skkn tiếng anh thcs sử dụng một số phần mềm CNTT trong thiết kế bài nghe

SKKN Tiếng Anh THCS Sử dụng phương pháp mới

SKKN Tiếng Anh THCS Sử dụng phương pháp mới
... six, sách tiếng Anh 9, giáo viên cần chuẩn bò : Tranh nạn ô nhiễm + Các bước tiến hành: - Giới thiệu tranh - Cho HS hoạt động theo nhóm (4 nhóm), nhìn tranh đặt tên cho tranh → Nhóm nhanh, xác ... chung áp dụng phương pháp nêu trên, học sinh đa phần lónh hội kiến thức mà giáo viên truyền đạt Phần Listen phần luyện tập khó hầu hết người học ngoại ngữ Thế nên, việc ứng dụng phương pháp giảng ... ý kiến mà học sinh đoán xoay quanh đề tài cho - Các nhóm sửa lỗi học bổ sung ý kiến lẫn Ví dụ: Để dạy phần Listen Unit sách tiếng Anh giáo viên cần chuẩn bò tranh Listen (Trang 16) Cách tiến...
 • 18
 • 308
 • 2

SKKN Tiếng Anh hay - Áp dụng một số thủ thuật để dạy một bài bài đọc hiểu cho học sinh một cách hiệu quả

SKKN Tiếng Anh hay - Áp dụng một số thủ thuật để dạy một bài bài đọc hiểu cho học sinh một cách hiệu quả
... thác để củng cố phát triển kỹ đọc hiểu cho học sinh Xuất phát từ thực tế mạnh dạn đóng góp kinh nghiệm giảng dạy thân qua việc thực kinh nghiệm "Áp dụng số thủ thuật để dạy bài đọc hiểu cho học sinh ... em đọc Tuy nhiên để dạy đọc hiểu theo yêu cầu việc đổi phương pháp giảng dạy đồng thời để giúp học sinh đọc hiểu toàn diện đọc, giáo viên cần phải lưu ý sử dụng thủ thuật cách hợp lý cần coi số ... năng: Nghe- nói- đọc- viết cách hướng toàn diện Nhìn vào bố cục đơn vị học, thấy rõ tầm quan trọng phần đọc hiểu trình dạy học tiếng Anh Song việc dạy học chưa đạt kết mong muốn đọc hiểu dạy theo...
 • 18
 • 2,044
 • 21

SKKN Vận dụng một số kỹ thuật dạy học thiết kế bài tập về nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh

SKKN Vận dụng một số kỹ thuật dạy học thiết kế bài tập về nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh
... sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh hội đồng khoa học sở ... Năm học 2 012 - 2013 nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 11 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh Ý nghĩa tác dụng giải pháp Thiết kế tập nhà giúp học sinh: hệ thống kiến thức đọc ... kiến thức hiểu sâu sắc mở rộng kiến thức Giáo viên giao tập nhà cho học sinh lí sau đây: - Yêu cầu học sinh thực hành kĩ năng, học lại kiến thức mà em học lớp - Giúp học sinh có thêm kiến thức cho...
 • 59
 • 793
 • 10

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học thiết kế bài tập về nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học thiết kế bài tập về nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh
... THPT Lý Tự Trọng VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC ĐỀ TÀI: ĐỂ THIẾT KẾ BÀI TẬP VỀ NHÀ CHO TIẾT ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH LỚP 11 NHẰM CỦNG CỐ KIẾN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH MỤC LỤC Trang ... sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh hội đồng khoa học sở ... Tiếng Anh lớp 11 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh Ý nghĩa tác dụng giải pháp Thiết kế tập nhà giúp học sinh: hệ thống kiến thức đọc hiểu có hiệu quả, phát triển ngôn ngữ, ...
 • 46
 • 857
 • 3

Module THCS 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học Trần Trung

Module THCS 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học Trần Trung
... m óC N ẢB ƠC N IT G N ÔHT cọh yạd mềm nầh p i ạol nâhp ểđ ức năc g nữh n uểi h mìT gnộđ tạoH CỌH YẠD MỀM NẦHP IẠOL NÂHP HCÁC ỐS TỘM g nud i ộN 92 | CỌH YẠD MỀM NẦHP ỐS TỘM GNỤD ỬS c c h hnìrt ... N ẢB ƠC N IT G N ÔHT cọh yạd mềm n ầhp n ọhc aựl àv g h náđ í h c u êit u ểi h mìT :1 gnộđ tạoH CỌH YẠD MỀM NẦHP GNỤD ỬS ẢUQ UỆIH ÁIG HNÁĐ g nud i ộN 53 | CỌH YẠD MỀM NẦHP ỐS TỘM GNỤD ỬS :m hp ... )era wtfoS( m m n hp ,]2[ mà S H oehT N ẢB ƠC N IT G N ÔHT cọh yạd mềm nầhp mệi n i áhk u ểi h mìT :1 gnộđ tạoH CỌH YẠD GNORT MỀM NẦHP AỦC ÒRT IAV g nud i ộN i n ih i h ãx i v gn hcíht ,p l c...
 • 64
 • 1,491
 • 2

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học thiết kế bài tập về nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học thiết kế bài tập về nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh
... THPT Lý Tự Trọng VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC ĐỂ THIẾT KẾ BÀI TẬP VỀ NHÀ CHO TIẾT ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH LỚP 11 NHẰM CỦNG CỐ KIẾN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH MỤC LỤC Trang ... sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh hội đồng khoa học sở ... Tự Trọng nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 11 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh Ý nghĩa tác dụng giải pháp Thiết kế tập nhà giúp học sinh: hệ thống kiến thức đọc hiểu có...
 • 38
 • 300
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm VẬN DỤNG một số kỹ THUẬT dạy học THIẾT kế bài tập về NHÀ CHO TIẾT đọc HIỂU TIẾNG ANH lớp 12 NHẰM CỦNG cố KIẾN THỨC và PHÁT TRIỂN tư DUY NGÔN NGỮ của học SINH

sáng kiến kinh nghiệm VẬN DỤNG một số kỹ THUẬT dạy học THIẾT kế bài tập về NHÀ CHO TIẾT đọc HIỂU TIẾNG ANH lớp 12 NHẰM CỦNG cố KIẾN THỨC và PHÁT TRIỂN tư DUY NGÔN NGỮ của học SINH
... sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 12 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh hội đồng khoa học sở ... Tiếng Anh lớp 11 nhằm củng cố kiến thức phát triển ngôn ngữ học sinh Ý nghĩa tác dụng giải pháp Thiết kế tập nhà giúp học sinh: hệ thống kiến thức đọc hiểu có hiệu quả, phát triển ngôn ngữ, ... triển đáp ứng yêu cầu thi cử Với cách thiết kế này, xây dựng số đề tài SKKN khác như: • Vận dụng số kỹ thuật dạy học thiết kế tập nhà cho tiết đọc hiểu Tiếng Anh lớp 10 nhằm củng cố kiến thức...
 • 36
 • 318
 • 0

Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm hay

Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm hay
... t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FILEPC - TĂNG T C G I MAIL CÓ FILE ðÍNH KÈM B n thư ng hay g i hình nh hay nh ng ph n m m cho b n bè qua email b n xài Dail-up ñ g i ñư c nh ng file ñó ñi th t ... cũ , không b s t m hay b bi n ñ i http://vietdown.org Nguy n Anh Tú Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DUY T THƯ TRÊN SERVER V I POP3TRAY B n dùng Outlook Express hay Microsoft Outlook ... chương trình r t hay ñ h tr cho vi c nh n (g i thư) POP3 ñó Poptray 3.0.3 mi n phí v i dung lư ng ch 1003 KB v i ñ y ñ tính t thư server, b thư rác,… Chương trình có nhi u ti n ích r t hay, r t d s...
 • 32
 • 891
 • 14

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản

Sử dụng một số phần mềm tin học và phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế bài giảng điện tử phần hóa hữu cơ lớp 11 chương trình cơ bản
... lên lớp để từ tiến hành thiết kế hệ thống số BGĐT phần Hóa hữu lớp 11- chương trình Chương SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHỨC HỢP ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHẦN HÓA ... thành xong luận văn thạc sĩ với đề tài Sử dụng số phần mềm tin học phương pháp dạy học phức hợp để thiết kế giảng điện tử phần hóa hữu lớp 11 chương trình bản Tôi vui mừng với thành đạt biết ơn ... phức hợp Một số PPDH phức hợp quan trọng là: dạy học nêu vấn đề - ơrixtic , phương pháp grap dạy học, phương pháp algorit dạy học, dạy học chương trình hóa, dạy học với công cụ máy tính điện tử...
 • 120
 • 1,379
 • 10

Xây dựng hệ thống bài tập, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho phần Hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho phần Hóa học vô cơ lớp 9
... giao cho HS nhà, nhằm giảm nhẹ lao động GV tăng cường khả tự học HS Những lý thúc đẩy chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập, sử dụng số phần mềm để dạy học tạo đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho ... ****** 2.2 Sử dụng phần mềm Violet thiết kế tập trắc nghiệm EMP soạn câu trắc nghiệm tạo đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 2.2.1 Sử dụng phần mềm violet thiết kế tập trắc nghiệm khách quan 2.2.1.1 ... Bài 7: Tính chất hóa học bazơ  Bài 8: Một số bazơ quan trọng  Bài 9: Tính chất hóa học muối  Bài 10: Một số muối quan trọng  Bài 11: Phân bón hóa học Bài 12: Mối quan hệ loại hợp chất vô...
 • 113
 • 1,349
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9
... giao cho HS nhà, nhằm giảm nhẹ lao động GV tăng cường khả tự học HS Những lý thúc đẩy chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng số phần mềm để dạy học tạo đề kiểm tra trắc ... dạy học, số tập chưa phù hợp với đa số HS lớp Với phát triển công nghệ thông tin, GV sử dụng phần mềm để soạn, lưu trữ tập theo chủ đề, đưa tập TN vào giảng, tạo đề kiểm tra máy để sử dụng lớp ... trắc nghiệm cho phần hóa học lớp 9 2 Mục đích nghiên cứu Sử dụng phần mềm Emptest (EMP), Violet biên soạn câu TN tạo ngân hàng câu TN, mẫu đề kiểm tra TN khách quan phần hóa học lớp 9, ...
 • 120
 • 2,010
 • 3

Cách sử dụng một số phần mềm hổ trợ việc dạy môn Địa lý THPT

Cách sử dụng một số phần mềm hổ trợ việc dạy môn Địa lý THPT
... viên dạy môn Địa Phần mềm dễ sử dụng, dễ cài đặt, vậy, không đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức tin học trình độ cao phần mềm khác nên giáo viên dễ dàng tiếp cận sử dụng trình giảng dạy môn ... giảng dạy mà có ý đề cập giới thiệu phần mềm sử dụng để nghiên cứu giảng dạy môn Địa Trường phổ thông, nhằm cung cấp thông tin cho giáo viên tiếp cận nghiên cứu sử dụng trình giảng dạy Phần mềm ... dự án có liên quan đến Địa nước ta quốc tế Năm 1998 phần mềm xây dựng thành phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy Địa trường phổ thông Phần mềm trở thành phương tiện dạy học mới, có hàm lượng...
 • 5
 • 374
 • 0

tìm hiểu và sử dụng một số phần mềm hoá học có khả năng áp dụng trong đợt thực tập phạm ii

tìm hiểu và sử dụng một số phần mềm hoá học có khả năng áp dụng trong đợt thực tập sư phạm ii
... đề tài: Tìm hiểu sử dụng số phần mềm hóa học khả áp dụng đợt thực tập phạm 2” II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Tìm hiểu sử dụng số phần mềm hóa học để ứng dụng vào việc sọan giáo án điện tử, vẽ ... Do phần mềm hóa học vai trò quan trọng việc dạy học hóa Vì việc khai thác sử dụng tốt phần mềm góp phần nâng cao hiệu dạy học môn hóa học Chính mà đònh lựa chọn đề tài: Tìm hiểu sử dụng số phần ... phải sử dụng số phần mềm hóa học Trang Đề tài nghiên cứu khoa học PHẦN I: Lớp phạm Hóa K28 PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Ngày nay, công nghệ thông tin sử dụng nhiều lónh vực đời sống Và...
 • 21
 • 912
 • 0

Sử dụng một số phần mềm thiết kế giáo án điện tử dạy chuyên đề sinh lí thực vật cho học sinh chuyên sinh bậc trung học phổ thông

Sử dụng một số phần mềm thiết kế giáo án điện tử dạy chuyên đề sinh lí thực vật cho học sinh chuyên sinh bậc trung học phổ thông
... thức trí tuệ học sinh mức độ cao - 38 - 2.3 Sử dụng phần mềm công cụ thiết kế giáo án điện tử dạy học chuyên đề Sinh thực vật Chuyên đề Sinh thực vật cấp bậc trung học phổ thông nghiên ... 29 1.2.2 Thực trạng sử dụng giáo án điện tử chuyên đề Sinh thực vật trƣờng chuyên 32 Chƣơng 2: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC TRONG XÂY DỰNG CÁC GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CHUYÊN ĐỀ SINH LÍ THỰC VẬT 36 2.1 ... 2.1 Vai trò phần mềm công cụ dạy học 36 2.2 Nguyên tắc sử dụng phầm mềm công cụ dạy học sinh học 37 2.3 Sử dụng phần mềm công cụ thiết kế giáo án điện tử dạy học chuyên đề Sinh thực vật 39 2.4...
 • 96
 • 333
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: modun su dung mot so phan memcài đặt và sử dụng một số phần mềm crmsử dụng một số phần mềm để thiết kế hlđtsử dụng một số phần mềm để xây dựng tư liệu điện tửphần iii hưóng dẫn sử dụng một số phần mềmbiện pháp 3 tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cho giáo viên của các khoa bộ môn về kiến thức kỹ năng tin học cơ bản và nâng cao kỹ năng sử dụng một số phần mềm dạy họctên đề tài sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm nonquot sử dụng một số phần mềm công nghệ thông tin trong thiết kế bài nghe quotsử dụng một số phần mềm công cụ trên cùng học để tự tạo ra các bài học mô phỏng kiểm tramot so phan mem tinh toan thiet ke cong trinh cap thoat nuoc va bao ve nguon nuocmột số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nướcquot tai lieu huong dan su dung chuong trinh phan mem tinh toan thiet ke tuyen thong tin ve tinh cho mang vinasat quotluận văn sử dụng phần mềm gsp để thiết kế bài giảng một số nội dung dạy học về khối đa diện và mặt tròn xoaykính điện thoại kính có thể hỗ trợ gọi điện quay phim chụp ảnh trình chiếu cài một số phần mềm ứng dụng định vị toàn cầu có thể nhìn xa như một chiếc kính viễn vọngsử dụng một số công cụ excel trong hỗ trợ ra quyết địnhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả