Luận văn nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba kiến nghị nhằm thực hiện tốt nghiệp vụ theo nghị định

Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba.doc.DOC

Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba.doc.DOC
... dung bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba Khái niệm trách nhiệm dân bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới với ngời thứ ba Trách nhiệm dân trách nhiệm phát sinh vi phạm nghĩa vụ dân ... động Đặc trng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba Là nghiệp vụ số nhiều nghiệp vụ loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đặc trng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba mang ... nhận bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới hiệu lực- Nh tính bắt buộc nghiệp vụ tăng lên Tác dụng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ...
 • 81
 • 570
 • 1

Công tác giám định - bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 2003-2007.DOC

Công tác giám định - bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 2003-2007.DOC
... chung nghiệp vụ BH TNDS chủ xe giới người thứ ba công tác giám định - bồi thường TNDS chủ xe giới người thứ ba Chương 2: Thực trạng giám định - bồi thường nghiệp vụ BH TNDS chủ xe giới người thứ ba ... GIÁM ĐỊNH - BỒI THƯỜNG TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 1.1 Sự cần thiết khách quan tác dụng BH TNDS chủ xe giới người thứ ba 1.1.1 Sự cần thiết BH TNDS chủ xe giới người thứ ba Xe giới ... thường cho chủ xe gây tai nạn 1.3 Công tác giám định - bồi thường nghiệp vụ BH TNDS chủ xe giới người thứ ba 1.3.1 Vai trò công tác giám định - bồi thường Công tác giám định - bồi thường có vai...
 • 102
 • 1,035
 • 8

Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao tính bắt buộc trong nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba tại công

Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao tính bắt buộc trong nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công
... CP/1997 * Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba Trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba trách nhiệm bồi thường hay nghĩa vụ hợp đồng chủ xe hay lái xe cho người thứ ba việc ... thiết khách quan tính bắt buộc nghiệp vụ BHTN dân chủ xe giới người thứ ba II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BHTNDS CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA Đối tượng bảo hiểm: a Đối tượng bảo hiểm Theo điều chương ... Việt, Bảo Minh, Công ty bảo hiểm Nhật, Công ty PJICO tranh luận, đánh giá đưa giải pháp nhằm nâng cao tính bắt buộc nghiệp vụ BHTN dân chủ xe giới người thứ ba II NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BẮT BUỘC...
 • 63
 • 487
 • 5

Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba tại bảo việt quảng ninh.doc

Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại bảo việt quảng ninh.doc
... Bởi nghiệp vụ bảo hiểm xe giới nhiều vấn đề phải bàn phía ngời tham gia nh ngời bảo hiểm Chơng II: thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba bảo việt quảng ... tăng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới Sau thời gian hoạt động ba bốn năm trở lại nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba thu đợc số kết đáng khích lệ Doanh thu nghiệp ... tạp vụ, vệ sinh II Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba Bảo việt quảng ninh Trớc cần thiết khách quan bảo hiểm trách nhiệm dân đặc biệt cấp thiết mang...
 • 56
 • 384
 • 1

Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
... bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật - Phòng bảo hiểm Tàu thủy - Phòng bảo hiểm Xe giới - Phòng Công nghệ thông tin 36 - Phòng Giám định - Bồi thờng - Phòng Quản lý Phát triển đại lý - Phòng Tái bảo hiểm ... nh bo him xe c gii ti PJICO Nhn thụng tin Hng dn x lý ban u Tiến hành giám định, lập Biên giám định Báo cáo giám định Xác nhn ấn gốc Tạm ứng Tổn thất toàn Đánh giá giá trị lại Cùng chủ xe lựa chon ... STBT đợc xác định vào: - Biên giám định tổn thất kê khai tổn thất - Điều khoản, điều kiện HĐBH - Bảng theo dõi số phí BH nộp - Thực tế chi trả ngời thứ ba (nếu có) 32 Bc 3: Thông báo bồi thờng Sau...
 • 91
 • 440
 • 2

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba tại công ty Bảo Minh Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty Bảo Minh Hà Nội
... qu kinh doanh ca doanh nghip bo him tt ph thuc vo hiu qu kinh doanh ca tng loi hỡnh nghip v bo him Do vy, nõng cao hiu qu kinh doanh ca tng nghip v s lm cho hiu qu kinh doanh chung ca ton doanh ... S CA CH XE C GII I VI NGI TH BA TI CễNG TY BO MINH H NI I VI NẫT V CễNG TY BO MINH Tng cụng ty c phn Bo Minh 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Tng Cụng ty C phn Bo Minh ( goi tt l Bo Minh ) ... Bo Minh cng tng lờn ỏng k, ch ng th sau Bo Vit phi nhõn th Thị phần công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam năm 2004 Các công ty bảo hiểm khác 14.07% Bảo Việt 39.64% PJICO 12.42% PVIC 11.49% Bảo...
 • 75
 • 247
 • 0

Thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba tại PTI

Thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PTI
... buộc nghiệp vụ BHTN dân chủ xe giới người thứ ba 1.3 Nội dung nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ 1.3.1 Đối tượng bảo hiểm phạm vi bảo hiểm a Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm ... VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 1.1 Khái niệm trách nhiệm dân bảo hiểm trách nhiệm dân 1.1.1 Trách nhiệm dân a Khái niệm Trách nhiệm dân luật gia Việt Nam xem ... Thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba taij PTI Bài nghiên cứu gồm ba phần lớn sau: CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI...
 • 59
 • 320
 • 1

Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba tại PTI

Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PTI
... vững nghiệp vụ BH TNDS chủ xe giới người thứ ba PTI CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM ... nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ 1.3.1 Đối tượng bảo hiểm phạm vi bảo hiểm 1.3.1.1 Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm TNDS chủ xe giới người thứ ba loại hình bảo hiểm trách nhiệm ... bảo hiểm PTI Tìm hiểu nghiệp vụ mà công ty triển khai đặc biệt nghiệp vụ bảo hiểm TNDS chủ xe giới người thứ ba, em lựa chọn đề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ...
 • 76
 • 339
 • 3

Thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba

Thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba
... QUAN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ... buộc nghiệp vụ BHTN dân chủ xe giới người thứ ba 1.3 Nội dung nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ 1.3.1 Đối tượng bảo hiểm phạm vi bảo hiểm a Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm ... QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ TẠI PTI SV: Nguyễn Thị Lâm CQ491487 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 1.1...
 • 59
 • 400
 • 2

“Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới đối với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”

 “Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”
... Ngời bảo hiểm nhận bảo hiểm cho phần trách nhiệm dân chủ xe phát sinh hoạt động điều khiển xe giới ngời lái xe Nh đối tợng đợc bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba Trách nhiệm dân chủ ... Nội dung nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba Đối tợng phạm vi bảo hiểm 1.1 Đối tợng bảo hiểm a Đối tợng đợc bảo hiểm Ngời tham gia bảo hiểm thông thờng chủ xe, cá nhân hay ... ngời thứ ba 22 Phần II Tình hình thực nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ngời thứ ba Pjico I Tổng quan công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần...
 • 67
 • 186
 • 0

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG NGHIỆP VỤ

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG NGHIỆP VỤ
... xác định nguyên nhân mức độ thiệt hại vụ tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm Trong trờng hợp xe gây tai nạn đợc bảo hiểm, chủ xe giới chết, doanh nghiệp bảo hiểm phải thay mặt chủ xe bồi ... phí bảo hiểm cho phù hợp Nếu chủ xe giới và/ hoặc lái xe không thực đầy đủ trách nhiệm quy định doanh nghiệp bảo hiểm từ chối phần toàn số tiền bồi thờng tơng ứng với thiệt hại lỗi chủ xe giới gây ... bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới ban hành kèm theo Quyết định số 23/2003/QĐ-BTC Bộ trởng Bộ Tài chính, chủ xe giới phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm biết để điều chỉnh lại tỷ lệ phí bảo...
 • 21
 • 1,598
 • 4

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE GIỚI ĐỐI VƠÍ NGƯỜI THỨ BA Ở CÔNG TY BẢO HIỂM BẮC NINH

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VƠÍ NGƯỜI THỨ BA Ở CÔNG TY BẢO HIỂM BẮC NINH
... thời, xác" trở thành thực II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới đồi với ngời thứ ba Công ty bảo hiểm Bắc Ninh Trải qua số năm hoạt động có điều chỉnh ... để công ty bảo hiểm có điều kiện ngày hoàn thiện nghiệp vụ Trong khuôn khổ chuyên đề có hạn nêu lên thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân Công ty Bảo hiểm Bắc Ninh đa số kiến nghị góp phần ... phòng nghiệp vụ Công ty ba hiểm Bắc Ninh giúp hoàn thành tốt chuyên đề Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới (2003) TT Loại xe Mô tô bánh - Từ 50cm3 trở xuống Trên 50 cm3 Xe chở ngời...
 • 11
 • 207
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA
... nhận bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới hiệu lực”- Như tính bắt buộc nghiệp vụ tăng lên Tác dụng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ... tượng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba Trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba trách nhiệm hay nghĩa vụ bồi thường hợp đồng chủ xe hay lái xe cho người thứ ba việc lưu hành xe gây ... cho người lao động Đặc trưng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba Là nghiệp vụ số nhiều nghiệp vụ loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự, đặc trưng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới...
 • 26
 • 272
 • 0

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX GIAI ĐOẠN 1998

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX GIAI ĐOẠN 1998
... 15/2003/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba đời phát triển gắn liền với phát triển chung toàn xã hội Ngay từ nghiệp vụ triển khai công ty bảo hiểm, nghiệp vụ triển khai ... cho công ty II THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI PJICO Một nghiệp vụ bảo hiểm để tiến hành có hiệu tuân thủ theo quy tắc định, quy trình triển ... khâu định đến thành bại công ty nói chung nghiệp vụ bảo hiểm TNDS chủ xe giới người thứ ba nói riêng Nghiệp vụ bảo hiểm TNDS chủ xe giới người thứ ba không đơn sản phẩm bảo hiểm mà sách bắt buộc...
 • 42
 • 197
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE GIỚI ĐỐI VƠÍ NGƯỜI THỨ BA Ở CÔNG TY BẢO HIỂM BẮC NINH

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VƠÍ NGƯỜI THỨ BA Ở CÔNG TY BẢO HIỂM BẮC NINH
... thác bảo hiểm, Công ty đưa phương châm "giải nhanh kịp thời, xác" trở thành thực II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới đồi với người thứ ba Công ty bảo ... khuôn khổ chuyên đề có hạn nêu lên thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân Công ty Bảo hiểm Bắc Ninh đưa số kiến nghị góp phần hoàn thiện nghiệp vụ thời gian tới Trong trình tìm hiểu phân ... thức thấy trách nhiệm quyền lợi xảy tai nạn Công tác giám định bồi thường Trong năm qua với việc hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới, Công ty ngày trọng đến chất lượng công...
 • 12
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số nội dung chính nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ bathực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở công ty cổ phần bảo hiểm hưu điện ptitình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2001 2005quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty bảo hiểm hà tâyhiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty bảo hiểm hà tâytình hình thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở pjiconhững vấn đề cơ bản về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ basự cần thiết của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ batác dụng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ baquy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ basự cần thiết khách quan bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty bảo hiểm hà tâykhai thác bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty bảo hiểm hà tâysự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ banghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápsự cần thiết phải triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giớiCảm ứng ở động vật.doc.DOCTUYỆT KĨ CASIO HÀM SỐ, MŨ-LOGARITĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 10ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 10ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 11các điểm cần lưu ý khi viết câu Trắc nghiệm khach quanBAI TAP ON TAP CHUONG II HAM SOPhác Thảo IMC mới cho Pepsibộ đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2017 có gợi ý đáp ánslide quan tri san xuat dich vuslide thuyet trinh quan tri xuat nhap khauslide thuyet trinh thuong mai dien tuđề thi thử Toán THPT quốc gia 2018 tạp chí toán học tuổi trẻ lần 1báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanhBài giảng quản lý kinh doanh xây dựng (7 chương)Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụngKiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụngTổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựnghệ thống cac qua trinh san xuatSINH HOẠT HÀNG TUẦN PHÒNG 18