀNH TRỒNG TRỌT: Câu hỏi: Những loại tạo nên ngành trồng trọt - Ngành trồng trọt phát triển với nhiều loại trồng nước ... Gia cầm phát triển nhanh đồng Câu hỏi: Nhận xét phát triển việc chăn nuôi gia Câu hỏi: Hiện cầm nước ta?nay chăn nuôi gia cầm gặp khó khăn nào? BÀI TẬP: Câu 1: Nông nghiệp nước ta phát triển theo...
 • 21
 • 1,288
 • 0

Gián án Bài 9 Sựphát triển phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản

Gián án Bài 9 Sựphát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản
... sau: Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN b, Sự phát triển Cơ cấu ngành lâm nghiệp gồm - Khai thác chế biến phân bốnhững hoạt động ... thiện Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN Xác định ngư trường trọng điểm tỉnh trọng điểm sản lượng thuỷ sản? Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀtiếp BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ Nối PHÂN SẢN -Làm tập 3, ... trồng thuỷ sản Nêu vai trò thuỷ sản đời sống kinh tế? Tiết SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 2, Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản - Khai thác tăng bảng đây, rút nhận xét So sánh...
 • 11
 • 766
 • 2

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 8 Sự phát triển phân bố nông nghiệp pptx

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptx
... A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: ? Phân tichs thuận lợi khó khăn yếu tố tự nhiên phát triển phân bố nông nghiệp? C - Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò ? Xét cấu ngành - Gồm: Trồng ... lúa? - Năng suất lúa tăng gấp từ - Năng suất 20 .8 tấn/ha/năm ( 1 98 0) lên - Diện tích - Sản lượng - Sản lượng bình quân 45 .9 tấn/ha/năm (2000) - Diện tích tăng từ 56 000ha lên 7.5 triệu (2000) - Sản ... chính) - Cây công nghiệp tăng lên từ 13.5% lên 22.7% - Cây ăn giảm -> Đẩy mạnh theo hướng phát ? Điều thể xu gì? triển xuất sản phẩm công nghiệp: cà fê, cao su, hồ tiêu phục vụ cho ngành công nghiệp...
 • 10
 • 604
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản môn địa lý 9hướng dẫn làm bài tập bản đồ địa lí 9 bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sảnđịa lý lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptdia ly 9 bai 8 su phat trien va phan bo nong nghiepđịa lí bài 8 lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệpđịa lí 9 bài 8 sự phát triển và phân bố nông nghiệp phần bài tậpdia ly 9 bai 11 cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđịa lý 9 hk1 bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptxđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp potxsự phát triển và phân bố công nghiệp địa 9bai 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp dia 9phan tich nhan to xa hoi anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđịa lí 9 bài 11 – các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpđịa lí 9 bài 7 – các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpufhop dong thuc hien de tai nckh22341ÔN tập về GIẢI TOÁNBài 7. Tình thái từBài 26. Thuế máuufphieu dang ky de tai nckh22345Cengage advantage books law for business 18th edition ashcroft test bankDevelopment through life a psychosocial approach 11th edition newman test bankTiểu luận Bàn về hai nguyên tắc người gây thiệt hại, ô nhiễm phải bồi hoàn và người sử dụng phải trả tiền”.Chemistry in context applying chemistry to society 8th edition american chemical society test bankChemistry in focus a molecular view of our world 5th edition tro test bankCriminal justice policy and planning 4th edition welsh test bankCultural anthropology 11th edition nanda test bankBài toán tìm đường đi của người giao hàngCrafting and executing strategy the quest for competitive advantage concepts and cases 18th edition thompson test bankCognition theories and applications 9th edition reed test bankCollege accounting 21st edition heintz test bankContemporary mathematics for business and consumers 6th edition robert brechner test bankCornerstones of cost management 2nd edition hansen test bankCornerstones of managerial accounting 4th edition mowen test bankCornerstones of managerial accounting 5th edition mowen test bank