De Thi hóa tham khảo số 1

DE THI GVG -THAM KHAO SO 1

DE THI GVG -THAM KHAO SO 1
... yếu 1) * Phng trỡnh: x2 2(m 1) x + 2m2 3m + = cú nghim khi: [-(m 1) ]2 (2m2 3m + 1) m (1) 0,5 0,5 0,5 * Vi m , phng trỡnh ó cho cú hai nghim x1, x2 Ta cú: P= => Do ú P = v P = x1 + ... x1, x2 Ta cú: P= => Do ú P = v P = x1 + x + x1 x = 2m m = m 16 1 m 4 Vỡ m m 16 2 9 m = m 8 16 0,25 m= (tho (1) ) Vy Giỏ tr ln nht ca P l m = 0,5 2) Hỡnh v 0,25 ... diện theo mục tiêu giáo dục 1, 0 * Giáo viên phải thể đợc yêu cầu mục tiêu học với cấp độ nhận thức 0,25 b) Yêu cầu đổi phơng pháp dạy học (2,0 điểm): 1- Yêu cầu chung (1, 0 điểm): - Dạy học thông...
 • 4
 • 204
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ THI TN THAM KHẢO

MỘT SỐ ĐỀ THI TN THAM KHẢO
... ảo số phức sau:(2+i)3- (3-i)3 Đề số 20 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I Cho hàm số y = x3 + 3x2 + mx + m – m tham số 1.Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu 2 .Khảo sát vẽ đồ thị hàm số ... Viết dạng lượng giác số phức z = − 3i Đề số 17 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 2x + Câu I Cho hàm số y = x − có đồ thị (C) 1 .Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) 14 ÔN TẬP THI TN THPT 2008 -2009 ... tích khối tròn xoay tạo thành Đề số 16 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I Cho hàm số y = −2x + có đồ thị (C) x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) 2.Tìm tham số m để đường thẳng y=mx+2 cắt...
 • 17
 • 205
 • 0

Một Số ĐỀ Thi HKII Tham khảo Toán 7

Một Số ĐỀ Thi HKII Tham khảo Toán 7
... c B 22 cm C. 17 cm D.20 cm II Phần tự luận (7, 0 điểm) Câu 1( 1,5 điểm): im bi thi mụn Toỏn ca lp dc cho bi bng sau: 10 8 7 8 10 7 10 7 10 a, Dấu hiệu ? b, Lập bảng tần số c, Tính số trung bình ... B A à A à II/ T LUN: (7) Câu 1: (1,5đ) im kim tra học kỳ mụn Toỏn ca hc sinh lp 7A c ghi bng sau: 8 7 8 9 10 6 7 8 8 7 a) Du hiu iu tra l gỡ ? từ lập bảng tần số b) Tớnh số trung bình cộng tìm ... điểm ): Cho m n hai số tự nhiên p số nguyên tố thoả mãn p m = m+n p Chứng minh p2 = n + Đề kiểm tra học kỳ II Môn : toán - Lớp 7- Năm học 2010 - 2011 (Thời gian 90 phút )Đề Bài 1(2 điểm): Điểm...
 • 13
 • 59
 • 0

Đề thi HSG Tham khảo

Đề thi HSG Tham khảo
... số ta đợc m1=59,2g m2= 240,8g (0,5 điểm) UBND Huyện Phòng GD&ĐT Tham khảo Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2007 2008 Môn thi: Vật Lý lớp Thời gian làm 150 phút A Trắc nghiệm điểm Câu (1,5 ... ==========Hết========== đáp án chấm thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2007 2008 Môn thi: Vật Lý lớp UBND Huyện Phòng GD&ĐT Tham khảo A.Trắc nghiệm điểm Câu 1: B/ 34,2857km/h Câu ... =10 000N/m3 UBND Huyện ==========Hết========== đáp án chấm thi học sinh giỏi cấp huyện Phòng GD&ĐT tham khảo năm học 2007 2008 Môn thi: Vật Lý lớp Thời gian làm 150 phút A.Trắc nghiệm Câu (1,5...
 • 8
 • 245
 • 0

Đề thi TNTHPT tham khảo

Đề thi TNTHPT tham khảo
... từ chất vô được, vì: A Chất hữu tổng hợp thể sống bị vi khuẩn phân hủy B Điều kiện lịch sử cần thi t không C Chất hữu tổng hợp sinh học thể sống D Cả câu A, B C Câu 16: Mất đoạn lớn nhiễm sắc ... Cách li di truyền Câu 22: Thể đa bội do: A Một hay vài cặp NST không phân ly bình thường B Thừa thi u NST cặp đồng dạng C Toàn cặp NST không phân ly D Cả câu B C Câu 23: Ở cà độc dược, 2n = 24 ... di truyền chọn lọc tự nhiên D Chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo (Xem đáp án trang sau) ĐÁP AN ĐỀ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39...
 • 8
 • 165
 • 0

Đề thi TN Tham Khảo Vật Lí 12

Đề thi TN Tham Khảo Vật Lí 12
... Câu 12 Con lắc lò xo nằm ngang: Khi vật nặng đứng yên vị trí cân ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 31,4cm/s theo phương ngang để vật dao động điều hòa Biết biên độ ... D Tia Rơnghen có tác dụng sinh lý Câu 35 Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ cực đại 0,1s Chu kì dao động vật A 0,05S B 0,2s C 0,4s D 0,1s Câu 36 Đoạn ... Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thi n tuần hoàn pha dao động C Tại thời điểm, tổng lượng điện trường lượng từ trường bảo toàn D Sự biến thi n điện tích mạch dao động có tần số với...
 • 4
 • 155
 • 0

Đề thi HSG tham khảo

Đề thi HSG tham khảo
... HEÁT ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VÒNG 1) x3 + y = 3x +   2y + z = 6y +...
 • 6
 • 599
 • 5

10 đề thi HKI ( tham khảo )

10 đề thi HKI ( tham khảo )
... the text :(2 m) Hello, I am Trang I'm (1 ) years old and I'm in grade (2 ) eleven I (3 ) in a house with my family: my father, my mother, my brother and (4 ) My father is a teacher and (5 ) fortyeight ... house (7 ) ……… is a well There is not a vegetable garden and there ( 8) ……… not any trees THE END AND GOOD LUCK TO YOU ĐỀ THI KIỂM TRA HKI AV ĐỀ SỐ 10 I/ TÌM TỪ CO ÙDẤU NHẤN KHÁC: ( 0.5đ ) engineer ... …………………………………………………………………………………………………… • Mark True (T) or False (F) for the statements ( ¸nh dÊu ®óng (T) hc sai (F) vµo « trèng t¬ng øng víi mçi c©u) There are four people in Linh’s family Linh’s...
 • 17
 • 216
 • 0

Dề thi HSG tham khảo

Dề thi HSG tham khảo
... UBND TH X CA Lề Phũng GD&T THI HC SINH GII TH X Nm hc 2007 -2008 Mụn thi : Toỏn - Lp Thi gian lm bi : 150 phỳt (khụng k giao ) Bản gốc Phần I: Trắc nghiệm...
 • 5
 • 244
 • 0

14 bộ đề thi toán tham khảo

14 bộ đề thi toán tham khảo
... Newtn c a bi u th c P = + x x3 ( ) Đề Thi thử đại học số 14 Thời gian: 180 phút CâuI( CâuI điểm): Cho hàm số y = 3x + x 1/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số Thi thử ĐH 2008 2009 13 2/ Xác ... lg( y + x) lg = (2) Đề Thi thử đại học số Thời gian: 180 phút Câu I(2,5 điểm ): Cho hàm số y = x + ( m 1) x + ( m ) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị m = Kí hiệu đồ thị Thi thử ĐH 2008 2009 ... lớn Đề Thi thử đại học số Thời gian: 180 phút I PH N CHUNG CHO T T C TH SINH (7 i m) Cõu I (2 i m)Cho hm s y = x 2mx + m (1) , v i m l tham s th c Thi thử ĐH 2008 2009 1) Kh o sỏt s bi n thi n...
 • 14
 • 181
 • 1

ĐỀ THI HKI THAM KHẢO SINH 6

ĐỀ THI HKI THAM KHẢO SINH 6
... gen có dạng nào? ( điểm ) Câu 4/ Trình bày mối quan hệ gen tính trạng? ( 1,0 điểm ) Hết ĐÁP ÁN SINH HỌC I Trắc nghiệm :( điểm ) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm Câu 10 11 12 A C D B A D A D A D C A ... thường biến với đột biến ( 2,5 điểm ) - Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen ( 0,25điểm ), phát sinh đời cá thể ảnh hưởng trực tiếp môi trường ( 0,25điểm ) Thường biến Đột biến - Là biến đổi kiểu ... xuất cá thể, vô hướng ( 0,25điểm ) - Không di truyền ( 0,25điểm ) - Di truyền ( 0,25điểm ) - Giúp sinh vật thích nghi trước thay đổi - Đa số có hại, trung tính, có lợi môi trường ( 0,25điểm ) (...
 • 4
 • 157
 • 0

ĐỀ THI HKI THAM KHẢO SINH 8

ĐỀ THI HKI THAM KHẢO SINH 8
... nêu vai trò gan? ( điểm ) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THUỶ TRƯỜNG THCS LONG TUYỀN ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ I KHỐI I Trắc nghiệm : ( điểm ) Mỗi câu ( 0,25 điểm ) A B D C B A D C D 10 C 11 D 12 ... làm cho hêmôglôbin tác dụng kết hợp với ôxi ( 1,5 điểm ) Câu 4/ Hãy nêu vai trò gan? ( điểm ) - Tham gia điều hoà nồng độ chất dinh dưỡng máu ổn định ( 0,5 điểm ) - Khử chất độc có hại thể (...
 • 3
 • 147
 • 0

ĐỀ THI HKI THAM KHẢO K8

ĐỀ THI HKI THAM KHẢO K8
... “Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng chất sản phẩm tổng khối lượng chất tham gia phản ứng” A bé B C lớn D A,B,C xảy Câu Thể tích mol chất khí là: A thể tích chiếm N phân...
 • 3
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi toeic tham khảođề thi toefl tham khảođề thi ietls tham khảođề thi ielts tham khảođề thi casio tham khảođề thi hóa vật lý lớp 10đề thi toei tham khảođề thi thử đại học số 1đề thi hóa cuối học kì 1 lớp 8đề thi thử đại học số 14 của boxmathđề thi thử đại học số 1 của boxmathđề thi thử đại học số 10 boxmathtài liệu đề thi toefl tham khảođề thi hóa học hk1 lớp 11đề thi hóa lớp 8 kì 1Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhBÌA GIÁO TRÌNH | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập BIA GIAO TRINHdanh muc thong tin du lieu ban doMột số giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc đối với nhân viên ngân hàng TMCP công thương việt nam tại khu vực TPHCMThuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếBCTH Dự án đánh giá Khả năng tiếp nhận ngành nghề ô nhiễm tỉnh Long AnHướng dẫn thi hành điều lệ đảngCục Quản lý cạnh tranhThực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chínhBáo cáo hoạt động thường niên năm 2010PDF Mosbys Pharmacy Review for the NAPLEX , 1e 1 Csm Pap Edition PDF DownloadTuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh