skkn tiểu học hướng dẫn học sinh năng khiếu giải dạng toán “tính ngược từ cuối” bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp đồ đoạn thẳng

SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
... phương pháp dạy học nhằm gây hứng thú cho học sinh Với hy vọng Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp giải toán lời văn phương pháp đồ đoạn thẳng góp phần nâng cao chất lượng dạy học ... số lớp mà trung bình cộng số lớp Giáo viên hướng dẫn cho HS vẽ đồ đoạn thẳng Theo ta đồ : TBC TBC TB C TBC 4D 4A + 4B + 4C Tổng số lớp 4A + 4B + 4C thêm lần TBC số lớp Từ ta tìm số lớp ... Tiểu học Trên số kinh nghiệm thân dạy học Toán để hướng dẫn học sinh rèn kĩ giải toán lời văn phương pháp đồ đoạn thẳng Tôi áp dụng hiệu áp dụng tiếp năm tới Vậy mạnh dạn đưa để đồng...
 • 18
 • 1,758
 • 9

Sáng kiến kinh nghiệm: rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp bốn bằng phương pháp đồ đoạn thẳng (SKKN bậc 4 cấp tỉnh )

Sáng kiến kinh nghiệm: rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp bốn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng (SKKN bậc 4 cấp tỉnh )
... phương pháp đồ đoạn thẳng II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Tìm phương pháp rèn kỹ giải Toán cho học sinh lớp phương pháp đồ đoạn thẳng, áp dụng thành thạo vào việc giải Toán cho học sinh lớp nói ... pháp giải Toán đồ đoạn thẳng V NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Trên sở tìm hiểu chương trình Toán lớp (chủ yếu phần giải toán có lời văn) phương pháp đồ đoạn thẳng để tìm phương pháp rèn kỹ giải toán ... số lớp lại Học sinh tự vẽ đồ (căn vào liệu biễu diễn đại lượng đ ) Theo ta có đồ: TBC TBC TBC TBC 4D 4A + 4B + 4C Dựa vào đồ lập kế hoạch giải toán Bài giải Nhìn vào đồ ta có: Lớp...
 • 18
 • 4,347
 • 46

Rèn kỹ năng giải toán bằng phương pháp đồ đoạn thẳng cho học sinh tiểu học

Rèn kỹ năng giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh tiểu học
... việc rèn kỹ giải toán phương pháp dùng đồ đoạn thẳng cho học sinh tiểu học Một số kỹ cần rèn cho học sinh việc giải toán phương pháp dùng đồ đoạn thẳng 4.1 Kỹ tóm tắt toán đồ đoạn thẳng ... phải nắm việc dạy giải toán tiểu học, nắm phương pháp giải toán, sở rèn cho em kỹ giải toán Vai trò việc dạy học giải toán tiểu học Việc dạy học giải toán tiểu học nhằm: giúp học sinh luyện tập, ... rèn kỹ giải toán phương pháp dùng đồ đoạn thẳng cho học sinh tiểu học Vì vậy, mong đồng nghiệp, sinh viên sư phạm tiểu học tiếp tục nghiên cứu để phát triển phương pháp dạy học giải toán tiểu...
 • 8
 • 1,412
 • 14

SKKN RÈN CHO HỌC SINH LỚP 4 GIẢI BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ ĐOẠN THẲNG

SKKN RÈN CHO HỌC SINH LỚP 4 GIẢI BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG
... thiệu bài: Tìm hai số - Cả lớp ý theo dõi biết hiệu tỉ số hai số b.Hướng dẫn HS giải toán: * Bài toán 1: - Học sinh đọc đề toán - Giáo viên nêu toán - Số bé phần Số lớn - Phân tích đề toán: Số bé ... học sinh lớp giải tốn tìm hai số phương pháp đồ đoạn thẳng II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu các dạng bài toán tìm biết tởng và hiệu; tìm biết tởng và tỉ; tìm biết ... bài toán đồ Bước 2: Tìm hiệu phần Bước 3: Tìm lớn Bước 4: Tìm bé ( Lưu ý: Học sinh thực bước trước bước 3) IV Cần có phối hợp phương pháp đờ đoạn thẳng với phương pháp giải...
 • 38
 • 277
 • 0

Rèn luyện kĩ năng giải toán bằng phương pháp đồ đoạn thẳng cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ giáo dục học

Rèn luyện kĩ năng giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ giáo dục học
... 44 ,4 14 45,1 14 45 26 25,9 22,8 b 26,0 25,8 29 10 37,0 13 44 ,9 13 41 ,9 10 37 10 32,3 29,1 c c.1 17 63 20 64, 5 19 61,3 25,9 22,5 29 11,1 13 9,7 c.2 29,6 10 32,2 10 32,2 12 44 ,4 15 48 ,4 15 48 ,4 ... NG 4A CHA NM C THNH THO 4B 4C 4A 4B 4C 4A 4B 4C HS: 31 HS: 31 HS: 27 HS: 31 HS: 31 HS: 27 HS: 31 HS: 31 HS: 27 S % L L a 29,6 29 11 35 ,4 12 44 ,4 15 48 14 45 26 23 19,6 b 18,5 19,3 22,6 13 41 ,9 ... 19 ,4 19 ,4 c.3 22,2 10 32,2 25,8 13 48 ,1 14 45,2 15 48 ,4 29,7 22,6 25,8 c .4 25,9 11 35,5 10 32,2 15 55,6 14 45,1 16 51,7 18,5 19 ,4 16,1 c.5 25,9 11 35,5 10 32,2 15 55,6 14 45,1 16 51,7 18,5 19,4...
 • 125
 • 120
 • 2

phát triển duy cho học sinh lớp 4 khi giải các bài toán điển hình bằng phương pháp đồ đoạn thẳng

phát triển tư duy cho học sinh lớp 4 khi giải các bài toán điển hình bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
... toán đồ đoạn thẳng Chương II: Phát triển sáng tạo cho học sinh lớp giải toán điển hình phương pháp đồ đoạn thẳng 2.1 Giải pháp phát triển sáng tạo cho học sinh lớp - Giúp học sinh ... nhằm phát tiển cho học sinh giải toán phương pháp đồ đoạn thẳng nói chung cho học sinh lớp nói riêng Đối ng nghiên cứu: - Đối ng nghiên cứu đề tài : phương pháp dạy, giải toán đồ đoạn ... điển hình phương pháp đồ đoạn thẳng để tìm hiểu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Góp phần “ phát triển cho học sinh lớp giải toán điển hình phương pháp đồ đoạn thẳng Nhằm tìm phương pháp...
 • 31
 • 2,399
 • 4

skkn Ứng dụng một số phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn cho học sinh lớp 2

skkn Ứng dụng một số phương pháp “Sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán đơn cho học sinh lớp 2
... Trường Tiểu học Khai Thái 22 Ứng dụng số PP sơ đồ đoạn thẳng để giải toán đơn cho hs lớp 2 Ví dụ 1: Một lớp học có 35 học sinh, 20 học sinh trai Hỏi lớp học học sinh gái? (Bài trang 45 ... dùng phương pháp đồ đoạn thẳng để giải toán đơn cho học sinh lớp Các phương Người thực hiện:Nguyễn Thúy Hà - Trường Tiểu học Khai Thái 32 Ứng dụng số PP sơ đồ đoạn thẳng để giải toán đơn cho ... PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐƠN LỚP 2- CHƯƠNG TRÌNH TIÊU HỌC MỚI I- Khái niệm phương pháp đồ đoạn thẳng Phương pháp đồ đoạn thẳng phương pháp giải toán Tiểu học, mối quan...
 • 39
 • 453
 • 0

Phương pháp đồ đoạn thẳng đối với giải toán học sinh lớp 2

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng đối với giải toán học sinh lớp 2
... để giải toán đơn lớp ứng dụng Phơng pháp đồ đoạn thẳng để giải toán đơn lớp - ch ơng trình Tiểu học I- Khái niệm ph ơng pháp đồ đoạn thẳng Phơng pháp đồ đoạn thẳng phơng pháp giải toán ... An Phơng pháp đồ đoạn thẳng để giải toán đơn lớp + Bài toán cho biết gì? Học sinh lớp 2A xếp thành hàng Mỗi hàng có học sinh +Bài toán hỏi gì? Số học sinh lớp 2A Bớc 2: Tìm tòi cách giải + Tóm ... hiểu phơng pháp giải toán thờng dùng Tiểu học Chơng II: ứng dụng phơng pháp đồ đoạn thẳng để giải toán đơn lớp Chơng III: Thực trạng việc giải toán phơng pháp đồ đoạn thẳng lớp Đồng thời...
 • 35
 • 2,979
 • 8

Phương pháp đồ đoạn thẳng để giải các bài toán tuổi ở tiểu học

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán tuổi ở tiểu học
... dụng phương pháp đồ đoạn thẳng để giải CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TUỔI TIỂU HỌC 2.1 Phương pháp giải toán đơn tính tuổi 2.1.1 Khái quát chung toán đơn tính tuổi ... giải toán tuổi tiểu học 20 1.4.4.1 Phương pháp đồ đoạn thẳng 20 1.4.4.2 Các phương pháp khác 21 Chương Phương pháp đồ đoạn thẳng để giải toán 22 tuổi tiểu học 2.1 Phương pháp giải toán ... kiện toán, trực quan hóa suy luận để tìm lời giải toán 1.2.2 Phương pháp đồ đoạn thẳng 1.2.2.1 Khái niệm phương pháp đồ đoạn thẳng Phương pháp đồ đoạn thẳng phương pháp giải toán tiểu học...
 • 56
 • 387
 • 2

SKKN Giúp học sinh năng khiếu học tốt môn vẽ tranh ở tiểu học

SKKN Giúp học sinh năng khiếu học tốt môn vẽ tranh ở tiểu học
... thù môn việc làm cần thiết Trong phạm vi này, đề cập đến phần môn mỹ thuật, vấn đề là: Giúp học sinh khiếu học tốt phân mơn vẽ tranh Các bước thực : Cái hướng dẫn giúp học sinh vẽ tranh Trên sở ... lao động vệ sinh lớp học .là hình ảnh hấp dẫn đề tài sinh hoạt học sinh + Vẽ đề tài sinh hoạt đề tài gần gũi học sinh tìm nội dung bố cục đẹp điều khó học sinh Giáo viên phải hướng em khiếu tìm ... tài sinh hoạt + Đây vẽ tranh với nhiều nội dung phong phú gây đượ cảm hứng người vẽ vẽ hoạt động thường ngày, vẽ tập thể học sinh lao động sân trường, hay cảnh lao động giúp mẹ rửa chén, vẽ cảnh...
 • 11
 • 287
 • 1

Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán Tìm x

Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán Tìm x
... - – 7x = - ( 5x- 3) + Nếu - 7x = 5x - ⇒ 1 2x = 12 ⇒ x = 1(thoả mãn) + Nếu 9- 7x = -( 5x- 3) ⇒ 2x = ⇒ x = 3(thoả mãn) Vậy x= x= Cách 2: + X t - 7x ≥ ⇒ 7x x Ta có – 7x = 5x – + X t 9- 7x < ⇒ x = ... suy x = -1 b) |x2 - 3x| + | (x + 1) (x - 3)| = ⇒ |x2 - 3x| = | (x + 1) (x - 3)| = ⇒ x2 - 3x = (x + 1) (x - 3)| = *) X t x2 - 3x = ⇒ x( x - 3) = ⇒ x = x = (*) *) X t (x + 1) (x - 3) = ⇒ x + = x - = ⇒ x= ... b) |x2 - 3x| + | (x+ 1) (x- 3)| = Bài giải: a) |x + 1| + |x2 + x| = ⇒ |x + 1| = |x2 + x| = *) X t |x + 1| = ⇒ x + = ⇒ x = -1 (*) *) X t |x2 + x| = ⇒ x2 + x = x( x + 1) = ⇒ x = x+ = ⇒ x = x = -1 (**) Từ...
 • 16
 • 2,027
 • 5

Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán Tìm x

Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải dạng toán Tìm x
... - – 7x = - ( 5x- 3) + Nếu - 7x = 5x - ⇒ 1 2x = 12 ⇒ x = 1(thoả mãn) + Nếu 9- 7x = -( 5x- 3) ⇒ 2x = ⇒ x = 3(thoả mãn) Vậy x= x= Cách 2: + X t - 7x ≥ ⇒ 7x x Ta có – 7x = 5x – + X t 9- 7x < ⇒ x = ... suy x = -1 b) |x2 - 3x| + | (x + 1) (x - 3)| = ⇒ |x2 - 3x| = | (x + 1) (x - 3)| = ⇒ x2 - 3x = (x + 1) (x - 3)| = *) X t x2 - 3x = ⇒ x( x - 3) = ⇒ x = x = (*) *) X t (x + 1) (x - 3) = ⇒ x + = x - = ⇒ x= ... mãn) ⇒ 7x > x> Ta có - + 7x = 5x – ⇒ x = 3(thoả mãn) Vậy x = x = Ví dụ 2: Tìm x biết |x- 5| - x = Cách 1: | x – 5| - x = ⇒ |x – 5| = + x Với + x ≥ ⇒ x ≥ - Ta có x- = + x x – = -(3 + x) + Nếu x –...
 • 16
 • 14,808
 • 6

skkn đào tạo học sinh năng khiếu trên địa bàn tỉnh đồng nai trong giai đoạn hiện nay

skkn đào tạo học sinh năng khiếu trên địa bàn tỉnh đồng nai trong giai đoạn hiện nay
... lý giáo dục – Kế hoạch chiến lược phát triển TÊN ĐỀ TÀI: ĐÀO TẠO HỌC SINH NĂNG KHIẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Phần I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ông cha ta có câu: “Hiền tài ... 2361/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì xây dựng chương trình đào tạo học sinh khiếu địa àn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015 Căn Quyết định ... lớp đào tạo, bồi dưỡng: Sở Giáo dục Đào tạo mở lớp khiếu ộ môn khoa học ản cấp trung học phổ thông Đào tạo khiếu thể dục thể thao a Mục tiêu: tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo học sinh khiếu thể...
 • 10
 • 67
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp toán học:Rèn luyện kỹ năng phân loại, hệ thống bài tập đường tròn bằng phương pháp tọa độ cho học sinh lớp 10

Khóa luận tốt nghiệp toán học:Rèn luyện kỹ năng phân loại, hệ thống bài tập đường tròn bằng phương pháp tọa độ cho học sinh lớp 10
... hệ thống kỹ năng: Bài tập ẩn chứa kỹ cụ thể, hệ thống tập giải hệ thống kỹ năng, hệ thống tập có tác dụng nhằm rèn luyện kỹ Hệ thống tập liên quan chặt chẽ với hệ thống phương pháp giải toán Tác ... thống kỹ năng, hệ thống phương pháp Hệ thống tập có quan hệ chặt chẽ với hệ thống kiến thức, tập dạng kiến thức, tập phản ánh kiến thức, tập dựa hệ thống kiến thức Hệ thống tập có quan hệ với hệ thống ... cứu lý luận: Hệ thống hoá làm rõ số yếu tố đặc điểm kỹ phân loại tập Hệ thống hóa số quan điểm kỹ phân loại, xác định kỹ phân loại hệ thống tập + Đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ phân loại hệ thống...
 • 63
 • 513
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp bốn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳngtieu luan ve su dung phuong phap so do doan thang huong dan hoc sing lop4 giac cac bai toan co loi vansang kien kinh nghiem huong dan hoc sinh giai toan bang phuong phap so do doan thng lop 4tieu luan su dung phuong phap so do doan thang trong day toan o tieu hocphương pháp sơ đồ đoạn thẳng đối với giải toán học sinh lớp 2tieu luan ung dung phuong phap so do doan thang day toanskkn hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán tìm x trong biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đốichuyên đề đổi mới phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh lớp 4 lớp 5 giải các bài toán mẫu theo chuẩn ktkn và nâng cao cho học sinh năng khiếuhướng dẫn giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh khá giỏi khối lớp 4skkn một số phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia hội thi văn nghệ đạt kết quả caoskkn biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh năng khiếu ở trường th ngư thuỷ bắctâm lý học đại cương hướng dẫn trả lời lý thuyết giải bài tập tình huống và trắc nghiệm dùng cho sinh viên các trường đại học cao đẳngtheo dõi và hướng dẫn học sinh trong suốt quá trình thực hiện bài vẽ sữ dụng phương pháp gợi mở giúp các em phát huy tính sáng tạo và tính tích cực học tậphọc sinh năng khiếubồi dưỡng học sinh năng khiếu toánĐề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tôBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng mạng lưới điện 1 (đại học chính quy)Bài giảng tính toán kinh tế và quản lý điện năngBài giảng tổng hợp điều khiển hệ thống điện cơBài giảng thiết bị mayBài giảng thiết kế mẫu 3Bài giảng công nghệ in thêuBài giảng phát triển sản phẩm mớiTập bài giảng môn học đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam ( trình độ cđđh )