Câu hỏi ôn thi mônđiều tra rừng

Câu hỏi ôn thitrả lời môn kinh tế vi mô

Câu hỏi ôn thi và trả lời môn kinh tế vi mô
... người bán - Có rào cản lớn vi c nhập or rút lui khỏi ngành Nguyên nhân dẫn tới ĐQB - Do đạt tính kinh tế theo qui (độc quyền tự nhiên) Ngành đạt tính kinh tế theo quy có đường chi fí bình ... trang trải cho họat động of DN - Chi phí kế toán = tổng doanh thu - toàn chi phí kế toán - Chi fí kinh tế = chi fí kế tóan + cp hội - Lợi nhuận kinh tế = tổng doanh thu - toàn chi phí kinh tế - ... nghiệp gia nhập vào thị trường, doanh nghiệp muốn tăng nhanh thị phần hay doanh nghiệp muốn đạt tính kinh tế nhờ quy Coca Cola, P&G, ICI, v.v thời gian thâm nhập vào thị trường Vi t Nam đưa mục...
 • 11
 • 4,864
 • 7

TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN THI KINH TẾ VĨ MÔ

TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN THI KINH TẾ VĨ MÔ
... ứng với W cố định = W1 Câu trả lời ngắn cho câu hỏi là: Có mối quan hệ việc làm sản lượng thực tế Khi giá tăng, Tiền công danh nghĩa không đổi (cứng nhắc), Tiền công thực tế giảm  cầu lao động ... Trường Trường Đại học Kinh tế không trình bày nhiều Tổng cung (trong hình AD-AS chu kỳ kinh doanh) Tuy nhiên có nhiều sách tham khảo cho câu hỏi Ở lớp INE1051-4, có giới thi u: Trong dài hạn, ... Thực tế, đường Tổng cung ngắn hạn dốc lên phía bên phải Có thể minh chứng qua tìm hiểu hình tổng cung ngắn hạn (Mô hình tiền lương cứng nhắc, hình nhận thức sai lầm công nhân, hình thông...
 • 8
 • 1,173
 • 7

Câu hỏi ôn thi môn xã hội học ĐC có trả lời

Câu hỏi ôn thi môn xã hội học ĐC có trả lời
... + Câu hỏi đóng: loại câu hỏi đợc chuẩn bị sẵn p/án trả lời Loại thờng 2dạng: - Lựa chọn (có, không) - Tuỳ chọn (có thể chọn hay phơng án) + Câu hỏi kết hợp đóng mở: - - không - Nếu ... lôgic định Các câu hỏi thờng đợc sử dụng: + Câu hỏi mở: câu hỏi p/án trả lời sẵn, thờng thêm phần lý giải sao, ngời đợc hỏi trả lời theo suy nghĩ, quan điểm riêng (đây pp thu thập thông tin định ... thu thập thông tin qua việc hỏi trả lời câu hỏi Đây pp quan trọng để thu thập thông tin thực nghiệm, thông qua việc tác động tâm lý -xã hội trực tiếp ng ời hỏi ngời trả lời sở đề tài mục tiêu nghiên...
 • 47
 • 1,727
 • 0

Câu hỏi ôn thi môn bệnh cây rừng pot

Câu hỏi ôn thi môn bệnh cây rừng pot
... QUYẾT: - Luôn học hỏi, tìm hiểu kỹ công tác phòng trừ bệnh Nắm rõ tình hình sinh trưởng phát triển giai đoạn cây, bệnh Có tính đoán, ko dự( kiên việc phòng trừ bệnh cần nhanh chống thời gian) CÂU 8: ... trực tiếp: không cần môi giới từ vật gây bệnh đến bệnh - Truyền bá gián tiếp: môi giới gây bệnh từ vật gây bệnh đến thể bị bệnh Các môi giới gồm: gió, nước, côn trùng, động vật, người… CÂU 9: Bạn ... tổng hợp bệnh IPM phải mang tính t/c toàn diện tập trung giải bệnh hại chủ yếu, đồng thời kết hợp biện pháp phòng trừ bệnh hại khác cách hợp lý, chọn lọc Không ý đến bệnh hại rừng mà ý bệnh trình...
 • 6
 • 754
 • 10

Tổng hợp đề thi bài giải câu hỏi ôn tập và trả lời quản trị sản xuất điều hành

Tổng hợp đề thi bài giải câu hỏi ôn tập và trả lời quản trị sản xuất điều hành
... vận hành làm đơn giản trình điều hành Ứng dụng mô hình vào quản lý JIT Mục đích JIT: sản xuất sản phẩm cần với số lượng cần thi t thời điểm định Trang 49 Ôn tập thi Quản Trị Sản Xuất Điều Hành ... thống công việc vừa lúc (JIT) 51 Trang Ôn tập thi Quản Trị Sản Xuất Điều Hành Đề thi Câu 1: mô hình tồn kho giống khác chỗ => xem câu 6.5 Câu 2: phân tích lựa chọn chiến lược sx điều hành doanh ... tài chính, công nghệ đời sống sản phẩm Trang Ôn tập thi Quản Trị Sản Xuất Điều Hành Khi chiến lược điều hành kết hợp tốt với hoạt động chức hoạt động hỗ trợ cho chiến lược tổng thể công ty tạo...
 • 51
 • 897
 • 9

hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn thi chính sách bảo hiểm y tế

hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn thi chính sách bảo hiểm y tế
... gia bảo hiểm y tế bắt buộc thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ng y đóng bảo hiểm y tế;  b) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đóng bảo hiểm y tế lần đầu đóng bảo hiểm y tế ... thực chế độ bảo hiểm y tế bảo đảm nhanh chóng, đơn giản thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế  Thu tiền đóng bảo hiểm y tế cấp thẻ bảo hiểm y tế  Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế  Ký hợp ... khoản Điều n y, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế  a) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đóng bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ...
 • 67
 • 2,072
 • 0

Bộ câu hỏi ôn thi rung chuông vàng cấp trung học cơ sở

Bộ câu hỏi ôn thi rung chuông vàng cấp trung học cơ sở
... Vương thứ mấy? Câu 46: Tại có màu xanh? Câu 47: Một năm có tháng có 28 ngày? Câu 48: Trong tam giác vuông, có cạnh góc vuông, cạnh còn lại gọi cạnh gì? Câu 49: Tổng góc tam giác độ? Câu 50: Chị ... đâu? Câu 51: Nhặt rác để giữ gìn vệ sinh môi trường nhiệm vụ ai? Câu 52: Hãy nêu nguyên văn câu xác định mục đích học tập UNESSCO đưa cho học sinh toàn thế giới? - Đáp án: Học để biết, học ... Trái đất Câu 38: Beethoven sinh nước nào? - Đáp án: Đức Câu 39: Hà Nội có cửa ô? - Đáp án: Câu 40: Tiền giấy nước ta nghĩ ra? - Đáp án: Hồ Quý Ly Câu 41: Câu nói ai: “Ta làm vua nước Nam không làm...
 • 4
 • 410
 • 2

Đề cương chi tiết, hướng dẫn trả lời các câu hỏi ôn thi tốt nghiệp THPT, 2007

Đề cương chi tiết, hướng dẫn trả lời các câu hỏi ôn thi tốt nghiệp THPT, 2007
... đạo phong trào công – nông chống đế quốc chống phong kiến Tuy nhiên, với tổ chức hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn ảnh hưởng không tốt đến phong trào cách mạng Yêu cầu thi t cách mạng Việt Nam ... bãi công 3.000 công nhân cao su Phú Riềng 4/1930 bãi công 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng 1/5/1930 công nông dân chúng Đông ... Đảng phủ lời kêu gọi toàn quốc kháng chi n đề vấn đề đường lối kháng chi n toàn dân, toàn diện lâu dài nhân dân ta Cuộc kháng chi n toàn quốc bùng nổ - Ngay sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chi n...
 • 16
 • 472
 • 0

Câu hỏi và gợi ý trả lời trong bộ câu hỏi ôn thi TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ phần chủ nghĩa Mác Lênin

Câu hỏi và gợi ý trả lời trong bộ câu hỏi ôn thi TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ phần chủ nghĩa Mác Lênin
... phụ thuộc vào hệ tư tưởng giai cấp thống trị xã hội Giai cấp nông dân lực lượng sản xuất lực lượng trị xã hội đông đảo nước nông nghiệp Với đặc điểm giai cấp nông dân khả tự giải phóng khỏi chế ... luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa tư quy định chất sản xuất tư chủ nghĩa, chi phối mặt đời sống kinh tế xã hội tư Không có sản xuất giá trị thặng dư chủ nghĩa tư Theo C Mác, chế ... - Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định tính tất yếu liên minh công - nông tầng lớp lao động khác giai đoạn cách mạng giành quyền, mà đặc biệt lưu ý giai đoạn xây dựng CNXH Trong giai đoạn này, Lênin...
 • 19
 • 307
 • 0

Câu hỏi ôn thi ngành thanh tra thi công chức 2015

Câu hỏi ôn thi ngành thanh tra thi công chức 2015
... dinhthanhtradenngayket ngaycon be guy& dinh thanhtra den nao? [hueviecthanhtratai nai ducethanhtra katthi vilethanh tratai nai dirge m hanh ket luanthanhtra tra Thanhyien doanthanh tra Ngtrai ... doanthanh traveri thanhvien Doanthanhtrater c6guy& dinhthanhtra den ketthticthanh trati donvithanhtra Donguai raquyet dinh traquy dinh Timgthanhvien doanthanh traghivaky Truemg deanthanh tra ... vithanhtrachuyennganh d6iyr%Thanhtra nghiepv ithanhtra hanhchinhden veri nghiepvathanhtrachuyennganhd6i voi tinh, ThanhtratinhcOnhiemvii, quyen bannao huyen Thanh trasO, Thanh tra huyen Thanh traset...
 • 32
 • 205
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời
... đời triết học Mác xác định mối quan hệ triết học với khoa học cụ thể, đoạn tuyệt với quan niệm coi triết học khoa học khoa học, đồng thời không cho phép chủ nghĩa thực chứng cô lập, tách triết học ... đăng triết học với khoa học chuyên ngành Thống tính khoa học với tính cách mạng Bản chất khoa học triết học Mác bao hàm minh tính cách mạng chất cách mạng triết học Mác thể tính học Tính khoa học ... khoa học cho hệ thông phạm trù, quy luật triết học đồng thời, ngược lại hệ thống phạm trù, quy luật triết học định hướng cho phát triển hợp quy luật lĩnh vực khoa học khác Không có triết học vật...
 • 52
 • 458
 • 11

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Access có đáp án
... dụng hàm phép toán không ? a thể sử dụng hàm phép toán b Không thẻ thể sử dụng hàm phép toán c Chỉ sử dụng hàm, không sử dụng phép toán d Chỉ sử dụng phép toán không sử dụng hàm e thể sử dụng ... hệ bị xoá theo c Không cho phép xoá ghi tồn giá trị liên kết bảng quan hệ d Không ý nghĩa mặt thực thao tác xoá ghi, ý nghĩa thực thao tác cập nhật sửa đổi thông tin Câu 16t: Các điều kiện ... điều kiện sau không đợc dùng truy vấn? a Các phép so sánh =, , = b Các phép toán logic and, or, not, between and c So sánh xâu ký tự : is= xâu ký tự cần so sánh d Phép in Câu 17t: hàm hàm...
 • 26
 • 21,463
 • 260

Câu hỏi ôn thi hóa sinh

Câu hỏi ôn thi hóa sinh
... hỏi cấu trúc không gian TTHĐ enzym phân tử chất phải thật khớp với Câu 11: Có thể thông qua việc điều khiển enzym để điều hòa trình chuyển hóa vật chất tế bào hay không? Nhờ enzim mà trình sinh ... enzym có cấu trúc không gian không cứng mà mềm dẻo, linh động Vì cấu trúc phân tử chất tiếp xúc với enzym tạo phức hệ ES Theo quan niệm “chìa khóa ổ khóa” TTHĐ enzym có cấu trúc không gian tương ... không gian không cứng mà mềm dẻo, linh động enzym tiếp xúc với chất, nhóm chức TTHĐ phân tử enzym thay đổi vị trí không gian, tạo thành hình thể khớp với chất  tạo thành phức hệ ES.Phức hệ không...
 • 12
 • 2,729
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: những câu hỏi ôn thi rung chuông vàngbộ câu hỏi ôn thi rung chuông vàngcâu hỏi ôn thi rung chuông vàngcâu hỏi ôn thicâu hỏi ôn thicâu hỏi ôn thi quản trị họccâu hỏi ôn thi toán 8câu hỏi ôn thi học sinh giỏi hóa 8câu hỏi ôn thi công thức hóa học lớp 8câu hỏi ôn thi hóa học 8các dạng câu hỏi ôn thi hóa lớp 8câu hỏi ôn thi đại số và hình học lớp 11 học kì 2câu hỏi ôn thi môn toán lớp 11câu hỏi ôn thi môn toán học kì 2 lớp 11câu hỏi ôn thi môn toán lớp 11 hàm số lượng giácĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpđơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kếtdon xin hoc laiđơn xin miễn giảm học phí pdfđơn xin miễn giảm học phíĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôĐề cương bài giảng hệ thống điện động cơ hệ cao đẳngĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng vi điều khiểnĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngBài giảng kỹ thuật ăng tenĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tô