Nghiên cứu tỷ số giới tính khi sinh tại xã phú dương, huyện phú vang, thừa thiên huế năm 2015

Nghiên cứu thực trạng và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh tại thủy phù, thị hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu thực trạng và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh tại xã thủy phù, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... hưởng đến tỷ số giới tính sinh Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011” với mục tiêu sau: Xác định tỷ số giới tính sinh Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ... 2011 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số giới tính sinh Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU Một vài dòng giới thiệu khái niệm Tỷ số giới ... mẹ sinh mà trẻ sinh sống từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011 Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế sinh sống Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng trở lên tính...
 • 57
 • 1,023
 • 13

Tài liệu Tỷ số giới tính khi sinh trên thế giới và ở Việt Nam docx

Tài liệu Tỷ số giới tính khi sinh trên thế giới và ở Việt Nam docx
... hướng tỷ số giới tính sinh Việt Nam từ 1999-2007 Ghi chú: Tỷ số giới tính sinh tính số trẻ trai 100 trẻ gái Nguồn số liệu Điều tra biến động dân số Tổng cục Thống kê Việt Nam (Số liệu ước tính ... Tỷ số giới tính (sex ratio - SR) số nói đến phân tích thống kê cấu dân số Nếu chia tổng dân số thành dân số nam dân số nữ ta có cấu dân số theo giới tính Tỷ số giới tính dân số số lượng nam tính ... 5.2009, Số 12 (12) giải pháp lâu dài phù hợp Thực trạng tỷ số giới tính sinh giới 2.1 Tỷ số giới tính sinh châu Á so với giới Theo tổng kết Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), châu Á nơi có cân giới tính...
 • 9
 • 811
 • 6

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT pot

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT pot
... tình trạng cân giới tính sinh diễn 10 TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ LỰA CHỌN GIỚI TÍNH CHÂU Á Phần ... Tỷ số giới tính trẻ em UNFPA Quỹ Dân số Liên hợp quốc TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ BẢNG DANH MỤC CÁC ... 2009 62 Bảng 10: Các tham số dự báo, 2009-2049 63 TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT TÓM TẮT BÁO CÁO Tỷ số giới tính sinh (TSGTKS)...
 • 65
 • 995
 • 4

Tỷ số giới tính khi sinh và một số yếu tố liên quan trên địa bàn Chililab huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, năm 2005 pdf

Tỷ số giới tính khi sinh và một số yếu tố liên quan trên địa bàn Chililab huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, năm 2005 pdf
... cao tỷ số giới tính toàn dân số, yếu tố chủ yếu làm thay đổi cấu giới tính lứa tuổi toàn dân số tương lai [2] Bình thường tỷ số dao động từ 103-107, muốn có nhận đònh đầy đủ, xác TSGTKS phải ... dõi số sinh đòa bàn rộng, nhiều năm[ 4] TSGTKS cao làm cân giới tính, thừa nam thiếu nữ tương lai Trên phạm vi toàn giới từ 1995 -2005 TSGTKS 105-106 Năm 2005 có 12 nước có TSGTKS cao 107, chủ yếu ... (UBDSGĐ&TE) huyện TSGTKS năm 2003 -2005 toàn huyện cao (đều 120) Để tìm hiểu thực trạng xác đònh số yếu tố liên quan đến TSGTKS đòa bàn, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu cụ thể là:"Xác đònh TSGTKS năm 2005, ...
 • 5
 • 449
 • 2

Tỷ số giới tính khi sinh và yếu tố liên quan địa bàn chililab

Tỷ số giới tính khi sinh và yếu tố liên quan địa bàn chililab
... trẻ nữ sinh sống năm Tỷ số thường cao tỷ số giới tính toàn dân số, yếu tố chủ yếu làm thay đổi cấu giới tính lứa tuổi toàn dân số tương lai [2] Bình thường tỷ số dao động từ 103-107, muốn có nhận ... đònh số yếu tố liên quan đến TSGTKS đòa bàn, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu cụ thể là:"Xác đònh TSGTKS năm 2005, tìm hiểu quan niệm người dân việc sinh trai, gái mô tả số yếu tố liên quan ... 12.2007, Số (9) 41 | TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU | 58,8%, THPT 19,9%, THPT 15,6% Trong 804 BM có 50,5% sinh lần đầu, 41,2% sinh lần hai 8,2% sinh từ lần thứ trở lên 3.1.2 Tỷ số giới tính sinh Biểu...
 • 5
 • 532
 • 0

TỶ số GIỚI TÍNH KHI SINH và một số yếu tố LIÊN QUAN tại HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG TRONG 5 năm (2007 2011)

TỶ số GIỚI TÍNH KHI SINH và một số yếu tố LIÊN QUAN tại HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG TRONG 5 năm (2007 2011)
... Tỷ số giới tính sinh số yếu tố liên quan huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng năm từ 2007 – 2011” với hai mục tiêu cụ thể: 1- Xác định tỷ số giới tính sinh huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 2- Mô tả số ... tự sinh tỷ số giới tính huyện Tiên Lãng (2007- 2011) Bảng Tỷ số giới tính sinh đầu lòng huyện (2007- 2011) STT Diễn giải Dân số Trẻ sinh đầu lòng Số trẻ sinh Nữ TSGTKS Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 Năm ... lòng huyện (2007- 2011) STT Diễn giải Dân số Trẻ đầu lòng 0-6 tuổi Số trẻ 0-6 tuổi nữ Tỷ số giới tính trẻ em Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Người 149944 150 750 151 055 Cháu 58 96 6 157 650 3...
 • 4
 • 211
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học '' tình hình tăng huyết áp và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thuỷ vân, huyện hương thuỷ, thừa thiên huế''

báo cáo nghiên cứu khoa học '' tình hình tăng huyết áp và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại xã thuỷ vân, huyện hương thuỷ, thừa thiên huế''
... Tỷ lệ mức độ tăng huyết áp người cao tuổi - Tỷ lệ tăng huyết áp người cao tuổi 48,86% - Mức độ tăng huyết áp người cao tuổi Độ I 39,25%, Độ II 35,51 %, Độ III 25,24% 5.2 Các yếu tố thói quen ... độ tăng huyết áp - Bàn tỷ lệ tăng huyết áp Kết khảo sát 219 người cao tuổi có độ tuổi từ 60 - 90 Thuỷ Vân, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế cho thấy có 107 người THA chiếm 48,86% phù hợp với nghiên ... tỷ lệ chung người cao tuổi 29,8% [3] V Kết luận Qua khảo sát 219 người cao tuổi có độ tuổi từ 60-90 Thuỷ Xuân, Huơng Thuỷ, Thừa Thiên Huế tỷ lệ, mức độ tăng huyết áp, yếu tố liên quan ghi nhận:...
 • 8
 • 2,429
 • 32

Luận văn tốt nghiệp: "Công tác DS-GĐ-TE, Thực trạng và vấn đề.Trường hợp nghiên cứu tại Hương Xuân-Huyện Hương Trà- Thừa Thiên Huế” ppt

Luận văn tốt nghiệp:
... Do tính thực tiễn vấn đề lựa chọn đề tài nghiên cứu: ” Công tác DS-GĐ-TE, Thực trạng vấn đề.Trường hợp nghiên cứu Hương Xuân-Huyện Hương Trà- Thừa Thiên Huế” 2: Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn ... 4.Đối tượng - Phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu 4.2.Phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 5.1.Phương pháp luận 5.2 Phương pháp thu thập thông ... để chương trìng Quốc gia DS-GĐ- TE hoạt động có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa bàn sở Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Thưc trạng vấn đề DS-GĐ-TE Hương xuân- Hương...
 • 43
 • 181
 • 0

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ, KIẾN THỨC NUÔI CON và THỰC TRẠNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ở PHÚ mậu, HUYỆN PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ năm 2016

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ, KIẾN THỨC NUÔI CON và THỰC TRẠNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ở xã PHÚ mậu, HUYỆN PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ năm 2016
... cốc 1.1.3 An toàn thực phẩm 10 nguyên tắc vàng WHO vệ sinh an toàn thực phẩm: Chọn thực phẩm an toàn Chọn thực phẩm tươi Rau, ăn sống phải ngâm rửa kỹ nước Quả nên gọt vỏ trước ăn Thực phẩm đông ... độc thực phẩm, làm 813 người mắc và viện Phú Mậu thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam, nơi có phát triển kinh tế, hội lối sống nhanh Các báo cáo tình trạng dinh dưỡng ... thực phẩm Tập trung đạo tổ chức thực công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm mặt truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý cấp phép kiểm tra giám sát liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm...
 • 22
 • 318
 • 0

đánh giá sinh kế cộng đồng khai thác thủy sản biển tại quảng ngạn, huyện quảng điền, thừa thiên huế

đánh giá sinh kế cộng đồng khai thác thủy sản biển tại xã quảng ngạn, huyện quảng điền, thừa thiên huế
... KTTS biển hoạt động đa dạng sinh kế áp dụng Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá sinh kế cộng đồng khai thác thủy sản biển Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế ... hiểu hoạt động sinh kế đa dạng sinh kế cộng đồng ngư dân sống dựa vào khai thác thủy sản biển - Tìm hiểu thay đổi hoạt động khai thác thủy sản biển đánh giá vai trò hoạt động sinh kế ngư dân - ... điểm 12 + Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế bãi ngang ven biển, nơi có phận người dân thuộc thôn sống chủ yếu dựa vào khai thác thủy sản biển chính, sản lượng khai thác hàng...
 • 53
 • 198
 • 3

SỬ DỤNG DỊCH vụ xác ĐỊNH và lựa CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH tại NÔNG THÔN VIỆT NAM NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại HUYỆN TIÊN DU, TỈNH bắc NINH

SỬ DỤNG DỊCH vụ xác ĐỊNH và lựa CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH tại NÔNG THÔN VIỆT NAM  NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại HUYỆN TIÊN DU, TỈNH bắc NINH
... [2] Kết luận Việc sử dụng dịch vụ giúp chẩn đoán giới tính thai nhi Tiên Du, Bắc Ninh phổ biến Đây tiền đề cho hành vi lựa chọn giới tính, dẫn tới làm chênh lệch tỷ số giới tính sinh từ dẫn tới ... chúng tôi, đối tợng cởi mở trò chuyện dịch vụ lựa chọn giới tính sinh Tiên Du [8] Cũng theo kết nghiên cứu Huỳnh Trang Cộng sự, bệnh viện Từ Dũ Tại phụ nữ Việt Nam nạo phá thai lần hai lần ba, ... mặt xã hội Nghiên cứu bổ sung thêm chứng tính sẵn có dịch vụ chẩn đoán giới tính trớc sinh, động hành vi sử dụng dịch vụ phụ nữ mang thai Đây sở để ngời quản lý y tế dân số nh nhà hoạch định sách...
 • 4
 • 572
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc.DOC

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc.DOC
... đích -Nghiên cứu số đặc tính nông sinh học mẫu giống đậu tơng địa phơng thu thập từ tỉnh miền núi phía Bắc để tìm đặc tính tốt, giúp cho nhà tạo giống lai tạo giống -Duy trì gìn giữ nguồn gen đậu ... pháp nghiên cứu 3.1.Nội dung Tiến hành thí nghiệm khảo sát đặc tính nông sinh học mẫu giống đậu tơng thu thập đợc từ tỉnh miền núi phía Bắc Từ số liệu thu thập đợc rút nhận xét, kết luận cụ thể mẫu ... giống đậu tơng địa phơng giúp cho việc chọn tạo giống đáp ứng nhu cầu sản xuất Từ nhu cầu thiết tiến hành đề tài: "Nghiên cứu số đặc tính nông sinh học mẫu giống đậu tơng địa phơng thu thập từ tỉnh...
 • 69
 • 651
 • 2

Nghiên cứu 1 số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc

Nghiên cứu 1 số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc
... 22 11 32 23 26 15 32 19 26 12 32 21 26 16 31 18 21 10 37 19 24 13 37 17 24 13 38 16 24 14 34 18 26 15 37 16 24 13 31 18 22 11 34 15 18 11 32 16 19 11 34 20 22 14 Tổng TGST 88 99 10 0 88 98 96 10 3 ... 0.23 1. 03 0.79 0 .17 0 .16 0.06 0.84 0.66 0. 71 0.25 0. 01 0 .14 0.73 1. 52 0.95 0.34 0.80 0.92 1. 24 1. 07 0 .14 0.93 0.93 1. 31 1.84 0.27 0. 91 0.90 1. 21 0.60 0.09 1. 07 0. 81 1.40 1. 36 0 .13 1. 11 1.64 1. 16 ... đặc tính nông sinh học mẫu giống đậu tơng thu thập đợc từ tỉnh miền núi phía Bắc Từ số liệu thu thập đợc rút nhận xét, kết luận cụ thể mẫu giống 3.2 Phơng pháp nghiên cứu 3.2 .1 Vật liệu nghiên cứu...
 • 67
 • 486
 • 2

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc
... đích -Nghiên cứu số đặc tính nông sinh học mẫu giống đậu tơng địa phơng thu thập từ tỉnh miền núi phía Bắc để tìm đặc tính tốt, giúp cho nhà tạo giống lai tạo giống -Duy trì gìn giữ nguồn gen đậu ... sát đặc tính nông sinh học mẫu giống đậu tơng thu thập đợc từ tỉnh miền núi phía Bắc Từ số liệu thu thập đợc rút nhận xét, kết luận cụ thể mẫu giống 3.2 Phơng pháp nghiên cứu 3.2.1 Vật liệu nghiên ... giống đậu tơng địa phơng giúp cho việc chọn tạo giống đáp ứng nhu cầu sản xuất Từ nhu cầu thiết tiến hành đề tài: "Nghiên cứu số đặc tính nông sinh học mẫu giống đậu tơng địa phơng thu thập từ tỉnh...
 • 65
 • 306
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA LAI TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA LAI TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG
... ng t r lên l n S lư ng r lúa lai th i kỳ sinh trư ng u nhi u lúa thu n, lông hút c a r lúa lai nhi u dài lúa thu n (0,1- 0,25mm lúa lai lúa thu n 0,01- 0,13mm) R lúa lai ăn dài ăn sâu t i 22-23 ... n n sinh trư ng, phát tri n c a lúa 3.2 K t qu nghiên c u m t s c tính nông sinh h c c a gi ng lúa lai 3.2.1 Th i gian sinh trư ng Th i gian sinh trư ng c a lúa t ng th i gian c a giai o n sinh ... u Lúa lai có kh thích ng r ng v i i u ki n nhi t h u khác nhau, tr ng c m i chân , t ai, khí t lúa Th i kỳ m non lúa lai ch u l nh t t lúa thu n Lúa lai ch u ng p úng, ch u h n lúa thu n b r lúa...
 • 109
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tỳ suất giới tính khi sinh ở nước ta1tỷ số giới tính khi sinh srbmất cân bằng giới tính khi sinh tại việt namđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếde cuong nghien cuu giao duc gioi tinh cho hoc sinh trung hoc co songhien cuu thuc trang mat can bang gioi tinh khi sinh 123 docnghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus lở mồm long móng type o phân lập ở lợn tạinghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangso luoc lich su nghien cuu van de gioi tinhnghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 41nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảngtỷ số giới tínhnghiên cứu khoa học về tình yêu sinh viênnghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungnghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 201020170812 BSC Vietnam Weekly Review Week 31 (14 08 18 08 2017)20170708 BSC Vietnam Weekly Review Week 26 (10 07 14 07 2017)20160901 BSC Vietnam Monthly Review VN 2016M0820170207 BSC Vietnam Monthly Review VN 2017M01Uy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485Giay moi hop DHDCD bat thuongNghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012SonHa CorporationSonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuTB giao dich co phieu cua co dong noi bo Ba Nguyen Thi Bich HanhSonHa CorporationSonHa CorporationBC KQ GDCP cua ong Dang Quang Vinh 08112012BC giao dich cua co dong noi bo 180712Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo 20072012CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.13 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt SHI%2c PGS v%c3%a0 BVHThong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)