90 CAU HOI TRAC NGHIEM WORD FORMATION

90 cau hoi trac nghiem dien dan dung

90 cau hoi trac nghiem dien dan dung
... đặt nơi điện áp không ổn định Lắp đặt vị trí dặt biệt cần điều khiển tắt mở nơi Các câu điều sai 90- Công tắc cực thường sử dụng mạch điện sau : a- Mạch đèn thay đổi ánh sáng b- Mạch điện cầu thang ... Câu Đáp án d d b c b b a d d b b d a d c d c c 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 d b b d d b a d c b c b d d b a c d ...
 • 9
 • 948
 • 23

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án
... đổi để thực phương châm: a Đánh nhanh, thắng nhanh b Chắc thắng đánh, không thắng không đánh c Đánh chắc, tiến d Cơ động, chủ động, linh hoạt Câu 87: Câu 88 Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước ... giới Câu 54: Đường lối toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp hoàn chỉnh thể tập trung văn kiện nào? a Toàn dân kháng chiến ( Trung ương Đảng – 12/12/1946) b Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ... kháng chiến, kiến quốc b Chỉ thị “Phá tan công mùa Đông giặc Pháp” c Chủ trương tiến công quân Pháp vùng sau lưng chúng d Lời kêu gọi đánh tan công lên Việt Bắc thực dân Pháp Câu 65: Câu 66: Câu...
 • 14
 • 4,240
 • 5

Tài liệu 90 câu hòi trắc nghiệm hoá vô cơ ppt

Tài liệu 90 câu hòi trắc nghiệm hoá vô cơ ppt
... 100ml dung dịch HCl 2,1M vào dung dịch D câu (11), thu m gam chất không tan Trị số m là: a) 9,36 gam b) 6,24 gam c) 7,02 gam d) 7,8 gam 13 Đá vôi, vôi sống, vôi có công thức là: a) CaCO3, CaO, Ca(OH)2 ... nước, có 1,344 lít H2 (đktc) thoát thu dung dịch X Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch X là: a) 12 ml b) 120 ml c) 240 ml d) Tất sai 41 61,6 gam vôi sống (chỉ gồm CaO) để ... hợp gồm bốn chất rắn sắt kim loại ba oxit nó, đồng thời có hỗn hợp khí thoát Cho hỗn hợp khí hấp thụ vào dung dịch nước vôi có dư, thu 55 gam kết tủa Trị số m là: a) 48 gam b) 40 gam c) 64 gam...
 • 11
 • 345
 • 0

90 câu hỏi trắc nghiệm hoá vô cơ

90 câu hỏi trắc nghiệm hoá vô cơ
... 100ml dung dịch HCl 2,1M vào dung dịch D câu (11), thu m gam chất không tan Trị số m là: a) 9,36 gam b) 6,24 gam c) 7,02 gam d) 7,8 gam 13 Đá vôi, vôi sống, vôi có công thức là: a) CaCO3, CaO, Ca(OH)2 ... tích HCl đâm đặc 34,475 gam thỏi vàng có lẫn tạp chất trơ hòa tan hết nước cường toan, thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng có thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = ... nước, có 1,344 lít H2 (đktc) thoát thu dung dịch X Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch X là: a) 12 ml b) 120 ml c) 240 ml d) Tất sai 41 61,6 gam vôi sống (chỉ gồm CaO) để...
 • 11
 • 150
 • 1

90 câu hỏi trắc nghiệm Hóa vô cơ

90 câu hỏi trắc nghiệm Hóa vô cơ
... b) 90% c) 80% d) 60% 55 Xem phản ứng: Br2 + 2KI 2KBr + I2 a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên d) KI bị khử, số oxi hóa ... 100ml dung dịch HCl 2,1M vào dung dịch D câu (11), thu m gam chất không tan Trị số m là: a) 9,36 gam b) 6,24 gam c) 7,02 gam d) 7,8 gam 13 Đá vôi, vôi sống, vôi có công thức là: a) CaCO3, CaO, Ca(OH)2 ... ứng oxi hóa khử, FexOy chất khử, bị oxi hóa tạo Fe(NO3)3 b) Trong phản ứng này, HNO3 phải chất oxi hóa, bị khử tạo khí NO2 c) Đây phản ứng trao đổi, HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa d) (a)...
 • 11
 • 131
 • 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word
... công cụ chuẩn D Câu a , b, c 25 Trong Microsoft Word, ấn phím F12 có nghĩa là: Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word A lưu tập tin B lưu tập tin với tên khác C Câu a, b sai D Câu a,b 26 Loại ... cộng theo cột bảng MS Word ta dùng lệnh: A =Sum(Above) B =Sum(Left) C =Sum(Right) D =Total Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word 77 Khi ta vào menu Table chọn Sort , MS Word cung cấp cho ta ... hiện: A nhấn Ctrl+P B chọn File -> Print C Các câu a b C Các câu a b sai 90 Thẻ lệnh Page range File-Print dùng để: Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word A chọn phần văn để in B chọn số trang...
 • 9
 • 629
 • 17

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đảng cộng sản

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đảng cộng sản
... lập Đảng đầu năm 1930? a Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng c An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản ... Cách mạng Thanh niên Câu 10: Tổ chức cộng sản đời Việt Nam? a Hội Việt Nam cách mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng c An Nam cộng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 11: Do đâu Nguyễn ... Nam\ Cộng sản đảng Đông Dương Cộng sản đảng tham dự Đông Dương Cộng sản liên đoàn thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày tháng năm nào? a 07/2/1930 b 22/2/1930 c 23/2/1930 d 24/2/1930 Câu...
 • 16
 • 305
 • 0

90 câu hỏi trắc nghiệm phần sóng cơ học có đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm phần sóng cơ học có đáp án
... 08 Hai sóng kết hợp hai sóng A tần số gần B chu kì C bước sóng D tần số độ lệch pha không đổi 09 Hiện tượng giao thoa xảy A gặp sóng B sóng tần số pha C hai sóng gặp chu ... khí sóng ngang C Sóng âm không khí sóng dọc, sóng ánh sáng sóng ngang D Cả ánh sáng sóng âm không khí sóng dọc ĐA: C 56 Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt đặt cách khoảng x đường kính vòng tròn bán ... THIỀU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN SÓNG CƠ VÀ ÂM HỌC (Dùng cho thi TNPT) Một sóng ngang, bước sóng λ, truyền dây căng ngang P Q hai điểm dây cách 9λ/4 sóng lan truyền từ P đến Q Tại thời điểm mà P có...
 • 20
 • 134
 • 0

Tổng hợp 90 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn thuế nhà nước

Tổng hợp 90 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn thuế nhà nước
... thuế khoán quan thuế d Tất phương án -Đáp án Câu 51 Giá tính thuế GTGT hàng hóa sở sản xuất, kinh doanh bán là: a Giá bán lẻ hàng hóa thị trường b Giá bán chưa có thuế GTGT -Đáp án c Tổng số thuế ... trừ thuế, số thuế GTGT phải nộp xác định bằng: a Thuế GTGT đầu x Thuế suất thuế GTGT HHDV b Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ -Đáp án c Giá tính thuế HHDV x Thuế suất thuế GTGT HHDV Câu ... hoá chịu thuế TTĐB giá bán: a Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt b Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT -Đáp án c Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT Câu 44 Giá tính thuế hàng...
 • 44
 • 313
 • 0

90 câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng

90 câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng
... vốn ngân hàng b Tài sản ngân hàng c Cả phương án d Không có câu 32 Khách hàng A dùng sổ tiết kiệm 1000USD mở ngân hàng để chấp khoản vay ngân hàng chấp nhận Kế toán theo dõi sổ tiết kiệm vào: ... tải hàng không cao, hành trình máy bay thường kết thúc hàng hoá giao nơi đến khoảng thời gian dài trước gửi chứng từ hàng không từ người xuất qua ngân hàng họ tới ngân hàng người xuất để ngân hàng ... chủ hàng lẻ có vận đơn nhận hàng nơi đến Vận đơn dùng để điều chỉnh mối quan hệ người gom hàng chủ hàng lẻ dùng để nhận hàng hoá người gom hàng với chủ hàng lẻ Nhìn chung, hình dung trình gom hàng...
 • 30
 • 100
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm về Word

Câu hỏi trắc nghiệm về Word
... 39 Theo mặc định, tài liệu Word chứa tùy chọn phóng to thu nhỏ (Zoom)? 12* 14 40 Word có 22 công cụ Đúng hay sai? Đúng* Sai 41 Số lượng mục tối đa bạn đặt ClipBoard Word 2003 bao nhiêu? 12 24* ... tài liệu mà không cần hỏi 33 Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F có tác dụng gì? Mở hộp thoại Print Preview Mở hộp thoại Print Mở hộp thoại Find and Replace* In tài liệu mà không cần hỏi 34 Nhấn tổ hợp phím ... từ ClipBoard vào tài liệu* Nhân khối văn chọn 21 Trong Word, bạn hoàn tác nhiều hành động Đúng hay sai? Đúng Sai* 22 Hướng giấy mặc định Word? Dọc* Ngang A4 A3 23 Không thể điều chỉnh kích thước...
 • 7
 • 8,589
 • 173

Câu hỏi trắc nghiệm về thực hàng word chuẩn

Câu hỏi trắc nghiệm về thực hàng word chuẩn
... thực hiện: A Insert \ Hyperlink B Ctrl + K C Câu A B D Câu A B sai Câu 4: Trong Word để chèn ký hiệu cho văn bản, ta thực hiện: A Ctrl + P B Kích vào biểu tượng C Insert \ Symbol… D Câu B C Câu ... Các câu B C Câu 5: Trong Word muốn nhảy từ ô trái bảng qua ô phải ta thực sao? A Nhấn phím → B Nhấn phím TAB C Nhấn phím ALT D Câu A B Câu 6: Trong Word muốn nhảy từ ô phải bảng qua ô trái ta thực ... tượng Shadow Câu 11: Trong Word để tạo bảng ta thực hiện: A Insert \ Insert Table B Table \ Insert \ Table C Tools \ Insert \ Table D Insert \ Table Câu 12: Trong Word để xoá hàng bảng ta thực hiện:...
 • 25
 • 1,166
 • 13

Câu hỏi trắc nghiệm MS word 2007

Câu hỏi trắc nghiệm MS word 2007
... Cells A Tab Insert Split Cells Câu hỏi 34: Màn hình làm việc chuẩn củaMS Word 2007 (2010) A Outline B Print Layout C Web layout D Normal Câu hỏi 35: Chức WordArt MS Word dùng để làm gì? A Tạo ký ... Trong MS Word 2007 (2010) muốn tạo số (ví dụ: H2O) ta nhấn tổ hợp phím gì? A Alt + += B Ctrl + += C Tất sai D Ctrl + Shift Câu hỏi 42: Để chuyển đổi qua lại tài liệu soạn MS Word 2007 Câu hỏi 41: ... đối tượng D Cả câu Để chuyển đổi đơn vị đo (Unit) MS Word 2007 (2010) ta vào Office Button  Word Optionsvà chọn thẻ nào? A Save B Edit C Advanced D Các câu sai Câu hỏi 63: Câu hỏi 64: Trong PowerPoint,...
 • 25
 • 12,358
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi trắc nghiệm word và excel 2007cau hoi trac nghiem word 2007câu hỏi trắc nghiệm word excel 2007các câu hỏi trắc nghiệm word và excelbộ câu hỏi trắc nghiệm word 2007câu hỏi trắc nghiệm word 2007 có đáp ánnhung cau hoi trac nghiem word 2007cau hoi trac nghiem word va excel 2007các câu hỏi trắc nghiệm word 2007câu hỏi trắc nghiệm word 2010câu hỏi trắc nghiệm về word và excelcau hoi trac nghiem ms word 2007 co dap ancâu hỏi trắc nghiệm tin học word 2007những câu hỏi trắc nghiệm về word 2007câu hỏi trắc nghiệm về word 2007mối quan hệ giữa các chức năng quản trị và thông tin kế toán các phương pháp nghiệp vụ cơ sở trong kế toán quản trị minh họa cụ thể thực tế tại ngân hànghoạt động kinh doanh ngoại hối trên cme groupquy trình sản xuất lốp xebài tìm hiểu sàn ứng lực trướcgiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baselập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳthiết kế khung ngang nhà xưởng bằng thép một tầng, một nhịp có 2 cầu trục hoạt động,chế độ làm việc trung bìnhTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16Xác định các tiêu chuẩn để xây dựng frameworkdự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà văn phòng cho thuê victorytìm hiểu và áp dụng phần mềm orange hrm tại asiasoftcác yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng internet trong các doanh nghiệp tại việt namHệ thống treo khí điện tử EMASPhòng vệ rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng tương laibáo cáo công ty cổ phần khoa học và công nghệ việt namlập trình plc s7 300 voi hệ thống mps10 phương pháp giúp mẹ trẻ thoát khỏi chứng trầm cảm sau sinhDeterminants of nonfinancial firm capital structurehe dieu hanh windows 7giáo án hình học 11 chương 2