Nghiên cứu tình trạng phân bố và nguồn gốc điều kiện sinh thái của giống quýt hương cần ở xã hương cần, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu hiện trạng phân bố đặc điểm sinh thái học của loài dừa nước tại khu vực trung trung bộ

nghiên cứu hiện trạng phân bố và đặc điểm sinh thái học của loài dừa nước tại khu vực trung trung bộ
... khu vực Để góp phần bảo tồn phát triển loài Dừa nước cách khoa học bền vững vùng, thực đề tài: "Nghiên cứu trạng phân bố đặc điểm sinh thái học loài Dừa nước (Nypa fruticans Wurmb.) khu vực Trung ... thái phân bố loài khu vực nghiên cứu; • Tìm hiểu yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến loài quy luật tác động chúng đến phân bố, sinh trưởng phát triển loài vùng đất ngập nước khu vực nghiên cứu; • Xây ... NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung sau đây: 3.1.1Lịch sử hình thành quần thể, trạng động thái phân bố loài • Nguồn gốc hình thành quần thể Dừa nước khu vực o...
 • 53
 • 1,411
 • 0

nghiên cứu hiện trạng phân bố đặc điểm tái sinh của cây huỳnh đường (dysoxylum loureiri pierre) làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài tại vườn quốc gia ba bể - huyện ba bể,

nghiên cứu hiện trạng phân bố và đặc điểm tái sinh của cây huỳnh đường (dysoxylum loureiri pierre) làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài tại vườn quốc gia ba bể - huyện ba bể,
... MÂY NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA CÂY HUỲNH ĐƢỜNG (DYSOXYLUM LOUREIRI PIERRE) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ - HUYỆN BA BỂ ... hành thực đề tài: Nghiên cứu trạng phân bố đặc điểm tái sinh Huỳnh đường (Dysoxylum loureiri Pierre) làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài vườn quốc gia Ba B - huyện Ba B - tỉnh Bắc ... tiêu nghiên cứu Mô tả phân tích trạng phân bố đặc điểm tái sinh Huỳnh đường (Dysoxylum loureiri Pierre) vườn quốc gia Ba Bể, sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển Huỳnh đường Đối tƣợng nghiên cứu...
 • 91
 • 455
 • 3

Nghiên cứu khoa học " Điều tra bổ sung thành phần loài, phân bố một số đặc điểm sinh thái các loài tre chủ yếu Việt Nam " pptx

Nghiên cứu khoa học
... sách số loài tre chủ yếu Việt Nam: Quyển sách đợc soạn thảo có tiêu đề: "Một số loài tre chủ yếu Việt Nam" , giới thiệu 40 loài tre chủ yếu Việt Nam, đợc biên tập theo hình thức Thụ mộc chí, trang ... đợc chi 22 loài tre cho hệ thực vật Việt Nam - Phát 22 loài tre cho khoa học - Bản thảo sách chơng trình tra cứu Một số loài tre chủ yếu Việt Nam cho 40 loài - Nghiên cứu giải phẫu thân số tính ... lang Tre thịt *Những loài chuyên gia sơ đặt tên để chuẩn bị công bố thời gian tới 3.3 Phân bố số đặc điểm sinh thái học loài tre chủ yếu 3.3.1 Phân bố Theo kết đề tài, Việt Nam có 22 chi 122 loài...
 • 7
 • 469
 • 1

Nghiên cứu thực trạng môi trường hệ thống xử lý chất thải của 7 cơ sở sản xuất dược tại Hà Nội năm 2009

Nghiên cứu thực trạng môi trường và hệ thống xử lý chất thải của 7 cơ sở sản xuất dược tại Hà Nội năm 2009
... B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B YT TRƯ NG Đ I H C Y HÀ N I NGUY N TH KHÁNH VÂN NGHIÊN C U TH C TR NG MÔI TRƯ NG VÀ H TH NG X LÝ CH T TH I C A CƠ S S N XU T DƯ C T I HÀ N I NĂM 2009 Chuyên ngành: ... th ng x nư c th i chung c a nhà máy trư c th i vào môi trư ng theo phân lo i GMP 36 B ng 3. 17 H th ng x nư c th i chung c a nhà máy trư c th i vào môi trư ng theo phân lo i nhà máy ... i vào môi trư ng theo phân lo i nhà máy s n xu t dư c Nhà máy SX tân dư c (n = 3) n % Có h th ng x nư c th i chung c a nhà máy Nhà máy SX ñông dư c (n = 4) n % Chung (n = 7) n % 100 75 85,7...
 • 85
 • 329
 • 0

Mối quan hệ giữa thu nhập điều kiện sinh hoạt của người dân nông thôn” Ái Quốc - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương

Mối quan hệ giữa thu nhập và điều kiện sinh hoạt của người dân nông thôn” ở xã Ái Quốc - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương
... tài: Mối quan hệ thu nhập điều kiện sinh hoạt người dân nơng thơn” Ái Quốc - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương Mục tiêu nghiên cứu Để thực nội dung nghiên cứu liên quan đến việc tìm hiểu mối quan ... hệ thu nhập điều kiện sinh hoạt người dân, tơi đặt số mục tiêu nghiên cứu đề tài Thứ nhất, tìm hiểu mối quan hệ thu nhập điều kiện sinh hoạt người dân Thứ hai, tìm hiểu đầu tư cho điều kiện sinh ... Tại Ái Quốc - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương 3.3.3 Mẫu nghiên cứu: Báo cáo lấy phần để nghiên cứu từ kết khảo sát thực tế với 819 hộ gia đình nơng thơn Ái Quốc - huyện Nam Sách - tỉnh Hải...
 • 54
 • 162
 • 0

Mối quan hệ giữa thu nhập điều kiện sinh hoạt của người dân nông thôn” ái quốc huyện nam sách tỉnh hải dương

Mối quan hệ giữa thu nhập và điều kiện sinh hoạt của người dân nông thôn” ở xã ái quốc  huyện nam sách  tỉnh hải dương
... hệ thu nhập điều kiện sinh hoạt người dân nông thôn” Ái Quốc - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương Mục tiêu nghiên cứu Để thực nội dung nghiên cứu liên quan đến việc tìm hiểu mối quan hệ thu nhập ... hội học nông thôn… Tìm hiểu mối quan hệ thu nhập điều kiện sinh hoạt người dân giúp cho thấy thay đổi đời sống người dân nông thôn thu nhập tăng lên, mà điều kiện sinh hoạt người dân theo ngày ... Điều kiện sinh hoạt người dân Ái Quốc 2.2.1 Về nhà Ái Quốc điều kiện thu n lợi nằm sát với đường 5, KCN xây dựng vào hoạt động tạo điều kiện thu n lợi cho người dân việc nâng cao thu nhập...
 • 50
 • 38
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn bacillus vùng rễ đất trồng lạc của nghi liên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu sự phân bố và một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn bacillus ở vùng rễ và đất trồng lạc của xã nghi liên, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an
... Nghi n cứu phân bố số đặc điểm sinh học vi khuẩn Bacillus vùng rễ đất trồng lạc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Mục đích nghi n cứu đề tài là: Tìm hiểu phân bố số đặc điểm sinh học vi khuẩn ... NGHI N CứU I Đối tợng nghi n cứu Đối tợng nghi n cứu đề tài vi khuẩn Bacillus đất rễ lạc thuộc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An II Thời gian nghi n cứu Thời gian thu mẫu: Chúng tiến ... khuẩn Bacillus vùng rễ lạc đất trồng lạc Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An Khoá luận tốt nghi p Cử nhân Khoa học Sinh học Sinh vi n Cao Thị Tâm Chơng I : tổng quan tài liệu I đặc điểm chung vi...
 • 41
 • 613
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng phân bố của lưỡng cư tại đảo hòn lao, đảo tân hiệp, thành phố hội an, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu hiện trạng phân bố của lưỡng cư tại đảo hòn lao, xã đảo tân hiệp, thành phố hội an, tỉnh quảng nam
... m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Các loài lư ng t i ñ o Hòn Lao, ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam - Ph m vi nghiên c u: Sư n Tây ñ o Hòn Lao, ñ o Tân Hi p, thành ... ng phân b c a lư ng t i ñ o Hòn Lao, ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam ’ M c tiêu n i dung nghiên c u - M c tiêu nghiên c u Nghiên c u hi n tr ng phân b c a lư ng t i ñ o Hòn ... Hòn Lao, ñ o Tân Hi p, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam làm s khoa h c cho vi c qu n lý b o t n loài lư ng - N i dung nghiên c u Đi u tra thành ph n loài lư ng t i ñ o Hòn Lao, ñ o Tân...
 • 25
 • 532
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương tại púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương tại xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la
... hình phân bố đặc điểm hình thái Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng chiều cao đường kính cây/ số bụi theo tuổi Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh ... thứ i 20 21 PHẦN KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀTHẢO LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CÂY BƯƠNG TẠI XÃ PÚNG BÁNH HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA 4.1.1 Đặc điểm hình thái Thân Bương to khỏe, dài 15-20m, ... Tỉnh Sơn La 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Về nội dung Đặc điểm phân bố sinh trưởng: Đặc điểm phân bố, đặc điểm hình thái giá trị sử dụng, đặc điểm cấu trúc (chiều cao đường kính), đặc tính sinh...
 • 44
 • 2,882
 • 7

nghiên cứu hiện trạng phân bố, khả năng sinh trưởng tái sinh của trà hoa vàng làm cơ cở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển

nghiên cứu hiện trạng phân bố, khả năng sinh trưởng và tái sinh của trà hoa vàng làm cơ cở đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển
... KHƢƠNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ, KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ TÁI SINH CỦA TRÀ HOA VÀNG LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60 62 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... tâm nghiên cứu sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu trạng phân bố, khả sinh trƣởng tái sinh Trà hoa vàng làm cở đề xuất giải pháp bảo tồn phát ... 40 Hình 4.6: Trạng thái rừng có Trà hoa vàng Tam đảo phân bố 4.2 Sinh trƣởng tái sinh tự nhiên Trà hoa vàng Trà hoa vàng gỗ nhỏ chịu bóng, điểm nghiên cứu thấy sinh trƣởng phát triển tầng dƣới...
 • 94
 • 628
 • 6

Nghiên cứu hiện trạng phân bố chất arsen trong nước ngầm tỉnh an giang bằng kỹ thuật GIS

Nghiên cứu hiện trạng phân bố chất arsen trong nước ngầm ở tỉnh an giang bằng kỹ thuật GIS
... không gian thu c tính Arsen n c ng m ( t-nh An Giang 44 2.2.2 Phân b& m)c nhi m Arsen n c ng m ( huy n An Phú - t-nh An Giang 46 2.2.3 Xác nh kho ng cánh bi n gian c a Arsen ... liệu học tập nghiên cứu ng d ng k8 thu t GIS vào qu n lý c s( d, li u hàm l 'ng Arsen n c ng m ( t-nh An Giang + Xây d ng s phân b& hàm l 'ng Arsen n c ng m ( huy n An Phú, t-nh An Giang + Xác nh ... 59 2.2 Phân b& hàm l 'ng Arsen trung bình n c ng m c a xã ( t-nh An giang 61 III PHÂN BB CÁC M C NHI>M ARSEN TRONG N C NG/M C A HUY;N AN PHÚ - TINH AN GIANG 64 3.1 Jc...
 • 155
 • 51
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương lông tại mường phăng, huyện điện biên, tỉnh điện biên

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương lông tại xã mường phăng, huyện điện biên, tỉnh điện biên
... 5.1.1 Về đặc điểm hình thái phân bố Bương Lông Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 52 5.1.2 Về đặc điểm sinh trưởng Bương Lông Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ... địa bàn 25 Bảng 4.1: Phân bố số Bương lông Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 39 Bảng 4.2: Sinh trưởng Bương lông Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ... 4.1.2 Đặc điểm phân bố 38 4.2 .Đặc điểm sinh trưởng Bương lông Mường Phăng, huyện Biện Biên Đông, tỉnh Điện Biên .40 4.2.1 .Đặc điểm sinh trưởng Bương lông Mường Phăng, huyện...
 • 74
 • 254
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh trưởng của cây bương tại địa bàn púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương tại địa bàn xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la
... hình phân bố đặc điểm hình thái Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng chiều cao đường kính cây/ số bụi theo tuổi Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh ... 2014 Sinh viên Quàng Thị Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Phân bố số Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La 21 Bảng 4.2 Sinh trưởng Bương Púng Bánh Huyện Sốp Cộp Tỉnh ... pháp phân tích xử lý số liệu 18 PHẦN 4: KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀTHẢO LUẬN 20 4.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CÂY BƯƠNG TẠI XÃ PÚNG BÁNH HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA 20 4.1.1 Đặc điểm...
 • 47
 • 78
 • 0

Nghiên Cứu Hiện Trạng Phân Bố, Khả Năng Sinh Trưởng Tái Sinh Của Trà Hoa Vàng Làm Cơ Sở Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Phát Triển

Nghiên Cứu Hiện Trạng Phân Bố, Khả Năng Sinh Trưởng Và Tái Sinh Của Trà Hoa Vàng Làm Cơ Sở Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Và Phát Triển
... KHƯƠNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ, KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ TÁI SINH CỦA TRÀ HOA VÀNG LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60 62 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... tâm nghiên cứu sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu trạng phân bố, khả sinh trưởng tái sinh Trà hoa vàng làm cở đề xuất giải pháp bảo tồn phát ... 40 Hình 4.6: Trạng thái rừng có Trà hoa vàng Tam đảo phân bố 4.2 Sinh trưởng tái sinh tự nhiên Trà hoa vàng Trà hoa vàng gỗ nhỏ chịu bóng, điểm nghiên cứu thấy sinh trưởng phát triển tầng lâm...
 • 94
 • 193
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ CỦA QUẦN THỂ DỪA NƯỚC TẠI CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ CỦA QUẦN THỂ DỪA NƯỚC TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN
... NGHỆ SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG  NGÔ THỊ TRÀ MY NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ CỦA QUẦN THỂ DỪA NƯỚC TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn ... từ sở lý luận thực tiễn em chọn đề tài: Nghiên cứu trạng phân bố quần thể dừa nước Cẩm Thanh, thành phố Hội An nhằm nắm quy luật phát triển quần sinh vật đồng thời chủ động điều khiển ... thời gian nghiên cứu hạn chế nên khảo sát phân bố trạng quần thể dừa nước Cẩm Thanh Nếu có thêm thời gian nên mở rộng quy mô nghiên cứu sang lân cận dọc theo hạ lưu sông Thu Bồn Cẩm Châu,…...
 • 43
 • 496
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu công nghệ sinh học trong chọn giống lúa lai thích nghi với điều kiện sinh thái của việt namcăn cứ vào hiện trạng sử dụng đất năm 2010 và khả năng thích nghi của của các loại cây trồng với điều kiện sinh thái của lãnh thổnghiên cứu tương quan giữa đvp với một số yếu tố sinh thái của môi trườngnhững công thức lai mới có tỷ lệ nạc cao phù hợp với điều kiện sinh thái của nước ta và đáp ứng yêu cầu xuất khẩuphân tích các điều kiện thực hiện dịch vụ ngân hàng điện tử tai sacombank chi nhánh thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loàitổng quan tình hình nghiên cứu quy hoạch phân bổ tài nguyên nước ở việt nam và trên thế giớithực trạng phân bổ và quản lý tài chính cho hoạt động nghiên cứu triển khainghiên cứu thực trạng sốt rét và đánh giá kết quả can thiệp phòng chống sốt rét tại một số xã biên giới của huyện hướng hóa tỉnh quảng trịnghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở snort trong ids ips vào ngăn chặn và phát hiệnphương pháp nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing nhằm thu hút khách trung quốc của công ty cổ phần du lịch và thương mại lê nguyễnnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạinghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogtkoyanagiharadanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi haradanghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương và hệ thống sản xuất rcc cho đập công trình thủy điện bình điền tỉnh thừa thiên huếchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây