Tin hoc tre THCS và THPT ôn thi HSG

Tài liệu ôn thi tin học trẻ THCS đáp án đề thi tin học trẻ một số tỉnh

Tài liệu ôn thi tin học trẻ THCS và đáp án đề thi tin học trẻ một số tỉnh
... số để ghi số - Đổi số từ số sang số 10: - Đổi số từ số 10 sang số 2: - Hệ số bất kỳ: - Vấn đề cộng, trừ, nhân, lũy thừa số lớn (hoặc kết số lớn) xem xét riêng chuyên đề (sau trang bị liệu kiểu ... phép đổi số từ số sang số 10 Thuật toán: Dùng mảng CS1 để lưu giá trị chữ số Lặp lại n=’’ việc: Lấy chữ số n làm số để xác định giá trị chữ số, Gán Tong:=Tong*Cơ số + Giá trị tương ứng chữ số; Xóa ... 11/2000 - Số siêu nguyên tố (Dành cho học sinh THCS) Số siêu nguyên tố số nguyên tố mà bỏ số tuỳ ý chữ số bên phải phần lại tạo thành số nguyên tố Ví dụ 7331 số siêu nguyên tố có chữ số 733, 73, số...
 • 55
 • 320
 • 1

Đề thi Tin Học trẻ THCS 2010

Đề thi Tin Học trẻ THCS 2010
... quang 15 Cụm từ viết tắc sau có ý nghĩa nhớ truy cập ngẫu nhiên? A CMOS B Cache C ROM D RAM 16 Thi t bị nhập người dùng sử dụng nhiều nhất? A Keyboard B Mouse C Máy quay phim D Máy ghi âm 17 ... trường Windows, ta dùng chức năng: A Desktop Control Panel B System Control Panel C Regional Settings Control Panel D Fonts Control Panel ...
 • 2
 • 305
 • 5

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ THCS TP UÔNG BÍ

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ THCS TP UÔNG BÍ
... Thí sinh dự thi phải nộp tệp kết HỘI THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ LẦN THỨ V - NĂM 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM THI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TIN HỌC BẢNG B – THCS (Hướng dẫn chấm có đĩa liệu chứa ... test test 6.0 điểm Test Test Test Test Test Test Input1.txt tin hoc tre 2013 tin hoc tre 2013 TIN HOC TRE LAN THU Tin HOc TRe 2013 Output1.txt 0;9 4; 4;9 1; 15 4; Biểu điểm 6đ 6đ 6đ 6đ 6đ Bài ... test test 6.0 điểm Test Test Test Test Test Test Input2.txt Tin hoc tre 2013 2013 Tin hoc tre 2013 1000 vdv 2013 88 tin hoc88 tre 888 Output2.txt Biểu điểm 2013 2013 2013 1000 2013 88 88 888 6đ...
 • 3
 • 562
 • 2

Đề thi tin học trẻ THCS tỉnh Kon Tum 2015

Đề thi tin học trẻ THCS tỉnh Kon Tum 2015
... công mua bút chì cho lớp đầu năm học Số bút chì cần mua N Trong cửa hàng, giá mua lẻ bút chì p Tuy nhiên cu Tí học sinh nên cửa hàng cho hưởng sách ưu đãi đầu năm học Cụ thể k bút chì mà cu Tí mua ... tiền tối thi u mà cu Tí cần mang theo để tới cửa hàng mang N bút chì Dữ liệu vào: từ file SALE.INP gồm ba số nguyên dương n, k, p ≤ 109 cách dấu cách Kết quả: Ghi file SALE.OUT số tiền tối thi u ... sau kiểm tra UCLN có phải số nguyên tố không * Có 10 test, test 0,6 điểm Bài (6 điểm) Dựa theo mô đề để tính * Có 10 test, test 0,6 điểm Bài (4 điểm) Số tiền cần mang theo (n div (k+1) + n mod (k+1))...
 • 3
 • 282
 • 2

Cách nhẩm nhanh bài tập hóa dành cho giáo viên học sinh THCS THPT

Cách nhẩm nhanh bài tập hóa dành cho giáo viên và học sinh THCS và THPT
... tráng gương từ mol X cho mol Ag Cơng thức phân tử X A HCHO B (CHO) 2 C CH2 (CHO) 2 D C2H4 (CHO) 2 Cách nhẩm: mol mçi chÊt ph¬ng ¸n trªn tr¸ng g¬ng ®Ịu cho mol Ag, nhng chØ cã HCHO míi cã phÇn tr¨m ... 0,1 mol HCOOH 0,2 mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO3 amoniac khối lượng Ag thu : A 108g B 10,8g C 216g D 21,6g Cách nhẩm: 0,1 mol HCOOH cho 0,2 mol Ag 0,2 mol HCHO cho 0,8 mol Ag => VËy ... lỵng cđa CH3OH vµ HCHO cđa ph¶n øng lµ 11,8g HCHO + 2Ag2O → CO2+ H2O + 4Ag nHCHO = 1 21,6 nAg = = 0,05 mol 4 108 mHCHO = 0,05.30 = 1,5g ; mCH3OH = 11,8-1,5 = 10,3g Câu 41: Cho hỗn hợp gồm 0,1...
 • 28
 • 108
 • 0

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS THPT

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
... môn học khác Thông tư 40 xếp loại hoc sinh thcs Ngày 5/10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân ký định số 40 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở (THCS) học sinh trung học ... thông (THPT) ” áp dụng từ năm học 2006-2007 (gọi tắt Quy chế 40) Sau phần hướng dẫn cụ thể: Về đánh giá, xếp loại học sinh cấp THCS học sinh cấp THPT a) Đối tượng áp dụng Quy chế 40: Học sinh trường ... với học sinh THPT thí điểm phân ban THPT kỹ thuật thí điểm: Đánh giá, xếp loại theo hướng dẫn công văn số 7714 ngày 28/8/2003 Bộ GD-ĐT - Đối với học sinh THPT chuyên: Thực đánh giá, xếp loại...
 • 3
 • 4
 • 0

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS THPT

Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
... hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở (THCS) học sinh trung học phổ thông (THPT) ” áp dụng từ năm học 2006-2007 (gọi tắt Quy chế 40) Sau phần hướng dẫn cụ thể: Về đánh giá, xếp loại ... đánh giá, xếp loại học sinh cấp THCS học sinh cấp THPT a) Đối tượng áp dụng Quy chế 40: Học sinh trường THCS, học sinh cấp THCS trường phổ thông có nhiều cấp học học sinh lớp 10 THPT phân ban, kể ... số quy định đánh giá, xếp loại học sinh cấp II PTCS phổ thông trung học Bộ trưởng Bộ Giáo dục (nay Bộ GD-ĐT) - Đối với học sinh THPT thí điểm phân ban THPT kỹ thuật thí điểm: Đánh giá, xếp loại...
 • 3
 • 4
 • 0

Tuyển chọn bài tập hóa hay khó ôn thi HSG THPT

Tuyển chọn bài tập hóa hay và khó ôn thi HSG THPT
... 12A1 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Cho n chạy từ đến Với n=6 Tuy nhiên với n=7 Nhiều người kết luận đề sai Xét riêng n=7: Khi đó: Không có khả thỏa mãn, loại Với n=6, có: Tồn thỏa mãn Bình luận: Đề hay ... Đỗ Văn Khang 12A1 THPT Chuyên Vĩnh Phúc A 20,0 108,0 43,2 B 12,8 64,8 C 16,0 75,6 D 16,0 Làm nhanh: Dự đoán ancol Nhìn nhận đáp án thấy C D số liệu 16 gam, thay hai đáp án vào có C thỏa mãn ... lượng sản phẩm lớn toàn ancol bị oxi hóa thành axit nước đó: ancol Như vậy: Do đó: Câu 6: Hỗn hợp X gồm etanol, propan-1-ol, butan-1-ol pentan-1-ol Oxi hóa không hoàn toàn lượng X CuO nung nóng,...
 • 4
 • 552
 • 12

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TIN HỌC TRẺ CÁC CẤP DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TIN HỌC TRẺ CÁC CẤP DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.
... TIỂU HỌC IV.ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN CẤP TỈNH V.ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN MỘT SỐ TỈNH Vi.ĐỀ THI THỰC HÀNH CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TIỂU HỌC CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ... CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TIN HỌC TRẺ CÁC CẤP DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Chân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU GỒM I.TUYỂN TẬP 135 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC ... TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP THI TIN HỌC TRẺ CÁC CẤP DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC I.TUYỂN TẬP 135 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC TRẺ CẤP HUYỆN DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC PHẦN KHÁM PHÁ MÁY...
 • 104
 • 1,670
 • 2

Thông báo kết quả đăng ký tham gia của các quận - huyện Đoàn công tác chuẩn bị cho hội thi tin học trẻ thành phố lần thứ XIX năm 2010

Thông báo kết quả đăng ký tham gia của các quận - huyện Đoàn và công tác chuẩn bị cho hội thi tin học trẻ thành phố lần thứ XIX năm 2010
... bình quận - huyện Đoàn không tổ chức thi không giới thi u thí sinh, phần mềm tin học tham gia Hội thi cấp thành phố, gồm: Quận Đoàn 7, Bình Thạnh, Huyện Đoàn Nhà Bè, Củ Chi II THÔNG TIN VỀ HỘI THI ... vụ Thành Đoàn thông báo kết thông tin nội dung, đề nghị đơn vị triển khai thực TL BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN Nơi nhận: - Thường trực Thành Đoàn; - Thành viên BCĐ, BTC; - Các Quận Huyện Đoàn; - ... triển Khoa học Công nghệ Trẻ Thành Đoàn: Số lượng: Giới thi u tối đa 05 cá nhân 02 tập thể có thành tích xuất sắc công tác triển khai, tham gia tổ chức Hội thi Tin học Trẻ cấp quận - huyện Hồ sơ:...
 • 2
 • 511
 • 3

de cuong on thi tin hoc tre khong chuyen

de cuong on thi tin hoc tre khong chuyen
... Thăng Long - Đà Lạt + Tự học lập trình Pascal (Tập 1, 2, 4: Tương ứng lớp 6, 7, 9): Bùi Việt Hà + Những thi Olympic Tin Học: A L Brutno – L I Kaplan (người dòch: Phan Quân) + Tuyển tập đề thi Tin ... toán Tin Học dành cho học sinh giỏi trung học phổ thông: Nguyễn Xuân My + Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học THPT: Ứng dụng lý thuyết đồ thò: Hồ Sỹ Đàm- Trần Đỗ Hùng + Tuyển tập toán thi ... toán thi Olympic Tin học Quốc tế số khu vực giới: Nguyễn Văn Nho – Nguyễn Hữu Nhân Nguyễn Ngọc Tuấn Trang Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt + Một số vấn đề chọn lọc môn Tin học (Tập ): Nguyễn...
 • 3
 • 4,738
 • 197

Đáp án đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009 - THCS

Đáp án đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009 - THCS
... true for i:=1 to 80 3/4 Hội Thi Tin Học Trẻ Huyện An 2009 begin gotoxy(i,10); write(str); delay(1000); clrscr; dung:=keypressed; if dung then exit; end; end - Hết - 4/4 ... tri cho day so nguyen:'); for i:=1 to n 2/4 Hội Thi Tin Học Trẻ Huyện An 2009 begin write('z[',i,']= '); readln(z[i]); end; writeln('Cac phan tu khong chia he cho 3'); for i:=1 to n if (z[i] ... Hội Thi Tin Học Trẻ Huyện An 2009 end; for i:=1 to n kq[i]:=a[i]+b[i]; for i:=1 to n-1 for j:=i+1 to n if kq[i]...
 • 4
 • 1,053
 • 56

Đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009 - khối phong trào THPT

Đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009 - khối phong trào THPT
... Hội Thi Tin Học Trẻ Huyện An 2009 Phần Excel: KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II Năm học 2008 -2 009 STT Mã Số [1] 20_0 30_1 50_0 30_1 70_1 70_0 10_0 20_1 ... Học bổng" Hãy điền giá trị vào cột [13] 150000 trường có cho học bổng Hãy trích học sinh học trường An Bình An - Hết 2/2 Học Bổng [ 13 ] ... Đào Hương Dương Quốc Nguyễn Thị Lê Thanh Trần Hồng Nguyễn Kim Đặng Lệ Bùi Văn Trịnh Hoài Trần Cận [3] Tên Toán Văn NN Phái Duyên Thanh Lệ Nam Long Hằng Sang Luyến Tú Nam [4] 6.5 4.5 8.5 9.5 4.5...
 • 2
 • 353
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi tin học trẻ không chuyên thptđề thi tin học trẻ không chuyên thpt 2011đề thi tin học trẻ không chuyên thpt 2012đề thi tin học trẻ không chuyên thpt pascalđề thi tin học trẻ không chuyên thptđề thi trắc nghiệm tin học trẻ không chuyên thptđề thi trắc nghiệm tin học trẻ thcsđề thi tin học trẻ thcsđề thi tin học trẻ không chuyên thpt cấp tỉnhđề thi tin học trẻ không chuyên thpt cấp huyệnđề thi lý thuyết tin học trẻ không chuyên thptđề thi tin học trẻ không chuyên thpt 2010đề thi tin học trẻ không chuyên thpt tp da nangđề thi tin học trẻ không chuyên thpt pascal tinh nghe anđề thi tin học trẻ không chuyên thpt dong thapBusiness statistics 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics 3rd edition sharpe test bankBusiness statistics 6th edition levine test bankBusiness statistics a first course 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics a first course 7th edition levine test bankBusiness statistics communicating with numbers 1st edition jaggia test bankBusiness statistics for contemporary decision making 8th edition black test bankCampbell biology concepts and connections with masteringbiology 7th edition reece test bankCampbell essential biology 6th edition simon test bankCanadian human resource management a strategic approach 10th edition schwind test bankCDN ED biology exploring the diversity of life 2nd edition russell test bankCDN ED contemporary marketing 3rd edition boone test bankCDN ED marketing 5th edition lamb test bankCDN ED nutrition concepts and controversies 2nd edition sizer test bankCDN ED ORGB 1st edition armstrong test bankCFIN 3 3rd edition besley test bankCengage advantage books business law text and cases the first course 1st edition miller test bankChemistry 3rd edition burdge test bankChemistry 4th edition burdge test bankChemistry 9th edition zumdahl test bank